Currency Converter:

Lot: 1

Current Price: 32 TL Starting Bid: 10 TL Estimated: TL Losing Winning

Mehmed Ali Feridun, İlk Musiki Kitabı, 1927 Yılı İstanbul

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 • Lots
 • Winnings
 • Mehmed Ali Feridun, İlk Musiki Kitabı, 1927 Yılı İstanbul

  Lot No: 1

  Lot: 1

  Mehmed Ali Feridun, İlk Musiki Kitabı, 1927 Yılı İstanbul

  TLSold
 • Bandırmalı Koca Emirzâde, İslam Teşkilatı Esasen Nasıldır? 1332(1916), İstanbu

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Bandırmalı Koca Emirzâde, İslam Teşkilatı Esasen Nasıldır? 1332(1916), İstanbu

  TLSold
 • Safahat, Beşinci Kitab, Hatıralar, 1336 (1920) Yılı

  Lot No: 3

  Lot: 3

  Safahat, Beşinci Kitab, Hatıralar, 1336 (1920) Yılı

  TLSold
 • 1927 Senesinde Anonim ve Sermaye. Remzi Saka, İstanbul Matbaası

  Lot No: 4

  Lot: 4

  1927 Senesinde Anonim ve Sermaye. Remzi Saka, İstanbul Matbaası

  TLSold
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar, İffet, 1312 (1896)

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Hüseyin Rahmi Gürpınar, İffet, 1312 (1896)

  TLSold
 • İlm-i Mali, Ayni Zâde Hasan Tahsin, İstanbul, 1926

  Lot No: 6

  Lot: 6

  İlm-i Mali, Ayni Zâde Hasan Tahsin, İstanbul, 1926

  TLSold
 • Makedonya Tarihçe-i Devri İnkılâb, Piyade Yüzbaşılarından Selanikli Şemseddin

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Makedonya Tarihçe-i Devri İnkılâb, Piyade Yüzbaşılarından Selanikli Şemseddin

  TLSold
 • Kuran-ı Kerim, 1910 Yılına Ait Matbaa-ı Amire'de Basılmış, Haliyle

  Lot No: 8

  Lot: 8

  Kuran-ı Kerim, 1910 Yılına Ait Matbaa-ı Amire'de Basılmış, Haliyle

  TLSold
 • Yizyokratlardan Günümüze Kadar İktisad ve Mezhebler Tarihi, Tercüme Eden:

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Yizyokratlardan Günümüze Kadar İktisad ve Mezhebler Tarihi, Tercüme Eden:

  TLSold
 • Mehmed Murat Tarihi Umumi, 6.Cilt, 1328 (1910), Dersaadet

  Lot No: 10

  Lot: 10

  Mehmed Murat Tarihi Umumi, 6.Cilt, 1328 (1910), Dersaadet

  TLSold
 • Yeni Edebiyat, Üsküdar İdadisi (Lise), Lise Edebiyat Muallimi Muhyiddin, 1330

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Yeni Edebiyat, Üsküdar İdadisi (Lise), Lise Edebiyat Muallimi Muhyiddin, 1330

  TLSold
 • Tecrübe Üzerine Müessese Psikoloji Tercüme Edeni: Hüseyin Cahit (Yalçın),

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Tecrübe Üzerine Müessese Psikoloji Tercüme Edeni: Hüseyin Cahit (Yalçın),

  TLSold
 • Bedrekayı Lisan-ı Fransevi, Tercüme Eden: Beşir Fuad, İstanbul-1301 (1881)

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Bedrekayı Lisan-ı Fransevi, Tercüme Eden: Beşir Fuad, İstanbul-1301 (1881)

  TLSold
 • Mükemmel Rehberi Fransevi 2.Kısım, Matbaa-ı Dernersiyon Dersaadet Sirkeci 1328

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Mükemmel Rehberi Fransevi 2.Kısım, Matbaa-ı Dernersiyon Dersaadet Sirkeci 1328

