Currency Converter:

Lot: 1

Current Price: 200 TL Starting Bid: 200 TL Estimated: TL Losing Winning

Hurufi Metinler 1, Fatih Usluer, Birleşik Yayınları, Ankara, 2014, 475 s.

Yeni Kitap

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • Hurufi Metinler 1, Fatih Usluer, Birleşik Yayınları, Ankara, 2014, 475 s.-Yeni Kitap

  Lot No: 1

  Lot: 1

  Hurufi Metinler 1, Fatih Usluer, Birleşik Yayınları, Ankara, 2014, 475 s.-Yeni Kitap

  TLSold
 • Pozitif Psikoloji Kuram, Araştırma ve Uygulamalar, Kate Hefferon / Iıona Bonniwell, Çev: Yrd.Doç.Dr. Tayfun Doğan, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul 2014, 262 s.

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Pozitif Psikoloji Kuram, Araştırma ve Uygulamalar, Kate Hefferon / Iıona Bonniwell, Çev: Yrd.Doç.Dr. Tayfun Doğan, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul 2014, 262 s.

  TLSold
 • "Azıcık Suçlu" Defineci Folkloru, Hicran Karataş, Doğulu Kütüphanesi 2021,294s.

  Lot No: 3

  Lot: 3

  "Azıcık Suçlu" Defineci Folkloru, Hicran Karataş, Doğulu Kütüphanesi 2021,294s.

  TLSold
 • Aristaki Ailesi, Osmanlı Bürokrasisinde Yeni Fenerliler, Hadi Belge, Nobel Akademik asım Yayın Dağıtım, Ankara 2022, 192 s.

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Aristaki Ailesi, Osmanlı Bürokrasisinde Yeni Fenerliler, Hadi Belge, Nobel Akademik asım Yayın Dağıtım, Ankara 2022, 192 s.

  TLSold
 • Francis Bacon Duyumdamanın Mantığı, Gilles Deleuze, Norgunk, İstanbul 2009, 150 s. Açılmamış Ambalajında

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Francis Bacon Duyumdamanın Mantığı, Gilles Deleuze, Norgunk, İstanbul 2009, 150 s. Açılmamış Ambalajında

  TLSold
 • Sanatsal Çokluğun Mırıltısı, Küresel Sanat, Siyaset ve Post Fordizm, Pascal Gielen, Norgunk Yayıncılık, İstanbul 2016, 245 s.

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Sanatsal Çokluğun Mırıltısı, Küresel Sanat, Siyaset ve Post Fordizm, Pascal Gielen, Norgunk Yayıncılık, İstanbul 2016, 245 s.

  TLSold
 • Dünyayı Değiştiren Altı Yıl 1985-1991 Sovyet İmparatorluğunun Yıkılışı, Helene Carrere D'Encausse, Çev: Şehsuvar Aktaş, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2020, 252 s.

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Dünyayı Değiştiren Altı Yıl 1985-1991 Sovyet İmparatorluğunun Yıkılışı, Helene Carrere D'Encausse, Çev: Şehsuvar Aktaş, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2020, 252 s.

  TLSold
 • 90. Yılında Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi -Yeni Yaklaşımlar, Yeni Bulgular-, Sempozyum Bildiri Metinleri, Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları, İstanbul-2016 Baskı, 280 Sayfa.

  Lot No: 8

  Lot: 8

  90. Yılında Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi -Yeni Yaklaşımlar, Yeni Bulgular-, Sempozyum Bildiri Metinleri, Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları, İstanbul-2016 Baskı, 280 Sayfa.

  TLSold
 • Osmanlı'dan Bugüne Gözümüzden Kaçanlar, M. Şinasi Acar, Yem Yayın İstanbul 2016, 236

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Osmanlı'dan Bugüne Gözümüzden Kaçanlar, M. Şinasi Acar, Yem Yayın İstanbul 2016, 236

  TLSold
 • Arnavutköy Kültür ve Doğa Varlıkları Kılavuzu, Hüseyin Besim Çeçener, Boğaziçi Arnavutköy Vakfı, 95 s. Ciltli ve Şömizli. Arka Kapak Cebinde Mevcuttur.

  Lot No: 10

  Lot: 10

  Arnavutköy Kültür ve Doğa Varlıkları Kılavuzu, Hüseyin Besim Çeçener, Boğaziçi Arnavutköy Vakfı, 95 s. Ciltli ve Şömizli. Arka Kapak Cebinde Mevcuttur.

  TLSold
 • Vanished Urban Visions, Ottoman Palaces, Doğan Kuban, YEM Yayın, İstanbul 2010, 120 s.

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Vanished Urban Visions, Ottoman Palaces, Doğan Kuban, YEM Yayın, İstanbul 2010, 120 s.

  TLSold
 • Lejendas i Kuentos de la Taradision Djudeo-Espanyola, Matilda Koen-Sarano, Sentro Sefaradi, Gözlem Yayıncılık,

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Lejendas i Kuentos de la Taradision Djudeo-Espanyola, Matilda Koen-Sarano, Sentro Sefaradi, Gözlem Yayıncılık,

  TLSold
 • Derviş Muhammed Yemini, Fazilet - Name I-II, Haz: Dr. Yusuf Tepeli, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara 2002, 2 Cilt Takım, 613+683 s.-Cilt 1: Giriş - İnceleme - Metin
Cilt 2: Gramatikal Dizin

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Derviş Muhammed Yemini, Fazilet - Name I-II, Haz: Dr. Yusuf Tepeli, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara 2002, 2 Cilt Takım, 613+683 s.-Cilt 1: Giriş - İnceleme - Metin Cilt 2: Gramatikal Dizin

  TLSold
 • Henry Kissinger, Dünya Düzeni, Boyner Yayınları, Çev: Sinem Sultan Gül, İstanbul 2014 (5. Baskı), 444+4 s.

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Henry Kissinger, Dünya Düzeni, Boyner Yayınları, Çev: Sinem Sultan Gül, İstanbul 2014 (5. Baskı), 444+4 s.

  TLSold
 • Doğu Akdenizde Güç Mücadelesi, 19. Yüzyılda Donanmalar, Fatih Erbaş, Türkiye İŞ Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2019, 213 s.

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Doğu Akdenizde Güç Mücadelesi, 19. Yüzyılda Donanmalar, Fatih Erbaş, Türkiye İŞ Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2019, 213 s.

  TLSold
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pro. Hasan Yetim, İstanbul zaim Üniversitesi, 2020, 213 s.

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pro. Hasan Yetim, İstanbul zaim Üniversitesi, 2020, 213 s.

  TLSold
 • Osmanlı Devletinde Surre-i Humayun ve Surre Alayları, Prof. Dr. Münir Atalar, Dib Yayınları, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2015 (3. Baskı), 384 s.-Yeni Kitap

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Osmanlı Devletinde Surre-i Humayun ve Surre Alayları, Prof. Dr. Münir Atalar, Dib Yayınları, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2015 (3. Baskı), 384 s.-Yeni Kitap

  TLSold
 • İkinci Adam, Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi, 3 Cilt Takım-Cilt 1: 1884-1938, İstanbul Yükselen Matbaası 1966, 494 s. İmzalı Cilt 2: İstanbul Yükselen Matbaası 1968 , 1938-1950, 490 s. Cilt 3: 1950-1964, İstanbul Yükselen Matbaası 1968, 587 s.

  Lot No: 18

  Lot: 18

  İkinci Adam, Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi, 3 Cilt Takım-Cilt 1: 1884-1938, İstanbul Yükselen Matbaası 1966, 494 s. İmzalı Cilt 2: İstanbul Yükselen Matbaası 1968 , 1938-1950, 490 s. Cilt 3: 1950-1964, İstanbul Yükselen Matbaası 1968, 587 s.

  TLSold
 • Exile Days of Sultan Abdülhamit II in Salonik, Yavuz Selim Karaakışla, 1909-19012Lİbra Kitapçılık, İstanbul 2015, 323 s.-Yeni Kitap

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Exile Days of Sultan Abdülhamit II in Salonik, Yavuz Selim Karaakışla, 1909-19012Lİbra Kitapçılık, İstanbul 2015, 323 s.-Yeni Kitap

  TLSold
 • TC İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Yeni Medya ile Değişen Kriz Stratejileri ve Kurumların Krizleri Yönetme Biçimlerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Ceylan Hatipoğlu Tezi, İstanbul 2023, 125 s.

  Lot No: 20

  Lot: 20

  TC İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Yeni Medya ile Değişen Kriz Stratejileri ve Kurumların Krizleri Yönetme Biçimlerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Ceylan Hatipoğlu Tezi, İstanbul 2023, 125 s.

  TLSold
 • TC İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Marka Kent Oluşturma Sürecinde Paydaşların Etkinliğinin ve Üniversite Öğrencilerinin Algılarının Amasya Örneği Üzerinden Değerlendirilmesi, Erol Dönek Tezi, İstanbul 2024, 217 s.

  Lot No: 21

  Lot: 21

  TC İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Marka Kent Oluşturma Sürecinde Paydaşların Etkinliğinin ve Üniversite Öğrencilerinin Algılarının Amasya Örneği Üzerinden Değerlendirilmesi, Erol Dönek Tezi, İstanbul 2024, 217 s.

  TLSold
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzotropik Esneklik Teorisinde Faz Sınırı Yakınında Periyodik Yerdeğiştirme ve Zor Alanları, Hülya Öztürk Yüksek Lisans Tezi, Samsun 1997, 73 s.

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzotropik Esneklik Teorisinde Faz Sınırı Yakınında Periyodik Yerdeğiştirme ve Zor Alanları, Hülya Öztürk Yüksek Lisans Tezi, Samsun 1997, 73 s.

