Currency Converter:

Lot: 1

Current Price: 40 TL Starting Bid: 40 TL Estimated: TL Losing Winning

İzler Ve Gölgeler

Nedim Gürsel, Doğan Kitap, I. Baskı: Şubat 2005, 213 sayfa

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • Live Auction Start Time
  15 July, 22:32 UTC+3
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • İzler Ve Gölgeler-Nedim Gürsel, Doğan Kitap, I. Baskı: Şubat 2005, 213 sayfa

  Lot No: 1

  Lot: 1

  İzler Ve Gölgeler-Nedim Gürsel, Doğan Kitap, I. Baskı: Şubat 2005, 213 sayfa

  TLSold
 • Tarihten Bugüne İstannbul Kütüphaneleri-Mehmet Emin Gencer, Cemre Yayını, 169 sayfa

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Tarihten Bugüne İstannbul Kütüphaneleri-Mehmet Emin Gencer, Cemre Yayını, 169 sayfa

  TLSold
 • Türk Halk Mimarisi Sempozyumu Bildirikleri-Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları:148 Seminer, Kongre Bildirileri Dizisi:30, 5-7 Mart 1990-Konya, 240 sayfa

  Lot No: 3

  Lot: 3

  Türk Halk Mimarisi Sempozyumu Bildirikleri-Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları:148 Seminer, Kongre Bildirileri Dizisi:30, 5-7 Mart 1990-Konya, 240 sayfa

  TLSold
 • İstanbul Halkının Konut Eğilimleri Araştırması-Özkan Mustafa Küçükkural, İstanbul-2013, İstanbul Ticaret Odası, 186 sayfa

  Lot No: 4

  Lot: 4

  İstanbul Halkının Konut Eğilimleri Araştırması-Özkan Mustafa Küçükkural, İstanbul-2013, İstanbul Ticaret Odası, 186 sayfa

  TLSold
 • Türk Kütüphaneciliğinden İzdüşümler Nail Bayraktar'a Armağan II (Nail Bayraktar'ın Makaleleri)-üzeler müdürlüğü, İstanbul-2005, 298 sayfa

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Türk Kütüphaneciliğinden İzdüşümler Nail Bayraktar'a Armağan II (Nail Bayraktar'ın Makaleleri)-üzeler müdürlüğü, İstanbul-2005, 298 sayfa

  TLSold
 • Türkiye Edebiyatı Ansiklopedisi-Devirler, Şahıslare, Akımlar, Türler,Şekiller, Terimler, İstanbul-1985, Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Necat Birinci, 408 sayfa

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Türkiye Edebiyatı Ansiklopedisi-Devirler, Şahıslare, Akımlar, Türler,Şekiller, Terimler, İstanbul-1985, Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Necat Birinci, 408 sayfa

  TLSold
 • İki Avuç İstanbul-Mehmet Tanju Akerman, Elçi Yayıncılık, Baskı:2004, 156 sayfa

  Lot No: 7

  Lot: 7

  İki Avuç İstanbul-Mehmet Tanju Akerman, Elçi Yayıncılık, Baskı:2004, 156 sayfa

  TLSold
 • İstanbul Hemşerileri-İsmail Bilen, Alev Yayınları, 1955, 150 sayfa

  Lot No: 8

  Lot: 8

  İstanbul Hemşerileri-İsmail Bilen, Alev Yayınları, 1955, 150 sayfa

  TLSold
 • Türk Sinemasında Şener Şen-Giovanni Scognamillo, Kabalcı Yayını, I. Basım: Şubat 2005, 208 sayfa+fotoğraflar

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Türk Sinemasında Şener Şen-Giovanni Scognamillo, Kabalcı Yayını, I. Basım: Şubat 2005, 208 sayfa+fotoğraflar

  TLSold
 • İstanbul Arkeologyasından Serpitiler-Ercümend Melih Özbay, Labris Yayını, İstanbul-1991, 288 sayfa

  Lot No: 10

  Lot: 10

  İstanbul Arkeologyasından Serpitiler-Ercümend Melih Özbay, Labris Yayını, İstanbul-1991, 288 sayfa

  TLSold
 • Kültür ve Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu'nun Bakanlık Dönemi Konuşmaları-14 Ocak 1981- 13 Ekim 1983, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 197 sayfa

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Kültür ve Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu'nun Bakanlık Dönemi Konuşmaları-14 Ocak 1981- 13 Ekim 1983, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 197 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • İkinci Meşrutiyet Dönemi Öğrenci Olayları (1908-1918)-Dr. Yücel Aktar, İletişim Yayınları, I. Baskı:1990, 166 sayfa

