Lot: 1

Güncel Fiyat: 50 TL Açılış Fiyatı: 50 TL Tahmini: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

2 Kitap Birarada

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye (Şerh-i Kitab-ı Hîbe): İstanbul 1319(hicri) 1903(miladi) Mahmud Bey Matbaası, 58 s. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye. Kitabü'l-gasb: Atıf Bey, İstanbul Mahmud Bey Matbaası 1318, 58 s.

- TL
Pey Ver Lot Sizde Peyiniz iletildi
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • Canlı müzayede tamamlanmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.
 •  
 • Lotlar
 • Kazandıklarım
 • 2 Kitap Birarada-Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye (Şerh-i Kitab-ı Hîbe): İstanbul 1319(hicri) 1903(miladi) Mahmud Bey Matbaası, 58 s.
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye. Kitabü'l-gasb: Atıf Bey, İstanbul Mahmud Bey Matbaası 1318, 58 s.

  Lot No: 1

  Lot: 1

  2 Kitap Birarada-Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye (Şerh-i Kitab-ı Hîbe): İstanbul 1319(hicri) 1903(miladi) Mahmud Bey Matbaası, 58 s. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye. Kitabü'l-gasb: Atıf Bey, İstanbul Mahmud Bey Matbaası 1318, 58 s.

  TLSatıldı
 • İki Komite İki Kıtâl: Ahmed Refik [Altınay], İstanbul 1919(miladi) Matbaa-i Orhaniye, Kitabhane-i İslâm ve Askerî İbrahim Hilmi, 79 s., ÖZEGE; 8611 - TBTK; 4258-Ermeni Komitelerinin Devlete ve Müslümanlara Karşı Yaptığı Kötülükleri anlatır

  Lot No: 2

  Lot: 2

  İki Komite İki Kıtâl: Ahmed Refik [Altınay], İstanbul 1919(miladi) Matbaa-i Orhaniye, Kitabhane-i İslâm ve Askerî İbrahim Hilmi, 79 s., ÖZEGE; 8611 - TBTK; 4258-Ermeni Komitelerinin Devlete ve Müslümanlara Karşı Yaptığı Kötülükleri anlatır

  TLSatıldı
 • Zâde-i Şair: Mehmed Celal, İstanbul 1311(hicri) 1894(miladi) Safa ve Enver Efendi Matbaası, Şems Kitabhanesi, 142+5 s., ÖZEGE; 23594 -Sayfa 34 Öncesi Yapraklar ciltten Kopuktur.
Karton cildinde

  Lot No: 3

  Lot: 3

  Zâde-i Şair: Mehmed Celal, İstanbul 1311(hicri) 1894(miladi) Safa ve Enver Efendi Matbaası, Şems Kitabhanesi, 142+5 s., ÖZEGE; 23594 -Sayfa 34 Öncesi Yapraklar ciltten Kopuktur. Karton cildinde

  TLSatıldı
 • 2 Kitap Birarada-Kıraat. 3. Seneye Mahsûs: Faik Reşad - İbrahim Aşkî [Tanık], İstanbul 1313(hicri) 1896(miladi) Karabet Matbaası,231+1 s.
Terbiye-i Etfâl Beşikde Başlar: Prenses M. Orvssof, (Çeviren: M. Hikmet). İstanbul 1309(hicri) 1892(miladi) Karabet Matbaası, 149 + 1 s., 
ÖZEGE; 20530
Karton Cilt Haliyle

  Lot No: 4

  Lot: 4

  2 Kitap Birarada-Kıraat. 3. Seneye Mahsûs: Faik Reşad - İbrahim Aşkî [Tanık], İstanbul 1313(hicri) 1896(miladi) Karabet Matbaası,231+1 s. Terbiye-i Etfâl Beşikde Başlar: Prenses M. Orvssof, (Çeviren: M. Hikmet). İstanbul 1309(hicri) 1892(miladi) Karabet Matbaası, 149 + 1 s., ÖZEGE; 20530 Karton Cilt Haliyle

  TLSatıldı
 • Safahât. Mehmed Âkif, İlk 6 Kitap, ÖZEGE; 17262-Safahât:, (1. Kitap), 212 s., Künye Eksik, İlk 7 sayfa Eksik
Safahât. Süleymaniye Kürsüsünde: 2. Kitab, 61 s.
Safahât. Hakkın Sesleri: İstanbul 1336(hicri) 1918(miladi) (3. Kitap), 48 s.
Safahât. Fatih Kürsüsünde: , İstanbul 1343(hicri) 1340(rumi) 1924(miladi) Amedî Matbaası, (4. Kitap), 88 s.
Safahât. Hatıralar: İstanbul , (5. Kitap), 91 s.,
Safahât. Asım: İstanbul 1342(hicri) 1924(miladi) Amedî Matbaası, (6. Kitap), 132 s.

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Safahât. Mehmed Âkif, İlk 6 Kitap, ÖZEGE; 17262-Safahât:, (1. Kitap), 212 s., Künye Eksik, İlk 7 sayfa Eksik Safahât. Süleymaniye Kürsüsünde: 2. Kitab, 61 s. Safahât. Hakkın Sesleri: İstanbul 1336(hicri) 1918(miladi) (3. Kitap), 48 s. Safahât. Fatih Kürsüsünde: , İstanbul 1343(hicri) 1340(rumi) 1924(miladi) Amedî Matbaası, (4. Kitap), 88 s. Safahât. Hatıralar: İstanbul , (5. Kitap), 91 s., Safahât. Asım: İstanbul 1342(hicri) 1924(miladi) Amedî Matbaası, (6. Kitap), 132 s.

  TLSatıldı
 • Kitâbü's-savm: Süleyman Sırrı, İstanbul 1329(rumi) 1913(miladi) Vezir Hanı'nda 48 Numaralı Matbaa, 39 s., ÖZEGE; 11028-Orijinal Kapağında
Çok İyi Kondüsyonda
Orucun Tarifi, Ramazan Orucu, Nafile Oruçlar, Fidye Konulu

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Kitâbü's-savm: Süleyman Sırrı, İstanbul 1329(rumi) 1913(miladi) Vezir Hanı'nda 48 Numaralı Matbaa, 39 s., ÖZEGE; 11028-Orijinal Kapağında Çok İyi Kondüsyonda Orucun Tarifi, Ramazan Orucu, Nafile Oruçlar, Fidye Konulu

  TLSatıldı
 • Müntehabât-ı Aş'âr: Rifat Paşa [Eski Hariciye Nâzırı], İstanbul 1292(hicri) 1875(miladi) 72 s.-Yazarın Mektepler İçin Yazdığı Ahlak Risalesi

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Müntehabât-ı Aş'âr: Rifat Paşa [Eski Hariciye Nâzırı], İstanbul 1292(hicri) 1875(miladi) 72 s.-Yazarın Mektepler İçin Yazdığı Ahlak Risalesi

  TLSatıldı
 • Ordunun Defteri: Ali Ekrem [Bolayır], İstanbul 1336(rumi) 1920(miladi) Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 216 s. ÖZEGE; 15769-Dış Yaprakları Haliyle İçi temizdir.

  Lot No: 8

  Lot: 8

  Ordunun Defteri: Ali Ekrem [Bolayır], İstanbul 1336(rumi) 1920(miladi) Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 216 s. ÖZEGE; 15769-Dış Yaprakları Haliyle İçi temizdir.