  TLSold
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Güç Sistem Harmonikleri ve Harmoniklerin Süzülmesi, Elek.Müh. Bekir Hasarlı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1995, 114 s.-Kapak: Lekeli

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Güç Sistem Harmonikleri ve Harmoniklerin Süzülmesi, Elek.Müh. Bekir Hasarlı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1995, 114 s.-Kapak: Lekeli

  TLSold
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Arayüzeylerinde Hekzagonal Dislokasyon Şebekesi Bulunduran İzotropik İki Kristal Yapıda Yerdeğiştirme Zor ve Dilatasyon Alanları, Hülya Öztürk Fizik ana Bilim Dalı Doktora Tezi, Samsun 2001, 73 s.

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Arayüzeylerinde Hekzagonal Dislokasyon Şebekesi Bulunduran İzotropik İki Kristal Yapıda Yerdeğiştirme Zor ve Dilatasyon Alanları, Hülya Öztürk Fizik ana Bilim Dalı Doktora Tezi, Samsun 2001, 73 s.

  TLSold
 • The Book of Devices, the Incredible Life Histories of Investors of Yore, İhsan Oktay Anar, Kup Printing, İstanbul 2018, 137 s.-Yeni Kitap

  Lot No: 25

  Lot: 25

  The Book of Devices, the Incredible Life Histories of Investors of Yore, İhsan Oktay Anar, Kup Printing, İstanbul 2018, 137 s.-Yeni Kitap

  TLSold
 • Gül Destesi, a Bouquet of Roses, Talip Mert, Azim Dağıtım, İstanbul 2005, 82 sayfa. Orijinal Cildinde-1973 yılında Üstat Hattat Hâmid Aytaç'tan ilk meşkini alan Talip Mert, Sazyolu tezhip sanatıyla eşsiz bir şekilde ifade ettiği "Gül ve Bülbül" konusunu gene aynı konulu sanatsal yönü ağır basan dizelerle süslemiş.
Türk sanatı Tezhip 
31x45 cm

Ciltte Çİzik Mevcuttur.

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Gül Destesi, a Bouquet of Roses, Talip Mert, Azim Dağıtım, İstanbul 2005, 82 sayfa. Orijinal Cildinde-1973 yılında Üstat Hattat Hâmid Aytaç'tan ilk meşkini alan Talip Mert, Sazyolu tezhip sanatıyla eşsiz bir şekilde ifade ettiği "Gül ve Bülbül" konusunu gene aynı konulu sanatsal yönü ağır basan dizelerle süslemiş. Türk sanatı Tezhip 31x45 cm Ciltte Çİzik Mevcuttur.

  TLSold
 • Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Yardım Pulları Kataloğu-A4 Ebadı, 135 Gram, Parlak Kuşe Kağıt, Dış Kapak Lake Baskılı Sellafon Sıvama Cilt 168 Sayfa

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Yardım Pulları Kataloğu-A4 Ebadı, 135 Gram, Parlak Kuşe Kağıt, Dış Kapak Lake Baskılı Sellafon Sıvama Cilt 168 Sayfa

  TLSold
 • Çanakkale Şehitlerini ziyaret Münasebetiyle, Kurmay Yzb. Avni Çoker, Akın Matbaacılık, Ankara 1952, 67 s. Sayfaları Üstten açılmamış

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Çanakkale Şehitlerini ziyaret Münasebetiyle, Kurmay Yzb. Avni Çoker, Akın Matbaacılık, Ankara 1952, 67 s. Sayfaları Üstten açılmamış

  TLSold
 • Aziziye Şehitlerinin Muazzeez Ruhlarına, 30 Ağustos 1952, Erzurum 3. Ordu Basımevi, 18s. + 2 Adet Harita (toprlak Köyü Savaşı ve Uzun Ahmet Savaşı Haritası-Harita: 20 x 25 cm.

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Aziziye Şehitlerinin Muazzeez Ruhlarına, 30 Ağustos 1952, Erzurum 3. Ordu Basımevi, 18s. + 2 Adet Harita (toprlak Köyü Savaşı ve Uzun Ahmet Savaşı Haritası-Harita: 20 x 25 cm.

  TLSold
 • Goltz Paşa'nın Hatırası ve Hal Tercümesi, Çev: Emekli General Pertev Demirhan, KKK. İstanbul askeri Basımevi, 1953, 53 s. 168 Sayısı Ordu Dergisi Lahikası.

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Goltz Paşa'nın Hatırası ve Hal Tercümesi, Çev: Emekli General Pertev Demirhan, KKK. İstanbul askeri Basımevi, 1953, 53 s. 168 Sayısı Ordu Dergisi Lahikası.

  TLSold
 • İkinci Dünya Harbinin Tarihi, Çev: Kur.Bnb. Cevdet Öz, Gnkur. Bşk. Yayınları, KKK. İstanbul Askeri Basımevi, 1952, 214 s.-Sırtında Soyulma Mevcuttur.

  Lot No: 31

  Lot: 31

  İkinci Dünya Harbinin Tarihi, Çev: Kur.Bnb. Cevdet Öz, Gnkur. Bşk. Yayınları, KKK. İstanbul Askeri Basımevi, 1952, 214 s.-Sırtında Soyulma Mevcuttur.

  TLSold
 • Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat Devri Tarihi, Enver Benhan Şapolyo, Güven Yayınevi, 199 s.

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat Devri Tarihi, Enver Benhan Şapolyo, Güven Yayınevi, 199 s.

  TLSold
 • Tarih Boyunca İnkılaplar-İhtilaller ve Siyonizm, Cilt 1, ziya Uygur, Kardeşler Basımevi, İstanbul 1952, 295 s.-Kitap Kapağında Zımba İzi Mevcut olup İç Sayfalarda Etkisi Görülmektedir.

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Tarih Boyunca İnkılaplar-İhtilaller ve Siyonizm, Cilt 1, ziya Uygur, Kardeşler Basımevi, İstanbul 1952, 295 s.-Kitap Kapağında Zımba İzi Mevcut olup İç Sayfalarda Etkisi Görülmektedir.

  TLSold
 • Eski Yunanda Siyasal Düşünüş, Aisit. Alaeddin Şenel, 1967-1968, 231 s. Sayfalarda Satır Altları Kalem ile Çizilidir.

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Eski Yunanda Siyasal Düşünüş, Aisit. Alaeddin Şenel, 1967-1968, 231 s. Sayfalarda Satır Altları Kalem ile Çizilidir.

  TLSold
 • Jildirim, Deutsche Streiter auf Heilgem Boden (Kutsal Topraklarda Alman Savaşçılar) 2. Baskı, Berlin 1925, 174+1 s. + Arka Cilt Cebinde Harita Mevcuttur. Kabartmalı Karton Kapaklı

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Jildirim, Deutsche Streiter auf Heilgem Boden (Kutsal Topraklarda Alman Savaşçılar) 2. Baskı, Berlin 1925, 174+1 s. + Arka Cilt Cebinde Harita Mevcuttur. Kabartmalı Karton Kapaklı

  TLSold
 • Celalüddin Harezemşah, Necip Asım, İstanbul Devlet Matbaası 1934, 158 s.

  Lot No: 36

  Lot: 36

  Celalüddin Harezemşah, Necip Asım, İstanbul Devlet Matbaası 1934, 158 s.

  TLSold
 • Büyükharpte Kafkas Cephesi 1. Cilt, Methal Teşkilat Seferber olma Tecemmü Harp İlanına Kadar, E. Mra Baki. , 1933, 180 s. Arka Kapak Mevcut Değildir.

  Lot No: 37

  Lot: 37

  Büyükharpte Kafkas Cephesi 1. Cilt, Methal Teşkilat Seferber olma Tecemmü Harp İlanına Kadar, E. Mra Baki. , 1933, 180 s. Arka Kapak Mevcut Değildir.

  TLSold
 • Yarım Asır Evvel Bizi İdare Edenler, Ziya Şakir, Cilt 2, Muallim Fuat Gücüyener, İstanbul 1943, Anadolu Türk Kitap Deposu, 271+303 s.

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Yarım Asır Evvel Bizi İdare Edenler, Ziya Şakir, Cilt 2, Muallim Fuat Gücüyener, İstanbul 1943, Anadolu Türk Kitap Deposu, 271+303 s.

  TLSold
 • Zamanımızın Bir Kahramanı, Lermontof, Çev: Avni İnsel, Hilmi Kitap Evi, İstanbul 1940, 235 s. Bazı Sayfalarda Satır Altları Çizilidir.

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Zamanımızın Bir Kahramanı, Lermontof, Çev: Avni İnsel, Hilmi Kitap Evi, İstanbul 1940, 235 s. Bazı Sayfalarda Satır Altları Çizilidir.

  TLSold
 • Psikoloji ve Liderlik, Çev: Kur.Yb. Şükrü Ünsal, KKK. İstanbul Askeri Basımevi, 1956, 55 s.

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Psikoloji ve Liderlik, Çev: Kur.Yb. Şükrü Ünsal, KKK. İstanbul Askeri Basımevi, 1956, 55 s.

  TLSold
 • Hareket Stratejisi General ande Beaufre, Tercüme: Stratejik Etütler Dairesi Yayını, Gnkur Basımevi, Ankara 1969, 84 s.

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Hareket Stratejisi General ande Beaufre, Tercüme: Stratejik Etütler Dairesi Yayını, Gnkur Basımevi, Ankara 1969, 84 s.

  TLSold
 • Askeri Düşünce Organizasyon ve Harekata İlmin Nüfuzu, Dr.H.P. Robertson, Çev: Yd.Tğm. Erdem Ergin, Ankara 1956, 24 s.

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Askeri Düşünce Organizasyon ve Harekata İlmin Nüfuzu, Dr.H.P. Robertson, Çev: Yd.Tğm. Erdem Ergin, Ankara 1956, 24 s.

  TLSold
 • Birinci Dünya Savaşına Giden Yol ve savaşı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Prof.Dr. A. Haluk Ülman, Ankara 1973, 275 s.

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Birinci Dünya Savaşına Giden Yol ve savaşı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Prof.Dr. A. Haluk Ülman, Ankara 1973, 275 s.