  Lot No: 12

  Lot: 12

  İkinci Meşrutiyet Dönemi Öğrenci Olayları (1908-1918)-Dr. Yücel Aktar, İletişim Yayınları, I. Baskı:1990, 166 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • 200 Yıllık Boğaziçi Camcılık Mirası İçinde Çeşmibülbül-Prof. Önder Küçükerman, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş, 159 sayfa

  Lot No: 13

  Lot: 13

  200 Yıllık Boğaziçi Camcılık Mirası İçinde Çeşmibülbül-Prof. Önder Küçükerman, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş, 159 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Kentlerin Depreme Hazırlanması ve İstanbul Gerçeği-8-9 Şubat 2002, Sempozyum, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 363 sayfa

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Kentlerin Depreme Hazırlanması ve İstanbul Gerçeği-8-9 Şubat 2002, Sempozyum, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 363 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • 2000 Yılında İstanbul-i.t.ü Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü, 6. Danışma Kurulu 25-26 Aralık 1975 Toplantısı Bildirileri, 293 sayfa

  Lot No: 15

  Lot: 15

  2000 Yılında İstanbul-i.t.ü Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü, 6. Danışma Kurulu 25-26 Aralık 1975 Toplantısı Bildirileri, 293 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • İzzettin Doğan'ın Alevi İslam İnancı, Kültürü İle İlgili Görüş ve Düşünceleri-2. Baskı, Cem Vakfı Yayınları, 195 sayfa

  Lot No: 16

  Lot: 16

  İzzettin Doğan'ın Alevi İslam İnancı, Kültürü İle İlgili Görüş ve Düşünceleri-2. Baskı, Cem Vakfı Yayınları, 195 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • 1921 İstanbul- 1922 Ankara-Makaleler-Anılar, Magdeleıne Marx, Çeviren: Ahmet Şensılay, Sosyal Tarih Yayınları, 166 sayfa

  Lot No: 17

  Lot: 17

  1921 İstanbul- 1922 Ankara-Makaleler-Anılar, Magdeleıne Marx, Çeviren: Ahmet Şensılay, Sosyal Tarih Yayınları, 166 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Eğitsel İstanbu8l İli ve İlçeleri-Kemal Köktürk, İnkılap ve Aka Kitabevleri, 141 sayfa

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Eğitsel İstanbu8l İli ve İlçeleri-Kemal Köktürk, İnkılap ve Aka Kitabevleri, 141 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • 108 Yıl'ın Aslanı-Ahmet Çakır, Demir Ajans Yayınları:1, 256 sayfa, İmzalı

  Lot No: 19

  Lot: 19

  108 Yıl'ın Aslanı-Ahmet Çakır, Demir Ajans Yayınları:1, 256 sayfa, İmzalı

  TLSold
  Place Bid
 • İstanbul Öyküleri-Mimarlık Öyküleri Yarışması-2, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 223 sayfa

  Lot No: 20

  Lot: 20

  İstanbul Öyküleri-Mimarlık Öyküleri Yarışması-2, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 223 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • 19. Yüzyılda Osmanlı'da Harem-TBMM Milli Saraylar, İstanbul 2013, 80 sayfa

  Lot No: 21

  Lot: 21

  19. Yüzyılda Osmanlı'da Harem-TBMM Milli Saraylar, İstanbul 2013, 80 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları-Baykan Sezer Kitapları, Baykan Sezer, Kızılelma Yayını, 207 sayfa

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları-Baykan Sezer Kitapları, Baykan Sezer, Kızılelma Yayını, 207 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Osmanlı Muahedeleri ve Kapitülasyonlar-1300-1920 ve Lozan Muahedesi, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul-1934, 482 sayfa

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Osmanlı Muahedeleri ve Kapitülasyonlar-1300-1920 ve Lozan Muahedesi, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul-1934, 482 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Harp İçinde Avrupa-Celaleddin Ezine, Neşriyatı Yayını, 320 sayfa

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Harp İçinde Avrupa-Celaleddin Ezine, Neşriyatı Yayını, 320 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Yıldızlar Altında İstanbul-187 sayfa

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Yıldızlar Altında İstanbul-187 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Bir Zaman Tüneli: Beyoğlu-Feriha Büyükünal, Doğan Kitap, 214 sayfa

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Bir Zaman Tüneli: Beyoğlu-Feriha Büyükünal, Doğan Kitap, 214 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Sosyoloji ve Coğrafya-Yayına Hazırlayan: Ertan Eğribel- Ufuk Özcan, Kızılelma Yayını, 1019 sayfa