  TLSatıldı
 • Leylâ ve Mecnun: Mehmed b. Süleyman Fuzûlî, (Özetleyen ve Seçen: Ali Canib ). İstanbul 1927(miladi) Devlet Matbaası, Maarif Vekâleti, 29+1 s. ÖZEGE; 11659

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Leylâ ve Mecnun: Mehmed b. Süleyman Fuzûlî, (Özetleyen ve Seçen: Ali Canib ). İstanbul 1927(miladi) Devlet Matbaası, Maarif Vekâleti, 29+1 s. ÖZEGE; 11659

  TLSatıldı
 • Kadınlar Saltanatı. 1049-1058: Ahmed Refik [Altınay], İstanbul 1332(rumi) 1916(miladi) Kitabhane-i Askerî - Kitabhane-i Hilmi, (3. Cilt), 180 s., ÖZEGE; 9863-Kösem sultan, Sultan İbrahim ve Cinci Hacı Habyar Kadın, Sultan İbrahim'in Katli

  Lot No: 10

  Lot: 10

  Kadınlar Saltanatı. 1049-1058: Ahmed Refik [Altınay], İstanbul 1332(rumi) 1916(miladi) Kitabhane-i Askerî - Kitabhane-i Hilmi, (3. Cilt), 180 s., ÖZEGE; 9863-Kösem sultan, Sultan İbrahim ve Cinci Hacı Habyar Kadın, Sultan İbrahim'in Katli

  TLSatıldı
 • Romalıların Azamet ve İnhitatları Hakkında Mütâlaât. Devre-i Azâmet: Montesquieu, (Çeviren: Ahmed Saki). İstanbul 1335- 1336(rumi) 1919 - 1920(miladi) Necmi-i İstikbâl Matbaası, Cemiyet Kütübhanesi, (1. Cilt), 96 s., ÖZEGE; 17045

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Romalıların Azamet ve İnhitatları Hakkında Mütâlaât. Devre-i Azâmet: Montesquieu, (Çeviren: Ahmed Saki). İstanbul 1335- 1336(rumi) 1919 - 1920(miladi) Necmi-i İstikbâl Matbaası, Cemiyet Kütübhanesi, (1. Cilt), 96 s., ÖZEGE; 17045

  TLSatıldı
 • İlm-i Nücum ve Tali': Ragıb Rıfkı [Özgürel], İstanbul 1336(rumi) 1920(miladi) Müdafaa Matbaası, 54 s., ÖZEGE; 9006

  Lot No: 12

  Lot: 12

  İlm-i Nücum ve Tali': Ragıb Rıfkı [Özgürel], İstanbul 1336(rumi) 1920(miladi) Müdafaa Matbaası, 54 s., ÖZEGE; 9006

  TLSatıldı
 • Türk Çocuğunun Din Kitabı. İlk Mekteb 5. Sınıf: Tüccarzâde İbrahim Hilmi [Çığıraçan], İstanbul 1928(miladi) Kitabhane-i Hilmi, (1. Kitap), 48 s., TBTK; 7925

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Türk Çocuğunun Din Kitabı. İlk Mekteb 5. Sınıf: Tüccarzâde İbrahim Hilmi [Çığıraçan], İstanbul 1928(miladi) Kitabhane-i Hilmi, (1. Kitap), 48 s., TBTK; 7925

  TLSatıldı
 • Devlet-i Âliye-i Osmaniye Tarihi: Hayrullah, İstanbul 1289(hicri) 1872(miladi) (16. Cüz), 77 s., ÖZEGE; 3955

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Devlet-i Âliye-i Osmaniye Tarihi: Hayrullah, İstanbul 1289(hicri) 1872(miladi) (16. Cüz), 77 s., ÖZEGE; 3955

  TLSatıldı
 • Erzurum Şairleri: Ziyaeddin Fahri [Fındıkoğlu], İstanbul 1927(miladi) Sanayi-i Nefise Matbaası , 130+2 s.ÖZEGE; 5043 - TBTK; 10858-Çok İyi Durumda

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Erzurum Şairleri: Ziyaeddin Fahri [Fındıkoğlu], İstanbul 1927(miladi) Sanayi-i Nefise Matbaası , 130+2 s.ÖZEGE; 5043 - TBTK; 10858-Çok İyi Durumda

  TLSatıldı
 • Taşbaskı, Yıldıznâme: İstanbul Emniyet Matbaası, 48 s.ÖZEGE; 23439
-Resimli. 1274 yılı baskısından başkalarının Kenarında Kur'anâme -i İmam Cafer-i Sadık vardır

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Taşbaskı, Yıldıznâme: İstanbul Emniyet Matbaası, 48 s.ÖZEGE; 23439 -Resimli. 1274 yılı baskısından başkalarının Kenarında Kur'anâme -i İmam Cafer-i Sadık vardır

  TLSatıldı
 • Taşbaskı Mevlid-i Şerîf-i Fatımatü'z-Zehra: Hacı Mehmed Esad , (Çeviren: Ali b. Hacı Esad). 1327(rumi) 1911(miladi) 13 s. ÖZEGE; 13387

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Taşbaskı Mevlid-i Şerîf-i Fatımatü'z-Zehra: Hacı Mehmed Esad , (Çeviren: Ali b. Hacı Esad). 1327(rumi) 1911(miladi) 13 s. ÖZEGE; 13387

  TLSatıldı
 • Umdetü'l-kariin: Seyyid Mustafa Niyazi, İstanbul 1320(hicri) (rumi) 1903(miladi) Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası, 32 s., ÖZEGE; 21995

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Umdetü'l-kariin: Seyyid Mustafa Niyazi, İstanbul 1320(hicri) (rumi) 1903(miladi) Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası, 32 s., ÖZEGE; 21995

  TLSatıldı
 • Maarif-i Umûmiye Nezareti Rasadhane-i Âmire'nin 1912-1913-1914 Senelerine Aid Hulûsa-i Rasadâtı: İstanbul 1330(rumi) 1914(miladi) Âmire Matbaası, 31+1 s.

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Maarif-i Umûmiye Nezareti Rasadhane-i Âmire'nin 1912-1913-1914 Senelerine Aid Hulûsa-i Rasadâtı: İstanbul 1330(rumi) 1914(miladi) Âmire Matbaası, 31+1 s.

  TLSatıldı
 • Mecmuas-i Askeriyye, 28 Şubat 1341 (1925)Tarihli, Sayı 56, Üç ayda Bir Neşrolunur, 154 s.

  Lot No: 20

  Lot: 20

  Mecmuas-i Askeriyye, 28 Şubat 1341 (1925)Tarihli, Sayı 56, Üç ayda Bir Neşrolunur, 154 s.

  TLSatıldı
 • Fen Alemi, Refik Fenmen, No 1, 1341 (1925)-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  Lot No: 21

  Lot: 21

  Fen Alemi, Refik Fenmen, No 1, 1341 (1925)-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  TLSatıldı
 • Fen Alemi, Refik Fenmen, No 9, 1341 (1925)-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Fen Alemi, Refik Fenmen, No 9, 1341 (1925)-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  TLSatıldı
 • Fen Alemi, Refik Fenmen, No 10, 1341 (1925)-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Fen Alemi, Refik Fenmen, No 10, 1341 (1925)-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  TLSatıldı
 • Fen Alemi, Refik Fenmen, No 11, 1341 (1925)-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Fen Alemi, Refik Fenmen, No 11, 1341 (1925)-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  TLSatıldı
 • Fen Alemi, Refik Fenmen, No 14, 1926, Haliyle-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Fen Alemi, Refik Fenmen, No 14, 1926, Haliyle-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  TLSatıldı
 • Fen Alemi, Refik Fenmen, No 15, 1926-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Fen Alemi, Refik Fenmen, No 15, 1926-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  TLSatıldı
 • Fen Alemi, Refik Fenmen, No 17, 1926, Haliyle-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Fen Alemi, Refik Fenmen, No 17, 1926, Haliyle-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  TLSatıldı
 • Fen Alemi, Refik Fenmen, No 18, 1926, Haliyle-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Fen Alemi, Refik Fenmen, No 18, 1926, Haliyle-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  TLSatıldı
 • Fen Alemi, Refik Fenmen, No 19, 1926-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Fen Alemi, Refik Fenmen, No 19, 1926-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  TLSatıldı
 • Fen Alemi, Refik Fenmen, No 20, 1926-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Fen Alemi, Refik Fenmen, No 20, 1926-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  TLSatıldı
 • Fen Alemi, Refik Fenmen, No 24, 1926, Haliyle-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Fen Alemi, Refik Fenmen, No 24, 1926, Haliyle-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  TLSatıldı
 • Ceride-i İlmiyye, Eylül 1332 (1916) İstanbul Matbaa-i Amire 1332-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Ceride-i İlmiyye, Eylül 1332 (1916) İstanbul Matbaa-i Amire 1332-Türkiyenin, İlk Popüler Bilim Dergisidir. 24 Sayı Yayınlanmıştır.

