Currency Converter:

Lot: 1

Current Price: 1,100 TL Starting Bid: 1,100 TL Estimated: TL Losing Winning

İstanbul Mavna ve Salapuryacıları Osmanlı A.Ş, 1 Aksiyon Hisse Senedi

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 • Lots
 • Winnings
 • İstanbul Mavna ve Salapuryacıları Osmanlı A.Ş, 1 Aksiyon Hisse Senedi

  Lot No: 1

  Lot: 1

  İstanbul Mavna ve Salapuryacıları Osmanlı A.Ş, 1 Aksiyon Hisse Senedi

  TLSold
 • Selanik Ziraat ve İmarat Anonim Osmanlı Şirketi Hisse Senedi, -haliyle

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Selanik Ziraat ve İmarat Anonim Osmanlı Şirketi Hisse Senedi, -haliyle

  TLSold
 • Adapazarı Türk Ticaret Bankası Türk Anonim Şirketi

  Lot No: 3

  Lot: 3

  Adapazarı Türk Ticaret Bankası Türk Anonim Şirketi

  TLSold
 • Anglo-Ottoman Tobacco Company

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Anglo-Ottoman Tobacco Company

  TLSold
 • Anglo-Ottoman Tobacco Company

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Anglo-Ottoman Tobacco Company

  TLSold
 • Osmanlı Hidiv Mısır Said Halim Paşa Demiryolu

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Osmanlı Hidiv Mısır Said Halim Paşa Demiryolu

  TLSold
 • Hazine-i Maliye-i Osmaniye Borçlanma Senedi, 110 Krş. Faizli, 1888

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Hazine-i Maliye-i Osmaniye Borçlanma Senedi, 110 Krş. Faizli, 1888

  TLSold
 • Eşya-i Askeriye Anonim Ticaret Şirketi

  Lot No: 8

  Lot: 8

  Eşya-i Askeriye Anonim Ticaret Şirketi

  TLSold
 • İstanbul Menba Suları Türk Anonim Şirketi, 25 Hisse

  Lot No: 9

  Lot: 9

  İstanbul Menba Suları Türk Anonim Şirketi, 25 Hisse

  TLSold
 • Memaliki Osmaniyede Ticaret ve Ziraat AŞ

  Lot No: 10

  Lot: 10

  Memaliki Osmaniyede Ticaret ve Ziraat AŞ

  TLSold
 • Bağdad Şirket-i İslamiyesi Şehbendaroğlu Limitet

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Bağdad Şirket-i İslamiyesi Şehbendaroğlu Limitet

  TLSold
 • Osmanlı Şirketi Hayriiye

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Osmanlı Şirketi Hayriiye

  TLSold
 • Şirketi Hayriye Temettü Hissesi

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Şirketi Hayriye Temettü Hissesi

  TLSold
 • Şirket-i Ticariye-i Osmaniye, 3 Lisan

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Şirket-i Ticariye-i Osmaniye, 3 Lisan

  TLSold
 • Kilis Zeytinyağı ve San TAŞ.

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Kilis Zeytinyağı ve San TAŞ.

  TLSold
 • Türk Umumi Tiyatro Anonim Şirketi 5 Hisse

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Türk Umumi Tiyatro Anonim Şirketi 5 Hisse

  TLSold
 • Türk Umumi Tiyatro Anonim Şirketi 25 Hisse

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Türk Umumi Tiyatro Anonim Şirketi 25 Hisse

  TLSold
 • Kooperatif Osmanlı Anonim Şirketi

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Kooperatif Osmanlı Anonim Şirketi

  TLSold
 • Osmanlı Demiryolu Kumpanyası Selanik-Dersaatdet İltizak Hattı, % 3 Faizli

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Osmanlı Demiryolu Kumpanyası Selanik-Dersaatdet İltizak Hattı, % 3 Faizli

  TLSold
 • Memalik-i Osmaniyede Regie Tütün Şirketi hisse senedi, Kuponlu

  Lot No: 20

  Lot: 20

  Memalik-i Osmaniyede Regie Tütün Şirketi hisse senedi, Kuponlu

  TLSold
 • Memalik-i Osmaniyede Regie Tütün Şirketi hisse senedi, Kuponsuz

  Lot No: 21

  Lot: 21

  Memalik-i Osmaniyede Regie Tütün Şirketi hisse senedi, Kuponsuz

  TLSold
 • Türkiye Cumhuriyeti % 5 Faizli Türk Borcu Tahvilleri, 1937

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Türkiye Cumhuriyeti % 5 Faizli Türk Borcu Tahvilleri, 1937

  TLSold
 • Dersaadet Küçük İstikrazat Sanayi AŞ.