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Sosyoloji ve Coğrafya-Yayına Hazırlayan: Ertan Eğribel- Ufuk Özcan, Kızılelma Yayını, 1019 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Maarifname-Sinan Paşa, Prof. İsmail Hikmet Ertaylan, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul-1961, 21 sayfa Açıklayıcı Betim ve 394 Sayfa Tıpkı Basım

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Maarifname-Sinan Paşa, Prof. İsmail Hikmet Ertaylan, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul-1961, 21 sayfa Açıklayıcı Betim ve 394 Sayfa Tıpkı Basım

  TLSold
  Place Bid
 • Metin And Oyun ve Bügü-Türk Kültüründe Oyun Kavramı, İş Bankası Kültür Yayınları, I. Baskı: İstanbul 1974, 332 sayfa

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Metin And Oyun ve Bügü-Türk Kültüründe Oyun Kavramı, İş Bankası Kültür Yayınları, I. Baskı: İstanbul 1974, 332 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Hüseyin Siret-Turan Karataş, Timaş Yayınları, 187 sayfa

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Hüseyin Siret-Turan Karataş, Timaş Yayınları, 187 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Surları ve Kapılarıyla İstanbul-N. İlham Seyyale, Bizim Kitaplar Yayını, 154 sayfa

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Surları ve Kapılarıyla İstanbul-N. İlham Seyyale, Bizim Kitaplar Yayını, 154 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Osmanlı İmparatorluğu'nda Yenileşme ve Buhar Makineleri-Elif Süreyya Genç, Doğu Kitabevi, 200 sayfa

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Osmanlı İmparatorluğu'nda Yenileşme ve Buhar Makineleri-Elif Süreyya Genç, Doğu Kitabevi, 200 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Bakırköy Rehberi-Genişletilmiş 2. Baskı, Bakırköy Belediyesi 1988, 284 sayfa

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Bakırköy Rehberi-Genişletilmiş 2. Baskı, Bakırköy Belediyesi 1988, 284 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Milli Eğitim Yayınları Bibliyografyası-1923-1985, Ferit Ragıp Tuncor, Meb, 467 sayfa

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Milli Eğitim Yayınları Bibliyografyası-1923-1985, Ferit Ragıp Tuncor, Meb, 467 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Konstantin'in Kutsanmış Şehri-3. devirde İstanbul, Önder Kaya, Küre Yayınları, 208 sayfa

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Konstantin'in Kutsanmış Şehri-3. devirde İstanbul, Önder Kaya, Küre Yayınları, 208 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • İstanbul Şehir Rehberi 1971-İstanbul Harita Rehberi

  Lot No: 36

  Lot: 36

  İstanbul Şehir Rehberi 1971-İstanbul Harita Rehberi

  TLSold
  Place Bid
 • Türkiye'de Altın Madenciliği-Editörler: Güven Önal- A. Ekrem Yüce- Sabri Karahan, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, 172 sayfa+Görseller

  Lot No: 37

  Lot: 37

  Türkiye'de Altın Madenciliği-Editörler: Güven Önal- A. Ekrem Yüce- Sabri Karahan, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, 172 sayfa+Görseller

  TLSold
  Place Bid
 • İslamda Başlık-Orhan Koloğlu, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara-1978, 183 sayfa

  Lot No: 38

  Lot: 38

  İslamda Başlık-Orhan Koloğlu, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara-1978, 183 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Türkler ve Deniz-Editör: Özlem Kumrular, Kitap Yayınevi, 554 sayfa

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Türkler ve Deniz-Editör: Özlem Kumrular, Kitap Yayınevi, 554 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Masal Olanlar-Sermet Muhtar Alus, İletişim Yayını, 290 sayfa

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Masal Olanlar-Sermet Muhtar Alus, İletişim Yayını, 290 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi-Lise Kitapları, İstanbul-1945, Milli Eğitim Basımevi, 483 sayfa (Sırt Kopuk Vaziyette)

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi-Lise Kitapları, İstanbul-1945, Milli Eğitim Basımevi, 483 sayfa (Sırt Kopuk Vaziyette)

  TLSold
  Place Bid
 • Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler-I. Cilt Tarihçe, 1859-1949, Mücellitoğlu Ali Çankaya, 781 sayfa

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler-I. Cilt Tarihçe, 1859-1949, Mücellitoğlu Ali Çankaya, 781 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Yeni Bir Türkiye-Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, Dr. Nejat F. EczacıbaşıVakfı Yayınları, 719 sayfa