  TLSatıldı
 • Mecmua-i Ebuziyya, Cüz 131, Perşenbe, 5 Safer 1330, Ciltten Çıkma-Kahvehaneler ile Alakalı

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Mecmua-i Ebuziyya, Cüz 131, Perşenbe, 5 Safer 1330, Ciltten Çıkma-Kahvehaneler ile Alakalı

  TLSatıldı
 • Piyade Mecmuası Eylül 1341 (1925) Sene 1, Sayı 5, İçi Fotoğraflı

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Piyade Mecmuası Eylül 1341 (1925) Sene 1, Sayı 5, İçi Fotoğraflı

  TLSatıldı
 • Muallimler Mecmuası, Sene 5, Sayı 49-50, 1927 Kapaksız, arkası Mustafa Kemal ve Kazım Özalp Fotoğraflı

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Muallimler Mecmuası, Sene 5, Sayı 49-50, 1927 Kapaksız, arkası Mustafa Kemal ve Kazım Özalp Fotoğraflı

  TLSatıldı
 • 4 Adet Muallim Mecmuası, Sayılar. 8-9-15-17, Sene 1333 (1917) Sahibi Hüseyin Ragıb (Baydur)-25 Sayı Çıkmıştır

  Lot No: 36

  Lot: 36

  4 Adet Muallim Mecmuası, Sayılar. 8-9-15-17, Sene 1333 (1917) Sahibi Hüseyin Ragıb (Baydur)-25 Sayı Çıkmıştır

  TLSatıldı
 • Ceride-i Adliyye Sene 1, Sayı 1, Kanunisani 1338 (1922) ankara-Islanmadan Kaynaklanan Lekeler Mevcuttur.

  Lot No: 37

  Lot: 37

  Ceride-i Adliyye Sene 1, Sayı 1, Kanunisani 1338 (1922) ankara-Islanmadan Kaynaklanan Lekeler Mevcuttur.

  TLSatıldı
 • 2 Adet Medrese İtikadları Mecmuası, No 8 ve 18, Sene 1339 (1923)

  Lot No: 38

  Lot: 38

  2 Adet Medrese İtikadları Mecmuası, No 8 ve 18, Sene 1339 (1923)

  TLSatıldı
 • Yarın Mecmuası, 6 Temmuz 1338 (1922) Sayı 31, Matbaa-i Amire

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Yarın Mecmuası, 6 Temmuz 1338 (1922) Sayı 31, Matbaa-i Amire

  TLSatıldı
 • Yarın Mecmuası, 17 Ağustos 1338 (1922) Sayı 31, Matbaa-i Amire, Edirne Tarihi Makalesi Mevcuttur.

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Yarın Mecmuası, 17 Ağustos 1338 (1922) Sayı 31, Matbaa-i Amire, Edirne Tarihi Makalesi Mevcuttur.

  TLSatıldı
 • İstatistik Mecmuası, Son Altı Aylık, 1332, 1916-17, Matbaa Dersaadet -i Osmaniye 1917, Kapak Haliyle -Bulettin Statistique do Commerce Exterieur de L'Empire Ottoman

  Lot No: 41

  Lot: 41

  İstatistik Mecmuası, Son Altı Aylık, 1332, 1916-17, Matbaa Dersaadet -i Osmaniye 1917, Kapak Haliyle -Bulettin Statistique do Commerce Exterieur de L'Empire Ottoman

  TLSatıldı
 • Yeni Mecmua, Ağustos 1918, Sayı 56, Yazarlar: Refik Halid, Ziya Gökalp, Falih Rıfkı, Faruk Nafız, Tekin Alp, İstanbul Tanin Matbaası

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Yeni Mecmua, Ağustos 1918, Sayı 56, Yazarlar: Refik Halid, Ziya Gökalp, Falih Rıfkı, Faruk Nafız, Tekin Alp, İstanbul Tanin Matbaası

  TLSatıldı
 • Yeni Mecmua, Şubat 1918, Sayı 33, Yazarlar: Refik Halid, Ziya Gökalp, Halid Fahri, Halide Edib, İstanbul Tanin Matbaası

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Yeni Mecmua, Şubat 1918, Sayı 33, Yazarlar: Refik Halid, Ziya Gökalp, Halid Fahri, Halide Edib, İstanbul Tanin Matbaası

  TLSatıldı
 • Yeni Mecmua, Ağustos 1918, Sayı 57, Yazarlar: Refik Halid, Ziya Gökalp, Halid Fahri, Köprülüzade Mehmed Fuat, İstanbul Tanin Matbaası

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Yeni Mecmua, Ağustos 1918, Sayı 57, Yazarlar: Refik Halid, Ziya Gökalp, Halid Fahri, Köprülüzade Mehmed Fuat, İstanbul Tanin Matbaası

  TLSatıldı
 • Yeni Mecmua, Ağustos 1918, Sayı 55, Yazarlar: Refik Halid, Falih Rıfkı, Tekin Alp, Faruk Nafız, Ahmed Refik, İstanbul Tanin Matbaası

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Yeni Mecmua, Ağustos 1918, Sayı 55, Yazarlar: Refik Halid, Falih Rıfkı, Tekin Alp, Faruk Nafız, Ahmed Refik, İstanbul Tanin Matbaası

  TLSatıldı
 • Nüzhetü'l-ervah: Hüseyin b. Alim Ebü'l-Hasan el-Hüseynî, (Çeviren: Mehmed Said). İstanbul 1320(hicri) 1903(miladi) Mahmud Bey Matbaası, 192 s. ÖZEGE; 15617 - TBTK; 13896; 14365

  Lot No: 46

  Lot: 46

  Nüzhetü'l-ervah: Hüseyin b. Alim Ebü'l-Hasan el-Hüseynî, (Çeviren: Mehmed Said). İstanbul 1320(hicri) 1903(miladi) Mahmud Bey Matbaası, 192 s. ÖZEGE; 15617 - TBTK; 13896; 14365

  TLSatıldı
 • 3 Adet Resimli Kitab Mecmuası, 1909 Seneleri

  Lot No: 47

  Lot: 47

  3 Adet Resimli Kitab Mecmuası, 1909 Seneleri

  TLSatıldı
 • İrşadü'l-gafilîn: Mehmed Şakir [Çörüş], İstanbul 1326(rumi) 1910(miladi) Âmire Matbaası, 288 s.ÖZEGE; 9328, Cilt ve sırt Haliyle

  Lot No: 48

  Lot: 48

  İrşadü'l-gafilîn: Mehmed Şakir [Çörüş], İstanbul 1326(rumi) 1910(miladi) Âmire Matbaası, 288 s.ÖZEGE; 9328, Cilt ve sırt Haliyle

  TLSatıldı
 • Menâkıb-ı Gazavât-ı Sultan Seyyid Battal Gazi: İstanbul 1317(hicri) 1900(miladi) 352 s., ÖZEGE; 13101, Taşbaskı, Haliyle

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Menâkıb-ı Gazavât-ı Sultan Seyyid Battal Gazi: İstanbul 1317(hicri) 1900(miladi) 352 s., ÖZEGE; 13101, Taşbaskı, Haliyle

