Lot: 1

Current Price: 50 TL Starting Bid: 50 TL Estimated: TL Losing Winning

Din Dersleri, 5 Kitap Birarada

1. Kitab: Vezzâriyât Cüz-i Şerîfi (Dördüncü Kitab): Tüccarzâde İbrahim Hilmi [Çığıraçan], İstanbul 1345(hicri) 1927(miladi) 71 s. 2. Kitab: Tebareke Cüz-i Şerîfi (İkinci Kitab): İstanbul 1927(miladi) 78 s. 3. Kitab: Kad Semi'a Cüz-i Şerîfi (Üçüncü Kitab): 52 s. 4. Kitab: Kad Semi'a 56 s. 5. Kitab: Vezzâriyât Cüz-i Şerîfi (Dördüncü Kitab):Miladi 1927, 128 s.

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 • Lots
 • Winnings
 • Din Dersleri, 5 Kitap Birarada-1. Kitab: Vezzâriyât Cüz-i Şerîfi (Dördüncü Kitab): Tüccarzâde İbrahim Hilmi [Çığıraçan], İstanbul 1345(hicri) 1927(miladi) 
71 s.
2. Kitab: Tebareke Cüz-i Şerîfi (İkinci Kitab): İstanbul 1927(miladi) 78 s.
3. Kitab: Kad Semi'a Cüz-i Şerîfi (Üçüncü Kitab): 52 s. 
4. Kitab: Kad Semi'a 56 s.
5. Kitab: Vezzâriyât Cüz-i Şerîfi (Dördüncü Kitab):Miladi 1927, 128 s.

  Lot No: 1

  Lot: 1

  Din Dersleri, 5 Kitap Birarada-1. Kitab: Vezzâriyât Cüz-i Şerîfi (Dördüncü Kitab): Tüccarzâde İbrahim Hilmi [Çığıraçan], İstanbul 1345(hicri) 1927(miladi) 71 s. 2. Kitab: Tebareke Cüz-i Şerîfi (İkinci Kitab): İstanbul 1927(miladi) 78 s. 3. Kitab: Kad Semi'a Cüz-i Şerîfi (Üçüncü Kitab): 52 s. 4. Kitab: Kad Semi'a 56 s. 5. Kitab: Vezzâriyât Cüz-i Şerîfi (Dördüncü Kitab):Miladi 1927, 128 s.

  TLSold
 • Miftâhü'l-esrâr. Bekay-i Ruh, Celb-i Ervah: Es-Seyyid Cemalettin Mahmud, İstanbul 1325(rumi) 1909(miladi) (1.- 5. Kitap),

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Miftâhü'l-esrâr. Bekay-i Ruh, Celb-i Ervah: Es-Seyyid Cemalettin Mahmud, İstanbul 1325(rumi) 1909(miladi) (1.- 5. Kitap),

  TLSold
 • El-Mecmuatü'z-zühdiye fî'l-Ahkâmi'd-diniye: Ahmed Zühdü Paşa, İstanbul 1313(hicri) 1896(miladi) Matbaa-i Osmaniye , (1. Cüz), 318, 
MİL - ÖZEGE; 12624-Kabartmalı Ay yıldızlı Cildinde
Bazı Sayfaların Altları Kurşunkalem ile Çizilmiş ve Yazılmıştır.

  Lot No: 3

  Lot: 3

  El-Mecmuatü'z-zühdiye fî'l-Ahkâmi'd-diniye: Ahmed Zühdü Paşa, İstanbul 1313(hicri) 1896(miladi) Matbaa-i Osmaniye , (1. Cüz), 318, MİL - ÖZEGE; 12624-Kabartmalı Ay yıldızlı Cildinde Bazı Sayfaların Altları Kurşunkalem ile Çizilmiş ve Yazılmıştır.

  TLSold
 • Düstûr, 4 Zeyl Birarada, Kabartmalı Hilal ve Tuğra İçeren cildinde -Zeyl 1: 104 s.
Zeyl 2: 259 s.İstanbul 1299
Zeyl 3: 254 s. Dersaadet 1300
Zeyl 4: 364 s.Dersaaddet 1302

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Düstûr, 4 Zeyl Birarada, Kabartmalı Hilal ve Tuğra İçeren cildinde -Zeyl 1: 104 s. Zeyl 2: 259 s.İstanbul 1299 Zeyl 3: 254 s. Dersaadet 1300 Zeyl 4: 364 s.Dersaaddet 1302

  TLSold
 • Avrupalılaşmak Felâketlerimizin Esbâbı: Tüccarzâde İbrahim Hilmi [Çığıraçan], İstanbul 1332(rumi) 1916(miladi) Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 182+2 s.ÖZEGE; 1315-Bazı Sayfalarınıın Üzerinde Kırmızı Mürekkeb ile Yazılar ve Çizgiler Mevcuttur

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Avrupalılaşmak Felâketlerimizin Esbâbı: Tüccarzâde İbrahim Hilmi [Çığıraçan], İstanbul 1332(rumi) 1916(miladi) Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 182+2 s.ÖZEGE; 1315-Bazı Sayfalarınıın Üzerinde Kırmızı Mürekkeb ile Yazılar ve Çizgiler Mevcuttur

  TLSold
 • Telhis-i Tarih-i Osmanî: Mehmed Tevfik, İstanbul 1305(hicri) 1888(miladi) A. Maviyan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 244 s., ÖZEGE; 20382-Sayfalarınıın Üzerinde Kırmızı Mürekkeb ile Yazılar ve Çizgiler Mevcuttur

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Telhis-i Tarih-i Osmanî: Mehmed Tevfik, İstanbul 1305(hicri) 1888(miladi) A. Maviyan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 244 s., ÖZEGE; 20382-Sayfalarınıın Üzerinde Kırmızı Mürekkeb ile Yazılar ve Çizgiler Mevcuttur

  TLSold
 • Cinlerle Muhabere yahud İspirtizm, Fakirizm, Manyetizm: Hasan Merzuk [Hasan Bedreddin], İstanbul 1328(rumi) 1912(miladi) Necmi-i İstikbâl Matbaası, (1. Cilt), 256 s., 
ÖZEGE; 3077-İlk Sayfası Tamirli
Kabartmalı Bez Cildinde
Bez Cildinde

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Cinlerle Muhabere yahud İspirtizm, Fakirizm, Manyetizm: Hasan Merzuk [Hasan Bedreddin], İstanbul 1328(rumi) 1912(miladi) Necmi-i İstikbâl Matbaası, (1. Cilt), 256 s., ÖZEGE; 3077-İlk Sayfası Tamirli Kabartmalı Bez Cildinde Bez Cildinde

  TLSold
 • İslâm Tarihi: Mehmed Şemseddin [Günaltay], İstanbul 1341(hicri) 1339(rumi) 1923(miladi) Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, Tedkikat ve Telifât-i İslâmiye Heyeti Neşriyatı, 416 s., ÖZEGE; 9377

  Lot No: 8

  Lot: 8

  İslâm Tarihi: Mehmed Şemseddin [Günaltay], İstanbul 1341(hicri) 1339(rumi) 1923(miladi) Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, Tedkikat ve Telifât-i İslâmiye Heyeti Neşriyatı, 416 s., ÖZEGE; 9377

  TLSold
 • Aşk Arzuhalcisi: Hakkı Süha [Gezgin], İstanbul 1928(miladi) Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 224 s.ÖZEGE; 1189-Koleksiyoner Cildinde

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Aşk Arzuhalcisi: Hakkı Süha [Gezgin], İstanbul 1928(miladi) Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 224 s.ÖZEGE; 1189-Koleksiyoner Cildinde

  TLSold
 • Fransızca Usûl-i İnşa: İbrahim Edhem, İstanbul 1302(hicri) 1885(miladi) Mihran Matbaası, 3+101+1 s., ÖZEGE; 5932-Sayfalarınıın Üzerinde Kırmızı Mürekkeb ile Yazılar ve Çizgiler Mevcuttur

  Lot No: 10

  Lot: 10

  Fransızca Usûl-i İnşa: İbrahim Edhem, İstanbul 1302(hicri) 1885(miladi) Mihran Matbaası, 3+101+1 s., ÖZEGE; 5932-Sayfalarınıın Üzerinde Kırmızı Mürekkeb ile Yazılar ve Çizgiler Mevcuttur

  TLSold
 • Rehber-i Hukuk-u Ticaret: Lyon-Cean, Ch - L[ouis] Renault, (Çeviren: Lütfü İbnül-Hakkı). İstanbul 1327(hicri) 1911(miladi) Matbaa-i Âmire, (1. Cilt), 8 + 560 + 7 s. ÖZEGE; 16603-Yaprakları Altım Sim ile Boyalıdır.
Sırtı Yorgun Orijinal Cildinde

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Rehber-i Hukuk-u Ticaret: Lyon-Cean, Ch - L[ouis] Renault, (Çeviren: Lütfü İbnül-Hakkı). İstanbul 1327(hicri) 1911(miladi) Matbaa-i Âmire, (1. Cilt), 8 + 560 + 7 s. ÖZEGE; 16603-Yaprakları Altım Sim ile Boyalıdır. Sırtı Yorgun Orijinal Cildinde

  TLSold
 • 2 Kitap Bir Arada-Madam Narman'ın Hatası. Tehlikeli Bir Muaşaka: Cahu, Thedor , (Çeviren: Mustafa Refik). İstanbul 1312(hicri) 1895(miladi) Mihran Matbaası, 352, 
ÖZEGE; 11874
Manon Lesko: Prevost, Abbe , (Çeviren: M. Nuri Şeyda). İstanbul 1297(hicri) 1880(miladi) Mekteb-i Sanayi-i Şâhâne Matbaası, 235 s., 
ÖZEGE; 12201

Cildi ve Sırtı Kabartmalı Bez Cildinde

  Lot No: 12

  Lot: 12

  2 Kitap Bir Arada-Madam Narman'ın Hatası. Tehlikeli Bir Muaşaka: Cahu, Thedor , (Çeviren: Mustafa Refik). İstanbul 1312(hicri) 1895(miladi) Mihran Matbaası, 352, ÖZEGE; 11874 Manon Lesko: Prevost, Abbe , (Çeviren: M. Nuri Şeyda). İstanbul 1297(hicri) 1880(miladi) Mekteb-i Sanayi-i Şâhâne Matbaası, 235 s., ÖZEGE; 12201 Cildi ve Sırtı Kabartmalı Bez Cildinde

  TLSold
 • 3 Kitap Bir Arada-Kitab 1: Araba ile Devr-i Alem 
Kitab 2: Araba ile Devr-i Alem yahud Sezar Kaskabel: Verne, Jules , (Çeviren: Ahmed İhsan [Tokgöz]). İstanbul 1309(hicri) 1892(miladi) Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 232, 
Kitab 3: BDK - MİL - ÖZEGE; 878
Güzel Madam Donis (Dionis): Malot, Hector, (Çeviren: Mehmed Cemil). İstanbul 1326(rumi) 1910(miladi) Müşterekü'l-menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası, 192 s., 
ÖZEGE; 6505

Cildi ve Sırtı Kabartmalı Bez Cildinde

  Lot No: 13

  Lot: 13

  3 Kitap Bir Arada-Kitab 1: Araba ile Devr-i Alem Kitab 2: Araba ile Devr-i Alem yahud Sezar Kaskabel: Verne, Jules , (Çeviren: Ahmed İhsan [Tokgöz]). İstanbul 1309(hicri) 1892(miladi) Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 232, Kitab 3: BDK - MİL - ÖZEGE; 878 Güzel Madam Donis (Dionis): Malot, Hector, (Çeviren: Mehmed Cemil). İstanbul 1326(rumi) 1910(miladi) Müşterekü'l-menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası, 192 s., ÖZEGE; 6505 Cildi ve Sırtı Kabartmalı Bez Cildinde

  TLSold
 • 3 Kitap Bir Arada-Kitab 1: Tahtelbahirde İzdivaç, Moralızâde Vassaf Kadri, İstanbul Orhanye Matbaası, 1917, 36 s. Kesik
Kitab 2: Ey Türk Uyan: Mehmed Emin [Yurdakul], İstanbul 1330(rumi) 1914(miladi) Babikyan Matbaası, 34 s. ÖZEGE; 5330
Kitab 3: 1912 Balkan Harbinde Sevkiyat ve Nakliyat-ı Askeriye: Mehmed Ali Nüzhet Paşa Ebü'l-Hüsâm, İstanbul 1331(rumi) 1915(miladi) Resimli Kitab Matbaası, Cemiyet Kütübhanesi, 88 s. ÖZEGE; 2059
+ [12 Yaprak] Kitap Belirsiz

  Lot No: 14

  Lot: 14

  3 Kitap Bir Arada-Kitab 1: Tahtelbahirde İzdivaç, Moralızâde Vassaf Kadri, İstanbul Orhanye Matbaası, 1917, 36 s. Kesik Kitab 2: Ey Türk Uyan: Mehmed Emin [Yurdakul], İstanbul 1330(rumi) 1914(miladi) Babikyan Matbaası, 34 s. ÖZEGE; 5330 Kitab 3: 1912 Balkan Harbinde Sevkiyat ve Nakliyat-ı Askeriye: Mehmed Ali Nüzhet Paşa Ebü'l-Hüsâm, İstanbul 1331(rumi) 1915(miladi) Resimli Kitab Matbaası, Cemiyet Kütübhanesi, 88 s. ÖZEGE; 2059 + [12 Yaprak] Kitap Belirsiz

  TLSold
 • Bir Yazın Tarihi: Uşakizâde Halid Ziya [Uşaklıgil], İstanbul 1316(hicri) 1900(miladi) Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 311+1 s.ÖZEGE; 2426-Künye Sayafası ve İlk 2 Sayfa Eksiktir, Koleksiyoner cildinde
Karton Cilt Kenarı Yorgun

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Bir Yazın Tarihi: Uşakizâde Halid Ziya [Uşaklıgil], İstanbul 1316(hicri) 1900(miladi) Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 311+1 s.ÖZEGE; 2426-Künye Sayafası ve İlk 2 Sayfa Eksiktir, Koleksiyoner cildinde Karton Cilt Kenarı Yorgun

  TLSold
 • Tarih-i Edebiyat Dersleri. Edebi Teceddüdümüzün Zuhur ve Tekâmülü : İbrahim Necmi [Dilmen], İstanbul 1338(rumi) 1922(miladi) Matbaa-i Âmire, (2. Cilt), 327 s. ÖZEGE; 19781

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Tarih-i Edebiyat Dersleri. Edebi Teceddüdümüzün Zuhur ve Tekâmülü : İbrahim Necmi [Dilmen], İstanbul 1338(rumi) 1922(miladi) Matbaa-i Âmire, (2. Cilt), 327 s. ÖZEGE; 19781

  TLSold
 • Bir Gemi Yelken Açtı: Ali Mümtaz [Arolat], İstanbul 1926(miladi) Halk Kütübhanesi, 203 s., ÖZEGE; 2296 - TBTK; 4722

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Bir Gemi Yelken Açtı: Ali Mümtaz [Arolat], İstanbul 1926(miladi) Halk Kütübhanesi, 203 s., ÖZEGE; 2296 - TBTK; 4722

  TLSold
 • Fransızca Approbations Le Livre de Piété de la Jeune Fille Au Pensionnat et Dans Sa Famille, Avignon, 847 s.-Künye Sayfası Kurşunkalem ile Çizilmiştir.
Orijinal Kabartmalı cildinde
Cilt Kopuk durumdadır.

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Fransızca Approbations Le Livre de Piété de la Jeune Fille Au Pensionnat et Dans Sa Famille, Avignon, 847 s.-Künye Sayfası Kurşunkalem ile Çizilmiştir. Orijinal Kabartmalı cildinde Cilt Kopuk durumdadır.

  TLSold
 • Latince Kitap, Sırtı Deri Karton cildinde-697-1408 Sayfalararası + [3] Yaprak
Cildi Kopuk Haliyle

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Latince Kitap, Sırtı Deri Karton cildinde-697-1408 Sayfalararası + [3] Yaprak Cildi Kopuk Haliyle

  TLSold
 • Ermenice Kitap, 428 s.

  Lot No: 20

  Lot: 20

  Ermenice Kitap, 428 s.