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Dersaadet Küçük İstikrazat Sanayi AŞ.

  TLSold
 • Yeşilköy Banyoları AŞ 1 Hisse

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Yeşilköy Banyoları AŞ 1 Hisse

  TLSold
 • Yeşilköy Banyoları AŞ 100 Hisse

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Yeşilköy Banyoları AŞ 100 Hisse

  TLSold
 • Türkiye Kredi Bankası AO. Yeşil

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Türkiye Kredi Bankası AO. Yeşil

  TLSold
 • Türkiye Kredi Bankası AO. Mavi

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Türkiye Kredi Bankası AO. Mavi

  TLSold
 • Dersaadet Su Şirketi Osmanlı Anonim Şirketi Kurucu Hisse

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Dersaadet Su Şirketi Osmanlı Anonim Şirketi Kurucu Hisse

  TLSold
 • Dersaadet Su Şirketi Osmanlı Anonim Şirketi Normal Hisse

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Dersaadet Su Şirketi Osmanlı Anonim Şirketi Normal Hisse

  TLSold
 • İstanbul Şehremaneti, 1913 tarihli %5 Faizli Senet

  Lot No: 30

  Lot: 30

  İstanbul Şehremaneti, 1913 tarihli %5 Faizli Senet

  TLSold
 • Anadolu Demiryolları Anonim Şirketi 1 Hisse

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Anadolu Demiryolları Anonim Şirketi 1 Hisse

  TLSold
 • Osmanlı Donanma Cemiyeti Altı Lisan Piyango Seneti

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Osmanlı Donanma Cemiyeti Altı Lisan Piyango Seneti

  TLSold
 • Necef Eşref Tramvay Şirket Osmaniyesi, 2 Lisan

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Necef Eşref Tramvay Şirket Osmaniyesi, 2 Lisan

  TLSold
 • Emlak ve İstikrazat Aş Osmaniyesi, 100 Hisse

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Emlak ve İstikrazat Aş Osmaniyesi, 100 Hisse

  TLSold
 • Emlak ve İstikrazat Aş Osmaniyesi, 5 Hisse

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Emlak ve İstikrazat Aş Osmaniyesi, 5 Hisse

  TLSold
 • Credit Foncier Ottoman

  Lot No: 36

  Lot: 36

  Credit Foncier Ottoman

  TLSold
 • Societe Franco-Ottomane Pour La Fabrication Des Corps Gras, Fransız Osmanlı

  Lot No: 37

  Lot: 37

  Societe Franco-Ottomane Pour La Fabrication Des Corps Gras, Fransız Osmanlı

  TLSold
 • Nakliye-i Umumiyye Osmanlı Anonim Şirketi

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Nakliye-i Umumiyye Osmanlı Anonim Şirketi

  TLSold
 • Selanik Tramvay Elektrik Şirketi

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Selanik Tramvay Elektrik Şirketi

  TLSold
 • Haliç Vapurları Şirketi Osmanlı Anonim Şirketi, 5 Hisse

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Haliç Vapurları Şirketi Osmanlı Anonim Şirketi, 5 Hisse

  TLSold
 • Haliç Vapurları Şirketi Osmanlı Anonim Şirketi, 1 Hisse

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Haliç Vapurları Şirketi Osmanlı Anonim Şirketi, 1 Hisse

  TLSold
 • Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaayı Osmanlı Şirketi, 1911

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaayı Osmanlı Şirketi, 1911

  TLSold
 • Pedotti Osmanlı Tuğla ve Kiremit, 10 Hisse

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Pedotti Osmanlı Tuğla ve Kiremit, 10 Hisse

  TLSold
 • Pedotti Osmanlı Tuğla ve Kiremit, 5 Hisse

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Pedotti Osmanlı Tuğla ve Kiremit, 5 Hisse