  TLSatıldı
 • Tekmile-i Tarîkat-ı Muhammediye Tercümesi: Muhammed İstanbul 1262, 473 s., Haliyle-Döneminin Deri Cildinde, 43-46 Sayfalararası alt Tarafları Elle Tamamlanmış

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Tekmile-i Tarîkat-ı Muhammediye Tercümesi: Muhammed İstanbul 1262, 473 s., Haliyle-Döneminin Deri Cildinde, 43-46 Sayfalararası alt Tarafları Elle Tamamlanmış

  TLSatıldı
 • Mufassal Ceza Kanunu Şerhi ve Kanun-u Cezanın Bazı Maddelerini Muadil Kanun Şerhine Matûf Olarak Haşiyeli Türk Ceza Kanunu: Mustafa Reşid [Belgesay], İstanbul 1927(miladi) Ahmed Kâmil Matbaası, 254 s., ÖZEGE; 1397

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Mufassal Ceza Kanunu Şerhi ve Kanun-u Cezanın Bazı Maddelerini Muadil Kanun Şerhine Matûf Olarak Haşiyeli Türk Ceza Kanunu: Mustafa Reşid [Belgesay], İstanbul 1927(miladi) Ahmed Kâmil Matbaası, 254 s., ÖZEGE; 1397

  TLSatıldı
 • Şerh-i Kavâid-i Farisiye: Mehmed Murad el-Nakşibendî, (Çeviren: Es-Seyyid Mehmed Tevfik). İstanbul 1285(hicri) 1868(miladi), 60 s., ÖZEGE; 18843

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Şerh-i Kavâid-i Farisiye: Mehmed Murad el-Nakşibendî, (Çeviren: Es-Seyyid Mehmed Tevfik). İstanbul 1285(hicri) 1868(miladi), 60 s., ÖZEGE; 18843

  TLSatıldı
 • Kitâb-ı Camiü'l-kavâid ve Zübdetü'l-fevâid: Mehmed Emin b. Mehmed Üsküdarî, İstanbul 1298(hicri) 1881(miladi) Esad Efendi Matbaası, 103 s.

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Kitâb-ı Camiü'l-kavâid ve Zübdetü'l-fevâid: Mehmed Emin b. Mehmed Üsküdarî, İstanbul 1298(hicri) 1881(miladi) Esad Efendi Matbaası, 103 s.

  TLSatıldı
 • Eşber: Abdülhak Hâmid [Tarhan], İstanbul 1341(hicri) 1922(miladi) Matbaa-i Âmire, 167+1 s.ÖZEGE; 5206-Büyük İskender'in Hindistan'ı Zaptını ve Eşber'in Buna Karşı Koymak İstemesi Üzerine Gelişen Maceralar

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Eşber: Abdülhak Hâmid [Tarhan], İstanbul 1341(hicri) 1922(miladi) Matbaa-i Âmire, 167+1 s.ÖZEGE; 5206-Büyük İskender'in Hindistan'ı Zaptını ve Eşber'in Buna Karşı Koymak İstemesi Üzerine Gelişen Maceralar

  TLSatıldı
 • Zafernâme Şerhi: Abdülhamid Ziya Paşa , 134 s. ÖZEGE; 23600, Taşbaskı-Künyesi Eksiktir.

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Zafernâme Şerhi: Abdülhamid Ziya Paşa , 134 s. ÖZEGE; 23600, Taşbaskı-Künyesi Eksiktir.

  TLSatıldı
 • Tarih-i Cevdet, Tertib-i Cedid, 12. Cilt, Dersaadet Matbaa-i Osmaniyye 1309, 286 s. 1236-1241 Yılları Arası, Özege: 19772

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Tarih-i Cevdet, Tertib-i Cedid, 12. Cilt, Dersaadet Matbaa-i Osmaniyye 1309, 286 s. 1236-1241 Yılları Arası, Özege: 19772

  TLSatıldı
 • Tarih-i Ebü'l-Faruk: Mehmed Murad, İstanbul 1329(rumi) 1913(miladi) Matbaa-i Amedî, (6. Cilt), 373 s. ÖZEGE; 19778-Künye Sayfası Kopuk, cilt yorgun, İçi temiz Durumdadır.

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Tarih-i Ebü'l-Faruk: Mehmed Murad, İstanbul 1329(rumi) 1913(miladi) Matbaa-i Amedî, (6. Cilt), 373 s. ÖZEGE; 19778-Künye Sayfası Kopuk, cilt yorgun, İçi temiz Durumdadır.

  TLSatıldı
 • Tarih-i Ebü'l-Faruk: Mehmed Murad, İstanbul 1329(rumi) 1913(miladi) Matbaa-i Amedî, (5. Cilt), 422 s. ÖZEGE; 19778

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Tarih-i Ebü'l-Faruk: Mehmed Murad, İstanbul 1329(rumi) 1913(miladi) Matbaa-i Amedî, (5. Cilt), 422 s. ÖZEGE; 19778

  TLSatıldı
 • 2 Kitap birarada-Kitap 1: Tarih-i Ebü'l-Faruk: Mehmed Murad, İstanbul 1328(rumi) 1912(miladi) Matbaa-i Amedî, (2. Cilt), 330 s. ÖZEGE; 19778
Kitap 2: Tarih-i Ebü'l-Faruk: Mehmed Murad, İstanbul 1329(rumi) 1913(miladi) Matbaa-i Amedî, (6. Cilt), 373 s. ÖZEGE; 19778

  Lot No: 59

  Lot: 59

  2 Kitap birarada-Kitap 1: Tarih-i Ebü'l-Faruk: Mehmed Murad, İstanbul 1328(rumi) 1912(miladi) Matbaa-i Amedî, (2. Cilt), 330 s. ÖZEGE; 19778 Kitap 2: Tarih-i Ebü'l-Faruk: Mehmed Murad, İstanbul 1329(rumi) 1913(miladi) Matbaa-i Amedî, (6. Cilt), 373 s. ÖZEGE; 19778

  TLSatıldı
 • Dürer-i Fahri: Halil Fahri, İstanbul 1288(hicri) 1871(miladi) Ali Bey Matbaası, (1. Cilt), 80 s.ÖZEGE; 4448 - TBTK; 12233

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Dürer-i Fahri: Halil Fahri, İstanbul 1288(hicri) 1871(miladi) Ali Bey Matbaası, (1. Cilt), 80 s.ÖZEGE; 4448 - TBTK; 12233

  TLSatıldı
 • Risale-i Mürşidü'l-müteehhilîn: İstanbul 1316(hicri) 1899(miladi) Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası, 71 s.

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Risale-i Mürşidü'l-müteehhilîn: İstanbul 1316(hicri) 1899(miladi) Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası, 71 s.