  TLSold
 • Ermenice 2 Kitap Birarada, 1918 Baskısı, 1046+302 s.-Kurtdelikleri, Cilt Haliyle

  Lot No: 21

  Lot: 21

  Ermenice 2 Kitap Birarada, 1918 Baskısı, 1046+302 s.-Kurtdelikleri, Cilt Haliyle

  TLSold
 • Ermenice Kitap, 1874 Baskısı, 615 s. Bez Cildinde

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Ermenice Kitap, 1874 Baskısı, 615 s. Bez Cildinde

  TLSold
 • İbranice Yeni Başlayanlar için Sha'ar haLashon, Scharfstein Zevi, 1947, ABD Baskısı, Kabartmalı Cildinde, 128 s.-Kitap Dahilinde İsrail Bayrağı Renginde, İsrail Donanma Gemisi Misgav Gemisi'nin "İstanbul'a Gelişi Hatırası" Saten Hatıra Şerit İçermektedir

  Lot No: 23

  Lot: 23

  İbranice Yeni Başlayanlar için Sha'ar haLashon, Scharfstein Zevi, 1947, ABD Baskısı, Kabartmalı Cildinde, 128 s.-Kitap Dahilinde İsrail Bayrağı Renginde, İsrail Donanma Gemisi Misgav Gemisi'nin "İstanbul'a Gelişi Hatırası" Saten Hatıra Şerit İçermektedir

  TLSold
 • Aziyadé, Pierre Loti Paris, 1936 247 s.-23x18 cm. dönemin ebrulu deri cildinde, resimler Auguste Leroux’nun kaleminden çıkmıştır.

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Aziyadé, Pierre Loti Paris, 1936 247 s.-23x18 cm. dönemin ebrulu deri cildinde, resimler Auguste Leroux’nun kaleminden çıkmıştır.

  TLSold
 • Asie Mineure, M. PH. Le Bas Paris, 1863, 528 s. -Metin harici 32 sayfa gravür + 4 harita

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Asie Mineure, M. PH. Le Bas Paris, 1863, 528 s. -Metin harici 32 sayfa gravür + 4 harita

  TLSold
 • Arabie, Noel Desverges, Paris 1847 522 s.-Metin içinde onlarca gravür Osmanlı Arabistanı ve İslamiyet üzerine en ayrıntılı çalışamalrdan biri

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Arabie, Noel Desverges, Paris 1847 522 s.-Metin içinde onlarca gravür Osmanlı Arabistanı ve İslamiyet üzerine en ayrıntılı çalışamalrdan biri

  TLSold
 • Balthus, Texte de Jean Leymarie-1982, By Editions d'Art Albert Skira S.A., Géneve., Exclusivité Flammarion, 155 Sayfa + Bol Görsel Mevcuttur.

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Balthus, Texte de Jean Leymarie-1982, By Editions d'Art Albert Skira S.A., Géneve., Exclusivité Flammarion, 155 Sayfa + Bol Görsel Mevcuttur.

  TLSold
 • Byerley Türk'ün Yolculuğu 1678-1703, Jeremy James - Çeviren: Neşe Olcaytu, İmzalıdır.-E Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-2007 Baskısı, Baskı ve Cilt: Özener Matbaası, 475 Sayfa + Görseller Mevcut.

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Byerley Türk'ün Yolculuğu 1678-1703, Jeremy James - Çeviren: Neşe Olcaytu, İmzalıdır.-E Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-2007 Baskısı, Baskı ve Cilt: Özener Matbaası, 475 Sayfa + Görseller Mevcut.

  TLSold
 • Byzantium an Introduction to East Roman Civilization, Edited by Norman H. Baynes and H. St. L. B. Moss-Oxford at the Clarendon Press, Printed in Great Britain, 1948 Baskısı, 436 Sayfa + Bolca Görsel + Haritalar Mevcuttur.

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Byzantium an Introduction to East Roman Civilization, Edited by Norman H. Baynes and H. St. L. B. Moss-Oxford at the Clarendon Press, Printed in Great Britain, 1948 Baskısı, 436 Sayfa + Bolca Görsel + Haritalar Mevcuttur.

  TLSold
 • Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Şefkat Abideleri ''Şifahaneler'' / The Şifahanes of Philanthropic Monuments of the Seljuk and Ottoman Eras, Hazırlayan: Abdullah Kılıç-MedicalPark Hastaneler Grubunun Kültür Hizmetidir, İstanbul-2012 Baskısı, Kitaptaki Fotoğraflar: Abdullah Kılıç - Gülnur Kılıç - Orhan Durgut(Hava Fotoğrafları), Çeviri ve Redaksiyon: Zeynep Alp ve Ekibi, 336 Sayfa + Bol Görsel + Şömizlidir.

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Şefkat Abideleri ''Şifahaneler'' / The Şifahanes of Philanthropic Monuments of the Seljuk and Ottoman Eras, Hazırlayan: Abdullah Kılıç-MedicalPark Hastaneler Grubunun Kültür Hizmetidir, İstanbul-2012 Baskısı, Kitaptaki Fotoğraflar: Abdullah Kılıç - Gülnur Kılıç - Orhan Durgut(Hava Fotoğrafları), Çeviri ve Redaksiyon: Zeynep Alp ve Ekibi, 336 Sayfa + Bol Görsel + Şömizlidir.

  TLSold
 • Kültürlerin Kesiştiği Ülke Türkiye, Yayın Kurulu: Metin Sözen-Marmara Bankası A.Ş. Bir Kültür Hizmetidir, Renk Ayrımı ve Baskı: Ana Basım A.Ş., 320 Sayfa + Şömizli. + Görseller.

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Kültürlerin Kesiştiği Ülke Türkiye, Yayın Kurulu: Metin Sözen-Marmara Bankası A.Ş. Bir Kültür Hizmetidir, Renk Ayrımı ve Baskı: Ana Basım A.Ş., 320 Sayfa + Şömizli. + Görseller.

  TLSold
 • Küçükçekmece Kuşların Evi, Yazar: Süreyya İsfendiyaroğlu - Fotoğraflar: Prof. Dr. Ahmet Karataş-Yay. Haz.: OmaOma Medya ve Yayıncılık, İstanbul-2020 Baskı, 306 Sayfa.

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Küçükçekmece Kuşların Evi, Yazar: Süreyya İsfendiyaroğlu - Fotoğraflar: Prof. Dr. Ahmet Karataş-Yay. Haz.: OmaOma Medya ve Yayıncılık, İstanbul-2020 Baskı, 306 Sayfa.

  TLSold
 • The Arabian Nights, Illustrated by Earle Goodenow - Illustrated Junior Library-Grosset & Dunlap Publishers, Amerika-1946 Baskısı, 337 Sayfa + Şömizli + Bol Görsellidir.

  Lot No: 33

  Lot: 33

  The Arabian Nights, Illustrated by Earle Goodenow - Illustrated Junior Library-Grosset & Dunlap Publishers, Amerika-1946 Baskısı, 337 Sayfa + Şömizli + Bol Görsellidir.

  TLSold
 • Turkey Faces West -a Turkish View of Recent Changes and Their Origin-, By Halidé Edib - With a Preface by Edward Mead Earle-New Haven - Yale University Press, İngiltere-1930 Baskısı, 273 Sayfa. +

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Turkey Faces West -a Turkish View of Recent Changes and Their Origin-, By Halidé Edib - With a Preface by Edward Mead Earle-New Haven - Yale University Press, İngiltere-1930 Baskısı, 273 Sayfa. +

  TLSold
 • Cultural Horizons, Volume: 1-2, Talat S. Halman, 2 Cilt Takım.

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Cultural Horizons, Volume: 1-2, Talat S. Halman, 2 Cilt Takım.

  TLSold
 • 8 Kitap, Ar-El Matbaasına Ait, İstanbul-1960 Baskıları.-Karanlık Yol: Angus Davidson / Roma Dehşet İçinde: Yazan: Alberto Moravia / Üç Erkeğin Dünyası: John Steinbeck / Pazarlık: Jack London / İhtiras: Yazan: James A. Michener / Ağdaki Adam: Patrick Quentin / Rıhtımdaki Gölgeler: Robert Traves / Büyük Macera

  Lot No: 36

  Lot: 36

  8 Kitap, Ar-El Matbaasına Ait, İstanbul-1960 Baskıları.-Karanlık Yol: Angus Davidson / Roma Dehşet İçinde: Yazan: Alberto Moravia / Üç Erkeğin Dünyası: John Steinbeck / Pazarlık: Jack London / İhtiras: Yazan: James A. Michener / Ağdaki Adam: Patrick Quentin / Rıhtımdaki Gölgeler: Robert Traves / Büyük Macera

  TLSold
 • Armenian Art Treasures of Jerusalem, İmzalı, Edited by Bezalel Narkiss-Phaidon, Büyük Britanya, 1980 Baskısı, First Published, 174 Sayfa + Şömizli. + Bol Görsellidir.

  Lot No: 37

  Lot: 37

  Armenian Art Treasures of Jerusalem, İmzalı, Edited by Bezalel Narkiss-Phaidon, Büyük Britanya, 1980 Baskısı, First Published, 174 Sayfa + Şömizli. + Bol Görsellidir.

  TLSold
 • Pirî Reis, Kemal Özdemir-Başkent Ofset Cultural Publications, İstanbul-1994 Baskısı, English Translation: Priscilla Mary Işın, Kitabın İçerisinde Bolca Harita Mevcuttur. + Şömizli

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Pirî Reis, Kemal Özdemir-Başkent Ofset Cultural Publications, İstanbul-1994 Baskısı, English Translation: Priscilla Mary Işın, Kitabın İçerisinde Bolca Harita Mevcuttur. + Şömizli

  TLSold
 • Türk Mimari Eserleri / Works of Tukish Architecture, Sedad Hakkı Eldem-Yapı Kredi Yayınları, İstanbul-1974 Baskısı, 376 Sayfa Görsel Mevcuttur.

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Türk Mimari Eserleri / Works of Tukish Architecture, Sedad Hakkı Eldem-Yapı Kredi Yayınları, İstanbul-1974 Baskısı, 376 Sayfa Görsel Mevcuttur.

  TLSold
 • Anatolian Synagogues / Anadolu Sinagogları, Mili Mitrani & Ersin Alok-Published by Mitrani-Alok Productions, First Edition 1992 Baskısı, Fotoğraflar: Ersin Alok, 414 Sayfa + Bol Görselli ve Şömizlidir + Özel Muhafaza Kabında.

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Anatolian Synagogues / Anadolu Sinagogları, Mili Mitrani & Ersin Alok-Published by Mitrani-Alok Productions, First Edition 1992 Baskısı, Fotoğraflar: Ersin Alok, 414 Sayfa + Bol Görselli ve Şömizlidir + Özel Muhafaza Kabında.

  TLSold
 • Hilmi Şahenk Fotoğrafları ile Bir Zamanlar İstanbul-İ.B.B. Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul-2017 Baskı, Özel Muhafaza Kabında.

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Hilmi Şahenk Fotoğrafları ile Bir Zamanlar İstanbul-İ.B.B. Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul-2017 Baskı, Özel Muhafaza Kabında.

  TLSold
 • 1995 Dünya Hoşgörü Yılı -Atatürk, Yunus Emre, Mevlâna, Hacı Bektaş Velî, Pîr Sultan Abdal-T.C. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 15.

  Lot No: 42

  Lot: 42

  1995 Dünya Hoşgörü Yılı -Atatürk, Yunus Emre, Mevlâna, Hacı Bektaş Velî, Pîr Sultan Abdal-T.C. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 15.

  TLSold
 • Surname-i Hümayun an Imperial Celebrations -1582-, Nurhan Atasoy-KoçBank, İstanbul-1997 Baskısı, Fotoğraflar: Bahadır Taşkın, Printing: Me-Pa Medya Pazarlama A.Ş., 136 Sayfa + Bol Görsellidir. + Özel Muhafaza Kabında.

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Surname-i Hümayun an Imperial Celebrations -1582-, Nurhan Atasoy-KoçBank, İstanbul-1997 Baskısı, Fotoğraflar: Bahadır Taşkın, Printing: Me-Pa Medya Pazarlama A.Ş., 136 Sayfa + Bol Görsellidir. + Özel Muhafaza Kabında.

  TLSold
 • 1935'te İstanbul'da basılmış 1461-1935 yılları arasında Ermenilerin tarihini anlatan fotoğraflı kitap. 352 sayfa. Haliyle

  Lot No: 44

  Lot: 44

  1935'te İstanbul'da basılmış 1461-1935 yılları arasında Ermenilerin tarihini anlatan fotoğraflı kitap. 352 sayfa. Haliyle

  TLSold
 • Ünlü Baedeker's rehberlerinin "Filistin ve Suriye" kitabı. 1894 baskısı. 444 sayfa. 17 harita, 41 plan ve Kudüs panoraması. Cilt tamirli

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Ünlü Baedeker's rehberlerinin "Filistin ve Suriye" kitabı. 1894 baskısı. 444 sayfa. 17 harita, 41 plan ve Kudüs panoraması. Cilt tamirli

  TLSold
 • "Le Port de Strasbourg". Limanın tarihini anlatan bol gravürlü ve fotoğraflı kitap. 1948. 146 sayfa + harita+grafik

  Lot No: 46

  Lot: 46

  "Le Port de Strasbourg". Limanın tarihini anlatan bol gravürlü ve fotoğraflı kitap. 1948. 146 sayfa + harita+grafik

  TLSold
 • Türk Korsanları. Yazan Abdullah Ziya. 1931 Ahmet Halit Kitaphanesi. Kapak çizimi: Cemal Nadir. 272 sayfa

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Türk Korsanları. Yazan Abdullah Ziya. 1931 Ahmet Halit Kitaphanesi. Kapak çizimi: Cemal Nadir. 272 sayfa

  TLSold
 • Ünlü ressam Dürer'in "Kıyamet" (1561 yılı) resimleri. Özel baskı. 34x48 cm. 16 tam sayfa resim + metin

  Lot No: 48

  Lot: 48

  Ünlü ressam Dürer'in "Kıyamet" (1561 yılı) resimleri. Özel baskı. 34x48 cm. 16 tam sayfa resim + metin

  TLSold
 • Osmanlıca Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Tarafından, Ankara-1927, 303s. + 2s. Sırtı Bez Karton Cildinde.

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Osmanlıca Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Tarafından, Ankara-1927, 303s. + 2s. Sırtı Bez Karton Cildinde.

  TLSold
 • Syllabaire Allemand & Français Avec Figures Coloriées, Paris, L. Meyer. 132 Renkli görseli ile beraber Almanca-Fransızca Musavver Lugat, 213 s. Sırtı Bez Cildinde

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Syllabaire Allemand & Français Avec Figures Coloriées, Paris, L. Meyer. 132 Renkli görseli ile beraber Almanca-Fransızca Musavver Lugat, 213 s. Sırtı Bez Cildinde

  TLSold
 • Millet Meclisi Albümü, Dönem V. 1978 Baskısı, TBMM Matbaası,

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Millet Meclisi Albümü, Dönem V. 1978 Baskısı, TBMM Matbaası,

  TLSold
 • Siyasi, Cumhuriyet Senatosu Albümü, 1 Kasım 1966, 68 s.-Koleksiyoner Cildinde

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Siyasi, Cumhuriyet Senatosu Albümü, 1 Kasım 1966, 68 s.-Koleksiyoner Cildinde

  TLSold
 • Siyasi, Cumhuriyet Senatosu Albümü, TBMM Matbaası, Dönem IV, 1 Nisan 1974, 162 s.-Koleksiyoner Cildinde

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Siyasi, Cumhuriyet Senatosu Albümü, TBMM Matbaası, Dönem IV, 1 Nisan 1974, 162 s.-Koleksiyoner Cildinde

  TLSold
 • Siyasi, Cumhuriyet Senatosu Albümü, TBMM Matbaası, Toplantı Yılı 15, 25 Mart 1976, 90 s.-Koleksiyoner Cildinde

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Siyasi, Cumhuriyet Senatosu Albümü, TBMM Matbaası, Toplantı Yılı 15, 25 Mart 1976, 90 s.-Koleksiyoner Cildinde

  TLSold
 • Siyasi, TBMM Albümü, TBMM Matbaası, Dönem 1 Toplantı 4, 1 Kasım 1964, 223 s.-Koleksiyoner Cildinde

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Siyasi, TBMM Albümü, TBMM Matbaası, Dönem 1 Toplantı 4, 1 Kasım 1964, 223 s.-Koleksiyoner Cildinde

  TLSold
 • Zehirli Gazlar ve Korunma Çareleri, Vefa Lisesi Kimya Öğretmeni Kimyager M. Mazhar Tobur, İstanbul Ülkü Basımevi, 1936, 63 s.-Künye İstanbul Erkek Lisesi Talebesi Tarafından 10-5-1935 Tarihinde Yazılı.
Sırtında Ufak Kusurlar Mevcuttur.

