Currency Converter:

Lot: 1

Current Price: 16 TL Starting Bid: 15 TL Estimated: TL Losing Winning

Osmanlı Mektup, Galip Efendi'ye Gönderilmiş

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 • Lots
 • Winnings
 • Osmanlı Mektup, Galip Efendi'ye Gönderilmiş

  Lot No: 1

  Lot: 1

  Osmanlı Mektup, Galip Efendi'ye Gönderilmiş

  TLSold
 • Osmanlı Mektup, Galip Efendi'ye, Islak Mühürlü

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Osmanlı Mektup, Galip Efendi'ye, Islak Mühürlü

  TLSold
 • Osmanlı Mektup, Süvari Zabit Mülazımı, Islak Mühürlü, 24.7.1315

  Lot No: 3

  Lot: 3

  Osmanlı Mektup, Süvari Zabit Mülazımı, Islak Mühürlü, 24.7.1315

  TLSold
 • Osmanlı Mektup, Islak Mühürlü, 7.3.1311-Haliyle, Yırtık.

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Osmanlı Mektup, Islak Mühürlü, 7.3.1311-Haliyle, Yırtık.

  TLSold
 • Osmanlı Mektup, Islak Mühürlü, 19 Mart 1336, Islak İmzalı

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Osmanlı Mektup, Islak Mühürlü, 19 Mart 1336, Islak İmzalı

  TLSold
 • Osmanlı, Arapça Alaka Kitabının Şekille Tarifi, 2 s. Büyük boy-Haliyle

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Osmanlı, Arapça Alaka Kitabının Şekille Tarifi, 2 s. Büyük boy-Haliyle

  TLSold
 • Osmanlıca Mukavele, 3.7.1924, 16 Adet Mühür ve İmzalı-Haliyle, Yırtık Var.

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Osmanlıca Mukavele, 3.7.1924, 16 Adet Mühür ve İmzalı-Haliyle, Yırtık Var.

  TLSold
 • Osmanlıca Satış Sözleşmesi (Tarla) Islak Mühürlü ve İmzalı

  Lot No: 8

  Lot: 8

  Osmanlıca Satış Sözleşmesi (Tarla) Islak Mühürlü ve İmzalı

  TLSold
 • Osmanlıca Telgraf Sureti, 15 satır

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Osmanlıca Telgraf Sureti, 15 satır

  TLSold
 • Osmanlıca Tebligat ve Açıklaması, 17 Mayıs 1928, Kütahya Vilayeti İdare Heyeti

  Lot No: 10

  Lot: 10

  Osmanlıca Tebligat ve Açıklaması, 17 Mayıs 1928, Kütahya Vilayeti İdare Heyeti

  TLSold
 • Osmanlıca Mektup, Sevgili Yeğenim Mehmet Efendi, 1 Mart 1339

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Osmanlıca Mektup, Sevgili Yeğenim Mehmet Efendi, 1 Mart 1339

  TLSold
 • Osmanlıca Mektup, Sevgili Valideciğim… İbrahim. 1 Eylül 1330

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Osmanlıca Mektup, Sevgili Valideciğim… İbrahim. 1 Eylül 1330

  TLSold
 • Osmanlıca, 7 Kanunisani 1330, Eniştem Hafız Efendi Hazretlerine …

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Osmanlıca, 7 Kanunisani 1330, Eniştem Hafız Efendi Hazretlerine …

  TLSold
 • Osmanlıca, Sevgili Pederim… Serçavuş İsmail Hakkı, 17 Teşrinevel 1319

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Osmanlıca, Sevgili Pederim… Serçavuş İsmail Hakkı, 17 Teşrinevel 1319

  TLSold
 • Osmanlıca Vukuat yoktur Zabtı, 15 Adet Jandarma Muhtar Şahıs Mühürlü

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Osmanlıca Vukuat yoktur Zabtı, 15 Adet Jandarma Muhtar Şahıs Mühürlü

  TLSold
 • Osmanlıca Vilayete Yazılan Yazı, 18 Ağustos 1311

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Osmanlıca Vilayete Yazılan Yazı, 18 Ağustos 1311

  TLSold
 • Kütahya Asliye Mahkemesinin Yazılan Lahiya, 6 Teşrinevel 1928

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Kütahya Asliye Mahkemesinin Yazılan Lahiya, 6 Teşrinevel 1928

  TLSold
 • Osmanlıca Mektup, Mehmet İmzalı 28 Mart 1336

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Osmanlıca Mektup, Mehmet İmzalı 28 Mart 1336

  TLSold
 • Kütahya Memur Muhakamat 3. riyasetine, 8 Mayıs 1928 Tekfurdağı

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Kütahya Memur Muhakamat 3. riyasetine, 8 Mayıs 1928 Tekfurdağı

  TLSold
 • Osmanlıca Kumandanlık Makamına 25 Teşrinsani 1321 Ormanla Alakalı, 2 Taraflı

  Lot No: 20

  Lot: 20

  Osmanlıca Kumandanlık Makamına 25 Teşrinsani 1321 Ormanla Alakalı, 2 Taraflı

  TLSold
 • Osmanlıca Mektup, 1 Kanunevel 1333, İki Taraflı Yazılı

  Lot No: 21

  Lot: 21

  Osmanlıca Mektup, 1 Kanunevel 1333, İki Taraflı Yazılı

  TLSold
 • Osmanlıca Mektup, "Biraderciğim.. " Galip Efendi İmzalı-Haliyle

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Osmanlıca Mektup, "Biraderciğim.. " Galip Efendi İmzalı-Haliyle

  TLSold
 • Osmanlıca Nezareti Evkafı Humayun Lazistan Sancağı Hk. Bilgiler vs.