  TLSold
 • Pedotti Osmanlı Tuğla ve Kiremit, 1 Hisse

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Pedotti Osmanlı Tuğla ve Kiremit, 1 Hisse

  TLSold
 • Osmanlı Bankası İpotek Belgesi

  Lot No: 46

  Lot: 46

  Osmanlı Bankası İpotek Belgesi

  TLSold
 • Çimentodan Tuğla ve Bilcümle Malzemeyi İnşaaiye İmal ve Ticaretine Mahsus

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Çimentodan Tuğla ve Bilcümle Malzemeyi İnşaaiye İmal ve Ticaretine Mahsus

  TLSold
 • Gaz ve Elektrik ile Tenvir İçin Osmanlı Anonim Şirketi

  Lot No: 48

  Lot: 48

  Gaz ve Elektrik ile Tenvir İçin Osmanlı Anonim Şirketi

  TLSold
 • Gaz ve Elektrik ile Tenvir İçin Osmanlı Anonim Şirketi

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Gaz ve Elektrik ile Tenvir İçin Osmanlı Anonim Şirketi

  TLSold
 • Osmanlı Kilim Anonim Şirketi

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Osmanlı Kilim Anonim Şirketi

  TLSold
 • Boğaziçi Beykoz Parkı Osmanlı Anonim Şirketi

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Boğaziçi Beykoz Parkı Osmanlı Anonim Şirketi

  TLSold
 • Selanik Ticaret şirketi 5 Hisse

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Selanik Ticaret şirketi 5 Hisse

  TLSold
 • Dersaadet Tramvay Elektrik Şirketi

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Dersaadet Tramvay Elektrik Şirketi

  TLSold
 • İstanbul Gaz Şirketi Yeniköy-Pera

  Lot No: 54

  Lot: 54

  İstanbul Gaz Şirketi Yeniköy-Pera

  TLSold
 • Şark Tütünleri Osmanlı Anonim Şirketi

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Şark Tütünleri Osmanlı Anonim Şirketi

  TLSold
 • Şark Tütünleri Osmanlı Anonim Şirketi

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Şark Tütünleri Osmanlı Anonim Şirketi

  TLSold
 • Ay Yıldız Çimento Osmanlı Anonim Şirketi

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Ay Yıldız Çimento Osmanlı Anonim Şirketi

  TLSold
 • Osmanlı Borçlanma Senedi 1890 Tarihli, %4 Faizli

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Osmanlı Borçlanma Senedi 1890 Tarihli, %4 Faizli

  TLSold
 • mütekaidin-i mülkiye ve askeriye ve Türk Ocağı ve İdman Hisse Senedi

  Lot No: 59

  Lot: 59

  mütekaidin-i mülkiye ve askeriye ve Türk Ocağı ve İdman Hisse Senedi

  TLSold
 • Osmanlı Anonim Şirketi Müteşebiyesi

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Osmanlı Anonim Şirketi Müteşebiyesi

  TLSold
 • Türkiye Kibrit İnhisarı Türk Anonim Şirketi

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Türkiye Kibrit İnhisarı Türk Anonim Şirketi

  TLSold
 • Kibrit İmaline Mahsus Anonim Osmanlı Şirketi Kurucu hisse

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Kibrit İmaline Mahsus Anonim Osmanlı Şirketi Kurucu hisse

  TLSold
 • Anadolu Çimentoları Türk Anonim Şirketi

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Anadolu Çimentoları Türk Anonim Şirketi

  TLSold
 • Kavacık Efene Çukuru Altın İle Mahlut Simli Kurşun Madeni Türk Anonim Şirketi

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Kavacık Efene Çukuru Altın İle Mahlut Simli Kurşun Madeni Türk Anonim Şirketi

  TLSold
 • Kavacık Efene Çukuru Altın İle Mahlut Simli Kurşun Madeni Türk Anonim Şirketi

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Kavacık Efene Çukuru Altın İle Mahlut Simli Kurşun Madeni Türk Anonim Şirketi

  TLSold
 • Regie de Terrains a Salonique, Selanik Tramvay Şirketi

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Regie de Terrains a Salonique, Selanik Tramvay Şirketi

  TLSold
 • Osmanlı Tombak Şirketi

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Osmanlı Tombak Şirketi

  TLSold
 • Bergama Tütün Müstahsilleri Kooperatifi

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Bergama Tütün Müstahsilleri Kooperatifi

  TLSold
 • Türkiye Palamutçuları Anonim Şirketi 10 Hisse

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Türkiye Palamutçuları Anonim Şirketi 10 Hisse

  TLSold
 • Türkiye Palamutçuları Anonim Şirketi 1 Hisse

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Türkiye Palamutçuları Anonim Şirketi 1 Hisse

  TLSold
 • Ray Bank TAŞ.