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Zehirli Gazlar ve Korunma Çareleri, Vefa Lisesi Kimya Öğretmeni Kimyager M. Mazhar Tobur, İstanbul Ülkü Basımevi, 1936, 63 s.-Künye İstanbul Erkek Lisesi Talebesi Tarafından 10-5-1935 Tarihinde Yazılı. Sırtında Ufak Kusurlar Mevcuttur.

  TLSold
 • Hatay Turizm Rehberi, A Tourist's Guide to Hatay, Antakya Yenigün Basımevi, 96 s.

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Hatay Turizm Rehberi, A Tourist's Guide to Hatay, Antakya Yenigün Basımevi, 96 s.

  TLSold
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği, Personel İdari İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara TCMB. Banknot Matbaası, 1976, 55 s.

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği, Personel İdari İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara TCMB. Banknot Matbaası, 1976, 55 s.

  TLSold
 • Millet Meclisi Personelinin Ev Adres Defteri, Ankara TBMM Matbaaası, 1975, 65 s.

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Millet Meclisi Personelinin Ev Adres Defteri, Ankara TBMM Matbaaası, 1975, 65 s.

  TLSold
 • Quelques Applications des Procédés Arcos Pour la Soudure par la Electrique, Brüksel Baskısı, İçi Elektrik Aksam Konulu Sanayi İşletmeler Görselli. Türkiye Ajansı Kapağında Nafız Ziya Bey İbareli, Constantinople Baskısı-[4]+8+[12] s.

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Quelques Applications des Procédés Arcos Pour la Soudure par la Electrique, Brüksel Baskısı, İçi Elektrik Aksam Konulu Sanayi İşletmeler Görselli. Türkiye Ajansı Kapağında Nafız Ziya Bey İbareli, Constantinople Baskısı-[4]+8+[12] s.

  TLSold
 • Hat Örnekleri, Hattat Saim Özel, (Süleymaniye Camii İmamı), Üçdal Neşriyat Mümin Çevik ve Ort. Koll. Şirketi. İstanbul 1969, 64 s.

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Hat Örnekleri, Hattat Saim Özel, (Süleymaniye Camii İmamı), Üçdal Neşriyat Mümin Çevik ve Ort. Koll. Şirketi. İstanbul 1969, 64 s.

  TLSold
 • I. Dünya Savaşı Ateşkes Günü Yıl Dönümü Münasebetiyle, Association Amicale des Croix de Gurre, İçi Bol Çizim Reklam ve Afiş Görselli,

  Lot No: 62

  Lot: 62

  I. Dünya Savaşı Ateşkes Günü Yıl Dönümü Münasebetiyle, Association Amicale des Croix de Gurre, İçi Bol Çizim Reklam ve Afiş Görselli,

  TLSold
 • Taşbaskı Osmanlıca Kitap, 128 s. Karton cildinde

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Taşbaskı Osmanlıca Kitap, 128 s. Karton cildinde

  TLSold
 • Resim Sanatı Tarihi, Nedret Yaşar Resim Sergisi Kataloğu, Sanatçı Islak İmzalı, 2006 Tarihli, 32 Sayfa, Eserlerin Görselleri Yer Almakta, Terakki Vakfı Sanat Galerisi, 1000 Adet Basılmıştır, 32x23 cm

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Resim Sanatı Tarihi, Nedret Yaşar Resim Sergisi Kataloğu, Sanatçı Islak İmzalı, 2006 Tarihli, 32 Sayfa, Eserlerin Görselleri Yer Almakta, Terakki Vakfı Sanat Galerisi, 1000 Adet Basılmıştır, 32x23 cm

  TLSold
 • Sanat Tarihi, Bronz Atlar, Süleyman Saim Tekcan, Sanatçı Islak İmzalı, 83 Sayfa, Eserlerin Görselleri ve Biyografisi Yer Almakta, 2001 Basım, 1000 Adet Basılmıştır, 33x16 cm-Süleyman Saim Tekcan, (d. 1940, Trabzon) Türk ressam, sinema oyuncusu, heykeltıraş, baskı, grafik, gravür sanatçısı ve öğretim üyesi. 1958 yılında yetenek sınavını kazanarak girdiği Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş bölümü'nü 1961'te bitirdi. 1965 yılında oyunculuğu deneyen Süleyman Saim Tekcan, Çiçekçi Kız, Sevmek Zamanı, Sevgim ve Gururum ve Sevgili Öğretmenim filmlerinde oynadı.

Bu filmlerden en mehşuru olan Metin Erksan'ın senaryosunu yazıp yönettiği Sevmek Zamanı filmindeki kötü aşık Başar rolüyle sinema tarihine geçti. 1968 yılında "Öğretim Görevlisi" olarak başladığı İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'ndeki görevine,1975 yılına kadar devam etti. Bu arada 1970'te bir yıl süren "Baskıresim" eğitimi üzerine Almanya'da araştırmalarda bulundu.

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Sanat Tarihi, Bronz Atlar, Süleyman Saim Tekcan, Sanatçı Islak İmzalı, 83 Sayfa, Eserlerin Görselleri ve Biyografisi Yer Almakta, 2001 Basım, 1000 Adet Basılmıştır, 33x16 cm-Süleyman Saim Tekcan, (d. 1940, Trabzon) Türk ressam, sinema oyuncusu, heykeltıraş, baskı, grafik, gravür sanatçısı ve öğretim üyesi. 1958 yılında yetenek sınavını kazanarak girdiği Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş bölümü'nü 1961'te bitirdi. 1965 yılında oyunculuğu deneyen Süleyman Saim Tekcan, Çiçekçi Kız, Sevmek Zamanı, Sevgim ve Gururum ve Sevgili Öğretmenim filmlerinde oynadı. Bu filmlerden en mehşuru olan Metin Erksan'ın senaryosunu yazıp yönettiği Sevmek Zamanı filmindeki kötü aşık Başar rolüyle sinema tarihine geçti. 1968 yılında "Öğretim Görevlisi" olarak başladığı İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'ndeki görevine,1975 yılına kadar devam etti. Bu arada 1970'te bir yıl süren "Baskıresim" eğitimi üzerine Almanya'da araştırmalarda bulundu.

  TLSold
 • Medeniyetimizin İzinde, Karma İslam Sanatları Sergisi, Ankara 2018 Basım, Yayın Yönetmeni Ubeyt Deniz, Kuşe Kağıda Basım, Ciltli, 214 Sayfa, 34x24 cm

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Medeniyetimizin İzinde, Karma İslam Sanatları Sergisi, Ankara 2018 Basım, Yayın Yönetmeni Ubeyt Deniz, Kuşe Kağıda Basım, Ciltli, 214 Sayfa, 34x24 cm

  TLSold
 • Japonya'da Bir Osmanlı Seyyah, Abdürreşid İbrahim, İstanbul 2017 Basım, 148 Sayfa, Kuşe Kağıda, Yayınlayan Erdal Güven, Ciltli, Şömizli, 33x24 cm

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Japonya'da Bir Osmanlı Seyyah, Abdürreşid İbrahim, İstanbul 2017 Basım, 148 Sayfa, Kuşe Kağıda, Yayınlayan Erdal Güven, Ciltli, Şömizli, 33x24 cm

  TLSold
 • Osmanlı Atlası, XX. Yüzyıl Başları, Binbaşı M. Nasrullah, Kolağası M. Rüşdü, Mülazım M. Eşref, Hazırlayanlar Rahmin Tekin, Yaşar Baş, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 2003 İstanbul Basım, 150 Sayfa, Kışe Kağıt, Görselli, 34x24 cm

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Osmanlı Atlası, XX. Yüzyıl Başları, Binbaşı M. Nasrullah, Kolağası M. Rüşdü, Mülazım M. Eşref, Hazırlayanlar Rahmin Tekin, Yaşar Baş, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 2003 İstanbul Basım, 150 Sayfa, Kışe Kağıt, Görselli, 34x24 cm

  TLSold
 • Balkan Tarihi, Fuat Balkan, İlk Türk Komitacısı, Batı Trakya'da Silahlı Mücadelenin Unutulmayacak Kahramanı, Batı Trakya Dergisi Yayını-1, Derleyen Selahattin Yıldız, 120 Sayfa, 24x16 cm

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Balkan Tarihi, Fuat Balkan, İlk Türk Komitacısı, Batı Trakya'da Silahlı Mücadelenin Unutulmayacak Kahramanı, Batı Trakya Dergisi Yayını-1, Derleyen Selahattin Yıldız, 120 Sayfa, 24x16 cm

  TLSold
 • İşgalden Kurtuluşa İstanbul, Atilla Oral-Demkar Yayınevi, İstanbul-2013 Baskısı, Birinci Basım, Baskı: Umut Matbaası, 570 Sayfa + Şömizli + İşgal Dönemine Ait Bolca Görsel Mevcuttur.

  Lot No: 70

  Lot: 70

  İşgalden Kurtuluşa İstanbul, Atilla Oral-Demkar Yayınevi, İstanbul-2013 Baskısı, Birinci Basım, Baskı: Umut Matbaası, 570 Sayfa + Şömizli + İşgal Dönemine Ait Bolca Görsel Mevcuttur.

  TLSold
 • Türk Sporunda 75 Yıl -Beşiktaş Spor Tarihi-, Vâlâ Somalı-'Vala'' İmzalı ve İthaflıdır (İmza Fotoğrafta Mevcuttur, İnceleyebilirsiniz.), Be - Ka Basımevi, 465 Sayfa + Beşiktaş Tarihi ile İlgili Bol Görsel Mevcuttur. + Şömizlidir (Şömizinde Yıpranmalar Mevcuttur)

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Türk Sporunda 75 Yıl -Beşiktaş Spor Tarihi-, Vâlâ Somalı-'Vala'' İmzalı ve İthaflıdır (İmza Fotoğrafta Mevcuttur, İnceleyebilirsiniz.), Be - Ka Basımevi, 465 Sayfa + Beşiktaş Tarihi ile İlgili Bol Görsel Mevcuttur. + Şömizlidir (Şömizinde Yıpranmalar Mevcuttur)

  TLSold
 • Tophane Lüleciliği -Osmanlı'nın Tasarımdaki Yaratıcılığı ve Yaşam Keyfi-, Prof. Dr. Erdinç Bakla-Antik A.Ş. Kültür Yayınları, İstanbul-2007 Baskısı, Çok Çok İyi Kondisyonda, Fotoğraflar: Akadur Tölegen, 369 Sayfa + Bolca Görsel Mevcuttur.

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Tophane Lüleciliği -Osmanlı'nın Tasarımdaki Yaratıcılığı ve Yaşam Keyfi-, Prof. Dr. Erdinç Bakla-Antik A.Ş. Kültür Yayınları, İstanbul-2007 Baskısı, Çok Çok İyi Kondisyonda, Fotoğraflar: Akadur Tölegen, 369 Sayfa + Bolca Görsel Mevcuttur.

  TLSold
 • Yeryüzü Suretleri - Images of the Earth,F. Muhtar Katırcıoğlu Hatıra Koleksiyonu-Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul-2000 Baskı, 227 Sayfa + Bolca Görseldir.

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Yeryüzü Suretleri - Images of the Earth,F. Muhtar Katırcıoğlu Hatıra Koleksiyonu-Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul-2000 Baskı, 227 Sayfa + Bolca Görseldir.

  TLSold
 • Isaac Asimov's Best of Super Quiz -4980 Questions and Answers-, Ken Fisher-Bell Publishing Company - New York, Amerika-1985 Baskısı, 166 Sayfa. + Şömizli(Şömizinde Ufak Bir Yırtık Mevcuttur)

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Isaac Asimov's Best of Super Quiz -4980 Questions and Answers-, Ken Fisher-Bell Publishing Company - New York, Amerika-1985 Baskısı, 166 Sayfa. + Şömizli(Şömizinde Ufak Bir Yırtık Mevcuttur)

  TLSold
 • Yorgun Savaşçı, Kemal Tahir ''Birinci Baskı''-Remzi Kitabevi, Yükselen Matbaası, İstanbul-1965 Baskı, 480 Sayfa + Şömizli (Şömizlisi Nadirdir, Fakat Ufak Yırtıklar Mevcuttur.)

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Yorgun Savaşçı, Kemal Tahir ''Birinci Baskı''-Remzi Kitabevi, Yükselen Matbaası, İstanbul-1965 Baskı, 480 Sayfa + Şömizli (Şömizlisi Nadirdir, Fakat Ufak Yırtıklar Mevcuttur.)

  TLSold
 • Piyano İçin Uyarlanmış, Türk Müziği Makamlarıyla Dizi Çalışmaları ''9 Cilt Takım'', Ahmet Suat Karahan-1. Cilt: Hüseynî, Ankara-2015 Baskısı, 151 Sayfa. / 2. Cilt: Karcığar, Ankara-2015 Baskı, 151 Sayfa / 3. Cilt: Kürdî, Ankara-2015 Baskı, 151 Sayfa / 4. Cilt: Segâh, Ankara-2015 Baskı, 151 Sayfa / 5. Cilt: Hüzzam, Ankara-2015 Baskı, 151 Sayfa / 6. Cilt: Hicaz, Ankara-2015 Baskı, 151 Sayfa / 7. Cilt: Zirgüleli Hicaz, Ankara-2015 Baskı, 151 Sayfa. / 8. Cilt: Nikriz, Ankara-2015 Baskısı, 151 Sayfa. / 9. Cilt: Neveser, Ankara-2015 Baskısı, 151 Sayfa.
Muhafaza Kutusunda yırtık Mevcuttur.

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Piyano İçin Uyarlanmış, Türk Müziği Makamlarıyla Dizi Çalışmaları ''9 Cilt Takım'', Ahmet Suat Karahan-1. Cilt: Hüseynî, Ankara-2015 Baskısı, 151 Sayfa. / 2. Cilt: Karcığar, Ankara-2015 Baskı, 151 Sayfa / 3. Cilt: Kürdî, Ankara-2015 Baskı, 151 Sayfa / 4. Cilt: Segâh, Ankara-2015 Baskı, 151 Sayfa / 5. Cilt: Hüzzam, Ankara-2015 Baskı, 151 Sayfa / 6. Cilt: Hicaz, Ankara-2015 Baskı, 151 Sayfa / 7. Cilt: Zirgüleli Hicaz, Ankara-2015 Baskı, 151 Sayfa. / 8. Cilt: Nikriz, Ankara-2015 Baskısı, 151 Sayfa. / 9. Cilt: Neveser, Ankara-2015 Baskısı, 151 Sayfa. Muhafaza Kutusunda yırtık Mevcuttur.