  TLSatıldı
 • Vesaya ve Feriz Mecmuası, İstanbul Baskısı, 104 s. Taşbaskı, Haliyle

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Vesaya ve Feriz Mecmuası, İstanbul Baskısı, 104 s. Taşbaskı, Haliyle

  TLSatıldı
 • Mızraklı İlm-i Hâl: İstanbul 13015, Taşbaskı, 96 s. ÖZEGE 13480

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Mızraklı İlm-i Hâl: İstanbul 13015, Taşbaskı, 96 s. ÖZEGE 13480

  TLSatıldı
 • Borçlar Kanunu Lâyıhası: İstanbul 1926(miladi) Ahmed Kâmil Matbaası, Nâşiri: Maarif Kütübhanesi, 170 s. TBTK; 6700 ÖZEGE 2517-Kabartmalı Karton ciltte

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Borçlar Kanunu Lâyıhası: İstanbul 1926(miladi) Ahmed Kâmil Matbaası, Nâşiri: Maarif Kütübhanesi, 170 s. TBTK; 6700 ÖZEGE 2517-Kabartmalı Karton ciltte

  TLSatıldı
 • Borçlar Kanunu Şerhi: Sabri Şakir [Ansay] - Fuad Hulûsi [Demirelli], İstanbul 1926(miladi) Yeni Matbaa, 384+383, 
BDK - ÖZEGE; 2519 - TBTK; 4520, İki cilt Birarada-Sırtı Yorgun

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Borçlar Kanunu Şerhi: Sabri Şakir [Ansay] - Fuad Hulûsi [Demirelli], İstanbul 1926(miladi) Yeni Matbaa, 384+383, BDK - ÖZEGE; 2519 - TBTK; 4520, İki cilt Birarada-Sırtı Yorgun

  TLSatıldı
 • Neylü'r-reşad fî Emri'l-cihad: Mirzazâde Mehmed Salim , İstanbul 1294(hicri) 1877(miladi) Ali Bey Matbaası, 158 s. ÖZEGE; 15458, Haliyle

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Neylü'r-reşad fî Emri'l-cihad: Mirzazâde Mehmed Salim , İstanbul 1294(hicri) 1877(miladi) Ali Bey Matbaası, 158 s. ÖZEGE; 15458, Haliyle

  TLSatıldı
 • Tertib-i Cedid, Müntehabat-ı Gülistan, İstanbul 1314, 102 s.

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Tertib-i Cedid, Müntehabat-ı Gülistan, İstanbul 1314, 102 s.

  TLSatıldı
 • Mezâhib-i İslamiyeden Akâid-i İmamiye: Hacı Şeyh Abdürrahim Hoyî, İstanbul 1327(rumi) 1911(miladi) Bakırcılarda 47 Numaralı Matbaa, 40 s, ÖZEGE; 13426

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Mezâhib-i İslamiyeden Akâid-i İmamiye: Hacı Şeyh Abdürrahim Hoyî, İstanbul 1327(rumi) 1911(miladi) Bakırcılarda 47 Numaralı Matbaa, 40 s, ÖZEGE; 13426

  TLSatıldı
 • Hasenât: Mehmed Ziya, İstanbul 1342(rumi) 1926(miladi) Orhaniye Matbaası, 67 s., ÖZEGE; 6979-Orta Mektepler için din Kitabı

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Hasenât: Mehmed Ziya, İstanbul 1342(rumi) 1926(miladi) Orhaniye Matbaası, 67 s., ÖZEGE; 6979-Orta Mektepler için din Kitabı

  TLSatıldı
 • Usûl-i Talim. Grammaire Française Theorique Et Pratique: Otto, Emile, (Çeviren: Beşir Fuad). İstanbul 1308(hicri) 1891(miladi) Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 264 s.ÖZEGE; 22287, Haliyle-Teoride ve Pratikte Fransızca Talim

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Usûl-i Talim. Grammaire Française Theorique Et Pratique: Otto, Emile, (Çeviren: Beşir Fuad). İstanbul 1308(hicri) 1891(miladi) Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 264 s.ÖZEGE; 22287, Haliyle-Teoride ve Pratikte Fransızca Talim

  TLSatıldı
 • Hülasa-i Tarih-i Medeniyet, Charles Seignabos, Çev: Ahmed Reşid, İstanbul 1331, 367 s. Haliyle

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Hülasa-i Tarih-i Medeniyet, Charles Seignabos, Çev: Ahmed Reşid, İstanbul 1331, 367 s. Haliyle

  TLSatıldı
 • 2 Kitap Birarada-Kitap 1: Tarih-i İstikbâl. Mesaif-i Fikriye: Celal Nuri [İleri], İstanbul 1331 - 1332(rumi) 1913 - 1914(miladi) Yeni Osmanlı Matbaa ve Kütübhanesi, (1. Cilt), 171 s.ÖZEGE; 19848
Kitap 2: Tarih-i İstikbâl. Mesaif-i Siyasiye: Celal Nuri [İleri], İstanbul 1331 - 1332(rumi) 1913 - 1914(miladi) Yeni Osmanlı Matbaa ve Kütübhanesi, (2. Cilt), 212 s. ÖZEGE; 19848, Haliyle

  Lot No: 72

  Lot: 72

  2 Kitap Birarada-Kitap 1: Tarih-i İstikbâl. Mesaif-i Fikriye: Celal Nuri [İleri], İstanbul 1331 - 1332(rumi) 1913 - 1914(miladi) Yeni Osmanlı Matbaa ve Kütübhanesi, (1. Cilt), 171 s.ÖZEGE; 19848 Kitap 2: Tarih-i İstikbâl. Mesaif-i Siyasiye: Celal Nuri [İleri], İstanbul 1331 - 1332(rumi) 1913 - 1914(miladi) Yeni Osmanlı Matbaa ve Kütübhanesi, (2. Cilt), 212 s. ÖZEGE; 19848, Haliyle

  TLSatıldı
 • Kaside-i Münferice Şerhi. Hikem-i Münderice fi-Şerhi'l-münferice: Ebu'l-Fazl Yusuf b. Muhammed, (Çeviren: İsmail Ankaravî). İstanbul 1327(rumi) 1911(miladi) Uhuvvet Matbaası, 120 s. ÖZEGE; 10324

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Kaside-i Münferice Şerhi. Hikem-i Münderice fi-Şerhi'l-münferice: Ebu'l-Fazl Yusuf b. Muhammed, (Çeviren: İsmail Ankaravî). İstanbul 1327(rumi) 1911(miladi) Uhuvvet Matbaası, 120 s. ÖZEGE; 10324

  TLSatıldı
 • Usûl-i Tedris-i Arabî: Ahn, F., (Çeviren: İsmail Hemetî). İstanbul (hicri) 1329(rumi) 1913(miladi) Necm-i İstikbâl Matbaası, 173 s. ÖZEGE; 22296-Mekteb-i Şeriyye ve İdadiyyede Okutulmak Üzere

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Usûl-i Tedris-i Arabî: Ahn, F., (Çeviren: İsmail Hemetî). İstanbul (hicri) 1329(rumi) 1913(miladi) Necm-i İstikbâl Matbaası, 173 s. ÖZEGE; 22296-Mekteb-i Şeriyye ve İdadiyyede Okutulmak Üzere

  TLSatıldı
 • Köprülüler. Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı: Ahmed Refik [Altınay] - Köprülü Mehmed Paşa, İstanbul 1331(rumi) 1915(miladi) Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, İbrahim Hilmi Kitabhane-i Askerî, (4. ve 5. Kitaplar), 143 s.ÖZEGE; 11220

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Köprülüler. Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı: Ahmed Refik [Altınay] - Köprülü Mehmed Paşa, İstanbul 1331(rumi) 1915(miladi) Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, İbrahim Hilmi Kitabhane-i Askerî, (4. ve 5. Kitaplar), 143 s.ÖZEGE; 11220

  TLSatıldı
 • Kavâid-i Farisiyye: İstanbul Baskısı 64 s. Haliyle

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Kavâid-i Farisiyye: İstanbul Baskısı 64 s. Haliyle

  TLSatıldı
 • Sünühat. Terci-i Bend: İsmail Safa, İstanbul 1306(hicri) 1889(miladi) Ebüzziya Matbaası, 28 s.

  Lot No: 77

  Lot: 77

  Sünühat. Terci-i Bend: İsmail Safa, İstanbul 1306(hicri) 1889(miladi) Ebüzziya Matbaası, 28 s.