  TLSold
 • Ahmet Cevdet Kısas-ı Enviya Tevarihi Hulefa, 8.Cilt, Haliyle

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Ahmet Cevdet Kısas-ı Enviya Tevarihi Hulefa, 8.Cilt, Haliyle

  TLSold
 • Memalik-i Osmaniye Duahn (Tütün) İdareyi İnhisariyesi İlmuhaberi Gönen

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Memalik-i Osmaniye Duahn (Tütün) İdareyi İnhisariyesi İlmuhaberi Gönen

  TLSold
 • İstanbul - Eyüb Sultan Beldesine Ait Maliye Tahsil Makbuzu 1917 Yılı

  Lot No: 17

  Lot: 17

  İstanbul - Eyüb Sultan Beldesine Ait Maliye Tahsil Makbuzu 1917 Yılı

  TLSold
 • İstanbul - Eyüb Sultan Beldesine Ait Maliye Tahsil Makbuzu 1914 Yılı

  Lot No: 18

  Lot: 18

  İstanbul - Eyüb Sultan Beldesine Ait Maliye Tahsil Makbuzu 1914 Yılı

  TLSold
 • İstanbul - Eyüb Sultan Beldesine Ait Maliye Tahsil Makbuzu 1913 Yılı

  Lot No: 19

  Lot: 19

  İstanbul - Eyüb Sultan Beldesine Ait Maliye Tahsil Makbuzu 1913 Yılı

  TLSold
 • İstanbul - Eyüb Sultan Beldesine Ait Maliye Tahsil Makbuzu 1915 Yılı

  Lot No: 20

  Lot: 20

  İstanbul - Eyüb Sultan Beldesine Ait Maliye Tahsil Makbuzu 1915 Yılı

  TLSold
 • İstanbul - Eyüb Sultan Beldesine Ait Maliye Tahsil Makbuzu 1913 Yılı

  Lot No: 21

  Lot: 21

  İstanbul - Eyüb Sultan Beldesine Ait Maliye Tahsil Makbuzu 1913 Yılı

  TLSold
 • Samsun'da Narmanlı Zade Hacı Mustafa İplik Manifatura Ticarethanesi Makbuzu

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Samsun'da Narmanlı Zade Hacı Mustafa İplik Manifatura Ticarethanesi Makbuzu

  TLSold
 • Osmanlıca Remil (Fal) Kitabı, Müellifi Seyyid Süleyman Hüseyni, 1925 İstanbul

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Osmanlıca Remil (Fal) Kitabı, Müellifi Seyyid Süleyman Hüseyni, 1925 İstanbul

  TLSold
 • Osmanlıca Hukuk Ders Notları Tarihsiz

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Osmanlıca Hukuk Ders Notları Tarihsiz

  TLSold
 • Osmanlıca Zikir Adabı Tarihsiz

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Osmanlıca Zikir Adabı Tarihsiz

  TLSold
 • Ulumu Siyasiyye ve İktisadiyye Mecmuası Nisan 1918 Senesi, Dersaadet Sene 1,

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Ulumu Siyasiyye ve İktisadiyye Mecmuası Nisan 1918 Senesi, Dersaadet Sene 1,

  TLSold
 • Mevalid-i Hikayeyi Nebiyye İslam Tarihiyle İlgili Kasideler 1311 (1897) İstanbul

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Mevalid-i Hikayeyi Nebiyye İslam Tarihiyle İlgili Kasideler 1311 (1897) İstanbul

  TLSold
 • İktisat, Mahmud Esad, 1318 (1902), İstanbul

  Lot No: 28

  Lot: 28

  İktisat, Mahmud Esad, 1318 (1902), İstanbul

  TLSold
 • Mebaligul Hüküm, Tercüme Eden Şair Nevres Efendi, İslam Tarihiyle Alakalı

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Mebaligul Hüküm, Tercüme Eden Şair Nevres Efendi, İslam Tarihiyle Alakalı