  TLSold
 • ÇOK NADİR 1896 Damgalı Postada Geçmiş Beyazıt Seraskeslik Kapısı-Editör Max Fruchtermann İlk Serisi No 8

  Lot No: 77

  Lot: 77

  ÇOK NADİR 1896 Damgalı Postada Geçmiş Beyazıt Seraskeslik Kapısı-Editör Max Fruchtermann İlk Serisi No 8

  TLSold
 • Selanik Hükümet Konağı -Editör G.Bader 120

  Lot No: 78

  Lot: 78

  Selanik Hükümet Konağı -Editör G.Bader 120

  TLSold
 • NADİR Askeri Tarih Denizcilik Donanma Alman S.M.S Möve mürettebatı Türk Bayrağı ve Yerel Halkla 1912 Damgalı

  Lot No: 79

  Lot: 79

  NADİR Askeri Tarih Denizcilik Donanma Alman S.M.S Möve mürettebatı Türk Bayrağı ve Yerel Halkla 1912 Damgalı

  TLSold
 • Denizcilik Donanma Askeri Tarih Fransa Chalon's Saone Tersanesinde Osmanlı Savaş gemisi Türk Bayraklı No 113 1906 Damgalı Yazışmalı

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Denizcilik Donanma Askeri Tarih Fransa Chalon's Saone Tersanesinde Osmanlı Savaş gemisi Türk Bayraklı No 113 1906 Damgalı Yazışmalı

  TLSold
 • NADİR Fuar Kartı 1900 Yılı Dünya Paris Fuarında Osmanlı Standı Renkli Türk Bayraklı

  Lot No: 81

  Lot: 81

  NADİR Fuar Kartı 1900 Yılı Dünya Paris Fuarında Osmanlı Standı Renkli Türk Bayraklı

  TLSold
 • NADİR Meslek Antikacı Dükkanı -Yahudi Editör Moise Barouh MB No 10

  Lot No: 82

  Lot: 82

  NADİR Meslek Antikacı Dükkanı -Yahudi Editör Moise Barouh MB No 10

  TLSold
 • NADİR 1898 Berlin Karpostal Fuarı için basılan anma Kartpostalı Dolmabahçe Sarayı

  Lot No: 83

  Lot: 83

  NADİR 1898 Berlin Karpostal Fuarı için basılan anma Kartpostalı Dolmabahçe Sarayı

  TLSold
 • NADİR Konya Karadayı İnce Minare Ermeni -Editör Solakian

  Lot No: 84

  Lot: 84

  NADİR Konya Karadayı İnce Minare Ermeni -Editör Solakian

  TLSold
 • NADİR Kabartma Fantazi Kart İstanbul Sultan Ahmed Cami Hipodrum -Salut de Constantinople No 12768 - Deposee 6442

  Lot No: 85

  Lot: 85

  NADİR Kabartma Fantazi Kart İstanbul Sultan Ahmed Cami Hipodrum -Salut de Constantinople No 12768 - Deposee 6442

  TLSold
 • Eyüp Cami Avlusu Şadırvan -Editör Fotoğrafçı Othmar Pferschy

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Eyüp Cami Avlusu Şadırvan -Editör Fotoğrafçı Othmar Pferschy

  TLSold
 • Unkapanı Köprüsü -Editör Fotoğrafçı Othmar Pferschy

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Unkapanı Köprüsü -Editör Fotoğrafçı Othmar Pferschy

  TLSold
 • Fotoğraf Hipodrum -Othmar Pferschy

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Fotoğraf Hipodrum -Othmar Pferschy

  TLSold
 • Kadıköy Moda Burnu Saint Joseph Fransız Lisesi -Yahudi Editör Moise Barouh MB No 33

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Kadıköy Moda Burnu Saint Joseph Fransız Lisesi -Yahudi Editör Moise Barouh MB No 33

  TLSold
 • Değişik Açı Robert Koleji Rumeli Hisarı

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Değişik Açı Robert Koleji Rumeli Hisarı

  TLSold
 • Robert Koleji Yahudi -Editör Moise Barouh MB No 1

  Lot No: 91

  Lot: 91

  Robert Koleji Yahudi -Editör Moise Barouh MB No 1

  TLSold
 • Üsküdar Salacak İskele -Yahudi Editör İsaac Moise Ahitouv

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Üsküdar Salacak İskele -Yahudi Editör İsaac Moise Ahitouv

  TLSold
 • Taksim Meydanı -Yahudi Editör İsaac Moise Ahitouv No 435527

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Taksim Meydanı -Yahudi Editör İsaac Moise Ahitouv No 435527

  TLSold
 • Meslek Tavşan Satıcısı Önden Damgalı Osmanlı Pullu Salut de Constantinople Serisi -Editör Ludwigsohn No 8837

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Meslek Tavşan Satıcısı Önden Damgalı Osmanlı Pullu Salut de Constantinople Serisi -Editör Ludwigsohn No 8837

  TLSold
 • Bulgar Kilisesi Salut de Constantinople Serisi -Editör Ludwigsohn No 8498

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Bulgar Kilisesi Salut de Constantinople Serisi -Editör Ludwigsohn No 8498

  TLSold
 • NADİR Heybeliada Büyükada -Editör Rochat 1161 Mavi Seri

  Lot No: 96

  Lot: 96

  NADİR Heybeliada Büyükada -Editör Rochat 1161 Mavi Seri

  TLSold
 • NADİR Selamlıkta Padişah -Editör Rochat 212-8865

  Lot No: 97

  Lot: 97

  NADİR Selamlıkta Padişah -Editör Rochat 212-8865

  TLSold
 • NADİR Alman Çeşmesi Açılışı -Editör Rochat 205-8861

  Lot No: 98

  Lot: 98

  NADİR Alman Çeşmesi Açılışı -Editör Rochat 205-8861

  TLSold
 • İstanbul Surlar -Editör Rochat Kırmızı Seri 2002 No 2

  Lot No: 99

  Lot: 99

  İstanbul Surlar -Editör Rochat Kırmızı Seri 2002 No 2

  TLSold
 • İstanbul Sahil Surlar Çemberlitaş Sokak Kırmızı Seri -Editör Rochat Seri 2002 No 10

  Lot No: 100

  Lot: 100

  İstanbul Sahil Surlar Çemberlitaş Sokak Kırmızı Seri -Editör Rochat Seri 2002 No 10

  TLSold
 • NADİR Veliaht Yusuf İzzettin Efendi -Yahudi Editör Moise İsraelovitch MJC No 152

  Lot No: 101

  Lot: 101

  NADİR Veliaht Yusuf İzzettin Efendi -Yahudi Editör Moise İsraelovitch MJC No 152

  TLSold
 • NADİR Meslek Elma Satıcısı-Editör Moise İsraelovitch MJC No 54

  Lot No: 102

  Lot: 102

  NADİR Meslek Elma Satıcısı-Editör Moise İsraelovitch MJC No 54

  TLSold
 • Bakırköy Sahili Yahudi Editör -Moise İsraelovitch MJC No 328

  Lot No: 103

  Lot: 103

  Bakırköy Sahili Yahudi Editör -Moise İsraelovitch MJC No 328

  TLSold
 • Haydarpaşa Garı Tren İstasyonu -Yahudi Editör Moise İsraelovitch MJC No 331

  Lot No: 104

  Lot: 104

  Haydarpaşa Garı Tren İstasyonu -Yahudi Editör Moise İsraelovitch MJC No 331

  TLSold
 • Seraskerat Beyazıt Yangın Kulesi -Rum Editör Georges Papantoine No 100 Renkli

  Lot No: 105

  Lot: 105

  Seraskerat Beyazıt Yangın Kulesi -Rum Editör Georges Papantoine No 100 Renkli

  TLSold
 • Meslek Sırık Hamalları -Rum Editör Georges Papantoine No 121

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Meslek Sırık Hamalları -Rum Editör Georges Papantoine No 121

  TLSold
 • İstanbul, Ayasofya-Edt. Foto Othmar

  Lot No: 107

  Lot: 107

  İstanbul, Ayasofya-Edt. Foto Othmar

  TLSold
 • İstanbul, Ortaköy Camii (Fotoğraf / Editör : Othmar )-Edt. Foto Othmar

  Lot No: 108

  Lot: 108

  İstanbul, Ortaköy Camii (Fotoğraf / Editör : Othmar )-Edt. Foto Othmar

  TLSold
 • Fantezi, Osmanlı madeni paraları ve bayrağı - La Turquie (Gofre / Kabartma)-Edt. HSM.

  Lot No: 109

  Lot: 109

  Fantezi, Osmanlı madeni paraları ve bayrağı - La Turquie (Gofre / Kabartma)-Edt. HSM.

  TLSold
 • Fantezi, Osmanlı madeni paraları ve bayrağı - Türkei (Gofre / Kabartma)-Edt. HSM.

  Lot No: 110

  Lot: 110

  Fantezi, Osmanlı madeni paraları ve bayrağı - Türkei (Gofre / Kabartma)-Edt. HSM.

  TLSold
 • Fantezi, Venezüella madeni paraları ve bayrağı (Gofre / Kabartma)-Edt. HSM.

  Lot No: 111

  Lot: 111

  Fantezi, Venezüella madeni paraları ve bayrağı (Gofre / Kabartma)-Edt. HSM.

  TLSold
 • Fantezi, Osmanlı pulları ve bayrağı (Gofre / Kabartma)-Edt. Ottmar Zieher, Munich

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Fantezi, Osmanlı pulları ve bayrağı (Gofre / Kabartma)-Edt. Ottmar Zieher, Munich

  TLSold
 • Fantezi, Lüksemburg pulları ve arması (Gofre / Kabartma)-Edt. Ottmar Zieher, Munich

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Fantezi, Lüksemburg pulları ve arması (Gofre / Kabartma)-Edt. Ottmar Zieher, Munich

  TLSold
 • İstanbul - Sarayburnu, İpek Kart-Edt. Bon Marche 3

  Lot No: 114

  Lot: 114

  İstanbul - Sarayburnu, İpek Kart-Edt. Bon Marche 3

  TLSold
 • Meşrutiyet, Tepebaşı'nda askeri öğrencilerin 24.7.1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanını kutlarken, İpek Kart-Edt. Au Bon Marché

  Lot No: 115

  Lot: 115

  Meşrutiyet, Tepebaşı'nda askeri öğrencilerin 24.7.1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanını kutlarken, İpek Kart-Edt. Au Bon Marché

  TLSold
 • II: Abdülhamid selamlık töreninde, İpek Kart-Edt. Au Bon Marché 255

  Lot No: 116

  Lot: 116

  II: Abdülhamid selamlık töreninde, İpek Kart-Edt. Au Bon Marché 255

  TLSold
 • İstanbul, Akşam namazı-Henry's Postcard 16

  Lot No: 117

  Lot: 117

  İstanbul, Akşam namazı-Henry's Postcard 16

  TLSold
 • İstanbul, Manda arabası ve sürücüsü-Henry's Postcard 14

  Lot No: 118

  Lot: 118

  İstanbul, Manda arabası ve sürücüsü-Henry's Postcard 14

  TLSold
 • Lokomotif - Bağdat demiryolu-Collection F&Fleury , No:210

  Lot No: 119

  Lot: 119

  Lokomotif - Bağdat demiryolu-Collection F&Fleury , No:210

  TLSold
 • Lokomotif - Hicaz demiryolu -Collection F&F , No:226

  Lot No: 120

  Lot: 120

  Lokomotif - Hicaz demiryolu -Collection F&F , No:226

  TLSold
 • Enver Paşa -G.G.W.II. No:146

  Lot No: 121

  Lot: 121

  Enver Paşa -G.G.W.II. No:146

  TLSold
 • Enver Paşa-JLSE

  Lot No: 122

  Lot: 122

  Enver Paşa-JLSE

  TLSold
 • İstanbul, Süleymaniye Camii-Edt. Max Fruchtermann1714

  Lot No: 123

  Lot: 123

  İstanbul, Süleymaniye Camii-Edt. Max Fruchtermann1714

  TLSold
 • İstanbul, Boğaziçi Hatırası - Anadolu Hisarı ( Alman Levant pullu ve damgalı)-Edt. Max Fruchtermann 370

  Lot No: 124

  Lot: 124

  İstanbul, Boğaziçi Hatırası - Anadolu Hisarı ( Alman Levant pullu ve damgalı)-Edt. Max Fruchtermann 370

  TLSold
 • İstanbul, Sultan Ahmed Camii, Fotoğraf: Abdullah-Edt. Max Fruchtermann 1070

  Lot No: 125

  Lot: 125

  İstanbul, Sultan Ahmed Camii, Fotoğraf: Abdullah-Edt. Max Fruchtermann 1070

  TLSold
 • İstanbul Hatırası - Askeri tören -Edt. Max Fruchtermann 67

  Lot No: 126

  Lot: 126

  İstanbul Hatırası - Askeri tören -Edt. Max Fruchtermann 67

  TLSold
 • İstanbul, Boğaziçi Rumelihisar Mezarlığı, Neobromür-Edt. Bon Marché 14

  Lot No: 127

  Lot: 127

  İstanbul, Boğaziçi Rumelihisar Mezarlığı, Neobromür-Edt. Bon Marché 14

  TLSold
 • İstanbul, Üsküdar Mezarlığı, Neobromür -Edt. Bon Marché 18

  Lot No: 128

  Lot: 128

  İstanbul, Üsküdar Mezarlığı, Neobromür -Edt. Bon Marché 18

  TLSold
 • Eskişehir'de harman

  Lot No: 129

  Lot: 129

  Eskişehir'de harman

  TLSold
 • İzmit hatırası - Kışla (Avusturya Levant pullu ve damgalı)-Editör: Mehmed Hakkı, İzmit No:392 - (Max Fruchtermann tarafından basılmıştır)

  Lot No: 130

  Lot: 130

  İzmit hatırası - Kışla (Avusturya Levant pullu ve damgalı)-Editör: Mehmed Hakkı, İzmit No:392 - (Max Fruchtermann tarafından basılmıştır)

  TLSold
 • Ankara Baraj (92)

  Lot No: 131

  Lot: 131

  Ankara Baraj (92)

  TLSold
 • Ankara Bent Deresi (108)

  Lot No: 132

  Lot: 132

  Ankara Bent Deresi (108)

  TLSold
 • Ankara Yenişehir

  Lot No: 133

  Lot: 133

  Ankara Yenişehir

  TLSold
 • Eğitim Tarihi, İstanbul - Feriköy Notre-Dame de Sion (Simi-Bromure)-Edt. A. Breger Fréres

  Lot No: 134

  Lot: 134

  Eğitim Tarihi, İstanbul - Feriköy Notre-Dame de Sion (Simi-Bromure)-Edt. A. Breger Fréres

  TLSold
 • İzmir Şadırvan Camii-Edt. Sabetay J. Cohen, İzmir

  Lot No: 135

  Lot: 135

  İzmir Şadırvan Camii-Edt. Sabetay J. Cohen, İzmir

  TLSold
 • Meslek, İzmir'de Tespih Satıcıları -Edt. P.L. Dermond 242

  Lot No: 136

  Lot: 136

  Meslek, İzmir'de Tespih Satıcıları -Edt. P.L. Dermond 242

  TLSold
 • Denizli, Pamukkale ( Hiérapolis)

  Lot No: 137

  Lot: 137

  Denizli, Pamukkale ( Hiérapolis)

  TLSold
 • Efes antik tiyatrosu

  Lot No: 138

  Lot: 138

  Efes antik tiyatrosu

  TLSold
 • Efes yeni kazılar - Pazar yeri

  Lot No: 139

  Lot: 139

  Efes yeni kazılar - Pazar yeri

  TLSold
 • Meslek, Galata Kemaraltı tulumbacıları şefleriyle birlikte, Doğudan selamlar (no:9689) (Fransız Levant pullu ve damgalı)

  Lot No: 140

  Lot: 140

  Meslek, Galata Kemaraltı tulumbacıları şefleriyle birlikte, Doğudan selamlar (no:9689) (Fransız Levant pullu ve damgalı)

  TLSold
 • Osmanlı İmparatorluğu Donanmasına ait kıyı güvenlik gemisi Fransa'nın Schneider & Cie. tersanesinde -(B.F.Chalon-s- Saone)

  Lot No: 141

  Lot: 141

  Osmanlı İmparatorluğu Donanmasına ait kıyı güvenlik gemisi Fransa'nın Schneider & Cie. tersanesinde -(B.F.Chalon-s- Saone)

  TLSold
 • Fantezi, İstanbul - Arkasından ışık tutulduğunda (Hold-to-light) haremde iki kadın ve onları yelpazeleyen bir görevli görünmekte 
(Kunstanstalt “Kosmos” München , Budapest,Graz)

  Lot No: 142

  Lot: 142

  Fantezi, İstanbul - Arkasından ışık tutulduğunda (Hold-to-light) haremde iki kadın ve onları yelpazeleyen bir görevli görünmekte (Kunstanstalt “Kosmos” München , Budapest,Graz)

  TLSold
 • İstanbul'un küçük bir camisi, Bayraklı-Edt. E. F. Rochat 1021

  Lot No: 143

  Lot: 143

  İstanbul'un küçük bir camisi, Bayraklı-Edt. E. F. Rochat 1021

  TLSold
 • Haliç'de gün batımı, Bayraklı-Edt. E. F. Rochat 1023

  Lot No: 144

  Lot: 144

  Haliç'de gün batımı, Bayraklı-Edt. E. F. Rochat 1023

  TLSold
 • I. Dünya Savaşı, İttifak, Türk-Alman-Bulgar bayrakları taşıyan Sahrapostası (askeri) kartı (sağ alt köşesinde ufak bir eksik var)

  Lot No: 145

  Lot: 145

  I. Dünya Savaşı, İttifak, Türk-Alman-Bulgar bayrakları taşıyan Sahrapostası (askeri) kartı (sağ alt köşesinde ufak bir eksik var)

  TLSold
 • I. Dünya Savaşı, İttifak ülkelerinin liderleri – II. Wilhelm , V.Mehmed Reşad , I. Ferdinand , Franz Joseph

  Lot No: 146

  Lot: 146

  I. Dünya Savaşı, İttifak ülkelerinin liderleri – II. Wilhelm , V.Mehmed Reşad , I. Ferdinand , Franz Joseph

  TLSold
 • I. Dünya Savaşı Türk askeri -(Paris color No:32)

  Lot No: 147

  Lot: 147

  I. Dünya Savaşı Türk askeri -(Paris color No:32)

  TLSold
 • I. Dünya Savaşı. “Çanakkale’de ” ve diğer yüzünde “Amiral Wilhem Souchon (Alman ve Osmanlı Amirali)” (Berlin’e fon sağlanmak üzere hazırlanmış 6 kartlık serinin bir kartıdır. -Almanya’da bu kartlar ilana çıkarılmış ve parasını ödeyerek abone olanlara İstanbul’dan postalanmıştır. Masraflar haricinde kalan tutar konu organizasyona bağışlanmıştır.)

