• Auction Rules

Golden Ephemera Auction

Live auction start time: 11 November 2019 21:32

You can give bids from aour internet site until 11 November 2019 at 21:30 Commission rate: 20%

Lot Number: 1 » Efemera

İstanbul Talebe Birliği Antetli Zarf

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2 » Efemera

Yüksek Askeri Şura Hususi Antetli, 1954 Tarihli Osmanlıca El Yazma

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 3 » Efemera

Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Konferansı Davetiyesi

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 4 » Efemera

Nurettin Alpkartal'a Gönderilmiş Davetiye

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 5 » Kartpostal

Osmanlı Posta Dağıtıcısı Postakartı 1892

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 6 » Kartpostal

Osmanlı Posta Tatarı Postakartı 1892

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 7 » Kartpostal

Osmanlı Posta Tatarı Genç Osman Postakartı 1892

 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 8 » Efemera

Hazine-i Maliye Mahsus Cüzdan, İçinden Bazı Sayfaları Koparılmıştır, Orijinal Cildinde

 • Number of Bids

  6

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 9 » Efemera

1926 Tarihli Osmanlıca Zarf ve Mektubu, 5 krş pullu

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 10 » Efemera

Yeni İktidarın Kıymetli Elemanlarında Sayın Milletvekili Nurettin Alpkartal'a Gönderilmiş 1955 Tarihli Doküman

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 11 » Efemera

1937 Senesi Trakya Ordu Manevrasinde Mavi II. Kolordu Kuruluşu Şeması

28 x 41 cm.

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 12 » Efemera

Dönemine Ait Memura Ait İzin Vesikası, 1937 Tarihli

Genelkurmay 2. Bşk. Orgeneral Adem Gündüz Islak İmzalı

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 13 » Efemera

Reisicumhur Celal Bayar Tarafından Çanakkale Mebusu N. Fuad Alpkartal'a Gönderilmiş Çay Davetiyesi 1955 Tarihli, Zarfında

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 14 » Efemera

Antalya Umumi Nakliyat Türk Anonim Şirketi Antetli Tesellüm Makbuzu, 1943 Tarihli

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 15 » Efemera

Nurettin Alpkartal'a Gönderilmiş Davetiye

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 16 » Efemera

Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen Tarafından Çanakkale Mebusu N. Fuad Alpkartal'a Gönderdiği Galatasaray Lisesi Konferans Salonu Merasimi Davetiyesi

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 17 » Efemera

Finans Tarihi, Ziraat Bankası Osmanlıca Senet

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 18 » Efemera

Finans Tarihi, Ziraat Bankası Osmanlıca Senet

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 19 » Efemera

Finans Tarihi, Ziraat Bankası 1933 Tarihli Senet

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 20 » Efemera

Finans Tarihi, Ziraat Bankası Osmanlıca Senet

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 21 » Efemera

Kastamonu Muallim Mektebi Kâtibi Hüseyin Beye Gönderilmiş zarf

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 22 » Efemera

Suat Aktulga Antetli 1955 Tarihli Osmanlıca El Yazma

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 23 » Efemera

1937 Trakya Ordu Manevrası 17 Ağustos 1937 Sabahı Durumunu Gösterir Haritalarda Tashihleri Gösterir Belge

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 24 » Efemera

Fransız Elçiliği antetli Çanakkale Vekili N. Fuad Alpkartal'a Gönderilmiş Mektup ve Zarfı

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 25 » Efemera

Hazine-i Maliye Mahsus Osmanlıca Doküman

 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list