  TLSold
 • Batıdaki Alman Bozgunu, Milton Shulman, Çev: kur.Alb. Cavit Çelik, Genelkurmay 1. No Basımevi, Ankara 1951, 312 s. Bazı Sayfaları Çizilidir., Kapak Tamirli

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Batıdaki Alman Bozgunu, Milton Shulman, Çev: kur.Alb. Cavit Çelik, Genelkurmay 1. No Basımevi, Ankara 1951, 312 s. Bazı Sayfaları Çizilidir., Kapak Tamirli

  TLSold
 • Milli Savunma Konferansları II. Topyekün Harb, E.U. Personel Başkanlığı Moral Şubesi Yayınları, E.U. Basımevi Ankara 1956, 48 s+ 1 Harita, 148 s.

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Milli Savunma Konferansları II. Topyekün Harb, E.U. Personel Başkanlığı Moral Şubesi Yayınları, E.U. Basımevi Ankara 1956, 48 s+ 1 Harita, 148 s.

  TLSold
 • Büyük Yanlışlıklar, kur.Yb.O. Kazım Atok, GenelKurmay Başkanlığı İstanbul Basımevi, 1951, 31 s. 160 Sayılı Ordu Dergisi Lahikası. Kapak Çİzilidir.

  Lot No: 46

  Lot: 46

  Büyük Yanlışlıklar, kur.Yb.O. Kazım Atok, GenelKurmay Başkanlığı İstanbul Basımevi, 1951, 31 s. 160 Sayılı Ordu Dergisi Lahikası. Kapak Çİzilidir.

  TLSold
 • Yurt Dışındaki Türk Şehitlikleri, TC Dışişleri Bakanlığı azem Dairesi, Ankara 1969, 49+3 s.

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Yurt Dışındaki Türk Şehitlikleri, TC Dışişleri Bakanlığı azem Dairesi, Ankara 1969, 49+3 s.

  TLSold
 • I. Ve II. Cihan Harbinin Hazırlıkları Bakımından Bir Mukayese, Kur. Öyzb. Salih Polatkan, İstanbul Askeri Matbaa 1944, 132 s. Sırtı yorgun,

  Lot No: 48

  Lot: 48

  I. Ve II. Cihan Harbinin Hazırlıkları Bakımından Bir Mukayese, Kur. Öyzb. Salih Polatkan, İstanbul Askeri Matbaa 1944, 132 s. Sırtı yorgun,

  TLSold
 • Turkish Foreign Policy Report, Ministry of Foreign Affairs Ankara, 1973, Sayı 5, 53 s.

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Turkish Foreign Policy Report, Ministry of Foreign Affairs Ankara, 1973, Sayı 5, 53 s.

  TLSold
 • Jildirim, Deutsche Streiter auf Heilgem Boden (Kutsal Topraklarda Alman Savaşçılar) 2. Baskı, Berlin 1924, 174+1 s. + Arka Cilt Cebinde Harita Mevcuttur. Kabartmalı Karton Kapaklı

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Jildirim, Deutsche Streiter auf Heilgem Boden (Kutsal Topraklarda Alman Savaşçılar) 2. Baskı, Berlin 1924, 174+1 s. + Arka Cilt Cebinde Harita Mevcuttur. Kabartmalı Karton Kapaklı

  TLSold
 • Kesin Sonuç Vasıtası, Alb. William R. Kinter, Çev: Kur. Yzb. Celil Gürkan, Askeri Basımevi İstanbul 1950, 61 s.

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Kesin Sonuç Vasıtası, Alb. William R. Kinter, Çev: Kur. Yzb. Celil Gürkan, Askeri Basımevi İstanbul 1950, 61 s.

  TLSold
 • Tarihi Kronolojinin Esasları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Osman Turan, Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1954, 82 s. Kurşunkalem ile Bazı Satırları Çizlidir.

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Tarihi Kronolojinin Esasları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Osman Turan, Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1954, 82 s. Kurşunkalem ile Bazı Satırları Çizlidir.

  TLSold
 • Siyasi Tarih (1919-1939) Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, dr. Ahmet Şükrü Esmer, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik, Ankara 1953, 303 s. Sayfalarında Kurşun Kalem ile Çizikler Mevcuttur.

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Siyasi Tarih (1919-1939) Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, dr. Ahmet Şükrü Esmer, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik, Ankara 1953, 303 s. Sayfalarında Kurşun Kalem ile Çizikler Mevcuttur.

  TLSold
 • Gizli Cephe, Gnkur. Bşk. Yayınları, Alman Gizli Hizmetinin Teşkilatı, İdare Edenleri ve Faaliyetleri, Walter Hagen, Ter: Kur.Yb. Zeki İlter, Genelkurmay Başkanlığı İstanbul Basımevi 1951, 149 s.

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Gizli Cephe, Gnkur. Bşk. Yayınları, Alman Gizli Hizmetinin Teşkilatı, İdare Edenleri ve Faaliyetleri, Walter Hagen, Ter: Kur.Yb. Zeki İlter, Genelkurmay Başkanlığı İstanbul Basımevi 1951, 149 s.

  TLSold
 • Kuzey Batı Avrupa Çıkartması, Mareşal Montgomery'nin 6 Haz. 1944: 5 Mayıs 1945 Arasındaki Batı Avrupa Harekatı Hakkında Resmi Raporu, Çev: Kur. Bnb. Ertuğrul Erkmen, Ankara Genelkurmay Basımevi, 1947, 74 s. +7 Harita, Bazı Sayfalarında Renkli Kalem ile Çİzikler Mevcuttur.

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Kuzey Batı Avrupa Çıkartması, Mareşal Montgomery'nin 6 Haz. 1944: 5 Mayıs 1945 Arasındaki Batı Avrupa Harekatı Hakkında Resmi Raporu, Çev: Kur. Bnb. Ertuğrul Erkmen, Ankara Genelkurmay Basımevi, 1947, 74 s. +7 Harita, Bazı Sayfalarında Renkli Kalem ile Çİzikler Mevcuttur.

  TLSold
 • Türk Kahramanlığı, Gnlkur. Bşk Yayınları. Genelkurmay Basımevi, Ankara 1952, 150 s.

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Türk Kahramanlığı, Gnlkur. Bşk Yayınları. Genelkurmay Basımevi, Ankara 1952, 150 s.

  TLSold
 • FM101-52 /10 Aralık 1951) Harb Planlaması, KKK Yayınları, Eu Basımevi, Ankara 1954, 64 s. +3 Şema

  Lot No: 57

  Lot: 57

  FM101-52 /10 Aralık 1951) Harb Planlaması, KKK Yayınları, Eu Basımevi, Ankara 1954, 64 s. +3 Şema

  TLSold
 • Milli Savunma Konferansları, I. Haberalma, E.U. Personel Başkanlığı Moral Şubesi Yayınları, E.U. Basımevi Ankara 1956, 139 s.

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Milli Savunma Konferansları, I. Haberalma, E.U. Personel Başkanlığı Moral Şubesi Yayınları, E.U. Basımevi Ankara 1956, 139 s.

  TLSold
 • Kore Kahramanlarına, Gnlkur Bşk. Yayınları, Genelkurmay Matbaası Ankara 1952, 90 s.

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Kore Kahramanlarına, Gnlkur Bşk. Yayınları, Genelkurmay Matbaası Ankara 1952, 90 s.

  TLSold
 • Balkan Seferi, 1940-1941, E.U.R.s Yayınları, E.U. Basımevi, Ankara 1953, 31 s. + 5 Harita

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Balkan Seferi, 1940-1941, E.U.R.s Yayınları, E.U. Basımevi, Ankara 1953, 31 s. + 5 Harita

  TLSold
 • Kırım, Martin Bronevskiy, Çev: Kemal Ortaylı, Ege Matbaası Ankara 1970, 60 s. Birkaç Sayfası renkli Kalem ile Çizilidir.

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Kırım, Martin Bronevskiy, Çev: Kemal Ortaylı, Ege Matbaası Ankara 1970, 60 s. Birkaç Sayfası renkli Kalem ile Çizilidir.

  TLSold
 • AET-Yunanistan Ortaklık Anlaşması (Sistematik İzah), TC Dışişleri Bakanlığı, Ankara 1966, 128 s.

  Lot No: 62

  Lot: 62

  AET-Yunanistan Ortaklık Anlaşması (Sistematik İzah), TC Dışişleri Bakanlığı, Ankara 1966, 128 s.

  TLSold
 • Türkiye'nin Taraf Olduğu Anlaşmalar, Aziz Yakın, TC Dışişleri Bakanlığı, 205 s.

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Türkiye'nin Taraf Olduğu Anlaşmalar, Aziz Yakın, TC Dışişleri Bakanlığı, 205 s.

  TLSold
 • Anayasa Hukuku (demokrasi), Prof.Dr. İlhan Arsel, Doğuş Matbaacılık ve Ticaret Limited Şirketi Matbaası, Ankara 1964, 248 s. Birkaç Sayfasında Tükenmez Kalem ile Çizikler Mevcuttur.

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Anayasa Hukuku (demokrasi), Prof.Dr. İlhan Arsel, Doğuş Matbaacılık ve Ticaret Limited Şirketi Matbaası, Ankara 1964, 248 s. Birkaç Sayfasında Tükenmez Kalem ile Çizikler Mevcuttur.

  TLSold
 • Batı Seferi 1940, Çev: Kur.Yb. Faruk gürler, E.U.Rs Yayınları, E.U. Basımevi, Ankara 1953, 56 s + 6 Harita, Kurşun ve renkli Kalem ile Çizikler Mevcuttur.

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Batı Seferi 1940, Çev: Kur.Yb. Faruk gürler, E.U.Rs Yayınları, E.U. Basımevi, Ankara 1953, 56 s + 6 Harita, Kurşun ve renkli Kalem ile Çizikler Mevcuttur.