  TLSold
 • Beş Buçuk Asırlık Türk Tababet Tarihi, Bursalı Doktor Osman Şevki,

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Beş Buçuk Asırlık Türk Tababet Tarihi, Bursalı Doktor Osman Şevki,

  TLSold
 • Bursa - Mudanya Güverte Bileti, İstanbul Hamidiye Matbaası

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Bursa - Mudanya Güverte Bileti, İstanbul Hamidiye Matbaası

  TLSold
 • Serveti Fünun Dergisi 1340(1925), Sayı 1479, Kapağında Halide Edip Adıvar Mevcut

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Serveti Fünun Dergisi 1340(1925), Sayı 1479, Kapağında Halide Edip Adıvar Mevcut

  TLSold
 • Riya Ziyyat Osmanlıca Dergi, 26 Nisan 1341 (1925) Sayı5

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Riya Ziyyat Osmanlıca Dergi, 26 Nisan 1341 (1925) Sayı5

  TLSold
 • Terbiye ve Vareste, Mütercimi: Doktor Abdullah Cevdet, İstanbul Milli Matbaa

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Terbiye ve Vareste, Mütercimi: Doktor Abdullah Cevdet, İstanbul Milli Matbaa

  TLSold
 • Türk Ocakları Kongresi, 1924, Fotokopi Halinde

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Türk Ocakları Kongresi, 1924, Fotokopi Halinde

  TLSold
 • İslam Tarihi, Muharrir Ömer Rıza Doğrul, 1928 İstanbul, 8.Cilt

  Lot No: 36

  Lot: 36

  İslam Tarihi, Muharrir Ömer Rıza Doğrul, 1928 İstanbul, 8.Cilt

  TLSold
 • 1922 Yılına Ait Gümülcinede Arsa Satışı Üzerine Ait Osmanlıca Vesika (Mübade

  Lot No: 37

  Lot: 37

  1922 Yılına Ait Gümülcinede Arsa Satışı Üzerine Ait Osmanlıca Vesika (Mübade

  TLSold
 • Osmanlı Ziraat ve Ticaret Gazetesi Salih Zeki 1326 (1919), Sayı: 134

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Osmanlı Ziraat ve Ticaret Gazetesi Salih Zeki 1326 (1919), Sayı: 134

  TLSold
 • Umuru Umumiye Maliye Teftişiyyesi Antetli, Osmanlıca Mektup

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Umuru Umumiye Maliye Teftişiyyesi Antetli, Osmanlıca Mektup

  TLSold
 • Duyunu Umumiye Osmanlı İdaresi Makbuz Senedi 1332(1919)

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Duyunu Umumiye Osmanlı İdaresi Makbuz Senedi 1332(1919)

  TLSold
 • Duyunu Umumiye Osmanlı İdaresi Makbuz Senedi 1332(1919)

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Duyunu Umumiye Osmanlı İdaresi Makbuz Senedi 1332(1919)

  TLSold
 • Selim Sırrı Tarcan, İsveç Usulu Terbiyye ve Bedeniyye, Tefeyyüz Kitaphanesi,

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Selim Sırrı Tarcan, İsveç Usulu Terbiyye ve Bedeniyye, Tefeyyüz Kitaphanesi,

  TLSold
 • Hanımlara Mahsus Malumat Osmanlıca Malutmat Dergisinin Ekidir, Sayı:28, 1313

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Hanımlara Mahsus Malumat Osmanlıca Malutmat Dergisinin Ekidir, Sayı:28, 1313

  TLSold
 • Osmanlıca Cem Dergisi Sayı:13, Yıl:1911

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Osmanlıca Cem Dergisi Sayı:13, Yıl:1911

  TLSold
 • Şefika Hanıma Ait Pasaport Vesikası 1926 Yılı

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Şefika Hanıma Ait Pasaport Vesikası 1926 Yılı