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Ray Bank TAŞ.

  TLSold
 • Osmanlı Bankası İpotek Belgesi

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Osmanlı Bankası İpotek Belgesi

  TLSold
 • Selanik Bankası

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Selanik Bankası

  TLSold
 • Şark Osmanlı Tütün Anonim Şirketi

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Şark Osmanlı Tütün Anonim Şirketi

  TLSold
 • Kibrit İmaline Mahsus Anonim Osmanlı Şirketi

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Kibrit İmaline Mahsus Anonim Osmanlı Şirketi

  TLSold
 • İstanbul'da Havagazı ve Elektrik Teşebbüsatı Sınayie Türk Anonim Şirketi

  Lot No: 76

  Lot: 76

  İstanbul'da Havagazı ve Elektrik Teşebbüsatı Sınayie Türk Anonim Şirketi

  TLSold
 • İstanbul'da Havagazı ve Elektrik Teşebbüsatı Sınayie Türk Anonim Şirketi

  Lot No: 77

  Lot: 77

  İstanbul'da Havagazı ve Elektrik Teşebbüsatı Sınayie Türk Anonim Şirketi

  TLSold
 • Caramanian Iron Corporation Limited Mavi

  Lot No: 78

  Lot: 78

  Caramanian Iron Corporation Limited Mavi

  TLSold
 • Caramanian Iron Corporation Limited Kırmızı

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Caramanian Iron Corporation Limited Kırmızı

  TLSold
 • Caramanian Iron Corporation Limited Kahve

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Caramanian Iron Corporation Limited Kahve

  TLSold
 • Hüdavendigar Osmanlı Anonim Seyri Sefain Şirketi

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Hüdavendigar Osmanlı Anonim Seyri Sefain Şirketi

  TLSold
 • Türkiye Vakıflar Bankası-En Büyük Küpür, 10.000

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Türkiye Vakıflar Bankası-En Büyük Küpür, 10.000

  TLSold
 • Osmanlı Anadolu Şimendifer Seri 3

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Osmanlı Anadolu Şimendifer Seri 3

  TLSold
 • Osmanlı Anonim Lastik Şirketi, 5 Hisse

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Osmanlı Anonim Lastik Şirketi, 5 Hisse

  TLSold
 • Magic Sineması, 5 Hisse

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Magic Sineması, 5 Hisse

  TLSold
 • Anadolu Milli Mahsulat Osmanlı Anonim Şirketi

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Anadolu Milli Mahsulat Osmanlı Anonim Şirketi

  TLSold
 • Osmanlı Borçlanma Senedi %4 Faizli, 1903

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Osmanlı Borçlanma Senedi %4 Faizli, 1903

  TLSold
 • Osmanlı Borçlanma Senedi %5 Faizli, 1914

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Osmanlı Borçlanma Senedi %5 Faizli, 1914

  TLSold
 • İstanbul Omnibüs Otobüs Şirketi

  Lot No: 89

  Lot: 89

  İstanbul Omnibüs Otobüs Şirketi

  TLSold
 • Selanik Tramvay Şirketi Tahvili

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Selanik Tramvay Şirketi Tahvili

  TLSold
 • Osmanlı Aydınlatma Osmanku Şirketi

  Lot No: 91

  Lot: 91

  Osmanlı Aydınlatma Osmanku Şirketi

  TLSold
 • İttihadı Maadin Türk Anonim Şirketi, 5 Hisse

  Lot No: 92

  Lot: 92

  İttihadı Maadin Türk Anonim Şirketi, 5 Hisse

  TLSold
 • İttihadı Maadin Türk Anonim Şirketi, 10 Hisse

  Lot No: 93

  Lot: 93

  İttihadı Maadin Türk Anonim Şirketi, 10 Hisse

  TLSold
 • Ereğli Şirketi 12 Kasım 1913 Tarihli

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Ereğli Şirketi 12 Kasım 1913 Tarihli