  Lot No: 148

  Lot: 148

  I. Dünya Savaşı. “Çanakkale’de ” ve diğer yüzünde “Amiral Wilhem Souchon (Alman ve Osmanlı Amirali)” (Berlin’e fon sağlanmak üzere hazırlanmış 6 kartlık serinin bir kartıdır. -Almanya’da bu kartlar ilana çıkarılmış ve parasını ödeyerek abone olanlara İstanbul’dan postalanmıştır. Masraflar haricinde kalan tutar konu organizasyona bağışlanmıştır.)

  TLSold
 • Yalova kaplıcaları - Genel görünüm

  Lot No: 149

  Lot: 149

  Yalova kaplıcaları - Genel görünüm

  TLSold
 • Meslek, İstanbul'da Türk Ayakkabıcıları-Edt. Bon Marché 193

  Lot No: 150

  Lot: 150

  Meslek, İstanbul'da Türk Ayakkabıcıları-Edt. Bon Marché 193

  TLSold
 • Meslek, Sırık hammaları, İstanbul'dan selamlar (Avusturya Levant pullu ve damgalı)

  Lot No: 151

  Lot: 151

  Meslek, Sırık hammaları, İstanbul'dan selamlar (Avusturya Levant pullu ve damgalı)

  TLSold
 • İstanbul, Nuri Osmaniye Camii- ( W.E.C. Seri I. No: 10 İstanbul 1911)

  Lot No: 152

  Lot: 152

  İstanbul, Nuri Osmaniye Camii- ( W.E.C. Seri I. No: 10 İstanbul 1911)

  TLSold
 • İstanbul, Boğaziçi Rumeli Hisarı (Gofre/ Kabartma)-Edt. MJAF 23

  Lot No: 153

  Lot: 153

  İstanbul, Boğaziçi Rumeli Hisarı (Gofre/ Kabartma)-Edt. MJAF 23

  TLSold
 • İstanbul, Manda arabası-Edt. MJAF 77

  Lot No: 154

  Lot: 154

  İstanbul, Manda arabası-Edt. MJAF 77

  TLSold
 • Celi Sülüs Yazı-Ve Lillahil Hamdü
Hamd Etmek Allah'a Olur
Ketebe Ali Selçuk Erkut
1424H
Yazı: 37 x 30 cm.
Çer: 45 x 34 cm.

  Lot No: 155

  Lot: 155

  Celi Sülüs Yazı-Ve Lillahil Hamdü Hamd Etmek Allah'a Olur Ketebe Ali Selçuk Erkut 1424H Yazı: 37 x 30 cm. Çer: 45 x 34 cm.

  TLSold
 • Celi Sülüs Yazı-Tuğra
Mehmed Şakir Karahan

Ketebe Yok
Yazı: 34 x 24 cm.
Çer: 55 x 44 cm.

  Lot No: 156

  Lot: 156

  Celi Sülüs Yazı-Tuğra Mehmed Şakir Karahan Ketebe Yok Yazı: 34 x 24 cm. Çer: 55 x 44 cm.

  TLSold
 • Celi Divani Yazı-Felâk Suresi
Ketebe Ahmet (Yazıcı)
Yazı: 39 x 15 cm.
Çer: 56 x 31 cm.

  Lot No: 157

  Lot: 157

  Celi Divani Yazı-Felâk Suresi Ketebe Ahmet (Yazıcı) Yazı: 39 x 15 cm. Çer: 56 x 31 cm.

  TLSold
 • Sülüs Yazı-Ayetül Kürsi
Ketebe Trabzonlu Hattat Osman Yayla 
Yazı: 33 x 16 cm.
Çer: 47 x 32 cm.

  Lot No: 158

  Lot: 158

  Sülüs Yazı-Ayetül Kürsi Ketebe Trabzonlu Hattat Osman Yayla Yazı: 33 x 16 cm. Çer: 47 x 32 cm.

  TLSold
 • Celi Sülüs Yazı/ Celi Talik Yazı-Hilye-i Şerife Çalışılmıştır.
Evrad-ı Kudsiye, Münaacat Gibi Çalışmalar Yapılmıştır.

Ketebe Tahsin (Kurt)

Prof. Dr. Ali Alparslan'ın İcazetli Öğrencisi. Hat Yarışmalarında 1.lik ve Diğer Dereceleri Vardır.
Yazı:36 x 15 cm.
Çer: 54 x 32 cm.

  Lot No: 159

  Lot: 159

  Celi Sülüs Yazı/ Celi Talik Yazı-Hilye-i Şerife Çalışılmıştır. Evrad-ı Kudsiye, Münaacat Gibi Çalışmalar Yapılmıştır. Ketebe Tahsin (Kurt) Prof. Dr. Ali Alparslan'ın İcazetli Öğrencisi. Hat Yarışmalarında 1.lik ve Diğer Dereceleri Vardır. Yazı:36 x 15 cm. Çer: 54 x 32 cm.

  TLSold
 • Celi Sülüs Yazı-Ayet-i Kerime Araf Suresi 43. Ayet
El Hamdüllihillezi Hedana Lihâze vema Künna linehtediye Levla En Hedanallahü
Allah'a Hamd Olsun Ki; Bize Buna Muvaffak Kıldı. O Bize Hidayet Etmese idi. Bizim Kendiliğimizden Bunnun Yolunu Bulmamıza İmkan Yoktu.

Ketebe Ahmet Yazıcı
1422H
Yazı: 42 x 22 cm.
Çer: 60 x 40 cm.

  Lot No: 160

  Lot: 160

  Celi Sülüs Yazı-Ayet-i Kerime Araf Suresi 43. Ayet El Hamdüllihillezi Hedana Lihâze vema Künna linehtediye Levla En Hedanallahü Allah'a Hamd Olsun Ki; Bize Buna Muvaffak Kıldı. O Bize Hidayet Etmese idi. Bizim Kendiliğimizden Bunnun Yolunu Bulmamıza İmkan Yoktu. Ketebe Ahmet Yazıcı 1422H Yazı: 42 x 22 cm. Çer: 60 x 40 cm.

  TLSold
 • Celi Sülüs Yazı-Besmele-i Şerife
Ketebe Adnan
1427H
Yazı: 40 x 28 cm.
Çer: 50 x 39 cm.

  Lot No: 161

  Lot: 161

  Celi Sülüs Yazı-Besmele-i Şerife Ketebe Adnan 1427H Yazı: 40 x 28 cm. Çer: 50 x 39 cm.

  TLSold
 • Sülüs Yazı-Ayeti Kerime Ali İmran 159. Ayet
Allahtan Gelen Rahmet Sebebiyle Onlara Yumuşak Davrandırn. Eğer Kaba ve Katı Kalbli Biri Olsaydın Etrafından Dağılıp Giderlerdi. Artık Onları Affet. Onlar İçin Bağışalama Dile. Yapacağın İşlerde Onlara Danış. Karar Verdikten Sonra da Artık Allah'a Tevekkül et. Kuşkusuz Allah Kendisine tevekkül Edenleri Sever

Ketebe Ali Selçuk Erkut (1941-2020)
1417H
Yazı: 40 x 28 cm.
Çer: 50 x 40 cm.

  Lot No: 162

  Lot: 162

  Sülüs Yazı-Ayeti Kerime Ali İmran 159. Ayet Allahtan Gelen Rahmet Sebebiyle Onlara Yumuşak Davrandırn. Eğer Kaba ve Katı Kalbli Biri Olsaydın Etrafından Dağılıp Giderlerdi. Artık Onları Affet. Onlar İçin Bağışalama Dile. Yapacağın İşlerde Onlara Danış. Karar Verdikten Sonra da Artık Allah'a Tevekkül et. Kuşkusuz Allah Kendisine tevekkül Edenleri Sever Ketebe Ali Selçuk Erkut (1941-2020) 1417H Yazı: 40 x 28 cm. Çer: 50 x 40 cm.

  TLSold
 • Celi Divani Yazı-Hadis-i Şerif
İnnallahe Lâ Yenzuru İlâ Suveriküm ve Emvaliküm Velakim Yenzuru İlâ Gulubiküm
Ve E'Maliküm
Hz. Allah Sizin Suretinize ve Mallarınıza Bakmaz, Şu Kadar Var Ki;
Sizin Kalbinize ve Yaptıklarınıza Bakar
Ketebe Ahmet (Yazıcı) 
142H 
Yazı: 35 x 14 cm.
Çer: 53 x 31 cm.

  Lot No: 163

  Lot: 163

  Celi Divani Yazı-Hadis-i Şerif İnnallahe Lâ Yenzuru İlâ Suveriküm ve Emvaliküm Velakim Yenzuru İlâ Gulubiküm Ve E'Maliküm Hz. Allah Sizin Suretinize ve Mallarınıza Bakmaz, Şu Kadar Var Ki; Sizin Kalbinize ve Yaptıklarınıza Bakar Ketebe Ahmet (Yazıcı) 142H Yazı: 35 x 14 cm. Çer: 53 x 31 cm.

  TLSold
 • Celi Sülüs Yazı-Hüseyin Cevad
Ketebe Mustafa Halim Özyazıcı 1898-1964
Altın Tezhib ile Süslenmiştir
Yazı: 15 x 15 cm.
Çer: 32 x 32 cm.

  Lot No: 164

  Lot: 164

  Celi Sülüs Yazı-Hüseyin Cevad Ketebe Mustafa Halim Özyazıcı 1898-1964 Altın Tezhib ile Süslenmiştir Yazı: 15 x 15 cm. Çer: 32 x 32 cm.

  TLSold
 • Celi Sülüs Yazı-Besmele-i Şerife
Ketebe İhsan Yağız
1329H
Yazı: 75 x 31 cm.
Çer: 84 x 41 cm.

  Lot No: 165

  Lot: 165

  Celi Sülüs Yazı-Besmele-i Şerife Ketebe İhsan Yağız 1329H Yazı: 75 x 31 cm. Çer: 84 x 41 cm.

  TLSold
 • Celi Sülüs Yazı-Fatihay-ı Şerife
Kırmızı ve Siyah Mürekkeble Yazılmıştır.
Ketebe Abdullah Çoban
1438H
Yazı: 57 x 40 cm.
Çer: 66 x 57 cm.

  Lot No: 166

  Lot: 166

  Celi Sülüs Yazı-Fatihay-ı Şerife Kırmızı ve Siyah Mürekkeble Yazılmıştır. Ketebe Abdullah Çoban 1438H Yazı: 57 x 40 cm. Çer: 66 x 57 cm.

  TLSold
 • Celi Sülüs Yazı-El Hamdü Lillahi
Hamd (Teşekkür) Allah'a Yapılır
Ketebe Yok
Yaprak Üzerine Yazılmıştır
Yazı: 16 x 16 cm.
Çer: 36 x 36 cm.

  Lot No: 167

  Lot: 167

  Celi Sülüs Yazı-El Hamdü Lillahi Hamd (Teşekkür) Allah'a Yapılır Ketebe Yok Yaprak Üzerine Yazılmıştır Yazı: 16 x 16 cm. Çer: 36 x 36 cm.

  TLSold
 • Celi Sülüs Yazı-Edeb Yâ Hû
Ketebe Kerkükî
1430H
Yazı: 26 x 26 cm.
Çer: 34 x 34 cm.

  Lot No: 168

  Lot: 168

  Celi Sülüs Yazı-Edeb Yâ Hû Ketebe Kerkükî 1430H Yazı: 26 x 26 cm. Çer: 34 x 34 cm.

  TLSold
 • Celi Sülüs Yazı-Allahü Vahdehû
Allah Birdir
Ketebe İbrahim (Taş)
1430H
Yazı: 26 x 26 cm.
Çer: 36 x 36 cm.

  Lot No: 169

  Lot: 169

  Celi Sülüs Yazı-Allahü Vahdehû Allah Birdir Ketebe İbrahim (Taş) 1430H Yazı: 26 x 26 cm. Çer: 36 x 36 cm.

  TLSold
 • Celi Sülüs Yazı-Ayeti Kerime Hud Suresi 112. Ayet
Festekim Kema Umirte
Emrolduğun Gibi Dost Doğru Ol
Ketebe Yok
Yaprak Üzerine Yazılmıştır
Yazı: 26 x 26 cm.
Çer: 36 x 36 cm.

  Lot No: 170

  Lot: 170

  Celi Sülüs Yazı-Ayeti Kerime Hud Suresi 112. Ayet Festekim Kema Umirte Emrolduğun Gibi Dost Doğru Ol Ketebe Yok Yaprak Üzerine Yazılmıştır Yazı: 26 x 26 cm. Çer: 36 x 36 cm.

  TLSold
 • Celi Sülüs Yazı-Ve hüve ala Külli Şey'in Kadir
Ve o Allah Herşeye Kadirdir
Ketebe Adnan
1427H
Yazı: 23 x 23 cm.
Çer: 36 x 36 cm.

  Lot No: 171

  Lot: 171

  Celi Sülüs Yazı-Ve hüve ala Külli Şey'in Kadir Ve o Allah Herşeye Kadirdir Ketebe Adnan 1427H Yazı: 23 x 23 cm. Çer: 36 x 36 cm.

  TLSold
 • Celi Sülüs Yazı-Müsenna Yazı
Ketebe Mustafa Halim Özyazıcı 1898-1964
Tezhibli Yazı
Yazı: 24 x 27 cm.
Çer: 38 x 35 cm.

  Lot No: 172

  Lot: 172

  Celi Sülüs Yazı-Müsenna Yazı Ketebe Mustafa Halim Özyazıcı 1898-1964 Tezhibli Yazı Yazı: 24 x 27 cm. Çer: 38 x 35 cm.

  TLSold
 • Nesih Yazı-Eski Dönem Kur'an Sahifesi
Tebbet, İhlas, Felak, ve Nas Sureleri
Ketebe Yok
Yazı: 30 x 20 cm.
Çer: 49 x 35 cm.

  Lot No: 173

  Lot: 173

  Nesih Yazı-Eski Dönem Kur'an Sahifesi Tebbet, İhlas, Felak, ve Nas Sureleri Ketebe Yok Yazı: 30 x 20 cm. Çer: 49 x 35 cm.

  TLSold
 • 1881 Münih doğumlu Alman manzara ressamı Karl Gross Sattelmeir'ın suluboya tablosu.-40 x 50 cm.

  Lot No: 174

  Lot: 174

  1881 Münih doğumlu Alman manzara ressamı Karl Gross Sattelmeir'ın suluboya tablosu.-40 x 50 cm.

  TLSold
 • Orijinal Suluboya Çalışma, Ressam Behçet Gürcan Çalışması, İmzasız-50 x 35 cm.

  Lot No: 175

  Lot: 175

  Orijinal Suluboya Çalışma, Ressam Behçet Gürcan Çalışması, İmzasız-50 x 35 cm.

  TLSold
 • Orijinal Karakalem Çalışma, Nü, Kadın Portre, Ressam Behçet Gürcan Çalışması, Çift Taraflı, İmzasız-57 x 38 cm.

  Lot No: 176

  Lot: 176

  Orijinal Karakalem Çalışma, Nü, Kadın Portre, Ressam Behçet Gürcan Çalışması, Çift Taraflı, İmzasız-57 x 38 cm.

  TLSold
 • Orijinal Suluboya Çalışma, Ressam Behçet Gürcan Çalışması, İmzasız-50 x 29 cm.

  Lot No: 177

  Lot: 177

  Orijinal Suluboya Çalışma, Ressam Behçet Gürcan Çalışması, İmzasız-50 x 29 cm.

  TLSold
 • Orijinal Suluboya Çalışma, Ressam Behçet Gürcan Çalışması, İmzasız-50 x 35 cm.

  Lot No: 178

  Lot: 178

  Orijinal Suluboya Çalışma, Ressam Behçet Gürcan Çalışması, İmzasız-50 x 35 cm.

  TLSold
 • Orijinal Suluboya Çalışma, Ressam Behçet Gürcan Çalışması, İmzasız-50 x 35 cm.

  Lot No: 179

  Lot: 179

  Orijinal Suluboya Çalışma, Ressam Behçet Gürcan Çalışması, İmzasız-50 x 35 cm.

  TLSold
 • Orijinal Suluboya Çalışma, Ressam Behçet Gürcan Çalışması, İmzasız-50 x 35 cm.

  Lot No: 180

  Lot: 180

  Orijinal Suluboya Çalışma, Ressam Behçet Gürcan Çalışması, İmzasız-50 x 35 cm.

  TLSold
 • Orijinal Suluboya Çalışma, Ressam Behçet Gürcan Çalışması, İmzasız-50 x 35 cm.