  TLSold
 • 1927 Yılı istanbul ile İlgili Broşür Rehber Niteliğinde

  Lot No: 46

  Lot: 46

  1927 Yılı istanbul ile İlgili Broşür Rehber Niteliğinde

  TLSold
 • Eseri Cedid Ahdi Hümayun Antetli, Osmanlıca Mektup

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Eseri Cedid Ahdi Hümayun Antetli, Osmanlıca Mektup

  TLSold
 • Ulumu İktisadiyye ve İçtimai Mecmuası, Farklı Yazarların Konu Başlıklarıyla

  Lot No: 48

  Lot: 48

  Ulumu İktisadiyye ve İçtimai Mecmuası, Farklı Yazarların Konu Başlıklarıyla

  TLSold
 • Ulumu İktisadiyye ve İçtimai Mecmuası, Farklı Yazarların Konu Başlıklarıyla

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Ulumu İktisadiyye ve İçtimai Mecmuası, Farklı Yazarların Konu Başlıklarıyla

  TLSold
 • Salih Saim Cemili Hikemiyye 1306 (1890) Uşşaki Zade Halil Ziya Hamdi ve Vaaz-ı

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Salih Saim Cemili Hikemiyye 1306 (1890) Uşşaki Zade Halil Ziya Hamdi ve Vaaz-ı

  TLSold
 • Hıfzı Sıhhat, Doktor Besim Ömer, 1914 (1330)

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Hıfzı Sıhhat, Doktor Besim Ömer, 1914 (1330)

  TLSold
 • Meyhanede Hanımlar, Hüseyin Rahmi Gürpınar, 1341 (1925)

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Meyhanede Hanımlar, Hüseyin Rahmi Gürpınar, 1341 (1925)

  TLSold
 • Terbiye ve Talim Umdeleri Abdül Feyyaz Tevfik, 1340 (1925)

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Terbiye ve Talim Umdeleri Abdül Feyyaz Tevfik, 1340 (1925)

  TLSold
 • Envarul Kudsiyye (Tasavvufla İlgili) 1302 (1886)

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Envarul Kudsiyye (Tasavvufla İlgili) 1302 (1886)

  TLSold
 • Ahlak Terbiyesi, Tercüme Eden: Hüseyin Cahid, 1928 İstanbul

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Ahlak Terbiyesi, Tercüme Eden: Hüseyin Cahid, 1928 İstanbul

  TLSold
 • Türk Yurdu Dergisi, Yusuf Akçura, 1.Cilt, 1328 (1912)

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Türk Yurdu Dergisi, Yusuf Akçura, 1.Cilt, 1328 (1912)

  TLSold
 • Türk Yurdu Dergisi, Yusuf Akçuıra, 2.Cild, 1328 (1912)

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Türk Yurdu Dergisi, Yusuf Akçuıra, 2.Cild, 1328 (1912)

  TLSold
 • Türk Yurdu Dergisi, Yusuf Akçuıra, 3.Cild, 1329 (1913)

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Türk Yurdu Dergisi, Yusuf Akçuıra, 3.Cild, 1329 (1913)

  TLSold
 • Türk Yurdu Dergisi, Yusuf Akçura, Haliyle, Ön ve Arka Kapak Yoktur, Sayfa

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Türk Yurdu Dergisi, Yusuf Akçura, Haliyle, Ön ve Arka Kapak Yoktur, Sayfa

  TLSold
 • Resimli Gazete, 1926, Sayı:144, Kadın Boksörler, Alt Tarafında Yırtık Var

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Resimli Gazete, 1926, Sayı:144, Kadın Boksörler, Alt Tarafında Yırtık Var

  TLSold
 • Osmanlıca Hilal-i Ahdar Dergisi, 1928 Yılı, Sayı:11

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Osmanlıca Hilal-i Ahdar Dergisi, 1928 Yılı, Sayı:11

  TLSold
 • Arkası Osmanlıca Mektuplu, Renklendirilmiş Fotoğraf

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Arkası Osmanlıca Mektuplu, Renklendirilmiş Fotoğraf

  TLSold
 • Edirne Fotoğraf Stüdyosu, Bol Madalyalı İki Subay (Osmanlı) Önlerindeki