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Yeni Bir Türkiye-Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, Dr. Nejat F. EczacıbaşıVakfı Yayınları, 719 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Beyoğlu Beyoğlu İken-Esre Tutel, Oğlak/İstanbul Kitapları, 209 sayfa

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Beyoğlu Beyoğlu İken-Esre Tutel, Oğlak/İstanbul Kitapları, 209 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • İstanbul Yahudi Cemaati'nin Tarihi (1453-1566)-Mınna Rozen, Çeviren: Serpil Çağlayan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 529 sayfa

  Lot No: 45

  Lot: 45

  İstanbul Yahudi Cemaati'nin Tarihi (1453-1566)-Mınna Rozen, Çeviren: Serpil Çağlayan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 529 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • İngiliz Said Paşa ve Günlüğü (Jurnal)-Burhan Çağlar, Arı Sanat Yayınları, 304 sayfa

  Lot No: 46

  Lot: 46

  İngiliz Said Paşa ve Günlüğü (Jurnal)-Burhan Çağlar, Arı Sanat Yayınları, 304 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Ada, Her Yalnızlık Gibi-Selim İleri, Edebiyat Anlatı, 189 sayfa, İmzalı

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Ada, Her Yalnızlık Gibi-Selim İleri, Edebiyat Anlatı, 189 sayfa, İmzalı

  TLSold
  Place Bid
 • Boğaziçi Senfonisi-Bilgen Ertekin Tunç Yayıncılık, 99 sayfa

  Lot No: 48

  Lot: 48

  Boğaziçi Senfonisi-Bilgen Ertekin Tunç Yayıncılık, 99 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar2ın İstanbul'u Gündelik Hayattan Yansıyanlar-Sevgül Türkmenoğlu, Cedit Neşriyat, Ankara-2016, 286 sayfa

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Hüseyin Rahmi Gürpınar2ın İstanbul'u Gündelik Hayattan Yansıyanlar-Sevgül Türkmenoğlu, Cedit Neşriyat, Ankara-2016, 286 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Sabri Ülker'in Hayat Hikayesi- Akşama Babacığım Unutma Ülker Getir-Hulusi Turgut, Doğan Kitap, 731 sayfa

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Sabri Ülker'in Hayat Hikayesi- Akşama Babacığım Unutma Ülker Getir-Hulusi Turgut, Doğan Kitap, 731 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Milli Mücadeler Yıllarında İstanbul Mitingleri-Zekeriya Türkmen, Berikan Yayınevi, 130 sayfa

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Milli Mücadeler Yıllarında İstanbul Mitingleri-Zekeriya Türkmen, Berikan Yayınevi, 130 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Sonbahar Düşü-Mustafa Suphi, Felis Yayınları, I. Baskı. Haziran 1994, 117 sayfa

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Sonbahar Düşü-Mustafa Suphi, Felis Yayınları, I. Baskı. Haziran 1994, 117 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Üç Tarz-ı Siyaset-Türkçülüğün Manifestosu Tam Metin, Yusuf Akçura, Alter Yayıncılık, 77 sayfa

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Üç Tarz-ı Siyaset-Türkçülüğün Manifestosu Tam Metin, Yusuf Akçura, Alter Yayıncılık, 77 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Beyoğlu Sonsuz Bir Söz-Ahmet Misbah Demircan, Kim Ne Diyor Yayınları, 191 sayfa

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Beyoğlu Sonsuz Bir Söz-Ahmet Misbah Demircan, Kim Ne Diyor Yayınları, 191 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Bizans-Osmanlı Sentezi-Bizans Kültür ve Kurumlarının Osmanlı Üzerindeki Etkisi, İsmail Tokalak, 2. Baskı, I. Basım: Temmuz 2006, 688 sayfa

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Bizans-Osmanlı Sentezi-Bizans Kültür ve Kurumlarının Osmanlı Üzerindeki Etkisi, İsmail Tokalak, 2. Baskı, I. Basım: Temmuz 2006, 688 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • İtilaf Devletlerinin İstanbul'da İşgal Yönetimi-Abdurrahman Bozkurt, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara-2014, 1012 sayfa

  Lot No: 56

  Lot: 56

  İtilaf Devletlerinin İstanbul'da İşgal Yönetimi-Abdurrahman Bozkurt, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara-2014, 1012 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Yok Olan İstanbul-Adnan Özyalçıner, Evrensel Basım Yayın, 96 sayfa