  TLSatıldı
 • Akından Akına: Yusuf Ziya [Ortaç], İstanbul 1332(rumi) 1916(miladi) Hilâl Matbaası, 52 s. ÖZEGE; 344, Kapaksız

  Lot No: 78

  Lot: 78

  Akından Akına: Yusuf Ziya [Ortaç], İstanbul 1332(rumi) 1916(miladi) Hilâl Matbaası, 52 s. ÖZEGE; 344, Kapaksız

  TLSatıldı
 • İstanbul'da Yarım Asırlık Vakayi-i Mühimme : [Basiretçi] Ali, İstanbul 1325(rumi) 1909(miladi) Matbaa-i Hüseyin Enver, 75 s. ÖZEGE; 8321 - TBTK; 3011

  Lot No: 79

  Lot: 79

  İstanbul'da Yarım Asırlık Vakayi-i Mühimme : [Basiretçi] Ali, İstanbul 1325(rumi) 1909(miladi) Matbaa-i Hüseyin Enver, 75 s. ÖZEGE; 8321 - TBTK; 3011

  TLSatıldı
 • Vücûb-ı Şükrü'l-insan alâ Nimeti'l-mennan: Muhammed el-Gazzâli, (Çeviren: Hafız Mahmud Celaleddin Livanevî). Bursa 1323(hicri) 1905(miladi) Emirî Efendi Matbaası, 91+3+1 s. ÖZEGE; 22770 - TBTK; 11359, Kapaksız

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Vücûb-ı Şükrü'l-insan alâ Nimeti'l-mennan: Muhammed el-Gazzâli, (Çeviren: Hafız Mahmud Celaleddin Livanevî). Bursa 1323(hicri) 1905(miladi) Emirî Efendi Matbaası, 91+3+1 s. ÖZEGE; 22770 - TBTK; 11359, Kapaksız

  TLSatıldı
 • Hidayeden Manzum Akâid: İbrahim Hakkı, İstanbul 1327(rumi) 1910(miladi) Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 15 s. Çok İyi Durumda

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Hidayeden Manzum Akâid: İbrahim Hakkı, İstanbul 1327(rumi) 1910(miladi) Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 15 s. Çok İyi Durumda

  TLSatıldı
 • Yazmış Bulundum: Muallim Naci [Ömer Hulûsi], İstanbul 1301(hicri) 1884(miladi) 36 s. ÖZEGE; 22913-Muallim Naci'nin Ahmet Mithat Efendi'ye Gönderdiği 14 Mektupla Gazetede Bunlar Hakkında Yapılan Değerlendirmeden Bahseder

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Yazmış Bulundum: Muallim Naci [Ömer Hulûsi], İstanbul 1301(hicri) 1884(miladi) 36 s. ÖZEGE; 22913-Muallim Naci'nin Ahmet Mithat Efendi'ye Gönderdiği 14 Mektupla Gazetede Bunlar Hakkında Yapılan Değerlendirmeden Bahseder

  TLSatıldı
 • Harman Sonu: Fazıl Ahmed [Aykaç], İstanbul 1335(rumi) 1919(miladi) Evkâf Matbaası, 31+1, s. ÖZEGE; 6964 - TBTK; 5330-Şiir Kitabı

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Harman Sonu: Fazıl Ahmed [Aykaç], İstanbul 1335(rumi) 1919(miladi) Evkâf Matbaası, 31+1, s. ÖZEGE; 6964 - TBTK; 5330-Şiir Kitabı

  TLSatıldı
 • Ahiret Var mıdır?: İstanbul 1927(miladi) Resimli Ay Matbaası, Resimli Ay Neşriyatı , 59 s. ÖZEGE; 185 - TBTK; 975

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Ahiret Var mıdır?: İstanbul 1927(miladi) Resimli Ay Matbaası, Resimli Ay Neşriyatı , 59 s. ÖZEGE; 185 - TBTK; 975

  TLSatıldı
 • Her Genç Neler Bilmelidir?: İstanbul 1927(miladi) Sevimli Ay Matbaası, Sevimli Ay Neşriyatı, 60 s. ÖZEGE; 7314

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Her Genç Neler Bilmelidir?: İstanbul 1927(miladi) Sevimli Ay Matbaası, Sevimli Ay Neşriyatı, 60 s. ÖZEGE; 7314

  TLSatıldı
 • Tecvid. Mizanü'l-hûruf ve Kâffe-i Müslimin İçin Şifaü'l-ebdan El-Müsemma Bilmizan: İstanbul 1326(hicri) , Arka Kapak eksiktir.

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Tecvid. Mizanü'l-hûruf ve Kâffe-i Müslimin İçin Şifaü'l-ebdan El-Müsemma Bilmizan: İstanbul 1326(hicri) , Arka Kapak eksiktir.

  TLSatıldı
 • Hayvanât Âlemi. En Yeni İlm-i Hayvanât. Lise Birinci Devre: (Çeviren: Ali Nadir). İstanbul 1341(rumi) 1925(miladi) Orhaniye Matbaası, Kitabhane-i İslâm ve Askerî, 223+7, 
TBTK; 3407; 13118; 13129

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Hayvanât Âlemi. En Yeni İlm-i Hayvanât. Lise Birinci Devre: (Çeviren: Ali Nadir). İstanbul 1341(rumi) 1925(miladi) Orhaniye Matbaası, Kitabhane-i İslâm ve Askerî, 223+7, TBTK; 3407; 13118; 13129

  TLSatıldı
 • Çocuk Kalbi: Amicis, Edmondo , (Çeviren: İbrahim Alâeddin [Gövsa]). İstanbul 1926(miladi) Ahmed Kâmil Matbaası , Sühulet Kitabhanesi Semih Lutfi, 363+5 s. ÖZEGE; 3401 - TBTK; 4413, Kurt Delikleri

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Çocuk Kalbi: Amicis, Edmondo , (Çeviren: İbrahim Alâeddin [Gövsa]). İstanbul 1926(miladi) Ahmed Kâmil Matbaası , Sühulet Kitabhanesi Semih Lutfi, 363+5 s. ÖZEGE; 3401 - TBTK; 4413, Kurt Delikleri

  TLSatıldı
 • Umûmî ve Âli Amerika Terbiye Usûlleri. Methodes Americaines d'Education Generale et Technique: Buyse, Ömer, (Çeviren: Abdullah Cevded [Karlıdağ]). İstanbul (hicri) (rumi) 1925(miladi) Matbaa-i Âmire, Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti Neşriyatı, (1. Cilt), 603+4, ÖZEGE; 22054 - TBTK; 6986

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Umûmî ve Âli Amerika Terbiye Usûlleri. Methodes Americaines d'Education Generale et Technique: Buyse, Ömer, (Çeviren: Abdullah Cevded [Karlıdağ]). İstanbul (hicri) (rumi) 1925(miladi) Matbaa-i Âmire, Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti Neşriyatı, (1. Cilt), 603+4, ÖZEGE; 22054 - TBTK; 6986

  TLSatıldı
 • Evrâk-ı Perişan. Terâcim-i Ahvâl Fatih: Namık Kemal, İstanbul 1288(hicri) 1871(miladi) Beyoğlu Hacopulo Çarşısı'nda 13 Numaralı Ahmed Midhat'ın Matbaası , 130-269 Sayfalararası, ÖZEGE; 5315

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Evrâk-ı Perişan. Terâcim-i Ahvâl Fatih: Namık Kemal, İstanbul 1288(hicri) 1871(miladi) Beyoğlu Hacopulo Çarşısı'nda 13 Numaralı Ahmed Midhat'ın Matbaası , 130-269 Sayfalararası, ÖZEGE; 5315

  TLSatıldı
 • Umûmî ve Âli Amerika Terbiye Usûlleri. Methodes Americaines d'Education Generale et Technique: Buyse, Ömer, (Çeviren: Abdullah Cevded [Karlıdağ]). İstanbul (hicri) 1926(miladi) Matbaa-i Âmire, Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti Neşriyatı, (3. Cilt), 997-1375, ÖZEGE; 22054 - TBTK; 6986

  Lot No: 91

  Lot: 91

  Umûmî ve Âli Amerika Terbiye Usûlleri. Methodes Americaines d'Education Generale et Technique: Buyse, Ömer, (Çeviren: Abdullah Cevded [Karlıdağ]). İstanbul (hicri) 1926(miladi) Matbaa-i Âmire, Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti Neşriyatı, (3. Cilt), 997-1375, ÖZEGE; 22054 - TBTK; 6986

  TLSatıldı
 • Tarih-i Umûmî. Ezmine-i Mütekadimme Tarihi: [Mizancı] Mehmed Murad , İstanbul 1327 (hicri) 308 s.