  TLSold
 • Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl İkinci Dünya Savaşı Yılları (1939-1949) TC Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Siyaset Planlama genel Müdürlüğü, 316 s.

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl İkinci Dünya Savaşı Yılları (1939-1949) TC Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Siyaset Planlama genel Müdürlüğü, 316 s.

  TLSold
 • Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl, Cumhuriyetin İlk On Yılı ve Balkan Paktı (1923-1934) TC Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Siyaset Planlama genel Müdürlüğü, 368 s..

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl, Cumhuriyetin İlk On Yılı ve Balkan Paktı (1923-1934) TC Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Siyaset Planlama genel Müdürlüğü, 368 s..

  TLSold
 • Yetmişlik bir subayın Hatıraları, Emk. Kur. Alb. Rahmi Apak, E.U. Personel Başkanlığı Moral Şubesi Yayınları, E.U. Basımevi Ankara 1957, 284 s. Sırtında Yıpranma Mevcuttur.

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Yetmişlik bir subayın Hatıraları, Emk. Kur. Alb. Rahmi Apak, E.U. Personel Başkanlığı Moral Şubesi Yayınları, E.U. Basımevi Ankara 1957, 284 s. Sırtında Yıpranma Mevcuttur.

  TLSold
 • İngiliz Kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı, Taner Baytok, Ankara Başnur Matbaası 1970, 216 s.

  Lot No: 69

  Lot: 69

  İngiliz Kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı, Taner Baytok, Ankara Başnur Matbaası 1970, 216 s.

  TLSold
 • Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl, LOZAN (1922-1923) TC Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Siyaset Planlama genel Müdürlüğü, 342 + 2 s.

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl, LOZAN (1922-1923) TC Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Siyaset Planlama genel Müdürlüğü, 342 + 2 s.

  TLSold
 • Ordu Moral Hizmeti, Genelkurmay Basımevi Ankara 1956, 21 s. Kurşun Kalem ile Çiziler Mevcuttur.

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Ordu Moral Hizmeti, Genelkurmay Basımevi Ankara 1956, 21 s. Kurşun Kalem ile Çiziler Mevcuttur.

  TLSold
 • Seddülbahir Muharebesinde Kahraman III/26 A. Gnkur Bşk. Yayınları, Genelkurmay 1 No Basımevi, Ankara 1951, 18 s. + 1 Şema + 5 Harita.

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Seddülbahir Muharebesinde Kahraman III/26 A. Gnkur Bşk. Yayınları, Genelkurmay 1 No Basımevi, Ankara 1951, 18 s. + 1 Şema + 5 Harita.

  TLSold
 • Hitlerin Stratejik Hataları, F.O. Miksche, Çev: Zeki Erkmen, Genelkurmay Başkanlığı İstanbul Basımevi, 1952, Genelkurmay Başkanlığı Yayınları, 257 s. Kırmızı Kalem ile Tek Sayfasında Çizikler Mevcuttur.

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Hitlerin Stratejik Hataları, F.O. Miksche, Çev: Zeki Erkmen, Genelkurmay Başkanlığı İstanbul Basımevi, 1952, Genelkurmay Başkanlığı Yayınları, 257 s. Kırmızı Kalem ile Tek Sayfasında Çizikler Mevcuttur.

  TLSold
 • 1875-1878 Osmanlı - Ordusu Savaşları 1877-1878 Osmanlı Rus ve Romen Savaşı, Cilt: 10, General Hadis Sedes, Genelkurmay Başkanlığı Basımevi 1951, Genelkurmay Başkanlığı Yayınları, 278+ Arka Kapak Cebinde Haritalar

  Lot No: 74

  Lot: 74

  1875-1878 Osmanlı - Ordusu Savaşları 1877-1878 Osmanlı Rus ve Romen Savaşı, Cilt: 10, General Hadis Sedes, Genelkurmay Başkanlığı Basımevi 1951, Genelkurmay Başkanlığı Yayınları, 278+ Arka Kapak Cebinde Haritalar

  TLSold
 • 1875-1878 Osmanlı - Ordusu Savaşları 1877-1878 Osmanlı Rus ve Romen Savaşı, Cilt: 12, I. Ve II. Kısım, KKK. İstanbul Askeri Basımevi 1955, KKK Yayınları, 264+2+ 4 Harita

  Lot No: 75

  Lot: 75

  1875-1878 Osmanlı - Ordusu Savaşları 1877-1878 Osmanlı Rus ve Romen Savaşı, Cilt: 12, I. Ve II. Kısım, KKK. İstanbul Askeri Basımevi 1955, KKK Yayınları, 264+2+ 4 Harita

  TLSold
 • 1875-1878 Osmanlı - Ordusu Savaşları 1877-1878 Osmanlı Rus ve Romen Savaşı, Cilt: 9, General Halis Sedes, İstanbul Askeri Basımevi 1950, Genel Kurmay Yayınları, 265+24 Harita

  Lot No: 76

  Lot: 76

  1875-1878 Osmanlı - Ordusu Savaşları 1877-1878 Osmanlı Rus ve Romen Savaşı, Cilt: 9, General Halis Sedes, İstanbul Askeri Basımevi 1950, Genel Kurmay Yayınları, 265+24 Harita

  TLSold
 • 1912-13Balkan Harbinde Türk-Bulgar Harbi Cilt III, Lüleburgaz-Pınarhisar Muharebesi, Bulgaristan Harbiye Nezareti Genelkurmay Dairesi Harp Tarihi Encumeni, Çev: Albay Murat Tunca, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Basımevi İstanbul 1947, 453 s.

  Lot No: 77

  Lot: 77

  1912-13Balkan Harbinde Türk-Bulgar Harbi Cilt III, Lüleburgaz-Pınarhisar Muharebesi, Bulgaristan Harbiye Nezareti Genelkurmay Dairesi Harp Tarihi Encumeni, Çev: Albay Murat Tunca, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Basımevi İstanbul 1947, 453 s.

  TLSold
 • 1875-1878 Osmanlı Ordusu Savaşları, 1877-1878 Osmanlı Rus ve Romen Savaşı, I.Cild, Başlangıç, Mütekaid Tümgeneral İ. Halil Sedes, İstanbul Askeri Matbaası 1935, 187 s. + 5 Harita

  Lot No: 78

  Lot: 78

  1875-1878 Osmanlı Ordusu Savaşları, 1877-1878 Osmanlı Rus ve Romen Savaşı, I.Cild, Başlangıç, Mütekaid Tümgeneral İ. Halil Sedes, İstanbul Askeri Matbaası 1935, 187 s. + 5 Harita

  TLSold
 • 1875-1878 Osmanlı Ordusu Savaşları, 1877-1878 Osmanlı Rus ve Romen Savaşı, 8.Cild, Emekli General İ. Halil Sedes, İstanbul Askeri Matbaası 1940, 180 s. + 15 Harita

  Lot No: 79

  Lot: 79

  1875-1878 Osmanlı Ordusu Savaşları, 1877-1878 Osmanlı Rus ve Romen Savaşı, 8.Cild, Emekli General İ. Halil Sedes, İstanbul Askeri Matbaası 1940, 180 s. + 15 Harita

  TLSold
 • Harp Tarihi ve Askeri Coğrafya Dersleri: Türkiye'nin Havzaları Ana Yolları, Türkiye'nin Coğrafi Arızalarına Genel Stratejik Bakış, Suat Ener, Ankara Harp Okulu Basımevi 1941, 93 s.

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Harp Tarihi ve Askeri Coğrafya Dersleri: Türkiye'nin Havzaları Ana Yolları, Türkiye'nin Coğrafi Arızalarına Genel Stratejik Bakış, Suat Ener, Ankara Harp Okulu Basımevi 1941, 93 s.

  TLSold
 • 1853-1855 Türk-Rus ve Müttefiklerin Kırım Savaşı, Kur.Yzb.A.Tevfik Gürel, 1935, İstanbul Askeri Matbaa, 132 s. + 7 Harita

  Lot No: 81

  Lot: 81

  1853-1855 Türk-Rus ve Müttefiklerin Kırım Savaşı, Kur.Yzb.A.Tevfik Gürel, 1935, İstanbul Askeri Matbaa, 132 s. + 7 Harita

  TLSold
 • İngiliz 21. Ordular Grupu Normandi Çıkarması ve Baltık Denizine Kadar Harekat, Genelkurmay Başkanlığı X. Şube, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Basımevi İstanbul 1947, 81 s. + 5 Harita

  Lot No: 82

  Lot: 82

  İngiliz 21. Ordular Grupu Normandi Çıkarması ve Baltık Denizine Kadar Harekat, Genelkurmay Başkanlığı X. Şube, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Basımevi İstanbul 1947, 81 s. + 5 Harita

  TLSold
 • Türkiye Askeri Coğrafyası Sevkulceyş tabiye ve Harp Tarihi Bakımından TETKİK, Hakkı Tümerdim, İstanbul cumhuriyet Matbaası 1939, 62 s. + 1 Harita

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Türkiye Askeri Coğrafyası Sevkulceyş tabiye ve Harp Tarihi Bakımından TETKİK, Hakkı Tümerdim, İstanbul cumhuriyet Matbaası 1939, 62 s. + 1 Harita

  TLSold
 • Doğu Bölgesindeki Geçmiş İsyanlar ve alınan dersler, TC Genelkurmay Başkanlığı, Ankara 1946, 22+14 Kroki +

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Doğu Bölgesindeki Geçmiş İsyanlar ve alınan dersler, TC Genelkurmay Başkanlığı, Ankara 1946, 22+14 Kroki +

  TLSold
 • Batı Türklerinin [Osmanlılar] Teessüs ve İstila Devirlerinde Harb Güdemi Usulleri, Necati Tacan, İstanbul Askeri Matbaa 1936, 65 s.

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Batı Türklerinin [Osmanlılar] Teessüs ve İstila Devirlerinde Harb Güdemi Usulleri, Necati Tacan, İstanbul Askeri Matbaa 1936, 65 s.