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Yok Olan İstanbul-Adnan Özyalçıner, Evrensel Basım Yayın, 96 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Bir Başka İstanbul-M. Orhan Okay, Kubbealtı Neşriyatı, 323 sayfa

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Bir Başka İstanbul-M. Orhan Okay, Kubbealtı Neşriyatı, 323 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Ekrem Hakkı Ayverdi Bibliyografyası-İsmail Binark, Kubbealtı Neşriyatı, 713 sayfa

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Ekrem Hakkı Ayverdi Bibliyografyası-İsmail Binark, Kubbealtı Neşriyatı, 713 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Si Minör Ortaköy-Zihni Küçümen, Remzi Kitabevi, 189 sayfa

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Si Minör Ortaköy-Zihni Küçümen, Remzi Kitabevi, 189 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Çiçek Senfonisi-Özdemir Asaf, Yky Kitap, 486 sayfa

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Çiçek Senfonisi-Özdemir Asaf, Yky Kitap, 486 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Tarlalar Fıelds-İbrahim Zaman, 143 sayfa

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Tarlalar Fıelds-İbrahim Zaman, 143 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Bir Tatlı Huzur-Ayşe Kulin, Everest Yayını, 205 sayfa

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Bir Tatlı Huzur-Ayşe Kulin, Everest Yayını, 205 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • İttihat ve Terakki'de On Sene 2. Cilt/ İttihat ve Terakki'nin Sonu-Muhittin Birgen, Kitap Yayınevi, Hazırlayan: Zeki Arıkan, 915 sayfa

  Lot No: 64

  Lot: 64

  İttihat ve Terakki'de On Sene 2. Cilt/ İttihat ve Terakki'nin Sonu-Muhittin Birgen, Kitap Yayınevi, Hazırlayan: Zeki Arıkan, 915 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Asgari Geçim İndirimi-M. Orhan Dikmen, İstanbul Üniversitesi Yayını, 143 sayfa

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Asgari Geçim İndirimi-M. Orhan Dikmen, İstanbul Üniversitesi Yayını, 143 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Adanmış Yazılar-Oktay Ekinci, Anahtar Kitaplar Yayınevi, 360 sayfa

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Adanmış Yazılar-Oktay Ekinci, Anahtar Kitaplar Yayınevi, 360 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • İstanbul'u Anlamak-Turgut Cansever, İz Yayıncılık, 336 sayfa

  Lot No: 67

  Lot: 67

  İstanbul'u Anlamak-Turgut Cansever, İz Yayıncılık, 336 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Anılar Ve Belgelerle Musikimiz Sözlüğü-3. Kitap, Avni Anıl, Avni Anıl Yayınevi, 189 sayfa

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Anılar Ve Belgelerle Musikimiz Sözlüğü-3. Kitap, Avni Anıl, Avni Anıl Yayınevi, 189 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Çarşı, Pazar, Ticaret ve Kapalıçarşı-Kenan Mortan- Önder Küçükerman, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 382 sayfa

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Çarşı, Pazar, Ticaret ve Kapalıçarşı-Kenan Mortan- Önder Küçükerman, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 382 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Denizli Meşhurlar-Şükrü Tekin Kaptan, Egeli Araştırmacı ve Yazarlar Birliği Yayınları, 269 sayfa

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Denizli Meşhurlar-Şükrü Tekin Kaptan, Egeli Araştırmacı ve Yazarlar Birliği Yayınları, 269 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Radyoda Bir Gün-Nezih Uzel, Pan Yayıncılık, 191 sayfa

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Radyoda Bir Gün-Nezih Uzel, Pan Yayıncılık, 191 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Yüz Yıl Önce Türkiye-Atlas Tarih Kitaplığı, Hazırlayan: Burak Çetintaş, 128 sayfa

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Yüz Yıl Önce Türkiye-Atlas Tarih Kitaplığı, Hazırlayan: Burak Çetintaş, 128 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • İşgal İstanbul'unda İstihbarat ve Eylem-Mim Mim Grubu, Dr. Asaf Özkan, Salkımsöğüt Yayını, 296 sayfa

  Lot No: 73

  Lot: 73

  İşgal İstanbul'unda İstihbarat ve Eylem-Mim Mim Grubu, Dr. Asaf Özkan, Salkımsöğüt Yayını, 296 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa ve Bir Devrin Hikayesi-Ethem Erkoç, I. Baskı: 2004, 240 sayfa

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa ve Bir Devrin Hikayesi-Ethem Erkoç, I. Baskı: 2004, 240 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Osmanlı'dan Cumhurtiyete Bir Kültür Çınarı Doğan Kuban-Hazırlayan: Faruk Şürün, Tüyap 2010, 211 sayfa

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Osmanlı'dan Cumhurtiyete Bir Kültür Çınarı Doğan Kuban-Hazırlayan: Faruk Şürün, Tüyap 2010, 211 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Sıhhi Tesisat 3, Prof.İskender Humbaracı, 1981,304s.