  TLSold
 • Ereğli Şirketi 31 Ocak 1911 Tarihli

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Ereğli Şirketi 31 Ocak 1911 Tarihli

  TLSold
 • Balya Kara Aydın Madenleri Osmanlı Anonim Şirketi Matbuu Fiskalli

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Balya Kara Aydın Madenleri Osmanlı Anonim Şirketi Matbuu Fiskalli

  TLSold
 • Balya Kara Aydın Madenleri Osmanlı Anonim Şirketi Fiskalsiz

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Balya Kara Aydın Madenleri Osmanlı Anonim Şirketi Fiskalsiz

  TLSold
 • İmtiyazlı İspermeçet ve İstearik Şirket-i Osmaniyesi

  Lot No: 98

  Lot: 98

  İmtiyazlı İspermeçet ve İstearik Şirket-i Osmaniyesi

  TLSold
 • Amasra Kömür Madenleri Osmanlı şirketi

  Lot No: 99

  Lot: 99

  Amasra Kömür Madenleri Osmanlı şirketi

  TLSold
 • Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri, Specimen

  Lot No: 100

  Lot: 100

  Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri, Specimen

  TLSold
 • Sasa Suni ve Sentetik Elyaf Sanayii AŞ, Specimen

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Sasa Suni ve Sentetik Elyaf Sanayii AŞ, Specimen

  TLSold
 • Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim AŞ, Specimen

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim AŞ, Specimen

  TLSold
 • Uysa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim AŞ, Specimen

  Lot No: 103

  Lot: 103

  Uysa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim AŞ, Specimen

  TLSold
 • Olmuksa Mukavva ve Ticaret Sanayi AŞ, Specimen

  Lot No: 104

  Lot: 104

  Olmuksa Mukavva ve Ticaret Sanayi AŞ, Specimen

  TLSold
 • Uysa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim AŞ, 20 Hisse

  Lot No: 105

  Lot: 105

  Uysa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim AŞ, 20 Hisse

  TLSold
 • Uysa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim AŞ, 20,000 Hisse

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Uysa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim AŞ, 20,000 Hisse