  TLSold
 • KKK Özel Emri, Genelkurmay 1. No Basımevi, Ankara 1952, 46 s. + 2

  Lot No: 86

  Lot: 86

  KKK Özel Emri, Genelkurmay 1. No Basımevi, Ankara 1952, 46 s. + 2

  TLSold
 • Osmanlıca, Kitab-ı Şerh, Peygamberimizin ve Diğer Ashab-ı Kiramın Özelliklerini Anlatan Kitap, Şerh-i İsmail, 409 s. Orijinal Deri Cildinde

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Osmanlıca, Kitab-ı Şerh, Peygamberimizin ve Diğer Ashab-ı Kiramın Özelliklerini Anlatan Kitap, Şerh-i İsmail, 409 s. Orijinal Deri Cildinde

  TLSold
 • Ahmediyye Kitabı, Dini Metinler, 478 s. Orijinal Deri Cildinde

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Ahmediyye Kitabı, Dini Metinler, 478 s. Orijinal Deri Cildinde

  TLSold
 • Süel Coğrafya, süel Coğrafyaya Giriş, Trakya Cephesi, Ege ve Akdeniz Cephesi, Suriye Cephesi, Kafkasya ve İran Cephesi, Emekli Kur. Alb. Ahmet Suat Ener, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul 1951, 19+357 s.

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Süel Coğrafya, süel Coğrafyaya Giriş, Trakya Cephesi, Ege ve Akdeniz Cephesi, Suriye Cephesi, Kafkasya ve İran Cephesi, Emekli Kur. Alb. Ahmet Suat Ener, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul 1951, 19+357 s.

  TLSold
 • Bazı 16. yüzyıl Alman seyahatnamelerindeki Türkiye Şehir ve Köylerine ait Bilgiler Üzerine, İlber Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Ayrı Basısı, Ankara Sevinç Matbaası 1973, 135-159 Sayfalararası

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Bazı 16. yüzyıl Alman seyahatnamelerindeki Türkiye Şehir ve Köylerine ait Bilgiler Üzerine, İlber Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Ayrı Basısı, Ankara Sevinç Matbaası 1973, 135-159 Sayfalararası

  TLSold
 • Bilim ve silahsızlanma, Philip Noel-Baker, Çev: Prof Seha L. Meray, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Ayrı Basısı, Ankara Sevinç Matbaası, 1968, 73-115 Sayfalararası

  Lot No: 91

  Lot: 91

  Bilim ve silahsızlanma, Philip Noel-Baker, Çev: Prof Seha L. Meray, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Ayrı Basısı, Ankara Sevinç Matbaası, 1968, 73-115 Sayfalararası

  TLSold
 • Kafkas Mücadelesi, Genelkurmay Başkanlığı x. Şube, Jan K. Lagutt, Çev: Yzb. Fazıl Güneş, İstanbul Askeri Matbaa 1946, 29+3 s. (4-7 Sayfalararası Kalem ile Çizilidir)

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Kafkas Mücadelesi, Genelkurmay Başkanlığı x. Şube, Jan K. Lagutt, Çev: Yzb. Fazıl Güneş, İstanbul Askeri Matbaa 1946, 29+3 s. (4-7 Sayfalararası Kalem ile Çizilidir)

  TLSold
 • Çıkarmalar, Gnkur Bşk. Yayınları, KurYb. N. Aşkun, Genelkurmay Başkanlığı İstanbul Basımevi 1951, 208 s. Arka Kapak noksandır. Bazı Sayfalarında Renkli Kalem ve Kurşunkalem ile Çizikler Mevcuttur.

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Çıkarmalar, Gnkur Bşk. Yayınları, KurYb. N. Aşkun, Genelkurmay Başkanlığı İstanbul Basımevi 1951, 208 s. Arka Kapak noksandır. Bazı Sayfalarında Renkli Kalem ve Kurşunkalem ile Çizikler Mevcuttur.

  TLSold
 • Yaşanmış Harp Hatıraları, Der: Kur. Öyzb. Mustafa Erdoğan, Genelkurmay Basımevi Ankara 1951, 50 s.

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Yaşanmış Harp Hatıraları, Der: Kur. Öyzb. Mustafa Erdoğan, Genelkurmay Basımevi Ankara 1951, 50 s.

  TLSold
 • Güneş-Dil Teorisine Göre Toponomil Tetkikleri 2. Kitap, H. Reşat Tankut, İstanbul Devlet Basımevi 1936, 148 s.

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Güneş-Dil Teorisine Göre Toponomil Tetkikleri 2. Kitap, H. Reşat Tankut, İstanbul Devlet Basımevi 1936, 148 s.

  TLSold
 • Berkuk Devrinde Memlûk Sultanlığı (XIV. Yüzyıl Mısır Tarihinde Dair Araştırmalar). Dr. M.C. Şehabettin Tekindağ, İstanbul Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1961, 206 s.

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Berkuk Devrinde Memlûk Sultanlığı (XIV. Yüzyıl Mısır Tarihinde Dair Araştırmalar). Dr. M.C. Şehabettin Tekindağ, İstanbul Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1961, 206 s.

  TLSold
 • Anlamları Bilinen veya Sezilen Etice Kelimelerle Etice Metinlerde Geçen Sümerce ve Akkadea Sözleri toplayan Eti Dil Sözlüğü, Edgar H. Sturtevant, Çev: Münire B. Çelebi, İstanbul İbrahim Horoz Basımevi, 1946, 240 s. Bazı Satırlarında Renkli Kalem ile Çİzikler Mevcuttur.

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Anlamları Bilinen veya Sezilen Etice Kelimelerle Etice Metinlerde Geçen Sümerce ve Akkadea Sözleri toplayan Eti Dil Sözlüğü, Edgar H. Sturtevant, Çev: Münire B. Çelebi, İstanbul İbrahim Horoz Basımevi, 1946, 240 s. Bazı Satırlarında Renkli Kalem ile Çİzikler Mevcuttur.

  TLSold
 • II. inci Dünya Harbinde Doğu Avrupa Cephesi, (Doğu Avrupa Harbi - Haziran 1941 den Mayıs 1945'e Kadar) Çev: kur. Bnb. Ekrem Öncü, E.U. Basımevi Ankara 1953, 146 s.+ ~20 Adet Harita

  Lot No: 98

  Lot: 98

  II. inci Dünya Harbinde Doğu Avrupa Cephesi, (Doğu Avrupa Harbi - Haziran 1941 den Mayıs 1945'e Kadar) Çev: kur. Bnb. Ekrem Öncü, E.U. Basımevi Ankara 1953, 146 s.+ ~20 Adet Harita

  TLSold
 • Almanca, Der Kampf Um Die Dardanellen 1915, Berlin 1927, 195 s. + 2 Adet Harita, Kabartmalı Karton cildinde

  Lot No: 99

  Lot: 99

  Almanca, Der Kampf Um Die Dardanellen 1915, Berlin 1927, 195 s. + 2 Adet Harita, Kabartmalı Karton cildinde

  TLSold
 • Osmanlıca Delail-i Hayrat, Dersaadet 1328, 187 s. Kabartmalı Karton Cildinde

  Lot No: 100

  Lot: 100

  Osmanlıca Delail-i Hayrat, Dersaadet 1328, 187 s. Kabartmalı Karton Cildinde

  TLSold
 • Hitler Bana Dedi ki, Hermann Rauschning, Çev: Ali Naci Karacan, Semih Lütfi Erciyas, İstanbul Rıza Koşkun Matbaası, 267+5 s. Şahıs Cildinde

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Hitler Bana Dedi ki, Hermann Rauschning, Çev: Ali Naci Karacan, Semih Lütfi Erciyas, İstanbul Rıza Koşkun Matbaası, 267+5 s. Şahıs Cildinde

  TLSold
 • Almanca, Vom Balkan Nach Bagdad, Generalmajor Von Gliech, Berlin 1921, 185+6 s.

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Almanca, Vom Balkan Nach Bagdad, Generalmajor Von Gliech, Berlin 1921, 185+6 s.

  TLSold
 • Tarih I. Şemsettin Günaltay, Maarif Matbaası İstanbul 1939, 426 s. +14 harita

  Lot No: 103

  Lot: 103

  Tarih I. Şemsettin Günaltay, Maarif Matbaası İstanbul 1939, 426 s. +14 harita

  TLSold
 • 2. Dünya Harbi Işığı Altında Strateji, Em. Korgeneral Ritter V. Mittelberg, Çev: Em Tümgeneral Salih Erkuş, Genelkurmay 1 No Basımevi, Ankara 1951, 42 s. + 5 Harita

  Lot No: 104

  Lot: 104

  2. Dünya Harbi Işığı Altında Strateji, Em. Korgeneral Ritter V. Mittelberg, Çev: Em Tümgeneral Salih Erkuş, Genelkurmay 1 No Basımevi, Ankara 1951, 42 s. + 5 Harita

  TLSold
 • Almanca, Zur Zypernfrage Alte und Neue Tatschen, Prof.Dr. Jur M. Aksoy, Ankara 1974, 41 s.

  Lot No: 105

  Lot: 105

  Almanca, Zur Zypernfrage Alte und Neue Tatschen, Prof.Dr. Jur M. Aksoy, Ankara 1974, 41 s.

  TLSold
 • Türkiye'nin Kapısı Boğaz, Kur. Albay M.Sadık Atak, Ankara 1947, 160 s.

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Türkiye'nin Kapısı Boğaz, Kur. Albay M.Sadık Atak, Ankara 1947, 160 s.

  TLSold
 • Trakya'da Epigrafya Araştırmaları, Dr. Z. Taşlıklıoğlu, İstanbul Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1961, 96 s. + 11 Levha, Renkli Kalemle Bazı Sayfalarda Satıları Çizilidir.