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Sıhhi Tesisat 3, Prof.İskender Humbaracı, 1981,304s.

  TLSold
  Place Bid
 • Türk Diplomasisinde Irak(1978-1997), Gül İnanç, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2008,133s.

  Lot No: 77

  Lot: 77

  Türk Diplomasisinde Irak(1978-1997), Gül İnanç, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2008,133s.

  TLSold
  Place Bid
 • Bir Avuç Gökyüzü, Çetin Altan, İnkilap Yayınları , 230s.

  Lot No: 78

  Lot: 78

  Bir Avuç Gökyüzü, Çetin Altan, İnkilap Yayınları , 230s.

  TLSold
  Place Bid
 • Hilâlin Gölgesinde, Yahya Saim, Kültür Bakanlığı 1991,32s.

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Hilâlin Gölgesinde, Yahya Saim, Kültür Bakanlığı 1991,32s.

  TLSold
  Place Bid
 • Visual Basic Net 2010, Volkan Aktaş, Kodlab 2010,692s.

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Visual Basic Net 2010, Volkan Aktaş, Kodlab 2010,692s.

  TLSold
  Place Bid
 • İstanbul'da Ölmeden Önce Yapmamız Gereken 101 Şey, Akdoğan Özkan, İnkilap Yayınları 2008,227s.

  Lot No: 81

  Lot: 81

  İstanbul'da Ölmeden Önce Yapmamız Gereken 101 Şey, Akdoğan Özkan, İnkilap Yayınları 2008,227s.

  TLSold
  Place Bid
 • Yenikapı Hikayeleri, Münir Göker, Cinius Yayınları 2011,272s.

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Yenikapı Hikayeleri, Münir Göker, Cinius Yayınları 2011,272s.

  TLSold
  Place Bid
 • Nazım Hikmet Yeni Şiirler 6,Adam Yayınları 1990,183s.

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Nazım Hikmet Yeni Şiirler 6,Adam Yayınları 1990,183s.

  TLSold
  Place Bid
 • Cumhuriyet Bebeleri-Ergun Sav, Bilgi Yayınevi, 115 sayfa

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Cumhuriyet Bebeleri-Ergun Sav, Bilgi Yayınevi, 115 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • İstanbul'un Şanslı Fahişesi-Paul. I. Wellman, Çeviri: Mehmet Nusret, Elf Yayınları, 389 sayfa

  Lot No: 85

  Lot: 85

  İstanbul'un Şanslı Fahişesi-Paul. I. Wellman, Çeviri: Mehmet Nusret, Elf Yayınları, 389 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Arılar Kuşlar Gibidir-Doğan Hasol, Remzi Kitabevi, 264 sayfa

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Arılar Kuşlar Gibidir-Doğan Hasol, Remzi Kitabevi, 264 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Mecburen-Mehmet Bölük, Büke Kitapları, Aralık-2004, 189 sayfa

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Mecburen-Mehmet Bölük, Büke Kitapları, Aralık-2004, 189 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Bıg Boss-Mustafa Hoş, 13. Baskı, Destek Yayınları, 280 sayfa

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Bıg Boss-Mustafa Hoş, 13. Baskı, Destek Yayınları, 280 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Kültürümüzde İstanbul-Editör. Vedat Genç, Yazın Basın Yayın, 400 sayfa

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Kültürümüzde İstanbul-Editör. Vedat Genç, Yazın Basın Yayın, 400 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Davranış Açısından İşbilim-Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu, İstanbul-1990, İşletme İktisadi Enstitüsü Yayın, 301 sayfa

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Davranış Açısından İşbilim-Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu, İstanbul-1990, İşletme İktisadi Enstitüsü Yayın, 301 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Ayasofya'nın Betimi-Mabeyinci Pavlos, Çaviren: Samih Rıfat, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

  Lot No: 91

  Lot: 91

  Ayasofya'nın Betimi-Mabeyinci Pavlos, Çaviren: Samih Rıfat, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

  TLSold
  Place Bid
 • Ankara Sporunda 50 Yıl-Ali Rıza Ertuğ, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığı, 407 sayfa

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Ankara Sporunda 50 Yıl-Ali Rıza Ertuğ, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığı, 407 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Not Defterinden-Metin toker, Milliyet Yayınları, 407 sayfa