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Edirne Fotoğraf Stüdyosu, Bol Madalyalı İki Subay (Osmanlı) Önlerindeki

  TLSold
 • Antetli Fatura İzmir Matbaacılık Anonim Şirketi

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Antetli Fatura İzmir Matbaacılık Anonim Şirketi

  TLSold
 • Osmanlı Kabinet Fotoğraf, Kadın Portre

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Osmanlı Kabinet Fotoğraf, Kadın Portre

  TLSold
 • 1934 Yılına Ait Osmanlıca Yazılmış Bir Mektup

  Lot No: 66

  Lot: 66

  1934 Yılına Ait Osmanlıca Yazılmış Bir Mektup

  TLSold
 • Soğuk Kabartma Damgalı, Osmanlıca Asker Fotoğrafı

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Soğuk Kabartma Damgalı, Osmanlıca Asker Fotoğrafı

  TLSold
 • 1870 Tarihli Osmanlıca Mektup

  Lot No: 68

  Lot: 68

  1870 Tarihli Osmanlıca Mektup

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Fesli Çocuk ve Ailesi Hatıra Fotoğrafı, Sepya, Haliyle

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Osmanlı Dönemi Fesli Çocuk ve Ailesi Hatıra Fotoğrafı, Sepya, Haliyle

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Sepya Fotoğrafı, Çiftlik Hatırası, Haliyle

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Osmanlı Dönemi Sepya Fotoğrafı, Çiftlik Hatırası, Haliyle

  TLSold
 • 1.Dünya Savaşı Yaralı Osmanlı Askerleri, Papaz ve Rahibe Detaylı-9*15cm

  Lot No: 71

  Lot: 71

  1.Dünya Savaşı Yaralı Osmanlı Askerleri, Papaz ve Rahibe Detaylı-9*15cm

  TLSold
 • Armudi Formunda, 1902 Tarihi, Dini Dualar

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Armudi Formunda, 1902 Tarihi, Dini Dualar

  TLSold
 • Osmanlıca Cem Dergisi, Sayı:8, Yıl:1910

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Osmanlıca Cem Dergisi, Sayı:8, Yıl:1910

  TLSold
 • Osmanlıca Cem Dergisi, Sayı:18, Yıl:1911

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Osmanlıca Cem Dergisi, Sayı:18, Yıl:1911

  TLSold
 • Osmanlıca Cem Dergisi, Sayı:12, Yıl:1911

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Osmanlıca Cem Dergisi, Sayı:12, Yıl:1911

  TLSold
 • Arkası Osmanlıca Yazılı Çizim Kartpostal

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Arkası Osmanlıca Yazılı Çizim Kartpostal

  TLSold
 • Arkası Osmanlıca Yazılı Çizim Kartpostal

  Lot No: 77

  Lot: 77

  Arkası Osmanlıca Yazılı Çizim Kartpostal

  TLSold
 • Arkası Osmanlıca Yazılı Çizim Kartpostal

  Lot No: 78

  Lot: 78

  Arkası Osmanlıca Yazılı Çizim Kartpostal

  TLSold
 • Arkası Osmanlıca Yazılı, Çizim Sevda Kartpostalı

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Arkası Osmanlıca Yazılı, Çizim Sevda Kartpostalı

  TLSold
 • Arkası Osmanlıca Yazılı, Çizim Sevda Kartpostalı

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Arkası Osmanlıca Yazılı, Çizim Sevda Kartpostalı

  TLSold
 • Arkası Osmanlıca Yazılı, Çizim Sevda Kartpostalı

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Arkası Osmanlıca Yazılı, Çizim Sevda Kartpostalı

  TLSold
 • 1902 Tarihli Osmanlıca Makbuz

  Lot No: 82

  Lot: 82

  1902 Tarihli Osmanlıca Makbuz

  TLSold
 • İskenderiye Damgalı, İzmire Gönderilmiş Kartpostal

  Lot No: 83

  Lot: 83

  İskenderiye Damgalı, İzmire Gönderilmiş Kartpostal

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Buhar Makinası Fotoğrafı

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Osmanlı Dönemi Buhar Makinası Fotoğrafı

