• Auction Rules

Ephemera Auction

Live auction start time: 13 October 2019 21:32

You can give bids from aour internet site until 13 October 2019 at 21:30 Commission rate: 20%

Lot Number: 1 » Efemera

Osmanlı Hüccet, 1299 Tarihli Vakıflar Konulu Değişik Boy Bez Üzeri Doküman, Matbu damgalı ve 4 adet Fiskalli Noter Dokümanı, Vekaletname

Haliyle, lekeli, Kurtdelikleri.

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2 » Efemera

Osmanlı Hüccet, Amasya Sancağı ile İlgili Arsa Vekaletnamesi

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 3 » Efemera

Askeri Denizcilik Konulu Antetli 1324 Tarihli Osmanlı Negatif Damgalı Doküman

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 4 » Nümismatik

II. Abdülhamit 100 Kuruş, 1293 Seri 66 Yusuf

ÇT/ÇÇT

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 5 » Efemera

Sultan Abdüülmecid'e Sunulan Osmanlı Ordusunun Envanteri Konulu Çok Nadir Belge

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 6 » Efemera

Eğitim Tarihi, Mekteb-i Rüşdiyye Askeriyye Şakirdanına Mahsus Şehadetname

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 7 » Harita

Osmanlıca Harita Amerika Cenubi Haritası

17,5 x 19 cm.

 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 8 » Harita

Osmanlıca Harita Avrupayı Cenubi Haritası

19,5 x 17,5 cm.

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 9 » Harita

Osmanlıca Harita Asya Haritası

19,5 x 17,5 cm.

 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 10 » Harita

Osmanlıca Harita Şimali Amerika Haritası

19,5 x 17,5 cm.

 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 11 » Harita

Osmanlıca Harita Afrika Haritası

19,5 x 17,5 cm.

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 12 » Harita

Osmanlıca Harita Avrupa Haritası

19,5 x 17,5 cm.

 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 13 » Harita

Osmanlıca Harita Türkiye Cumhuriyeti Rumeli Haritası

19,5 x 17,5 cm.

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 14 » Harita

Osmanlıca Harita Avusturya Haritası

19,5 x 17,5 cm.

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 15 » Harita

Osmanlıca Harita İsveç ve Norveç Haritası

19,5 x 17,5 cm.

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 16 » Harita

Osmanlıca Harita Çekoslovakya Haritası

19,5 x 17,5 cm.

 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 17 » Harita

Osmanlıca Harita Şark-i Avrupa Haritası

19,5 x 17,5 cm.

 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 18 » Harita

Osmanlıca Harita Lehistan Haritası

19,5 x 17,5 cm.

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 19 » Harita

Osmanlıca Harita Şark-ı Cenubi Avrupa Haritası

19,5 x 17,5 cm.

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 20 » Harita

Osmanlıca Harita İsviçre Haritası

19,5 x 17,5 cm.

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 21 » Harita

Osmanlıca Harita İtalya Haritası

19,5 x 17,5 cm.

 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 22 » Harita

Osmanlıca Harita İspanya-Portekiz Haritası

19,5 x 17,5 cm.

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 23 » Harita

Osmanlıca Harita Flaman Belçika ve Luksemburg Haritası

19,5 x 17,5 cm.

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 24 » Harita

Osmanlıca Harita Büyük Britanya İrlanda Flemenk ve Belçika Haritası

19,5 x 17,5 cm.

 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 25 » Harita

Osmanlıca Harita Fransa Haritası

19,5 x 17,5 cm.

 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list