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Not Defterinden-Metin toker, Milliyet Yayınları, 407 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Öğleden Sonra Aşk-Nedim Gürsel, Doğan Kitap, 146 sayfa

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Öğleden Sonra Aşk-Nedim Gürsel, Doğan Kitap, 146 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Remzi Oğuz arık Armağanı-Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Fakültesi Yayınları No:360, Ankar-1987, 300 sayfa

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Remzi Oğuz arık Armağanı-Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Fakültesi Yayınları No:360, Ankar-1987, 300 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Gültekin Çizgen'in İllüstrasyonları İle Mevlana ve Günmüz Türkçesiyle Şiirleri-Boyut Yayın Grubu, Metin: Beşir Ayvazoğlu, 142 sayfa

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Gültekin Çizgen'in İllüstrasyonları İle Mevlana ve Günmüz Türkçesiyle Şiirleri-Boyut Yayın Grubu, Metin: Beşir Ayvazoğlu, 142 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • İstanbul Nasıl Eğleniyordu?-Refik Ahmet Sevengil, 4. Baskı, İletişim Yayını, 157 sayfa+fotoğraflar

  Lot No: 97

  Lot: 97

  İstanbul Nasıl Eğleniyordu?-Refik Ahmet Sevengil, 4. Baskı, İletişim Yayını, 157 sayfa+fotoğraflar

  TLSold
  Place Bid
 • Hafiften Bankacılık-İbrahim Betil, Ana Yayıncılık, 300 sayfa

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Hafiften Bankacılık-İbrahim Betil, Ana Yayıncılık, 300 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Yaşamı Sanatı Yapıtlarından Seçmeler/ Memduh Şevket Esendal-Bilgi Yayınevi, 175 sayfa

  Lot No: 99

  Lot: 99

  Yaşamı Sanatı Yapıtlarından Seçmeler/ Memduh Şevket Esendal-Bilgi Yayınevi, 175 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Istanbul Guıde-Şener Özmen, 2005, Apriori Gezi Rehberleri, 169 sayfa

  Lot No: 100

  Lot: 100

  Istanbul Guıde-Şener Özmen, 2005, Apriori Gezi Rehberleri, 169 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Osmanlı Devleti'nde Bilim Kültür ve Kütüphaneler-Türk Kütüphaneciler Derneği, Ankara-1969, Yayına Hazırlayanlar: Özlem Bayram, Ali Can, 246 sayfa

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Osmanlı Devleti'nde Bilim Kültür ve Kütüphaneler-Türk Kütüphaneciler Derneği, Ankara-1969, Yayına Hazırlayanlar: Özlem Bayram, Ali Can, 246 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Fikret Mualla/ Hayatı-Sanatı-Eserleri-Nurullah Berk, Orhan Koloğlu, Milliyet yayınları, 87 sayfa+Görseller

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Fikret Mualla/ Hayatı-Sanatı-Eserleri-Nurullah Berk, Orhan Koloğlu, Milliyet yayınları, 87 sayfa+Görseller

  TLSold
  Place Bid
 • Hazine-i Hassa Nezareti-Arzu T. Terzi, Türk Tarih Kurumu, Yayınları-2000, 187 sayfa

  Lot No: 103

  Lot: 103

  Hazine-i Hassa Nezareti-Arzu T. Terzi, Türk Tarih Kurumu, Yayınları-2000, 187 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Nazım Hikmet Yaşam Öyküsü-Turgay Fişekçi, Kavram Yayınları, 99 sayfa

  Lot No: 104

  Lot: 104

  Nazım Hikmet Yaşam Öyküsü-Turgay Fişekçi, Kavram Yayınları, 99 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Tevfik Okyay Kabakçıoğlu (1910-1971) Anısına-Yayınlayan: İstanbul Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi, 276 sayfa

  Lot No: 105

  Lot: 105

  Tevfik Okyay Kabakçıoğlu (1910-1971) Anısına-Yayınlayan: İstanbul Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi, 276 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Hücredeki Adam-Samet Ağaoğlu, Ağaoğlu Yayınevi, 144 sayfa

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Hücredeki Adam-Samet Ağaoğlu, Ağaoğlu Yayınevi, 144 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Puslu Kıtalar Atlası-İhsan Oktay Anar, İletişim Yayınları, 238 sayfa

  Lot No: 107

  Lot: 107

  Puslu Kıtalar Atlası-İhsan Oktay Anar, İletişim Yayınları, 238 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Yıllığı (1991-1992)-Aydemir Balkan, Boyut Yayın Grubu, 535 sayfa