  TLSold
 • 1926 Tarihli Osmanlıca Babaeski Belediyesi'ne Ait Makbuz

  Lot No: 85

  Lot: 85

  1926 Tarihli Osmanlıca Babaeski Belediyesi'ne Ait Makbuz

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Suriye Şam, Fotoğrafçı Kaşeli Kabinet

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Osmanlı Dönemi Suriye Şam, Fotoğrafçı Kaşeli Kabinet

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Nüfus Cüzdanı (Tezkiresi)

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Osmanlı Dönemi Nüfus Cüzdanı (Tezkiresi)

  TLSold
 • Hüdavendigar (Bursa) Vilayetine Ait Olan hayvan Satışıyla İlgili İlmuhaberesi

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Hüdavendigar (Bursa) Vilayetine Ait Olan hayvan Satışıyla İlgili İlmuhaberesi

  TLSold
 • 1908 Tarihli Gönen Kazasına Ait Emlak Makbuzu

  Lot No: 89

  Lot: 89

  1908 Tarihli Gönen Kazasına Ait Emlak Makbuzu

  TLSold
 • 1912 Tarihli Gönen Kazasına Ait Vergi Makbuzu

  Lot No: 90

  Lot: 90

  1912 Tarihli Gönen Kazasına Ait Vergi Makbuzu

  TLSold
 • 1925 Tarihli Gönen Kazasına Ait Odun ve Kömür Ruhsatnamesi

  Lot No: 91

  Lot: 91

  1925 Tarihli Gönen Kazasına Ait Odun ve Kömür Ruhsatnamesi

  TLSold
 • Akhisar (Manisa), Osmanlı Dönemi Antetli Zarf

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Akhisar (Manisa), Osmanlı Dönemi Antetli Zarf

  TLSold
 • Osmanlıca Yazılmış Zarf

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Osmanlıca Yazılmış Zarf

  TLSold
 • 1909 Tarihli Osmanlıca Karesi Sancağı Ağnam Yoklama Tezkiresi

  Lot No: 94

  Lot: 94

  1909 Tarihli Osmanlıca Karesi Sancağı Ağnam Yoklama Tezkiresi

  TLSold
 • Akhisar Köle Zâde Tevfik Ticarethanesi Antetli Kağıt, Kağıdın Üzerine

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Akhisar Köle Zâde Tevfik Ticarethanesi Antetli Kağıt, Kağıdın Üzerine

  TLSold
 • Saffeti Ziya Dahili Teşrifat Rehberi (Protokol Kuralları) Kitap Harf

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Saffeti Ziya Dahili Teşrifat Rehberi (Protokol Kuralları) Kitap Harf

  TLSold
 • Medeniyyeti İslamiyye Tarihi, Müellifi: Corci Zeydan 3.Cilt, 1329 (1913)

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Medeniyyeti İslamiyye Tarihi, Müellifi: Corci Zeydan 3.Cilt, 1329 (1913)

  TLSold
 • 1335 (1919) Tarihli Osmanlıca Yazılı Beyoğlu ve Sokaklarını Gösteren Mimari

  Lot No: 98

  Lot: 98

  1335 (1919) Tarihli Osmanlıca Yazılı Beyoğlu ve Sokaklarını Gösteren Mimari

  TLSold
 • 1927 Tarihli Arkası Osmanlıca Yazılı, Berlin'den İstanbul'a Gönderilmiş

  Lot No: 99

  Lot: 99

  1927 Tarihli Arkası Osmanlıca Yazılı, Berlin'den İstanbul'a Gönderilmiş

  TLSold
 • 1919 Tarihli Ardında Osmanlıca Yazılı Kartpostal

  Lot No: 100

  Lot: 100

  1919 Tarihli Ardında Osmanlıca Yazılı Kartpostal

  TLSold