  Lot No: 181

  Lot: 181

  Orijinal Suluboya Çalışma, Ressam Behçet Gürcan Çalışması, İmzasız-50 x 35 cm.

  TLSold
 • Orijinal Pastel Çalışma, Ressam Behçet Gürcan Çalışması, İmzasız-50 x 35 cm.

  Lot No: 182

  Lot: 182

  Orijinal Pastel Çalışma, Ressam Behçet Gürcan Çalışması, İmzasız-50 x 35 cm.

  TLSold
 • Orijinal Suluboya Çalışma, Ressam Behçet Gürcan Çalışması, İmzasız-50 x 31 cm.

  Lot No: 183

  Lot: 183

  Orijinal Suluboya Çalışma, Ressam Behçet Gürcan Çalışması, İmzasız-50 x 31 cm.

  TLSold
 • Orijinal Suluboya Çalışma, Ressam Behçet Gürcan Çalışması, İmzasız-50 x 35 cm.

  Lot No: 184

  Lot: 184

  Orijinal Suluboya Çalışma, Ressam Behçet Gürcan Çalışması, İmzasız-50 x 35 cm.

  TLSold
 • Gümüş Nahiyesi, Körpe Köyü İhtiyar Mahallesi Mühür-Ø: 3,5 cm.

  Lot No: 185

  Lot: 185

  Gümüş Nahiyesi, Körpe Köyü İhtiyar Mahallesi Mühür-Ø: 3,5 cm.

  TLSold
 • Gümüş Mühür, Kullanılmamış-9,28 g.

  Lot No: 186

  Lot: 186

  Gümüş Mühür, Kullanılmamış-9,28 g.

  TLSold
 • Tire İhsaniye Mahallesi İmamı (1)314-Ø : 2,5 cm.

  Lot No: 187

  Lot: 187

  Tire İhsaniye Mahallesi İmamı (1)314-Ø : 2,5 cm.

  TLSold
 • Ali-Ø : 1,2 cm.

  Lot No: 188

  Lot: 188

  Ali-Ø : 1,2 cm.

  TLSold
 • Köseler Köyü İmamı-Ø : 2 cm.

  Lot No: 189

  Lot: 189

  Köseler Köyü İmamı-Ø : 2 cm.

  TLSold
 • Gümüş Mühür, Ömer Lütfi (1) 315-4,37 g. Ø : 1,5 cm.

  Lot No: 190

  Lot: 190

  Gümüş Mühür, Ömer Lütfi (1) 315-4,37 g. Ø : 1,5 cm.

  TLSold
 • Hüseyin Ekrem 1331 Mühür-Ø : 1,5 cm.

  Lot No: 191

  Lot: 191

  Hüseyin Ekrem 1331 Mühür-Ø : 1,5 cm.

  TLSold
 • Şeyh Hadim İbn-i İsmail-Ø: 3 cm.

  Lot No: 192

  Lot: 192

  Şeyh Hadim İbn-i İsmail-Ø: 3 cm.

  TLSold
 • Muhtar-ı Karye Cılkalı 1339-h: 3 cm. Çap: 2 cm

  Lot No: 193

  Lot: 193

  Muhtar-ı Karye Cılkalı 1339-h: 3 cm. Çap: 2 cm

  TLSold
 • Osmanlı Pirinç Koleksiyon Mühür, Der Devlet-i Müslim

  Lot No: 194

  Lot: 194

  Osmanlı Pirinç Koleksiyon Mühür, Der Devlet-i Müslim

  TLSold
 • Osmanlı Pirinç Koleksiyon Mühür, Murad-ı Azim Han

  Lot No: 195

  Lot: 195

  Osmanlı Pirinç Koleksiyon Mühür, Murad-ı Azim Han

  TLSold
 • Osmanlı Pirinç Koleksiyon Mühür, Seyit Ali-1,5 cm.

  Lot No: 196

  Lot: 196

  Osmanlı Pirinç Koleksiyon Mühür, Seyit Ali-1,5 cm.

  TLSold
 • Eski, Osmanlı Dönemi Mühür, Ali Ekber bin Rıza-1.5x1 cm

  Lot No: 197

  Lot: 197

  Eski, Osmanlı Dönemi Mühür, Ali Ekber bin Rıza-1.5x1 cm

  TLSold
 • Eski, Osmanlı Dönemi Mühür, İbrahim-l:1.5 cm - h:1.5 cm - w:1 cm

  Lot No: 198

  Lot: 198

  Eski, Osmanlı Dönemi Mühür, İbrahim-l:1.5 cm - h:1.5 cm - w:1 cm

  TLSold
 • Eski, Osmanlı Dönemi Mühür, Murat Ali-2x1 cm

  Lot No: 199

  Lot: 199

  Eski, Osmanlı Dönemi Mühür, Murat Ali-2x1 cm

  TLSold
 • Eski, Osmanlı Dönemi Mühür, Muhammet Nafız Ali-l:1.5 cm - h:1.5 cm - w:1 cm

  Lot No: 200

  Lot: 200

  Eski, Osmanlı Dönemi Mühür, Muhammet Nafız Ali-l:1.5 cm - h:1.5 cm - w:1 cm

  TLSold
 • Eski, Osmanlı Dönemi Mühür, Yusuf Seyit-r: 1.5 cm - h:2.5 cm

  Lot No: 201

  Lot: 201

  Eski, Osmanlı Dönemi Mühür, Yusuf Seyit-r: 1.5 cm - h:2.5 cm

  TLSold
 • Eski, Osmanlı Dönemi Mühür, Fetullah bin Seyit Murat-1.5x1 cm

  Lot No: 202

  Lot: 202

  Eski, Osmanlı Dönemi Mühür, Fetullah bin Seyit Murat-1.5x1 cm

  TLSold
 • Eski, Osmanlı Dönemi Mühür, Seyit Kasım-1.5x1 cm

  Lot No: 203

  Lot: 203

  Eski, Osmanlı Dönemi Mühür, Seyit Kasım-1.5x1 cm

  TLSold
 • Eski, Osmanlı Dönemi Mühür, Yar Ahmet-2x1 cm

  Lot No: 204

  Lot: 204

  Eski, Osmanlı Dönemi Mühür, Yar Ahmet-2x1 cm

  TLSold
 • Eski, Osmanlı Dönemi Mühür, Abdullah Hasan bin Musevi-2x1.5 cm

  Lot No: 205

  Lot: 205

  Eski, Osmanlı Dönemi Mühür, Abdullah Hasan bin Musevi-2x1.5 cm

  TLSold
 • Eski, Osmanlı Dönemi Mühür, Ali Murat-1.5x1.5 cm

  Lot No: 206

  Lot: 206

  Eski, Osmanlı Dönemi Mühür, Ali Murat-1.5x1.5 cm

  TLSold
 • Çanakkale Savaşları Dönemine Ait (1915-1916) Savaştan Çıkmış Asker Mühürü, Seyit Derviş-h:2.5 cm - w:1.5 cm

  Lot No: 207

  Lot: 207

  Çanakkale Savaşları Dönemine Ait (1915-1916) Savaştan Çıkmış Asker Mühürü, Seyit Derviş-h:2.5 cm - w:1.5 cm

  TLSold
 • Eski Osmanlı Mühür, Yuvarlak Formda, Ali Formda-r:1.5 cm - h: 2.5 cm

  Lot No: 208

  Lot: 208

  Eski Osmanlı Mühür, Yuvarlak Formda, Ali Formda-r:1.5 cm - h: 2.5 cm

  TLSold
 • Eski Osmanlı Mühür, Yuvarlak Formda, Ayşe-r:1.5 cm - h: 2.5 cm

  Lot No: 209

  Lot: 209

  Eski Osmanlı Mühür, Yuvarlak Formda, Ayşe-r:1.5 cm - h: 2.5 cm

  TLSold
 • Eski Tuğralı Osmanlı Dnemi Mühür, Hasan bin Murat-h:2.5 cm - r:2 cm

  Lot No: 210

  Lot: 210

  Eski Tuğralı Osmanlı Dnemi Mühür, Hasan bin Murat-h:2.5 cm - r:2 cm

  TLSold
 • Eski Osmanlı Yuvarlak Formda Mühür, Ahmet Kâmil-r:1 cm - h:2 cm

  Lot No: 211

  Lot: 211

  Eski Osmanlı Yuvarlak Formda Mühür, Ahmet Kâmil-r:1 cm - h:2 cm

  TLSold
 • Eski Osmanlı Yuvarlak Formda Mühür, Mustafa-r:1.5 cm - h:2 cm

  Lot No: 212

  Lot: 212

  Eski Osmanlı Yuvarlak Formda Mühür, Mustafa-r:1.5 cm - h:2 cm

  TLSold
 • Eski Osmanlı Yuvarlak Formda Mühür, Muhammet-h:2.5 cm - r:1.5 cm

  Lot No: 213

  Lot: 213

  Eski Osmanlı Yuvarlak Formda Mühür, Muhammet-h:2.5 cm - r:1.5 cm

  TLSold
 • Eski Osmanlı Yuvarlak Formda Mühür, Mustafi-r:1.5 cm - h: 2.5 cm

  Lot No: 214

  Lot: 214

  Eski Osmanlı Yuvarlak Formda Mühür, Mustafi-r:1.5 cm - h: 2.5 cm

  TLSold
 • Eski Osmanlı Yuvarlak Formda Mühür, Seyit Halil Haydar-h:2.5 cm - r:1.5 cm

  Lot No: 215

  Lot: 215

  Eski Osmanlı Yuvarlak Formda Mühür, Seyit Halil Haydar-h:2.5 cm - r:1.5 cm

  TLSold
 • Eski Osmanlı Yuvarlak Formda Mühür, Rukiye Zahide-h:2.5 cm - r:1.5 cm

  Lot No: 216

  Lot: 216

  Eski Osmanlı Yuvarlak Formda Mühür, Rukiye Zahide-h:2.5 cm - r:1.5 cm

  TLSold
 • Büyük Atatürk Koşuşu 27.12.1953 Bronz Madalya -34 mm

  Lot No: 217

  Lot: 217

  Büyük Atatürk Koşuşu 27.12.1953 Bronz Madalya -34 mm

  TLSold
 • Çevre Madalyası ,Devlet Bakanlığı -38 mm Pirinç

  Lot No: 218

  Lot: 218

  Çevre Madalyası ,Devlet Bakanlığı -38 mm Pirinç

  TLSold
 • Ertuğrul Fırkateynin nin Japonya Seyri nin 125 inci Yılı Mineli Madalya Koleksiyonluk-42 mm

  Lot No: 219

  Lot: 219

  Ertuğrul Fırkateynin nin Japonya Seyri nin 125 inci Yılı Mineli Madalya Koleksiyonluk-42 mm

  TLSold
 • Atatürk ün 100.Doğum Yılı Anısına Beden Terbiyesi Kocaeli Altın Kaplama Madalyon-50 mm 12.12.1981

  Lot No: 220

  Lot: 220

  Atatürk ün 100.Doğum Yılı Anısına Beden Terbiyesi Kocaeli Altın Kaplama Madalyon-50 mm 12.12.1981

  TLSold
 • İstanbul Yelken Kulubu 1991 Amiraller Kupası Madalya Koleksiyonluk-50 mm

  Lot No: 221

  Lot: 221

  İstanbul Yelken Kulubu 1991 Amiraller Kupası Madalya Koleksiyonluk-50 mm

  TLSold
 • Okçular Vakfı Fetih Kupası Madalya-45 mm

  Lot No: 222

  Lot: 222

  Okçular Vakfı Fetih Kupası Madalya-45 mm

  TLSold
 • Gümüş Liyakat Madalyası 1308-Ø: 2,5 cm. 5,05 g.

  Lot No: 223

  Lot: 223

  Gümüş Liyakat Madalyası 1308-Ø: 2,5 cm. 5,05 g.

  TLSold
 • Gümüş Yunan Muharebe Madalyası-Ø: 2,5 cm. 5,93 g.

  Lot No: 224

  Lot: 224

  Gümüş Yunan Muharebe Madalyası-Ø: 2,5 cm. 5,93 g.

  TLSold
 • Gümüş Yunan Muharebe Madalyası-Ø: 2,5 cm. 5,93 g.

  Lot No: 225

  Lot: 225

  Gümüş Yunan Muharebe Madalyası-Ø: 2,5 cm. 5,93 g.

  TLSold
 • Gümüş Liyakat Madalyası 1308-Ø: 2,5 cm. 5,14 g.

  Lot No: 226

  Lot: 226

  Gümüş Liyakat Madalyası 1308-Ø: 2,5 cm. 5,14 g.

  TLSold
 • Çanakkale Harp Madalyası

  Lot No: 227

  Lot: 227

  Çanakkale Harp Madalyası

  TLSold
 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetin 10. Yılı Pirinç Atatürk Madalya-Ø: 3 cm.

  Lot No: 228

  Lot: 228

  Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetin 10. Yılı Pirinç Atatürk Madalya-Ø: 3 cm.

  TLSold
 • 1324 Osmanlı Madalya

  Lot No: 229

  Lot: 229

  1324 Osmanlı Madalya

  TLSold
 • T.C., 50 Kuruş, Gümüş Madeni Para, 3.88 gr-Haliyle, Temiz

  Lot No: 230

  Lot: 230

  T.C., 50 Kuruş, Gümüş Madeni Para, 3.88 gr-Haliyle, Temiz

  TLSold
 • T.C., 50 Kuruş, 1947, Gümüş Madeni Para, 3.82 gr-Temiz+ÇT

  Lot No: 231

  Lot: 231

  T.C., 50 Kuruş, 1947, Gümüş Madeni Para, 3.82 gr-Temiz+ÇT

  TLSold
 • T.C. 1 Lira, 1947, Gümüş Madeni Para, 7.40 gr-ÇT+ÇÇT

  Lot No: 232

  Lot: 232

  T.C. 1 Lira, 1947, Gümüş Madeni Para, 7.40 gr-ÇT+ÇÇT

  TLSold
 • T.C. 1 Lira, 1948, Gümüş Madeni Para 7.45 gr-ÇÇT

  Lot No: 233

  Lot: 233

  T.C. 1 Lira, 1948, Gümüş Madeni Para 7.45 gr-ÇÇT

  TLSold
 • Osmanlıca Kadranlı Gümüş Çift Kapaklı Serkisoff Cep Saati-Kurma Kolu Zincirine İlişik durumundadır.
Ø : 5,5 cm.

  Lot No: 234

  Lot: 234

  Osmanlıca Kadranlı Gümüş Çift Kapaklı Serkisoff Cep Saati-Kurma Kolu Zincirine İlişik durumundadır. Ø : 5,5 cm.

  TLSold
 • Constantinople, Serkisoff Marka, Billodes Damgalı, Gümüş Köstekli Saat (Denenmemiştir)-Ø : 5 cm.

  Lot No: 235

  Lot: 235

  Constantinople, Serkisoff Marka, Billodes Damgalı, Gümüş Köstekli Saat (Denenmemiştir)-Ø : 5 cm.

  TLSold
 • 1 Adet Gümüş Cep Saati (Kurma Kolu Var)-Kapağı Tamir İster. r:5.5 cm

  Lot No: 236

  Lot: 236

  1 Adet Gümüş Cep Saati (Kurma Kolu Var)-Kapağı Tamir İster. r:5.5 cm

  TLSold
 • Davidoff Marka Ağızlık (Haliyle, Ucu Çıkıyor)-Özel Davidoff Kutusunda
Kutu: l:10 cm - w:6.5 cm - h:3 cm / Ağızlık: l:7 cm

  Lot No: 237

  Lot: 237

  Davidoff Marka Ağızlık (Haliyle, Ucu Çıkıyor)-Özel Davidoff Kutusunda Kutu: l:10 cm - w:6.5 cm - h:3 cm / Ağızlık: l:7 cm

  TLSold
 • Philips Pikap, Hız ve Ses Ayarlı, Kapama Mekanizması Çalışır Durumda, Denenmemiştir.-Çanta Biçminde Orijinal Kutusu İçerisindedir.
W:39 cm. h:16,5 cm. l:33 cm.

  Lot No: 238

  Lot: 238

  Philips Pikap, Hız ve Ses Ayarlı, Kapama Mekanizması Çalışır Durumda, Denenmemiştir.-Çanta Biçminde Orijinal Kutusu İçerisindedir. W:39 cm. h:16,5 cm. l:33 cm.

  TLSold
 • Eumig Mark 610D Sessiz Film Projektörü, Orijinal Saklama Kutusunda-Kutu Dahilinde 1 Adet Makara, Elektrik Kablosu, 1 Adet Osram Ampul, Sarf Malzemesi ve Eumig Mark 610D Kullanım Kılavuzu İçermenktedir.
W:36 cm. h:28 cm. l:23 cm.