  Lot No: 107

  Lot: 107

  Trakya'da Epigrafya Araştırmaları, Dr. Z. Taşlıklıoğlu, İstanbul Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1961, 96 s. + 11 Levha, Renkli Kalemle Bazı Sayfalarda Satıları Çizilidir.

  TLSold
 • Sosyal Antropoloji Açısından İnsan ve Dünyası, Calvin Wells, Remzi Kitabevi, Çev: Erzen Onur, 1971,167 s.

  Lot No: 108

  Lot: 108

  Sosyal Antropoloji Açısından İnsan ve Dünyası, Calvin Wells, Remzi Kitabevi, Çev: Erzen Onur, 1971,167 s.

  TLSold
 • Türkiye ve Behice Boran, Sosyalizm Sorunları, Gün Yayınları, İstanbul Matbaası 1968, 331 s.-Kapağı Lekeli

  Lot No: 109

  Lot: 109

  Türkiye ve Behice Boran, Sosyalizm Sorunları, Gün Yayınları, İstanbul Matbaası 1968, 331 s.-Kapağı Lekeli

  TLSold
 • Düşünceler ve Sohbetler, Burhan Toprak, 3. Baskı, İnkılap Kitabevi, 1954, 85 s.

  Lot No: 110

  Lot: 110

  Düşünceler ve Sohbetler, Burhan Toprak, 3. Baskı, İnkılap Kitabevi, 1954, 85 s.

  TLSold
 • Kafkasya'nın Ticaret Tarihi, Eski Çağlardan XVII. Yüz Yıla Kadar, Ahmet Canbek, Kuzey Kafkasyalılar Kültür ve Yardım Derneği Yayını, Eko Matbaası İstanbul 1978, 64 s.

  Lot No: 111

  Lot: 111

  Kafkasya'nın Ticaret Tarihi, Eski Çağlardan XVII. Yüz Yıla Kadar, Ahmet Canbek, Kuzey Kafkasyalılar Kültür ve Yardım Derneği Yayını, Eko Matbaası İstanbul 1978, 64 s.

  TLSold
 • Amerika Birleşik devletleri Tarihinin ana Hatları, J.B. Wight, 80 s.-Kızılderililer, Beyaz Derililerin Gelişi, Başlangıçta Amerika, Kuzey Amerika İççin Mücadele, Amerika İstiklaline Kavuşuyor, Anayasa, Batıya Doğru Yayılma, Esaret, Güney-Kuzey Savaşı, 1860 sonrası Batıya Yayılma ve Sanayinin Gelişmesi, Çiftçi ve İşçi, Siyasi Teşekküller, Siyasi Partiler, Dış Münasebetler, Cumhurbaşkanları Listesi

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Amerika Birleşik devletleri Tarihinin ana Hatları, J.B. Wight, 80 s.-Kızılderililer, Beyaz Derililerin Gelişi, Başlangıçta Amerika, Kuzey Amerika İççin Mücadele, Amerika İstiklaline Kavuşuyor, Anayasa, Batıya Doğru Yayılma, Esaret, Güney-Kuzey Savaşı, 1860 sonrası Batıya Yayılma ve Sanayinin Gelişmesi, Çiftçi ve İşçi, Siyasi Teşekküller, Siyasi Partiler, Dış Münasebetler, Cumhurbaşkanları Listesi

  TLSold
 • Posta Kod Rehberi, PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü, 1986, 386 s.

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Posta Kod Rehberi, PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü, 1986, 386 s.

  TLSold
 • Türk Milli Bütünlüğü İçerisinde Doğu Anadolu, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1985, 234 s.

  Lot No: 114

  Lot: 114

  Türk Milli Bütünlüğü İçerisinde Doğu Anadolu, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1985, 234 s.

  TLSold
 • İngilizce, The Reforms of Atatürk, İstanbul Matbaası, 77 s.

  Lot No: 115

  Lot: 115

  İngilizce, The Reforms of Atatürk, İstanbul Matbaası, 77 s.

  TLSold
 • Anılarımla Patronum Vehbi Koç, Can Kıraç, Milliyet Yayınları, İstanbul 1995, 390+2 s.

  Lot No: 116

  Lot: 116

  Anılarımla Patronum Vehbi Koç, Can Kıraç, Milliyet Yayınları, İstanbul 1995, 390+2 s.

  TLSold
 • Osmanlı Şehirleri, Milliyet, 1985, 410 s.

  Lot No: 117

  Lot: 117

  Osmanlı Şehirleri, Milliyet, 1985, 410 s.

  TLSold
 • Tarihte Türk Devletleri, Milliyet, Haz: Doç.Dr. Anıl Çeçen, 204 s.

  Lot No: 118

  Lot: 118

  Tarihte Türk Devletleri, Milliyet, Haz: Doç.Dr. Anıl Çeçen, 204 s.

  TLSold
 • Almanca, Die Osmanischem Archive und Die armenierfrage, Prof. Türkkaya Ataöv, Ankara 1988, 89 s.

  Lot No: 119

  Lot: 119

  Almanca, Die Osmanischem Archive und Die armenierfrage, Prof. Türkkaya Ataöv, Ankara 1988, 89 s.

  TLSold
 • Tarihi Yaratan 100 Büyük Adam, Milliyet, İstanbul 1985, 173 s.

  Lot No: 120

  Lot: 120

  Tarihi Yaratan 100 Büyük Adam, Milliyet, İstanbul 1985, 173 s.

  TLSold
 • Çerkes Ethem Olayı, Cemal Şener, Okan Yayıncılık, Genişletilmiş İkinci Baskı, 1984, 142 s.

  Lot No: 121

  Lot: 121

  Çerkes Ethem Olayı, Cemal Şener, Okan Yayıncılık, Genişletilmiş İkinci Baskı, 1984, 142 s.

  TLSold
 • Türkler Karşısında Napoleon, Ziya Şakir, Anadolu Türk Kitap Deposu, Cilt 1, İstanbul 1943, 2013+2 s.

  Lot No: 122

  Lot: 122

  Türkler Karşısında Napoleon, Ziya Şakir, Anadolu Türk Kitap Deposu, Cilt 1, İstanbul 1943, 2013+2 s.

  TLSold
 • Türkler Karşısında Napoleon, Ziya Şakir, Anadolu Türk Kitap Deposu, Cilt 2, İstanbul 1943, 2013+2 s.

  Lot No: 123

  Lot: 123

  Türkler Karşısında Napoleon, Ziya Şakir, Anadolu Türk Kitap Deposu, Cilt 2, İstanbul 1943, 2013+2 s.

  TLSold
 • İngilizce, Cyprus Peace Operation, Sabahattin İsmail, Akdeniz News Agency Publications, Çev: Uğur Karagözlü, Lefkoşa 2000, 319 s.

  Lot No: 124

  Lot: 124

  İngilizce, Cyprus Peace Operation, Sabahattin İsmail, Akdeniz News Agency Publications, Çev: Uğur Karagözlü, Lefkoşa 2000, 319 s.

  TLSold
 • Atatürk'ün Beraberinde Götürdüğü Hasret, Türkçe İbadet, Ana Dilimizle Kulluk Hakkı, Cemal Kutay, Aksoy Yayıncılık Tarih Dizisi 3, Açılmamış Ambalajında

  Lot No: 125

  Lot: 125

  Atatürk'ün Beraberinde Götürdüğü Hasret, Türkçe İbadet, Ana Dilimizle Kulluk Hakkı, Cemal Kutay, Aksoy Yayıncılık Tarih Dizisi 3, Açılmamış Ambalajında

  TLSold
 • İngilizce, The Settlement of The Kurdish Problem in Iraq, Ath-Thwara Publications, 198+1 s.

  Lot No: 126

  Lot: 126

  İngilizce, The Settlement of The Kurdish Problem in Iraq, Ath-Thwara Publications, 198+1 s.

  TLSold
 • Nişanyan Sözlük Çağdaş Türkçe'nin Etimolojidi, Sevan Nişanyan, Liber Plus Yayınları, İstanbul 2018, 1035 s.

  Lot No: 127

  Lot: 127

  Nişanyan Sözlük Çağdaş Türkçe'nin Etimolojidi, Sevan Nişanyan, Liber Plus Yayınları, İstanbul 2018, 1035 s.

  TLSold
 • The Holy Places, Ministry of Information Kingdom of Saudi Arabia, 79 s.

  Lot No: 128

  Lot: 128

  The Holy Places, Ministry of Information Kingdom of Saudi Arabia, 79 s.

  TLSold
 • Türkiye Halkının Kültür Kökenleri 1, Burhan Oğuz, Giriş Beslenme Teknikleri, İstanbul 1976, İstanbul Matbaası, 928 s. + Görselleri

  Lot No: 129

  Lot: 129

  Türkiye Halkının Kültür Kökenleri 1, Burhan Oğuz, Giriş Beslenme Teknikleri, İstanbul 1976, İstanbul Matbaası, 928 s. + Görselleri

  TLSold
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Didem Ardalı Büyükarman - Seval Şahin, TC Kültür ve turizm Bakanlığı, Ankara 2003, 511 s. Ciltli ve Şömizli

  Lot No: 130

  Lot: 130

  Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Didem Ardalı Büyükarman - Seval Şahin, TC Kültür ve turizm Bakanlığı, Ankara 2003, 511 s. Ciltli ve Şömizli

  TLSold
 • Abkhazia, Planeta Publishers, Moskova, Foto: Nikolai Rakhmanov, Ciltli ve Şömizli (Şömiz Yırtık)

  Lot No: 131

  Lot: 131

  Abkhazia, Planeta Publishers, Moskova, Foto: Nikolai Rakhmanov, Ciltli ve Şömizli (Şömiz Yırtık)

  TLSold
 • Alaca Höyük Kazısı 1963-1967 Çalışmaları ve Keşiflere ait İlk Rapor, Dr. Hamit Zübeyr Koşay, Arkeolog Mahmut Akok, Türk Tarih Kurumu basımevi Ankara 1973, 118 s. + 95 s. Karton cildinde

  Lot No: 132

  Lot: 132

  Alaca Höyük Kazısı 1963-1967 Çalışmaları ve Keşiflere ait İlk Rapor, Dr. Hamit Zübeyr Koşay, Arkeolog Mahmut Akok, Türk Tarih Kurumu basımevi Ankara 1973, 118 s. + 95 s. Karton cildinde

  TLSold
 • Askeri sevk ve İdarede Saha, Kuvvet ve Zaman, KKK Yayınları, KKK İstanbul Askeri Basımevi, 1954, 74 s. Sırtı nda Ayrılma mevcuttur.