  Lot No: 108

  Lot: 108

  İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Yıllığı (1991-1992)-Aydemir Balkan, Boyut Yayın Grubu, 535 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • İstanbul Valileri-Nazır Şentürk, Doğan Kitap, 341 sayfa

  Lot No: 109

  Lot: 109

  İstanbul Valileri-Nazır Şentürk, Doğan Kitap, 341 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Dinsel Bunalımdan Gerçek Hakyoluna-Dr. Niyazi Köymen, Önsöz: Cemal Kutay, 236 sayfa

  Lot No: 110

  Lot: 110

  Dinsel Bunalımdan Gerçek Hakyoluna-Dr. Niyazi Köymen, Önsöz: Cemal Kutay, 236 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Park-Naim Tirali, Cem Yayınevi, 112 sayfa

  Lot No: 111

  Lot: 111

  Park-Naim Tirali, Cem Yayınevi, 112 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Osmanlıca Belgelerinde Kütüphaneciliğimiz-Dr. Fatih Rukancı- Hakan Anameriç, Ankara Türk Kütüphaneciler Derneği-2007, 241 sayfa

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Osmanlıca Belgelerinde Kütüphaneciliğimiz-Dr. Fatih Rukancı- Hakan Anameriç, Ankara Türk Kütüphaneciler Derneği-2007, 241 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Maliye Dersleri-Birinci kitap, M. Orhan Dikmen, Fakülteler Matbaası, İstanbul-1969, 363 sayfa

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Maliye Dersleri-Birinci kitap, M. Orhan Dikmen, Fakülteler Matbaası, İstanbul-1969, 363 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Miras Hukuku Dersleri-Dr. M. Kemal oğuzman, Fakülteler Matbaası, İstanbulş-1978, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 433 sayfa

  Lot No: 114

  Lot: 114

  Miras Hukuku Dersleri-Dr. M. Kemal oğuzman, Fakülteler Matbaası, İstanbulş-1978, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 433 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Türk Eğitim Tarihi-Başlangıçtan 1993 'e, Pro. Dr. Yahya Akyüz, Kültür Koleji Yayınları-2, 428 syfa

  Lot No: 115

  Lot: 115

  Türk Eğitim Tarihi-Başlangıçtan 1993 'e, Pro. Dr. Yahya Akyüz, Kültür Koleji Yayınları-2, 428 syfa

  TLSold
  Place Bid
 • Tarih-i Gılmani-Yazan: Mehmed Halife, Hazırlayan: Ömer Karayumruk, Tercüman 1001 Temel Eser, 207 sayfa

  Lot No: 116

  Lot: 116

  Tarih-i Gılmani-Yazan: Mehmed Halife, Hazırlayan: Ömer Karayumruk, Tercüman 1001 Temel Eser, 207 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Yazarlar Sanatçılar Meşhurlar-Peyami Safa, Ötüken Yayınevi, İstanbul-1976, 264 sayfa

  Lot No: 117

  Lot: 117

  Yazarlar Sanatçılar Meşhurlar-Peyami Safa, Ötüken Yayınevi, İstanbul-1976, 264 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Partilerimiz ve Liderleri-Nusret Kirişoğlu, 1973-1975, Baha Matbaası, 359 sayfa

  Lot No: 118

  Lot: 118

  Partilerimiz ve Liderleri-Nusret Kirişoğlu, 1973-1975, Baha Matbaası, 359 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • İsmail Küçük'ün Objektifinden İstanbul-Elma Matbaacılık, 47 sayfa

  Lot No: 119

  Lot: 119

  İsmail Küçük'ün Objektifinden İstanbul-Elma Matbaacılık, 47 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Gazetecilik ve Habercilik-IPS İletişim Vakfı Yayınları, Çiler Dursun- Ragıp Duran- İncilay Cangöz, Derleyen: Sevda Alankuş, 216 sayfa

  Lot No: 120

  Lot: 120

  Gazetecilik ve Habercilik-IPS İletişim Vakfı Yayınları, Çiler Dursun- Ragıp Duran- İncilay Cangöz, Derleyen: Sevda Alankuş, 216 sayfa

  TLSold
  Place Bid
 • Kavak Yelleri-Ayedemir Balkan,2009 Boyut Yayıncılık,535 sayfa

  Lot No: 121

  Lot: 121

  Kavak Yelleri-Ayedemir Balkan,2009 Boyut Yayıncılık,535 sayfa

  TLSold
  Place Bid