  Lot No: 239

  Lot: 239

  Eumig Mark 610D Sessiz Film Projektörü, Orijinal Saklama Kutusunda-Kutu Dahilinde 1 Adet Makara, Elektrik Kablosu, 1 Adet Osram Ampul, Sarf Malzemesi ve Eumig Mark 610D Kullanım Kılavuzu İçermenktedir. W:36 cm. h:28 cm. l:23 cm.

  TLSold
 • Sinka Ahşap Gövdeli Eski Tip Radyo. Uzun-Orta-Kısa1-Kısa2 Dalga Frekanslarında Çalışır.-2. Hoparlor ve Ses Alma Cihazı Girişli, Kontrol Edilmemiştir.
w:54 cm. h:32 cm. l:22 cm.

  Lot No: 240

  Lot: 240

  Sinka Ahşap Gövdeli Eski Tip Radyo. Uzun-Orta-Kısa1-Kısa2 Dalga Frekanslarında Çalışır.-2. Hoparlor ve Ses Alma Cihazı Girişli, Kontrol Edilmemiştir. w:54 cm. h:32 cm. l:22 cm.

  TLSold
 • Endüstri, Otomobil Tarihi, Sac Üzeri Yağlıboya, Anadol Otomobili Yazılı Levha-52 x 10 cm.

  Lot No: 241

  Lot: 241

  Endüstri, Otomobil Tarihi, Sac Üzeri Yağlıboya, Anadol Otomobili Yazılı Levha-52 x 10 cm.

  TLSold
 • Endüstri, Havacılık Tarihi, Sac Üzeri Yağlıboya, Pan-Am Hava Yolları No Vacation Yazılı Levha-40 x 15 cm.

  Lot No: 242

  Lot: 242

  Endüstri, Havacılık Tarihi, Sac Üzeri Yağlıboya, Pan-Am Hava Yolları No Vacation Yazılı Levha-40 x 15 cm.

  TLSold
 • Sheaffer marka beyaz noktalı seri tükenmez ve dolmakalem. Orijinal kutusunda.

  Lot No: 243

  Lot: 243

  Sheaffer marka beyaz noktalı seri tükenmez ve dolmakalem. Orijinal kutusunda.

  TLSold
 • El Boyama Bebek, Bacakları Bez, Oturur Formda -h: 14 cm.

  Lot No: 244

  Lot: 244

  El Boyama Bebek, Bacakları Bez, Oturur Formda -h: 14 cm.

  TLSold
 • Laser Çizim Masa Süsü, Galata Kulesi-w:5 cm. h:8 cm. l:5 cm.

  Lot No: 245

  Lot: 245

  Laser Çizim Masa Süsü, Galata Kulesi-w:5 cm. h:8 cm. l:5 cm.

  TLSold
 • Kütahya Şekerlik-h: 5 cm. l: 20 cm.

  Lot No: 246

  Lot: 246

  Kütahya Şekerlik-h: 5 cm. l: 20 cm.

  TLSold
 • Tesbih, 100'lük

  Lot No: 247

  Lot: 247

  Tesbih, 100'lük

  TLSold
 • Kütahya Kase-h: 8,5 cm. Ø : 14,5 cm.

  Lot No: 248

  Lot: 248

  Kütahya Kase-h: 8,5 cm. Ø : 14,5 cm.

  TLSold
 • El Boyama Bebek, Bacakları Bez, Oturur Formda -h: 17 cm.

  Lot No: 249

  Lot: 249

  El Boyama Bebek, Bacakları Bez, Oturur Formda -h: 17 cm.

  TLSold
 • Pirinç üzeri floral desenli şekerlik-h: 11 cm. Ø: 5 cm.

  Lot No: 250

  Lot: 250

  Pirinç üzeri floral desenli şekerlik-h: 11 cm. Ø: 5 cm.

  TLSold
 • California Higway Patrol (Otoyol Polisi) Hatıra Tabak-Ø: 19 cm.

  Lot No: 251

  Lot: 251

  California Higway Patrol (Otoyol Polisi) Hatıra Tabak-Ø: 19 cm.

  TLSold
 • Maison Chamli Marka, Gümüş Kaplama 3 Adet Christofle Kaşık ve 1 Adet Çatal, 4 Adet-265 g.

  Lot No: 252

  Lot: 252

  Maison Chamli Marka, Gümüş Kaplama 3 Adet Christofle Kaşık ve 1 Adet Çatal, 4 Adet-265 g.

  TLSold
 • Sümerbank, Türk Harb Akademileri Süs Tabak-Ø: 17 cm.

  Lot No: 253

  Lot: 253

  Sümerbank, Türk Harb Akademileri Süs Tabak-Ø: 17 cm.

  TLSold
 • Osmanlıca Üretici Damgalı Sosluk, Yekpare-h: 5,5 cm. l: 15 cm.

  Lot No: 254

  Lot: 254

  Osmanlıca Üretici Damgalı Sosluk, Yekpare-h: 5,5 cm. l: 15 cm.

  TLSold
 • Demiryolu Hatırası Totip Antimagnetic Cep Saati ve Mini Boy Pusula, Cep Saatinin Özel Muhafaza Kutusunda- İmitasyon, Çalışır Durumda, Ø: 5 cm.

  Lot No: 255

  Lot: 255

  Demiryolu Hatırası Totip Antimagnetic Cep Saati ve Mini Boy Pusula, Cep Saatinin Özel Muhafaza Kutusunda- İmitasyon, Çalışır Durumda, Ø: 5 cm.

  TLSold
 • Keystone Sinema Projektörü Süsü, Kaideli-14 x 6 cm. h: 21 cm.

  Lot No: 256

  Lot: 256

  Keystone Sinema Projektörü Süsü, Kaideli-14 x 6 cm. h: 21 cm.

  TLSold
 • Opalin Camlı Abajur-h: 56 cm.

  Lot No: 257

  Lot: 257

  Opalin Camlı Abajur-h: 56 cm.

  TLSold
 • Fransız Cartier Marka, Özel Deri Kılıfında, Çift Deste İskambil Kağıdı-13 x 5 x 5 cm

  Lot No: 258

  Lot: 258

  Fransız Cartier Marka, Özel Deri Kılıfında, Çift Deste İskambil Kağıdı-13 x 5 x 5 cm

  TLSold
 • Laternalı Kutu -Moskova Şehir Görüntüleriyle Dekore Edilmiş, Çalışır Durumda Altıgen Kutu) Bakalit.

  Lot No: 259

  Lot: 259

  Laternalı Kutu -Moskova Şehir Görüntüleriyle Dekore Edilmiş, Çalışır Durumda Altıgen Kutu) Bakalit.

  TLSold
 • Posta Terazisi-Sarı Kefeli, Eksiksiz, Çalışır Durumda)

  Lot No: 260

  Lot: 260

  Posta Terazisi-Sarı Kefeli, Eksiksiz, Çalışır Durumda)

  TLSold
 • Gümüş Kaplama Hamam Tası-Eski İstanbul İşi, Kabartma İçilikli

  Lot No: 261

  Lot: 261

  Gümüş Kaplama Hamam Tası-Eski İstanbul İşi, Kabartma İçilikli

  TLSold
 • Cam Boncuklu Kolye -El Yapımı, Cam Boncuklarla Yapılmıştır, Katlanmış Durumdaki Uzunluğu 35 cm'dir.

  Lot No: 262

  Lot: 262

  Cam Boncuklu Kolye -El Yapımı, Cam Boncuklarla Yapılmıştır, Katlanmış Durumdaki Uzunluğu 35 cm'dir.

  TLSold
 • Gümüş Kaplama Tuzluk/Baharatlık-Yuvarlak İki Bölmeli

  Lot No: 263

  Lot: 263

  Gümüş Kaplama Tuzluk/Baharatlık-Yuvarlak İki Bölmeli

  TLSold
 • Ceviz Kıracağı-1900'ler Başı, Demirden Yapılmış

  Lot No: 264

  Lot: 264

  Ceviz Kıracağı-1900'ler Başı, Demirden Yapılmış

  TLSold
 • Fındık Kıracağı-1900'ler Başı, Demirden Yapılmış

  Lot No: 265

  Lot: 265

  Fındık Kıracağı-1900'ler Başı, Demirden Yapılmış

  TLSold
 • Kağıt Kıskacı-Ördek Başı Formunda, Gözleri Safir Taklidi Taştan, Altın Kaplama. l:11 cm - h:3 cm

  Lot No: 266

  Lot: 266

  Kağıt Kıskacı-Ördek Başı Formunda, Gözleri Safir Taklidi Taştan, Altın Kaplama. l:11 cm - h:3 cm

  TLSold
 • Gümüş Tuzluk-CC İnsiyalli, Cartier, h:3.5 cm - r:2.5 cm

  Lot No: 267

  Lot: 267

  Gümüş Tuzluk-CC İnsiyalli, Cartier, h:3.5 cm - r:2.5 cm

  TLSold
 • Altın Kaplama Makas-Toledo İşi, Üzerine Desenlerle Dekore Edilmiş

  Lot No: 268

  Lot: 268

  Altın Kaplama Makas-Toledo İşi, Üzerine Desenlerle Dekore Edilmiş

  TLSold
 • Tılsım, Replika-5x5 cm

  Lot No: 269

  Lot: 269

  Tılsım, Replika-5x5 cm

  TLSold
 • Zarflı ve Tabaklı Fincan Takımı -Eski Dönem, Üzeri Dekorludur.

  Lot No: 270

  Lot: 270

  Zarflı ve Tabaklı Fincan Takımı -Eski Dönem, Üzeri Dekorludur.

  TLSold
 • Opera Dürbünü-Scala x3 - 6x10 cm

  Lot No: 271

  Lot: 271

  Opera Dürbünü-Scala x3 - 6x10 cm

  TLSold
 • Arp Çalan Kadın Temalı Porselen Biblo

  Lot No: 272

  Lot: 272

  Arp Çalan Kadın Temalı Porselen Biblo

  TLSold
 • Kağıt Kıskacı-Bakalitten Mamül, Kadın Ayakkabısı Formunda

  Lot No: 273

  Lot: 273

  Kağıt Kıskacı-Bakalitten Mamül, Kadın Ayakkabısı Formunda

  TLSold
 • 5 Katlı Matruşka, Rus İmalatı

  Lot No: 274

  Lot: 274

  5 Katlı Matruşka, Rus İmalatı

  TLSold
 • Mineli Yaka İğnesi-Çizme Formunda, h:6 cm - w:5 cm

  Lot No: 275

  Lot: 275

  Mineli Yaka İğnesi-Çizme Formunda, h:6 cm - w:5 cm

  TLSold
 • Bosna İşi, Tombak Fincan ve Zarfı

  Lot No: 276

  Lot: 276

  Bosna İşi, Tombak Fincan ve Zarfı

  TLSold
 • Avrupa İmalatı Şekerlik-İçi Altın Vermeyli, Sepet Formunda

  Lot No: 277

  Lot: 277

  Avrupa İmalatı Şekerlik-İçi Altın Vermeyli, Sepet Formunda

  TLSold
 • Şeker Maşası-Tutamaçları Kartal Pençesi Formunda, Yoğun Dekorlu, Gümüş Kaplamalı

  Lot No: 278

  Lot: 278

  Şeker Maşası-Tutamaçları Kartal Pençesi Formunda, Yoğun Dekorlu, Gümüş Kaplamalı

  TLSold
 • Doğal Taşlı Masaj Aleti-Yeşim Taşından Mamül, 3x9 cm

  Lot No: 279

  Lot: 279

  Doğal Taşlı Masaj Aleti-Yeşim Taşından Mamül, 3x9 cm

  TLSold
 • Türkmen Takısı Fragmanı-Düşük Ayar Gümüş, Cam Boncuklarla Süslenmiş, 7x8 cm

  Lot No: 280

  Lot: 280

  Türkmen Takısı Fragmanı-Düşük Ayar Gümüş, Cam Boncuklarla Süslenmiş, 7x8 cm

  TLSold
 • Eski Tahta Kaşık-El Yapımı ve El İşi Süslemeli ''Bademli Köyü Kalkındırma Kooperatifi'' Damgalı

  Lot No: 281

  Lot: 281

  Eski Tahta Kaşık-El Yapımı ve El İşi Süslemeli ''Bademli Köyü Kalkındırma Kooperatifi'' Damgalı

  TLSold
 • İlaç Kutusu-Düşük Ayar Gümüş, Akik Taşlı, r:3 cm - h:2 cm

  Lot No: 282

  Lot: 282

  İlaç Kutusu-Düşük Ayar Gümüş, Akik Taşlı, r:3 cm - h:2 cm

  TLSold
 • Şarap Açacağı-Ağaç Saplı, Eski Dönem Şarap Açacağı, l:13 cm

  Lot No: 283

  Lot: 283

  Şarap Açacağı-Ağaç Saplı, Eski Dönem Şarap Açacağı, l:13 cm

  TLSold
 • Cep Saati Kösteği-(Alpaka, Açık Olarak 150 cm'dir)

  Lot No: 284

  Lot: 284

  Cep Saati Kösteği-(Alpaka, Açık Olarak 150 cm'dir)

  TLSold
 • Telgraf Kağıdı-Belçika, 1940'lı Yıllara Ait, Resimli, Üzerindeki Resimler El Yapımı, Kağıda Baskı Tekniği ile Aktarılmış (Sanatçı İmzalı)

  Lot No: 285

  Lot: 285

  Telgraf Kağıdı-Belçika, 1940'lı Yıllara Ait, Resimli, Üzerindeki Resimler El Yapımı, Kağıda Baskı Tekniği ile Aktarılmış (Sanatçı İmzalı)

  TLSold
 • Telgraf Kağıdı-Anne ve Çpcuk Temalı

  Lot No: 286

  Lot: 286

  Telgraf Kağıdı-Anne ve Çpcuk Temalı

  TLSold
 • Telgraf Kağıdı-Mitolojik Temalı

  Lot No: 287

  Lot: 287

  Telgraf Kağıdı-Mitolojik Temalı

  TLSold
 • Telgraf Kağıdı-At Üzerinde Asker, Kutlama Temalı

  Lot No: 288

  Lot: 288

  Telgraf Kağıdı-At Üzerinde Asker, Kutlama Temalı

  TLSold
 • Telgraf Kağıdı-Düğün Temalı Kutlama Telgrafı

  Lot No: 289

  Lot: 289

  Telgraf Kağıdı-Düğün Temalı Kutlama Telgrafı

  TLSold
 • Telgraf Kağıdı-Tarihi Binalar ve Çiçekli Kız Temalı

  Lot No: 290

  Lot: 290

  Telgraf Kağıdı-Tarihi Binalar ve Çiçekli Kız Temalı

  TLSold
 • Eski Türkçe Yazılı Bakır Tabak-r: 18.5 cm

  Lot No: 291

  Lot: 291

  Eski Türkçe Yazılı Bakır Tabak-r: 18.5 cm

  TLSold
 • Eski Türkçe Yazılı Bakır Tabak-r: 19.5 cm

  Lot No: 292

  Lot: 292

  Eski Türkçe Yazılı Bakır Tabak-r: 19.5 cm

  TLSold
 • Koku Şişesi -Tamamen El Yapımı Üzeri Kırmızı-Mavi Taşlarla Süslü, Alpakadan Yapılmış, Kapaklı. 3x4 cm

  Lot No: 293

  Lot: 293

  Koku Şişesi -Tamamen El Yapımı Üzeri Kırmızı-Mavi Taşlarla Süslü, Alpakadan Yapılmış, Kapaklı. 3x4 cm

  TLSold
 • Kahve Kutusu-Ahşap, Ceviz Ağacından Yapılmış, El İşi, h:10-w:20-l:10cm

  Lot No: 294

  Lot: 294

  Kahve Kutusu-Ahşap, Ceviz Ağacından Yapılmış, El İşi, h:10-w:20-l:10cm

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi, Bronzdan Mamül Dirhem-r: 8.5 cm

  Lot No: 295

  Lot: 295

  Osmanlı Dönemi, Bronzdan Mamül Dirhem-r: 8.5 cm

  TLSold
 • Gümüş Kaplama Sosluk-Çift Kulplu, Tabanında Özel Damgaları Mevcut. 7x12 cm

  Lot No: 296

  Lot: 296

  Gümüş Kaplama Sosluk-Çift Kulplu, Tabanında Özel Damgaları Mevcut. 7x12 cm

  TLSold
 • Eski Dönem, Kuş Görselli Biblo

  Lot No: 297

  Lot: 297

  Eski Dönem, Kuş Görselli Biblo

  TLSold
 • İftariyelik Bakır Tabak -İç Yüzünde İşlemeler Mevcut, Tabanında İmalatçı Ustanın (Ermenice) Adı Var