  Lot No: 133

  Lot: 133

  Askeri sevk ve İdarede Saha, Kuvvet ve Zaman, KKK Yayınları, KKK İstanbul Askeri Basımevi, 1954, 74 s. Sırtı nda Ayrılma mevcuttur.

  TLSold
 • Villes et Paysages de Grece, Rhodes, Raymond Matton, Atine 1954, 150+64 s.

  Lot No: 134

  Lot: 134

  Villes et Paysages de Grece, Rhodes, Raymond Matton, Atine 1954, 150+64 s.

  TLSold
 • Osmanlı Laleleri Osmanlı Kahvehaneleri, Onsekizini Yüzyılda Hayat Tarzı ve Boş Vakit Eğlenceleri, Der: Dana Dajdi,Koç Üniversitesi Yayınları, 269 s.

  Lot No: 135

  Lot: 135

  Osmanlı Laleleri Osmanlı Kahvehaneleri, Onsekizini Yüzyılda Hayat Tarzı ve Boş Vakit Eğlenceleri, Der: Dana Dajdi,Koç Üniversitesi Yayınları, 269 s.

  TLSold
 • Macar ve Polonyalı Mülteciler Osmanlı'ya Sığınanlar, Bayram Nazır, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2016 (4. Baskı) 488 s.

  Lot No: 136

  Lot: 136

  Macar ve Polonyalı Mülteciler Osmanlı'ya Sığınanlar, Bayram Nazır, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2016 (4. Baskı) 488 s.

  TLSold
 • Boş Boğaz Bir Adem, Hevsep Vatanyan, Çev: Murat Cankara, 181 s.

  Lot No: 137

  Lot: 137

  Boş Boğaz Bir Adem, Hevsep Vatanyan, Çev: Murat Cankara, 181 s.

  TLSold
 • Kurgu Hedef Tahtasında Edebiyatın Savunusu, Gregory Jusdanis, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2012, 203 s.

  Lot No: 138

  Lot: 138

  Kurgu Hedef Tahtasında Edebiyatın Savunusu, Gregory Jusdanis, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2012, 203 s.

  TLSold
 • Avrupa Edebiyatı, Tarihi ve Kültüründe Hurrem Sultan, Der: Galina İ. Yermolenko, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013, 427 s.

  Lot No: 139

  Lot: 139

  Avrupa Edebiyatı, Tarihi ve Kültüründe Hurrem Sultan, Der: Galina İ. Yermolenko, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013, 427 s.

  TLSold
 • Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa'da, Seyahatname-i Avrupa ve Avrupa Layihası, Mehmet Rauf, Çev Metinler: Metin Turan, İstanbul 2022, 286 s.

  Lot No: 140

  Lot: 140

  Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa'da, Seyahatname-i Avrupa ve Avrupa Layihası, Mehmet Rauf, Çev Metinler: Metin Turan, İstanbul 2022, 286 s.

  TLSold
 • Kimseye Etmem Şikayet, İhsan Raif Hanımın Hayatı, Mehmet Öklü, Doğan Kitap, İstanbul 2013, 240 s.

  Lot No: 141

  Lot: 141

  Kimseye Etmem Şikayet, İhsan Raif Hanımın Hayatı, Mehmet Öklü, Doğan Kitap, İstanbul 2013, 240 s.

  TLSold
 • Leonardo Da Vinci, Walter Isaacson, Çev: Emre Gözgü, Domingo Yayıncılık ve Ticaret AŞ, 2020 (2. Baskı) 594 s.

  Lot No: 142

  Lot: 142

  Leonardo Da Vinci, Walter Isaacson, Çev: Emre Gözgü, Domingo Yayıncılık ve Ticaret AŞ, 2020 (2. Baskı) 594 s.

  TLSold
 • Bir Zamanlar Kadıköy (1900-1950) Güzel Kadıköy - Köşklerin Dramı Kadıköy'ün İnsanları, , Adnan Giz, İletişin Yayınları, İstanbul 1988, 276 s. + Görseller.

  Lot No: 143

  Lot: 143

  Bir Zamanlar Kadıköy (1900-1950) Güzel Kadıköy - Köşklerin Dramı Kadıköy'ün İnsanları, , Adnan Giz, İletişin Yayınları, İstanbul 1988, 276 s. + Görseller.

  TLSold
 • Geçmişten Günümüze Piyalepaşa "Tarih, Yapılar ve Semt", Gökhan Akçura, Myra ve Overteam Ortak Yayını 2016, 221s.

  Lot No: 144

  Lot: 144

  Geçmişten Günümüze Piyalepaşa "Tarih, Yapılar ve Semt", Gökhan Akçura, Myra ve Overteam Ortak Yayını 2016, 221s.

  TLSold
 • Çatalhöyük Leoparın Öyküsü, Ian Hodder, Çev: Dilek Şendil, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul 2019, 295 s.

  Lot No: 145

  Lot: 145

  Çatalhöyük Leoparın Öyküsü, Ian Hodder, Çev: Dilek Şendil, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul 2019, 295 s.

  TLSold
 • Jorge Luis Borges, Jason Wilson, Çev: Tonguç Çulhaöz, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul 2006, 158 s.

  Lot No: 146

  Lot: 146

  Jorge Luis Borges, Jason Wilson, Çev: Tonguç Çulhaöz, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul 2006, 158 s.

  TLSold
 • Atlas, Jorge Luis Borges, Çev: Celal Üster, İletişim Yayınları, İstanbul 2010, (4. Baskı) 106 s.

  Lot No: 147

  Lot: 147

  Atlas, Jorge Luis Borges, Çev: Celal Üster, İletişim Yayınları, İstanbul 2010, (4. Baskı) 106 s.

  TLSold
 • Yıldız sarayı Şale Kasr-ı Hümayunu, Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayını, İstanbul 1993,69 s.

  Lot No: 148

  Lot: 148

  Yıldız sarayı Şale Kasr-ı Hümayunu, Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayını, İstanbul 1993,69 s.

  TLSold
 • İstanbul'un Vapurları, Ara Güler Arşiv Serisi, 10 Adet Kartpostal İçerir.

  Lot No: 149

  Lot: 149

  İstanbul'un Vapurları, Ara Güler Arşiv Serisi, 10 Adet Kartpostal İçerir.

  TLSold
 • Milli Saraylar , Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayını, İstanbul 1987, 75 s.

  Lot No: 150

  Lot: 150

  Milli Saraylar , Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayını, İstanbul 1987, 75 s.

  TLSold
 • V.S. Naipaul Taklitçiler, Çev: Selma Yeşilbağ, İstanbul Can Yayınları 2014, 334 s.

  Lot No: 151

  Lot: 151

  V.S. Naipaul Taklitçiler, Çev: Selma Yeşilbağ, İstanbul Can Yayınları 2014, 334 s.

  TLSold
 • Alçaklığın Evrensel Tarihi, Jorge Luis Borges, Çev: Celal Üster, İletişim Yayınları, İstanbul 2010, (10. Baskı) 109 s.

  Lot No: 152

  Lot: 152

  Alçaklığın Evrensel Tarihi, Jorge Luis Borges, Çev: Celal Üster, İletişim Yayınları, İstanbul 2010, (10. Baskı) 109 s.

  TLSold
 • Sultan Konuşuyor Osmanlı Türklerini Konu Alan İngiliz Tiyatro Oyunlarına ve Tarih Kitaplarında Diyalog, Linda McJannet, Çev: Lale Akalın, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2015, 392 s.

  Lot No: 153

  Lot: 153

  Sultan Konuşuyor Osmanlı Türklerini Konu Alan İngiliz Tiyatro Oyunlarına ve Tarih Kitaplarında Diyalog, Linda McJannet, Çev: Lale Akalın, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2015, 392 s.

  TLSold
 • Hayali Kahramanlar Hakiki Erkekler, Çizgi Roman ve Fotoromanda Erkeklik temsilleri Üzerine Denemeler, İletişim Yayınları İstanbul 2015, 248 s.

  Lot No: 154

  Lot: 154

  Hayali Kahramanlar Hakiki Erkekler, Çizgi Roman ve Fotoromanda Erkeklik temsilleri Üzerine Denemeler, İletişim Yayınları İstanbul 2015, 248 s.

  TLSold
 • Learning and Memory, Donald A. Norman, W.H. Freeman and Company, San Francisco, 1982, 129 s.

  Lot No: 155

  Lot: 155

  Learning and Memory, Donald A. Norman, W.H. Freeman and Company, San Francisco, 1982, 129 s.

  TLSold
 • Mimarlar Deneyimlerini Paylaşıyor, Cumartesi Buluşmaları, Doğan Tekeli, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2010, 60 s.

  Lot No: 156

  Lot: 156

  Mimarlar Deneyimlerini Paylaşıyor, Cumartesi Buluşmaları, Doğan Tekeli, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2010, 60 s.

  TLSold
 • Geçmişte Yıldız Sarayı, Bülent Bilgin,1988 Yıldız Sarayı Vakfı,112 sayfa

  Lot No: 157

  Lot: 157

  Geçmişte Yıldız Sarayı, Bülent Bilgin,1988 Yıldız Sarayı Vakfı,112 sayfa

  TLSold
 • Beylerbeyi sarayı, Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayını, İstanbul 1993,85 s.

  Lot No: 158

  Lot: 158

  Beylerbeyi sarayı, Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayını, İstanbul 1993,85 s.