  TLSold
 • Pilsa Plastik Sanayi AŞ, 10,000 Hisse

  Lot No: 107

  Lot: 107

  Pilsa Plastik Sanayi AŞ, 10,000 Hisse

  TLSold
 • Temsa Termomekanik Sanayi ve Ticaret Anonim AŞ, 1 Hisse

  Lot No: 108

  Lot: 108

  Temsa Termomekanik Sanayi ve Ticaret Anonim AŞ, 1 Hisse

  TLSold
 • Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ, 10 Hisse

  Lot No: 109

  Lot: 109

  Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ, 10 Hisse

  TLSold
 • Osmanlı Bankası Specimen Mevduat Cüzdanı

  Lot No: 110

  Lot: 110

  Osmanlı Bankası Specimen Mevduat Cüzdanı

  TLSold
 • Türkiye Halk Bankası

  Lot No: 111

  Lot: 111

  Türkiye Halk Bankası

  TLSold
 • Garanti Bankası 5 Hisse

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Garanti Bankası 5 Hisse

  TLSold
 • Garanti Bankası 1 Hisse

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Garanti Bankası 1 Hisse

  TLSold
 • Garanti Bankası 20 Hisse

  Lot No: 114

  Lot: 114

  Garanti Bankası 20 Hisse

  TLSold
 • İstanbul Bankası Musevi Vatandaş Hayim Konfidan'a Adına Senet, 1 Hisse

  Lot No: 115

  Lot: 115

  İstanbul Bankası Musevi Vatandaş Hayim Konfidan'a Adına Senet, 1 Hisse

  TLSold
 • İstanbul Bankası Musevi Vatandaş Hayim Konfidan'a Adına Senet, 1 Hisse

  Lot No: 116

  Lot: 116

  İstanbul Bankası Musevi Vatandaş Hayim Konfidan'a Adına Senet, 1 Hisse

  TLSold
 • Hektaş Ticaret AŞ. Matbu Fiskalli Tahvil

  Lot No: 117

  Lot: 117

  Hektaş Ticaret AŞ. Matbu Fiskalli Tahvil

  TLSold
 • TC Maliye Bakanlığı %18 Faizli Devlet İç Borçlanma Tahvili, 1980

  Lot No: 118

  Lot: 118

  TC Maliye Bakanlığı %18 Faizli Devlet İç Borçlanma Tahvili, 1980

  TLSold
 • TC Maliye Bakanlığı %18 Faizli Devlet İç Borçlanma Tahvili, 1979

  Lot No: 119

  Lot: 119

  TC Maliye Bakanlığı %18 Faizli Devlet İç Borçlanma Tahvili, 1979

  TLSold
 • TC Maliye Bakanlığı %18 Faizli Devlet İç Borçlanma Tahvili, 1980

  Lot No: 120

  Lot: 120

  TC Maliye Bakanlığı %18 Faizli Devlet İç Borçlanma Tahvili, 1980

  TLSold
 • Form Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ

  Lot No: 121

  Lot: 121

  Form Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ

  TLSold
 • Devsan Gıda Sanayi AŞ İki Hisse

  Lot No: 122

  Lot: 122

  Devsan Gıda Sanayi AŞ İki Hisse

  TLSold
 • Devsan Gıda Sanayi AŞ Bir Hisse

  Lot No: 123

  Lot: 123

  Devsan Gıda Sanayi AŞ Bir Hisse

  TLSold
 • Arşimidis Müessesesi Otomobil Malzemesi Ticareti TAŞ.

  Lot No: 124

  Lot: 124

  Arşimidis Müessesesi Otomobil Malzemesi Ticareti TAŞ.

  TLSold
 • Gönen Kaplıcaları İşletmesi AŞ.

  Lot No: 125

  Lot: 125

  Gönen Kaplıcaları İşletmesi AŞ.

  TLSold
 • Gümüş Sanayi ve Ticaret AŞ.-Kurucu Erbakan Islak İmzalı

  Lot No: 126

  Lot: 126

  Gümüş Sanayi ve Ticaret AŞ.-Kurucu Erbakan Islak İmzalı

  TLSold
 • Gümüş Sanayi ve Ticaret AŞ.-Kurucu Erbakan Normal İmzalı

  Lot No: 127

  Lot: 127

  Gümüş Sanayi ve Ticaret AŞ.-Kurucu Erbakan Normal İmzalı

  TLSold
 • Sınai ve Ticari Zümreler İşletme Türk AŞ.

  Lot No: 128

  Lot: 128

  Sınai ve Ticari Zümreler İşletme Türk AŞ.

  TLSold
 • Sınai ve Ticari Zümreler İşletme Türk AŞ. Matbu Fiskalli

  Lot No: 129

  Lot: 129

  Sınai ve Ticari Zümreler İşletme Türk AŞ. Matbu Fiskalli

  TLSold
 • Karamürsel Mensucat ve Ticaret AŞ.

  Lot No: 130

  Lot: 130

  Karamürsel Mensucat ve Ticaret AŞ.

  TLSold
 • Karamürsel Mensucat ve Ticaret AŞ.

  Lot No: 131

  Lot: 131

  Karamürsel Mensucat ve Ticaret AŞ.

  TLSold
 • Karamürsel Mensucat ve Ticaret AŞ.

  Lot No: 132

  Lot: 132

  Karamürsel Mensucat ve Ticaret AŞ.

  TLSold
 • Türk Ticaret Bankası AŞ. Hamiline Yazılı Mevduat Sertifikası, 5 Milyon

  Lot No: 133

  Lot: 133

  Türk Ticaret Bankası AŞ. Hamiline Yazılı Mevduat Sertifikası, 5 Milyon

  TLSold
 • Türk Ticaret Bankası AŞ. Hamiline Yazılı Mevduat Sertifikası, 15 Milyon

  Lot No: 134

  Lot: 134

  Türk Ticaret Bankası AŞ. Hamiline Yazılı Mevduat Sertifikası, 15 Milyon

  TLSold
 • Türk Ticaret Bankası AŞ. Hamiline Yazılı Mevduat Sertifikası, 50 Milyon

  Lot No: 135

  Lot: 135

  Türk Ticaret Bankası AŞ. Hamiline Yazılı Mevduat Sertifikası, 50 Milyon

  TLSold
 • Türk Ticaret Bankası AŞ. Hamiline Yazılı Mevduat Sertifikası, 100 Milyon

  Lot No: 136

  Lot: 136

  Türk Ticaret Bankası AŞ. Hamiline Yazılı Mevduat Sertifikası, 100 Milyon

  TLSold
 • Konut İnşaat AŞ.