  Lot No: 298

  Lot: 298

  İftariyelik Bakır Tabak -İç Yüzünde İşlemeler Mevcut, Tabanında İmalatçı Ustanın (Ermenice) Adı Var

  TLSold
 • Sedef Yumurta Koleksiyonluk

  Lot No: 299

  Lot: 299

  Sedef Yumurta Koleksiyonluk

  TLSold
 • Murano Cam Tavus Kuşu-5.5*6.5 cm

  Lot No: 300

  Lot: 300

  Murano Cam Tavus Kuşu-5.5*6.5 cm

  TLSold
 • Gümüş Kaplama Hematit Taşı Tespih Koleksiyonluk

  Lot No: 301

  Lot: 301

  Gümüş Kaplama Hematit Taşı Tespih Koleksiyonluk

  TLSold
 • Küçük Buddhalar Polyester Dekoratif Biblo-6*13.5 cm

  Lot No: 302

  Lot: 302

  Küçük Buddhalar Polyester Dekoratif Biblo-6*13.5 cm

  TLSold
 • Gümüş Ayna 925 Ayar-9.5 cm

  Lot No: 303

  Lot: 303

  Gümüş Ayna 925 Ayar-9.5 cm

  TLSold
 • Minyatür Cam İçi Koleksiyon Yelkenli -7.5 cm

  Lot No: 304

  Lot: 304

  Minyatür Cam İçi Koleksiyon Yelkenli -7.5 cm

  TLSold
 • Ankara Estargon Kalesi Jetonu Koleksiyonluk

  Lot No: 305

  Lot: 305

  Ankara Estargon Kalesi Jetonu Koleksiyonluk

  TLSold
 • Kaligrafi Kalemi Seti Altın Kaplama Yedek Uçlarla Set

  Lot No: 306

  Lot: 306

  Kaligrafi Kalemi Seti Altın Kaplama Yedek Uçlarla Set

  TLSold
 • Loop Kapaklı-50x10

  Lot No: 307

  Lot: 307

  Loop Kapaklı-50x10

  TLSold
 • Hollanda İşi Minyatür Küllük Porselen El Boyama-6.5 cm

  Lot No: 308

  Lot: 308

  Hollanda İşi Minyatür Küllük Porselen El Boyama-6.5 cm

  TLSold
 • Gümüş Kaplama Floral desenli Değirmen -11 cm

  Lot No: 309

  Lot: 309

  Gümüş Kaplama Floral desenli Değirmen -11 cm

  TLSold
 • Bakır Vazo Kalem İşçilikli El Boyama-10 cm Yan kısımda hafif ezik mevcut

  Lot No: 310

  Lot: 310

  Bakır Vazo Kalem İşçilikli El Boyama-10 cm Yan kısımda hafif ezik mevcut

  TLSold
 • Doğal Taş Haç Kolye Uçları 10 Adet-1.5-2.3 cm

  Lot No: 311

  Lot: 311

  Doğal Taş Haç Kolye Uçları 10 Adet-1.5-2.3 cm

  TLSold
 • Sedef Haç Kolye Uçları 6 Adet Koleksiyonluk-1-1.5 cm

  Lot No: 312

  Lot: 312

  Sedef Haç Kolye Uçları 6 Adet Koleksiyonluk-1-1.5 cm

  TLSold
 • Buffalo Boynuzu El Yapımı Koleksiyon Çakı-8.5 cm

  Lot No: 313

  Lot: 313

  Buffalo Boynuzu El Yapımı Koleksiyon Çakı-8.5 cm

  TLSold
 • Eski Çin Damgalı Koleksiyon El Boyama Kavonoz-7.5 cm

  Lot No: 314

  Lot: 314

  Eski Çin Damgalı Koleksiyon El Boyama Kavonoz-7.5 cm

  TLSold
 • Metal Şınanay Formunda Şamdan Mumluk 2'li-9*17 cm

  Lot No: 315

  Lot: 315

  Metal Şınanay Formunda Şamdan Mumluk 2'li-9*17 cm

  TLSold
 • Scrıkss Koleksiyon Dolma Kalem-Pistonlu

  Lot No: 316

  Lot: 316

  Scrıkss Koleksiyon Dolma Kalem-Pistonlu

  TLSold
 • Gümüş Kaplama Koleksiyon Kolye Uçları-6 cm

  Lot No: 317

  Lot: 317

  Gümüş Kaplama Koleksiyon Kolye Uçları-6 cm

  TLSold
 • Üzeri Ahşap ve Pirinç Kaplı Koleksiyon Çakı-8.5 cm

  Lot No: 318

  Lot: 318

  Üzeri Ahşap ve Pirinç Kaplı Koleksiyon Çakı-8.5 cm

  TLSold
 • Osmanlı Temalı Minyatür Porselen Duvar Tabağı -10 cm

  Lot No: 319

  Lot: 319

  Osmanlı Temalı Minyatür Porselen Duvar Tabağı -10 cm

  TLSold
 • Pirinç Vazpo Kalem İçilikli,El Boyama -19.5 cm

  Lot No: 320

  Lot: 320

  Pirinç Vazpo Kalem İçilikli,El Boyama -19.5 cm

  TLSold
 • Bakır Tabak ,Boğaz Köprüsü Temalı Kalem İşçilikli-19 cm

  Lot No: 321

  Lot: 321

  Bakır Tabak ,Boğaz Köprüsü Temalı Kalem İşçilikli-19 cm

  TLSold
 • Altın Kaplama Ahşap Kasa Dolma Kalem Koleksiyonluk-Kartuşlu

  Lot No: 322

  Lot: 322

  Altın Kaplama Ahşap Kasa Dolma Kalem Koleksiyonluk-Kartuşlu

  TLSold
 • Eski Çin Damgalı Koleksiyon El Boyama Minyatür Vazo-6.5 cm

  Lot No: 323

  Lot: 323

  Eski Çin Damgalı Koleksiyon El Boyama Minyatür Vazo-6.5 cm

  TLSold
 • Kemik Mücevher Kutusu ,Pirinç Çerçeveli-3*4*5.5 cm İçi Kadife Kaplı

  Lot No: 324

  Lot: 324

  Kemik Mücevher Kutusu ,Pirinç Çerçeveli-3*4*5.5 cm İçi Kadife Kaplı

  TLSold
 • İtalyan Zin Tabak Ortası Seramik Koleksiyonluk-10 cm

  Lot No: 325

  Lot: 325

  İtalyan Zin Tabak Ortası Seramik Koleksiyonluk-10 cm

  TLSold
 • Uzak Doğu Porselen Mücevher Kutusu Üzeri El Boyama-4.5*13.5 cm

  Lot No: 326

  Lot: 326

  Uzak Doğu Porselen Mücevher Kutusu Üzeri El Boyama-4.5*13.5 cm

  TLSold
 • Kütahya Vazo Turkuaz Renk Floral Desenli-15.5 cm

  Lot No: 327

  Lot: 327

  Kütahya Vazo Turkuaz Renk Floral Desenli-15.5 cm

  TLSold
 • Pirinç Çan -3-3.5 cm Ölçülerinde

  Lot No: 328

  Lot: 328

  Pirinç Çan -3-3.5 cm Ölçülerinde

  TLSold
 • Lüle Taşı Ağızlık Floral Desenli-7.5 cm

  Lot No: 329

  Lot: 329

  Lüle Taşı Ağızlık Floral Desenli-7.5 cm

  TLSold
 • Amerika Çan Metal-10.5 cm

  Lot No: 330

  Lot: 330

  Amerika Çan Metal-10.5 cm

  TLSold
 • Seramik Balık Koleksiyonluk El Boyama-20 cm

  Lot No: 331

  Lot: 331

  Seramik Balık Koleksiyonluk El Boyama-20 cm

  TLSold
 • Senator Ralli Ef Dolma Kalem Altın Kaplama Koleksiyonluk

  Lot No: 332

  Lot: 332

  Senator Ralli Ef Dolma Kalem Altın Kaplama Koleksiyonluk

  TLSold
 • Sheaffer Amerikan Üretim İtalık F Kaligrafi Kalemi Koleksiyonluk-Kartuşlu

  Lot No: 333

  Lot: 333

  Sheaffer Amerikan Üretim İtalık F Kaligrafi Kalemi Koleksiyonluk-Kartuşlu

  TLSold
 • Murano Cam Tespih Büyük Boy

  Lot No: 334

  Lot: 334

  Murano Cam Tespih Büyük Boy

  TLSold
 • Gümüş Kaplama Şekerlik-10.5*16.5 cm

  Lot No: 335

  Lot: 335

  Gümüş Kaplama Şekerlik-10.5*16.5 cm

  TLSold
 • Türk Hava Kuvvetleri Ahşap Üzeri Mineli Plaket Koleksiyonluk-25 cm

  Lot No: 336

  Lot: 336

  Türk Hava Kuvvetleri Ahşap Üzeri Mineli Plaket Koleksiyonluk-25 cm

  TLSold
 • Japon Geyşa Temalı Koleksiyon Vazo-13 cm

  Lot No: 337

  Lot: 337

  Japon Geyşa Temalı Koleksiyon Vazo-13 cm

  TLSold
 • Pirinç Aslanlı Kapı Zili Koleksiyonluk-10.5 cm

  Lot No: 338

  Lot: 338

  Pirinç Aslanlı Kapı Zili Koleksiyonluk-10.5 cm

  TLSold
 • Golf Heykel Gümüş Kaplama ,Granit Kaideli-10.5 cm

  Lot No: 339

  Lot: 339

  Golf Heykel Gümüş Kaplama ,Granit Kaideli-10.5 cm

  TLSold
 • Pirinç Üzeri Mineli Kase ,Tavuskuşu Temalı-13.5 cm

  Lot No: 340

  Lot: 340

  Pirinç Üzeri Mineli Kase ,Tavuskuşu Temalı-13.5 cm

  TLSold
 • Mısır Papirus El Boyama -22.5*34 cm

  Lot No: 341

  Lot: 341

  Mısır Papirus El Boyama -22.5*34 cm

  TLSold
 • Minyatür Alman Tankard Koleksiyonluk-8.5 cm

  Lot No: 342

  Lot: 342

  Minyatür Alman Tankard Koleksiyonluk-8.5 cm

  TLSold
 • Kemik Mücevher Kutusu ,Pirinç Kakmalı Koleksiyonluk-4*6*15 cm İçi Kadife Kaplı

  Lot No: 343

  Lot: 343

  Kemik Mücevher Kutusu ,Pirinç Kakmalı Koleksiyonluk-4*6*15 cm İçi Kadife Kaplı

  TLSold
 • İspanya Sevilla Üretim El Boyama Seramik Vazo-15.5 cm

  Lot No: 344

  Lot: 344

  İspanya Sevilla Üretim El Boyama Seramik Vazo-15.5 cm

  TLSold
 • Coca Cola Koleksiyon Çakmak

  Lot No: 345

  Lot: 345

  Coca Cola Koleksiyon Çakmak

  TLSold
 • Angry Birds Temalı Yumurta Çakmak Koleksiyonluk

  Lot No: 346

  Lot: 346

  Angry Birds Temalı Yumurta Çakmak Koleksiyonluk

  TLSold
 • Gümüş Kaplama Kalpli Mücevher Kutusu-4.5*4.5*8.5 cm

  Lot No: 347

  Lot: 347

  Gümüş Kaplama Kalpli Mücevher Kutusu-4.5*4.5*8.5 cm

  TLSold
 • Sedef Bileklik

  Lot No: 348

  Lot: 348

  Sedef Bileklik

  TLSold
 • Kütahya Seramik El Çizimi Lisanslı Sertifikalı Koleksiyon Tabak-17.5 cm

  Lot No: 349

  Lot: 349

  Kütahya Seramik El Çizimi Lisanslı Sertifikalı Koleksiyon Tabak-17.5 cm

  TLSold
 • Terrakota El Boyama Koleksiyon Kap-11.5 cm

  Lot No: 350

  Lot: 350

  Terrakota El Boyama Koleksiyon Kap-11.5 cm

  TLSold
 • Swarovskı Koleksiyon Kalem

  Lot No: 351

  Lot: 351

  Swarovskı Koleksiyon Kalem

  TLSold
 • Ahşap Sandık -7*11*11 cm

  Lot No: 352

  Lot: 352

  Ahşap Sandık -7*11*11 cm

  TLSold
 • Akın 75 Tatbikatı Mineli Şilt Koleksiyonluk-10*15 cm Pirinç Ayaklı

  Lot No: 353

  Lot: 353

  Akın 75 Tatbikatı Mineli Şilt Koleksiyonluk-10*15 cm Pirinç Ayaklı

  TLSold
 • Alman Tankard Koleksiyonluk ,Bremen Temalı-13.5 cm

  Lot No: 354

  Lot: 354

  Alman Tankard Koleksiyonluk ,Bremen Temalı-13.5 cm

  TLSold
 • Ahşap Papaz Tespihi

  Lot No: 355

  Lot: 355

  Ahşap Papaz Tespihi

  TLSold
 • Pirinç Çan -8.5 cm

  Lot No: 356

  Lot: 356

  Pirinç Çan -8.5 cm

  TLSold
 • Ahşap Pipo Dapper Damgalı-Denenmiş

  Lot No: 357

  Lot: 357

  Ahşap Pipo Dapper Damgalı-Denenmiş

  TLSold
 • Koleksiyon Minyatür Kılıç,Çelik-16.5 cm

  Lot No: 358

  Lot: 358

  Koleksiyon Minyatür Kılıç,Çelik-16.5 cm

  TLSold
 • İridium Uçlu Almanya Üretim Koleksiyon Dolma Kalem -Altın Kalem, İçinde Boş Kartuş Bulunmaktadır.

  Lot No: 359

  Lot: 359

  İridium Uçlu Almanya Üretim Koleksiyon Dolma Kalem -Altın Kalem, İçinde Boş Kartuş Bulunmaktadır.

  TLSold
 • Metal Sayaç Koleksiyonluk

  Lot No: 360

  Lot: 360

  Metal Sayaç Koleksiyonluk

  TLSold
 • Eski Çin Damgalı Koleksiyon El Boyama Tabak-15.5 cm

  Lot No: 361

  Lot: 361

  Eski Çin Damgalı Koleksiyon El Boyama Tabak-15.5 cm

  TLSold
 • Hollanda Vazo Koleksiyonluk-13.5 cm

  Lot No: 362

  Lot: 362

  Hollanda Vazo Koleksiyonluk-13.5 cm

  TLSold
 • Mineli Kartvizitlik

  Lot No: 363

  Lot: 363

  Mineli Kartvizitlik

  TLSold
 • Scrıkss Koleksiyon Dolma Kalem-Kartuşlu

  Lot No: 364

  Lot: 364

  Scrıkss Koleksiyon Dolma Kalem-Kartuşlu

  TLSold
 • Mısır Pirinç Piramit Hiyeroglifli-5*5.5 cm

  Lot No: 365

  Lot: 365

  Mısır Pirinç Piramit Hiyeroglifli-5*5.5 cm

  TLSold
 • Del Prado İtfaiye Aracı Koleksiyonluk Magirus Deutz-15.5 Kaide-11 Cm Araç

  Lot No: 366

  Lot: 366

  Del Prado İtfaiye Aracı Koleksiyonluk Magirus Deutz-15.5 Kaide-11 Cm Araç

  TLSold
 • Kobra Metal Çakmak Koleksiyonluk-10 cm

  Lot No: 367

  Lot: 367

  Kobra Metal Çakmak Koleksiyonluk-10 cm

  TLSold
 • Metal Perforje Şamdan-13 cm

  Lot No: 368

  Lot: 368

  Metal Perforje Şamdan-13 cm

  TLSold
 • Ahşap El Oyma Mask Koleksiyonluk Kaideli-29 cm

  Lot No: 369

  Lot: 369

  Ahşap El Oyma Mask Koleksiyonluk Kaideli-29 cm

  TLSold
 • Metal, Tabanı Fil Formunda Üzeri süslemeli Büyük Boy Pipo-h: 72 cm.

  Lot No: 370

  Lot: 370

  Metal, Tabanı Fil Formunda Üzeri süslemeli Büyük Boy Pipo-h: 72 cm.

  TLSold
 • Ahşap Saplı Üzeri Floral Motif ve Lehçe Yazılı Eski Kılıç-l: 97 cm.

  Lot No: 371

  Lot: 371

  Ahşap Saplı Üzeri Floral Motif ve Lehçe Yazılı Eski Kılıç-l: 97 cm.

  TLSold