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Tarih-i Umûmî. Ezmine-i Mütekadimme Tarihi: [Mizancı] Mehmed Murad , İstanbul 1327 (hicri) 308 s.

  TLSatıldı
 • 2 Kitap Bir Arada-Kitap 1: Künye Sayfası Eksik, 179 s.
Kitap 2: Nazariyât-ı Edebiye: Ahmed Reşid [Hasırcıoğlu], İstanbul 1328(rumi) 1912(miladi) Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, (1. Cilt), 291 s.ÖZEGE; 15239

  Lot No: 93

  Lot: 93

  2 Kitap Bir Arada-Kitap 1: Künye Sayfası Eksik, 179 s. Kitap 2: Nazariyât-ı Edebiye: Ahmed Reşid [Hasırcıoğlu], İstanbul 1328(rumi) 1912(miladi) Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, (1. Cilt), 291 s.ÖZEGE; 15239

  TLSatıldı
 • Akâid-i Hayriye Tercümesi: Mehmed Vehbi, İstanbul 1343(hicri) 1340(rumi) 1924(miladi) Ahmed Kâmil Matbaası, 144-4 s. ÖZEGE; 325

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Akâid-i Hayriye Tercümesi: Mehmed Vehbi, İstanbul 1343(hicri) 1340(rumi) 1924(miladi) Ahmed Kâmil Matbaası, 144-4 s. ÖZEGE; 325

  TLSatıldı
 • Tefsir-i Şerîf-i Envâr-ı Kur'an: Bereketzâde İsmail Hakkı, İstanbul 1331(rumi) 1915(miladi) Selânik Matbaası, (1. Cüz), 353 s. TBTK; 5944

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Tefsir-i Şerîf-i Envâr-ı Kur'an: Bereketzâde İsmail Hakkı, İstanbul 1331(rumi) 1915(miladi) Selânik Matbaası, (1. Cüz), 353 s. TBTK; 5944

  TLSatıldı
 • Divân-ı Nevres: Osman Nevres, İstanbul 1290(hicri) 1873(miladi) [Matbaa-i Âmire], 334 s., ÖZEGE; 4206

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Divân-ı Nevres: Osman Nevres, İstanbul 1290(hicri) 1873(miladi) [Matbaa-i Âmire], 334 s., ÖZEGE; 4206

  TLSatıldı
 • Sanat-ı Tahrir ve Edebiyat: Şâhabeddin Süleyman, İstanbul 1329(rumi) 1913(miladi) Araks Matbaası, Tefeyyüz Kitaphanesi, 395 s. ÖZEGE; 17510

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Sanat-ı Tahrir ve Edebiyat: Şâhabeddin Süleyman, İstanbul 1329(rumi) 1913(miladi) Araks Matbaası, Tefeyyüz Kitaphanesi, 395 s. ÖZEGE; 17510

  TLSatıldı
 • Kimya-i Gayr-i Uzvî. Şibih maâdin: Grimaux, Eduard , (Çeviren: Aziz Mahmud - Abdi ). İstanbul 1310(hicri) 1893(miladi) Karabet Matbaası, (2. Cilt), 304 s. ÖZEGE; 10868 - TBTK; 11714-Mekteb-i Fünun-u Harbiye-i Şahane ve Mekteb-i İdadiye İçin Ders Kitabı

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Kimya-i Gayr-i Uzvî. Şibih maâdin: Grimaux, Eduard , (Çeviren: Aziz Mahmud - Abdi ). İstanbul 1310(hicri) 1893(miladi) Karabet Matbaası, (2. Cilt), 304 s. ÖZEGE; 10868 - TBTK; 11714-Mekteb-i Fünun-u Harbiye-i Şahane ve Mekteb-i İdadiye İçin Ders Kitabı

  TLSatıldı
 • Kenzü'l-havâs. Keyfiyet-i Celb ve Teshir: Seyyid Süleyman el-Hüseynî , İstanbul 1332(rumi) 1916(miladi) Kader Matbaası, (2. Cilt), 237 s. ÖZEGE; 10569-Cilt Haliyle

  Lot No: 99

  Lot: 99

  Kenzü'l-havâs. Keyfiyet-i Celb ve Teshir: Seyyid Süleyman el-Hüseynî , İstanbul 1332(rumi) 1916(miladi) Kader Matbaası, (2. Cilt), 237 s. ÖZEGE; 10569-Cilt Haliyle

  TLSatıldı
 • Asr-ı Hâzır Tarihi: Ali Reşad, İstanbul 1327(rumi) 1911(miladi) Kader Matbaası, Kader Kitabhanesi, 411 s.-İlk 2 Sayfa Ciltten Hafif ayrılmıştır.

  Lot No: 100

  Lot: 100

  Asr-ı Hâzır Tarihi: Ali Reşad, İstanbul 1327(rumi) 1911(miladi) Kader Matbaası, Kader Kitabhanesi, 411 s.-İlk 2 Sayfa Ciltten Hafif ayrılmıştır.

  TLSatıldı
 • Talim-i Hesab: F. İ. C., (Çeviren: Ali Nihad Abdülaziz). İstanbul 1328(rumi) 1912(miladi) Mürettibîn-i Osmaniye Matbaası, (1. Kısım), 104 s. ÖZEGE; 19642

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Talim-i Hesab: F. İ. C., (Çeviren: Ali Nihad Abdülaziz). İstanbul 1328(rumi) 1912(miladi) Mürettibîn-i Osmaniye Matbaası, (1. Kısım), 104 s. ÖZEGE; 19642

  TLSatıldı
 • Gazi'nin Kızı: Ahmed Burhaneddin , İstanbul 1927(miladi) Cumhuriyet Matbaası, 130 s.ÖZEGE; 6099 - TBTK; 1112-Kurşun Kalemle Çizikler Mevcuttur.

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Gazi'nin Kızı: Ahmed Burhaneddin , İstanbul 1927(miladi) Cumhuriyet Matbaası, 130 s.ÖZEGE; 6099 - TBTK; 1112-Kurşun Kalemle Çizikler Mevcuttur.

  TLSatıldı
 • İlhan: Abdülhak Hâmid [Tarhan], İstanbul 1329(rumi) 1913(miladi) Tanin Matbaası, 155 s.ÖZEGE; 8748

  Lot No: 103

  Lot: 103

  İlhan: Abdülhak Hâmid [Tarhan], İstanbul 1329(rumi) 1913(miladi) Tanin Matbaası, 155 s.ÖZEGE; 8748

  TLSatıldı
 • Fezleke-i Tarih-i Devlet-i Osmaniye: Abdurrahman Şeref, İstanbul 1326(rumi) 1910(miladi) Karabet Matbaası, 237 s.ÖZEGE; 5710-Osmanlı'nın Kuruluşundan 30 Mayıs 1856 Paris Antlaşmasına Sultan Abdülmecid dönemine Kadar Olan Osmanlı Tarihidir.

  Lot No: 104

  Lot: 104

  Fezleke-i Tarih-i Devlet-i Osmaniye: Abdurrahman Şeref, İstanbul 1326(rumi) 1910(miladi) Karabet Matbaası, 237 s.ÖZEGE; 5710-Osmanlı'nın Kuruluşundan 30 Mayıs 1856 Paris Antlaşmasına Sultan Abdülmecid dönemine Kadar Olan Osmanlı Tarihidir.

