• Auction Rules

Ephemera Auction

Live auction start time: 14 October 2019 21:02

You can give bids from aour internet site until 14 October 2019 at 21:00 Commission rate: 20%

Lot Number: 1 » Kitap

The Postcards of Max Fruchtermann, Mert Sandalcı, Koçbank, 3 Cilt, İstanbul, 2000

Sert Kapak, Şömizli, İngilizce, Renkli Resimli, Orijinal Cildinde

1182 s.

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2 » Efemera

2 Adet Karagöz Gazetesi, 26 Kanuni Sani 1926 Çarşamba, Numero:1968; Numero:5

Haliyle

 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 3 » Efemera

2 Adet Karagöz Gazetesi, 8 Mayıs 1326 Cumartesi, Numero: 194; 15 Kanuni Sani 1927 Cumartesi, Numero: 1965

 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 4 » Efemera

2 Adet Karagöz Gazetesi, 11 Nisan 1928 Çarşamba, Numero:2094;12 Kanuni Sani 1927 Çarşamba, Numero: 1964

 • Number of Bids

  4

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 5 » Efemera

2 Adet Karagöz Gazetesi, 7 Nisan 1928 Cumartesi, Numero:2094; 10 Teşrin Sani 1926, Numero: 1946

 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 6 » Efemera

2 Adet Karagöz Gazetesi, 17 Mart 1928 Cumartesi, Numero: 2087;27 Teşrin Sani 1926 Cumartesi, Numero: 1951

 • Number of Bids

  6

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 7 » Efemera

2 Adet Karagöz Gazetesi, 11 Kanuni Sani 1928 Çarşamba, Numero: 2068; 18 Şubat 1928 Cumartesi, Numero: 2089

 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 8 » Efemera

1 Adet Karagöz ve 1 Adet Akbaba Gazetesi, 20 Teşrin Evvel 1926 Çarşamba, Numero: 1940;28 Kanun-i Evvel 1341, Numero:220, Sene:4

Haliyle

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 9 » Efemera

Edebiyat-ı Umumi Mecmuası, Cilt:1, Sene:1, 14 Nisan 1917, Numero: 24

Haftalık Siyasi, Edebi ve İlmi Gazete

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 10 » Efemera

Hanımlara Mahsus Gazete, 18 Kanun-i Sani 1323, Numero: 15

 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 11 » Efemera

Meclis-i Mebusan Zabt Ceridesi, Üçüncü Sene-i İctimaiye, Seksen Sekizinci İctima, 18 Nisan 1327

Birinci Reis Vekili Ahmet Mahir Efendi'nin Taht-ı Riyasetinde, 40 s.

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 12 » Efemera

Hazine-i Fünun, 25 Teşrin Sani 1309

Perşembe Günleri Neşr Olunur. Fenni ve Edebi Haftalık Risale

 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 13 » Efemera

Ceride-i Muhakim, 31 Kanun-ı Sani 1313, Numero:965

 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 14 » Efemera

Ceride-i Muhakeme, 1 Mart 1309, Numero:693

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 15 » Efemera

Takvim-i Vekayi, 1 Mart 1330, Numero: 1756

Devlet-i Aliye-i Osmaniyenin Ceride-i Resmiyesidir

 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 16 » Efemera

Takvim-i Vekayi, 29 Teşrin Evvel 1335, Haliyle

Devlet-i Aliye-i Osmaniyenin Ceride-i Resmiyesidir

 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 17 » Efemera

Yeni Gün Gazetesi, 18 Kanun-ı Sani 1914, Numero: 1078-701

 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 18 » Efemera

Tanin Gazetesi, 15 Haziran 1914, Numero: 1632

 • Number of Bids

  5

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 19 » Efemera

İkdam Gazetesi, 9 Kanun-ı Sani 1924 Salı, Numero: 9944

Haliyle

 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 20 » Efemera

İkdam Gazetesi, 18 Eylül 1920, Numero: 8458

Haliyle

 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 21 » Efemera

2 Adet Milliyet Türk Mizahının Öncüleri, Fasikül:15-16

Haliyle Sayfaları Açılmamış

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 22 » Efemera

Sened-i Hakani, Siroz Adası, 1317

 • Number of Bids

  6

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 23 » Efemera

Defter-i Hakani, Adana Livası

 • Number of Bids

  5

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 24 » Efemera

Osmanlı Emlak ve Arazi Konulu İlmuhaber

 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 25 » Efemera

Devlet-i Aliye-i Osmaniye Nüfus Tezkiresi

 • Number of Bids

  4

Current Price TL

Add to watch list