  TLSold
 • Jean Duns Scot, Introduction a ses Positions Fondamentales, Etienne Gilson, Etude de Phlosophie Medievale, Paris 1952, 700 s.

  Lot No: 159

  Lot: 159

  Jean Duns Scot, Introduction a ses Positions Fondamentales, Etienne Gilson, Etude de Phlosophie Medievale, Paris 1952, 700 s.

  TLSold
 • Beykoz Fabrikası, Prof.Dr. Önder Küçükerman,1988 Sümerbank, 288 sayfa ciltli ve Şömizli, İmzalı, Özel Muhafazasında. (Şömiz Haliyle)

  Lot No: 160

  Lot: 160

  Beykoz Fabrikası, Prof.Dr. Önder Küçükerman,1988 Sümerbank, 288 sayfa ciltli ve Şömizli, İmzalı, Özel Muhafazasında. (Şömiz Haliyle)

  TLSold
 • Tanzimattan Günümüze İstanbul'u İnşa Edenler, Saro Dadyan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Açılmamış Ambalajında

  Lot No: 161

  Lot: 161

  Tanzimattan Günümüze İstanbul'u İnşa Edenler, Saro Dadyan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Açılmamış Ambalajında

  TLSold
 • Tebrîknâme-i Millî, İ.B.B. Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul-2018, 108s. + Osmanlıca Ek.

  Lot No: 162

  Lot: 162

  Tebrîknâme-i Millî, İ.B.B. Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul-2018, 108s. + Osmanlıca Ek.

  TLSold
 • Kanlıca: Boğaziçi'nde Bir Köy 2 Cilt Kutulu, Fuat Selim Ramazanoğlu, İon Mimarlık Yayınları, İstanbul-2017 Baskısı, 1278 Sayfa. + Özel Kutulu

  Lot No: 163

  Lot: 163

  Kanlıca: Boğaziçi'nde Bir Köy 2 Cilt Kutulu, Fuat Selim Ramazanoğlu, İon Mimarlık Yayınları, İstanbul-2017 Baskısı, 1278 Sayfa. + Özel Kutulu

  TLSold
 • Araa-Eel Menkıbeleri, Uğur Batı Amr Bin Azraa-eel, Everest Yayınlar, İstanbul 2016, (1. Basım)

  Lot No: 164

  Lot: 164

  Araa-Eel Menkıbeleri, Uğur Batı Amr Bin Azraa-eel, Everest Yayınlar, İstanbul 2016, (1. Basım)

  TLSold
 • Osmanlıca Kitap, ,Kırpıntı: Fazıl Ahmed [Aykaç], İstanbul 1924(miladi) Yeni Matbaa, Yeni Matbaa Neşriyatı, 85 s. ÖZEGE; 10722

  Lot No: 165

  Lot: 165

  Osmanlıca Kitap, ,Kırpıntı: Fazıl Ahmed [Aykaç], İstanbul 1924(miladi) Yeni Matbaa, Yeni Matbaa Neşriyatı, 85 s. ÖZEGE; 10722

  TLSold
 • Mantık Al-Tayr I, Feridüddin-i attar, İslam Klasikleri, İstanbul 2001, 216 s.

  Lot No: 166

  Lot: 166

  Mantık Al-Tayr I, Feridüddin-i attar, İslam Klasikleri, İstanbul 2001, 216 s.

  TLSold
 • Günlük, Motorsiklet Günleri, che Guevara, Tür: Osman Akınhay, Adil Baktıaya, Everest Yayınları, 2001, 197 s.

  Lot No: 167

  Lot: 167

  Günlük, Motorsiklet Günleri, che Guevara, Tür: Osman Akınhay, Adil Baktıaya, Everest Yayınları, 2001, 197 s.

  TLSold
 • Siyahi, hiçbir Şey Siyah Değildir. Kültür Dergisi Bahar 2006, 192 s.

  Lot No: 168

  Lot: 168

  Siyahi, hiçbir Şey Siyah Değildir. Kültür Dergisi Bahar 2006, 192 s.

  TLSold
 • Manilerimiz, Mlliyet Yayınları, Türk Klasikleri Dizisi, Haz: M. Hasan Göksu, Baha Matbaası, 333 s. Cilli ve Şömizli, Ön Kapak Formaya Yapışık Değildir.

  Lot No: 169

  Lot: 169

  Manilerimiz, Mlliyet Yayınları, Türk Klasikleri Dizisi, Haz: M. Hasan Göksu, Baha Matbaası, 333 s. Cilli ve Şömizli, Ön Kapak Formaya Yapışık Değildir.

  TLSold
 • TEX Almanak, Teks Yıllık 1994-176 Sayfa Çizgi Roman ve Araştırma Dosyaları, 1001 Roman, 174 s.

  Lot No: 170

  Lot: 170

  TEX Almanak, Teks Yıllık 1994-176 Sayfa Çizgi Roman ve Araştırma Dosyaları, 1001 Roman, 174 s.

  TLSold
 • Mysere Magazine, Ellery Queen, Aralık 1967, No 239, 123 s.

  Lot No: 171

  Lot: 171

  Mysere Magazine, Ellery Queen, Aralık 1967, No 239, 123 s.

  TLSold
 • Secret Lives of Great Authors, Quirk Productions, Philadelphia 2008, 304 s.

  Lot No: 172

  Lot: 172

  Secret Lives of Great Authors, Quirk Productions, Philadelphia 2008, 304 s.

  TLSold
 • Rakılı Ajanda 2022, Bantmag, Anason İşleri Kitapları, İstanbul Overteam Yayınları. Sırtı Haliyle-Müzik, dans, sinema, seyahat, röportajlar, çizimler, karikatürler… Kitap, film ve dizi önerileri de var. Şehir ve mekan tanıtımları, bitki yetiştirme taktikleri, farklı meze tarifleri, tarihten ilginç olaylar kolaj halinde.

  Lot No: 173

  Lot: 173

  Rakılı Ajanda 2022, Bantmag, Anason İşleri Kitapları, İstanbul Overteam Yayınları. Sırtı Haliyle-Müzik, dans, sinema, seyahat, röportajlar, çizimler, karikatürler… Kitap, film ve dizi önerileri de var. Şehir ve mekan tanıtımları, bitki yetiştirme taktikleri, farklı meze tarifleri, tarihten ilginç olaylar kolaj halinde.

  TLSold
 • Bizans'tan Osmanlı'ya İstanbul Limanı, Wolfgang Müller- Wiener, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Numune Matbaacılık, İstanbul 1998, 244+2 s.-Ön Kapak Kırıktır.

  Lot No: 174

  Lot: 174

  Bizans'tan Osmanlı'ya İstanbul Limanı, Wolfgang Müller- Wiener, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Numune Matbaacılık, İstanbul 1998, 244+2 s.-Ön Kapak Kırıktır.

  TLSold
 • La Jeune fille, David Hamilton, Swan Verlag.Kehl/Rhein,Lozan Baskısı 1953, [106] s.

  Lot No: 175

  Lot: 175

  La Jeune fille, David Hamilton, Swan Verlag.Kehl/Rhein,Lozan Baskısı 1953, [106] s.

  TLSold
 • Gaye-i Milliye İstiklal ve Sa'ader-i Vatandır.Haz: Çiğdenmm Aslan- Mustafa Toker, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara 2009, 1-39 Numaralı Sayıların Tıpkıbasımları Kitap Dahilinde Mevcuttur. Ciltli ve Şömizli

  Lot No: 176

  Lot: 176

  Gaye-i Milliye İstiklal ve Sa'ader-i Vatandır.Haz: Çiğdenmm Aslan- Mustafa Toker, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara 2009, 1-39 Numaralı Sayıların Tıpkıbasımları Kitap Dahilinde Mevcuttur. Ciltli ve Şömizli

  TLSold
 • Avcı Nun, Yiğit Değer Bengi'nin Aynı Adlı Öyküsünden, Fırat Yaşa, Mürekkep Basım Yayın İstanbul 2013, 80 s.

  Lot No: 177

  Lot: 177

  Avcı Nun, Yiğit Değer Bengi'nin Aynı Adlı Öyküsünden, Fırat Yaşa, Mürekkep Basım Yayın İstanbul 2013, 80 s.

  TLSold
 • Tarkan Bayraktaki Canavar, Dünya Yayınları, İstanbul 2000, Sezgin Burak Çizim Kapaklı

  Lot No: 178

  Lot: 178

  Tarkan Bayraktaki Canavar, Dünya Yayınları, İstanbul 2000, Sezgin Burak Çizim Kapaklı

  TLSold
 • Tarkan Margus Kalesi, Dünya Yayınları, İstanbul 2000, Sezgin Burak Çizim Kapaklı

  Lot No: 179

  Lot: 179

  Tarkan Margus Kalesi, Dünya Yayınları, İstanbul 2000, Sezgin Burak Çizim Kapaklı

  TLSold
 • Tarkan Dehşet Kulesi, Dünya Yayınları, İstanbul 2000, Sezgin Burak Çizim Kapaklı

  Lot No: 180

  Lot: 180

  Tarkan Dehşet Kulesi, Dünya Yayınları, İstanbul 2000, Sezgin Burak Çizim Kapaklı

  TLSold
 • Tarkan Maryo'nun Kuşları, Dünya Yayınları, İstanbul 2000, Sezgin Burak Çizim Kapaklı

  Lot No: 181

  Lot: 181

  Tarkan Maryo'nun Kuşları, Dünya Yayınları, İstanbul 2000, Sezgin Burak Çizim Kapaklı

  TLSold
 • Mars'ın Kılıcı, Dünya Yayınları, İstanbul 2000, Sezgin Burak Çizim Kapaklı

  Lot No: 182

  Lot: 182

  Mars'ın Kılıcı, Dünya Yayınları, İstanbul 2000, Sezgin Burak Çizim Kapaklı

  TLSold