  TLSatıldı
 • Nimet-i İslâm. Kısm-ı Sâlis Münakehât ve Müfarekât: Mehmed Zihni, İstanbul 1324(rumi) 1908(miladi) Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 294 s.ÖZEGE; 15495

  Lot No: 105

  Lot: 105

  Nimet-i İslâm. Kısm-ı Sâlis Münakehât ve Müfarekât: Mehmed Zihni, İstanbul 1324(rumi) 1908(miladi) Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 294 s.ÖZEGE; 15495

  TLSatıldı
 • Kurûn-ı Cedide Tarihi. Mekâtib-i Sultaniyenin Fünûn ve Edebiyat Şubeleri Onuncu ve Onbirinci Sınıflarına Mahsûstur: Ali Reşad, İstanbul 1333(rumi) 1917(miladi) Matbaa-i Âmire, (2. Cilt), 647 s. ÖZEGE; 11342 - TBTK; 3646

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Kurûn-ı Cedide Tarihi. Mekâtib-i Sultaniyenin Fünûn ve Edebiyat Şubeleri Onuncu ve Onbirinci Sınıflarına Mahsûstur: Ali Reşad, İstanbul 1333(rumi) 1917(miladi) Matbaa-i Âmire, (2. Cilt), 647 s. ÖZEGE; 11342 - TBTK; 3646

  TLSatıldı
 • Kamûs-ı Fransevî. Türkçe'den Fransızca'ya Lûgat: Şemseddin Sami, İstanbul 1302(hicri) 1885(miladi) Mihran Matbaası, 1206 s. ÖZEGE; 9983-Orijinal cildinde

  Lot No: 107

  Lot: 107

  Kamûs-ı Fransevî. Türkçe'den Fransızca'ya Lûgat: Şemseddin Sami, İstanbul 1302(hicri) 1885(miladi) Mihran Matbaası, 1206 s. ÖZEGE; 9983-Orijinal cildinde

  TLSatıldı
 • Musavver Rus-Japon Seferi Çoşima Meydan Muharebesi, Cild-i Hamis, İbrahim hilmi, Mahmutbey Matbaası, 1284-164 Sayfalararası

  Lot No: 108

  Lot: 108

  Musavver Rus-Japon Seferi Çoşima Meydan Muharebesi, Cild-i Hamis, İbrahim hilmi, Mahmutbey Matbaası, 1284-164 Sayfalararası

  TLSatıldı
 • Envârü'l-âşıkîn. Kitab-ı Envârü'l-âşıkîn: Yazıcızâde Mehmed , (Çeviren: Yazıcızâde Ahmed Bican ). İstanbul 1301(hicri) 1884(miladi) Matbaa-i Osmaniye, 4+460 s. ÖZEGE; 4979, Kapak ve Künye Eksik-Peygamberler Hayatları ve Mucizeleri 4 Halife, Melekler ve Görevleri, Kıyamet, cennet- Cehennem

  Lot No: 109

  Lot: 109

  Envârü'l-âşıkîn. Kitab-ı Envârü'l-âşıkîn: Yazıcızâde Mehmed , (Çeviren: Yazıcızâde Ahmed Bican ). İstanbul 1301(hicri) 1884(miladi) Matbaa-i Osmaniye, 4+460 s. ÖZEGE; 4979, Kapak ve Künye Eksik-Peygamberler Hayatları ve Mucizeleri 4 Halife, Melekler ve Görevleri, Kıyamet, cennet- Cehennem

  TLSatıldı
 • Sarf-ı Arabî ve Temrinât: Mustafa Cemil - Ahmed Nâim, İstanbul 1323(hicri) 1905(miladi) Mahmud Bey Matbaası , 220 s.

  Lot No: 110

  Lot: 110

  Sarf-ı Arabî ve Temrinât: Mustafa Cemil - Ahmed Nâim, İstanbul 1323(hicri) 1905(miladi) Mahmud Bey Matbaası , 220 s.

  TLSatıldı
 • Necatü'l-musalli: Ahmed Şevki b. Abdullah, İstanbul 1305(hicri) 1888(miladi) Matbaa-i Osmaniye, 198+2 s.ÖZEGE; 15296 - TBTK; 2434

  Lot No: 111

  Lot: 111

  Necatü'l-musalli: Ahmed Şevki b. Abdullah, İstanbul 1305(hicri) 1888(miladi) Matbaa-i Osmaniye, 198+2 s.ÖZEGE; 15296 - TBTK; 2434

  TLSatıldı
 • Tercüme-i Netâyicü'l-itikadiye fî Usûli'l-firaki'l-İslâmiye: Ahmed Ziyyaeddin Gümüşhanevî, İstanbul 1281(hicri) 1865(miladi) 86, s. TBTK; 2628 - ÖZEGE; 20650

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Tercüme-i Netâyicü'l-itikadiye fî Usûli'l-firaki'l-İslâmiye: Ahmed Ziyyaeddin Gümüşhanevî, İstanbul 1281(hicri) 1865(miladi) 86, s. TBTK; 2628 - ÖZEGE; 20650

  TLSatıldı
 • Taşbaskı, Tercüme-i Eyyühe'l-veled. Min Telif-i İmâmü'l-Gazâlî Aleyh-i Rahmetü'l-bariü'l-marûf bi-Hûccetü'l-İslâm: Ebu Hamid b. Muhammed el-Gazâlî, (Çeviren: Süleyman b. Çerağ). İstanbul 1302(hicri) 1885(miladi) 104 s., ÖZEGE; 20593

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Taşbaskı, Tercüme-i Eyyühe'l-veled. Min Telif-i İmâmü'l-Gazâlî Aleyh-i Rahmetü'l-bariü'l-marûf bi-Hûccetü'l-İslâm: Ebu Hamid b. Muhammed el-Gazâlî, (Çeviren: Süleyman b. Çerağ). İstanbul 1302(hicri) 1885(miladi) 104 s., ÖZEGE; 20593

  TLSatıldı
 • 3 Kitap Birarada, Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerîf: Mevlânâ Celâleddin-i Rumî, (Çeviren: Âbidin Paşa).-Cilt 4: 240 s
Cilt 5: 254 s.
Kitap 3: 240 s.
Dönem cildinde

  Lot No: 114

  Lot: 114

  3 Kitap Birarada, Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerîf: Mevlânâ Celâleddin-i Rumî, (Çeviren: Âbidin Paşa).-Cilt 4: 240 s Cilt 5: 254 s. Kitap 3: 240 s. Dönem cildinde

  TLSatıldı
 • Sırat-ı Müstakim, Cilt 1 (Sayı 1-26 Arası)-Dini Felsefi Edebi Hukuk ve Ulumdan Bahseder Mecmua, 1324-1327

  Lot No: 115

  Lot: 115

  Sırat-ı Müstakim, Cilt 1 (Sayı 1-26 Arası)-Dini Felsefi Edebi Hukuk ve Ulumdan Bahseder Mecmua, 1324-1327

  TLSatıldı
 • Almanca'dan Türkçe'ye Yeni Cep Lûgatı, Wörterbuch Deutsch - Turkisch: Mehmed Ali, İstanbul 1333(rumi) 1917(miladi) Şems Matbaası, 447 s.ÖZEGE; 498

  Lot No: 116

  Lot: 116

  Almanca'dan Türkçe'ye Yeni Cep Lûgatı, Wörterbuch Deutsch - Turkisch: Mehmed Ali, İstanbul 1333(rumi) 1917(miladi) Şems Matbaası, 447 s.ÖZEGE; 498

  TLSatıldı
 • Küçük Kamûs-ı Fransevî: Şemseddin Sami, İstanbul 1304(hicri) 1887(miladi) Mihran Matbaası, 650 s.ÖZEGE; 11426

  Lot No: 117

  Lot: 117

  Küçük Kamûs-ı Fransevî: Şemseddin Sami, İstanbul 1304(hicri) 1887(miladi) Mihran Matbaası, 650 s.ÖZEGE; 11426

  TLSatıldı