  Lot No: 137

  Lot: 137

  Konut İnşaat AŞ.

  TLSold
 • Konutaş Konut Geliştirme AŞ.

  Lot No: 138

  Lot: 138

  Konutaş Konut Geliştirme AŞ.

  TLSold
 • Arı İnşaat AŞ

  Lot No: 139

  Lot: 139

  Arı İnşaat AŞ

  TLSold
 • Yunan Hisse Senedi

  Lot No: 140

  Lot: 140

  Yunan Hisse Senedi

  TLSold
 • Atina-Pire Tramvay Liman Şirketi

  Lot No: 141

  Lot: 141

  Atina-Pire Tramvay Liman Şirketi

  TLSold
 • Yunan Hisse Senedi, Fiskalli-Türkiye'de İşlem Görmüş,

  Lot No: 142

  Lot: 142

  Yunan Hisse Senedi, Fiskalli-Türkiye'de İşlem Görmüş,

  TLSold
 • Yunan Hisse Senedi, Corinthe Kanalı

  Lot No: 143

  Lot: 143

  Yunan Hisse Senedi, Corinthe Kanalı

  TLSold
 • Panama Kanalı 1888

  Lot No: 144

  Lot: 144

  Panama Kanalı 1888

  TLSold
 • Panama Kanalı 1880

  Lot No: 145

  Lot: 145

  Panama Kanalı 1880

  TLSold
 • Amerika Hisse Senedi 1877

  Lot No: 146

  Lot: 146

  Amerika Hisse Senedi 1877

  TLSold
 • Amerika, New York Merkezi Demiryolu Şirketi 1000$, 1980

  Lot No: 147

  Lot: 147

  Amerika, New York Merkezi Demiryolu Şirketi 1000$, 1980

  TLSold
 • Amerika, Trans World Airlines

  Lot No: 148

  Lot: 148

  Amerika, Trans World Airlines

  TLSold
 • Belçika Hisse Senedi

  Lot No: 149

  Lot: 149

  Belçika Hisse Senedi

  TLSold
 • Çin Hisse Senedi 1920

  Lot No: 150

  Lot: 150

  Çin Hisse Senedi 1920

  TLSold
 • Alman 1000 Mark Filigranı

  Lot No: 151

  Lot: 151

  Alman 1000 Mark Filigranı

  TLSold
 • İran Fiskalli Tahvil

  Lot No: 152

  Lot: 152

  İran Fiskalli Tahvil

  TLSold
 • Mısır Tahvili-Türkiye'de İşlem Görmüş,

  Lot No: 153

  Lot: 153

  Mısır Tahvili-Türkiye'de İşlem Görmüş,

  TLSold
 • Rus çimento Hisse Senedi 1895

  Lot No: 154

  Lot: 154

  Rus çimento Hisse Senedi 1895

  TLSold
 • Abdi Fuad Akev ve Şürekası Hisseli Komandit Şirketi Hisse Senedi, 1943

  Lot No: 155

  Lot: 155

  Abdi Fuad Akev ve Şürekası Hisseli Komandit Şirketi Hisse Senedi, 1943

  TLSold
 • Abdi Fuad Akev ve Şürekası Hisseli Komandit Şirketi Hisse Senedi, 1955

  Lot No: 156

  Lot: 156

  Abdi Fuad Akev ve Şürekası Hisseli Komandit Şirketi Hisse Senedi, 1955

  TLSold
 • Abdi Fuad Akev ve Şürekası Hisseli Komandit Şirketi Hisse Senedi, 1951

  Lot No: 157

  Lot: 157

  Abdi Fuad Akev ve Şürekası Hisseli Komandit Şirketi Hisse Senedi, 1951

  TLSold