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Osmanlıca Nezareti Evkafı Humayun Lazistan Sancağı Hk. Bilgiler vs.

  TLSold
 • Osmanlıca Nezareti Evkafı Humayun Trabzon Sancağı Hk. Bilgiler vs.

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Osmanlıca Nezareti Evkafı Humayun Trabzon Sancağı Hk. Bilgiler vs.

  TLSold
 • Osmanlıca Şahıslardan Ordu İçin Alınan Boş Para Senedi, Mühürlü-Haliyle

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Osmanlıca Şahıslardan Ordu İçin Alınan Boş Para Senedi, Mühürlü-Haliyle

  TLSold
 • Osmanlıca Resmi Pul ve Mühürlü 20 Kanunevel 1928 Tarihli

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Osmanlıca Resmi Pul ve Mühürlü 20 Kanunevel 1928 Tarihli

  TLSold
 • Osmanlıca Mahkeme Kararı, Islak Mühürlü, Naibi Liva Mahkemesi-Haliyle

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Osmanlıca Mahkeme Kararı, Islak Mühürlü, Naibi Liva Mahkemesi-Haliyle

  TLSold
 • Osmanlıca vekaletname, 6 Mühür ve İmzalı-Haliyle

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Osmanlıca vekaletname, 6 Mühür ve İmzalı-Haliyle

  TLSold
 • Osmanlıca Mukavelename, No 162 (10577)

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Osmanlıca Mukavelename, No 162 (10577)

  TLSold
 • Osmanlıca Kefaletname, No 137 (10605)

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Osmanlıca Kefaletname, No 137 (10605)

  TLSold
 • Osmanlıca Hesap Pusulası 161-10579

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Osmanlıca Hesap Pusulası 161-10579

  TLSold
 • Osmanlıca İhale Teklifi, 2190-10578

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Osmanlıca İhale Teklifi, 2190-10578

  TLSold
 • Osmanlıca Doküman, 20 Kanunuevel 1928

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Osmanlıca Doküman, 20 Kanunuevel 1928

  TLSold
 • Osmanlıca 230-10509 Islak Mühürlü Evrak

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Osmanlıca 230-10509 Islak Mühürlü Evrak

  TLSold
 • Osmanlıca Beyanname Sureti, 80.2261.10663 Islak Mühürlü

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Osmanlıca Beyanname Sureti, 80.2261.10663 Islak Mühürlü

  TLSold
 • Osmanlı Ticaret Sicili Kaydı, 198 - 10540 Islak Mühürlü

  Lot No: 36

  Lot: 36

  Osmanlı Ticaret Sicili Kaydı, 198 - 10540 Islak Mühürlü

  TLSold
 • Osmanlıca Kefaletname, 190 - 10548, C. Savcılığı Mühürlü

  Lot No: 37

  Lot: 37

  Osmanlıca Kefaletname, 190 - 10548, C. Savcılığı Mühürlü

  TLSold
 • Osmanlıca Resmi Sabıka Kaydı, 190 - 10548, C. Savcılığı Mühürlü

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Osmanlıca Resmi Sabıka Kaydı, 190 - 10548, C. Savcılığı Mühürlü

  TLSold
 • Osmanlıca Şehadetname Tasidki 186 - 10553, C. Savcılığı Mühürlü-Haliyle

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Osmanlıca Şehadetname Tasidki 186 - 10553, C. Savcılığı Mühürlü-Haliyle

  TLSold
 • Osmanlıca Kefaletname 63 - 10680, C. Savcılığı Mühürlü

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Osmanlıca Kefaletname 63 - 10680, C. Savcılığı Mühürlü

  TLSold
 • Osmanlıca Mukavelename, Şemsettin Bey , 166 - 10580

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Osmanlıca Mukavelename, Şemsettin Bey , 166 - 10580

  TLSold
 • osmanlıca Vekaletname, 2 Resimli 5 Pullu Islak Mühürlü, 1391

  Lot No: 42

  Lot: 42

  osmanlıca Vekaletname, 2 Resimli 5 Pullu Islak Mühürlü, 1391

  TLSold
 • Osmanlıca Dersaadet Bidayet Mahkemesi Antetli, 2172 - 10542, Islak Mühürlü

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Osmanlıca Dersaadet Bidayet Mahkemesi Antetli, 2172 - 10542, Islak Mühürlü

  TLSold
 • Osmanlıca Noter Tasdiki , Resim ve 3 Pullu , 101 - 1404

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Osmanlıca Noter Tasdiki , Resim ve 3 Pullu , 101 - 1404

  TLSold
 • Osmanlıca Kefaletname, 40 - 10708

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Osmanlıca Kefaletname, 40 - 10708

  TLSold
 • Osmanlıca Muakevelename, 2 s. Teşrinevel 1928, 4322 Islak Mühürlü

  Lot No: 46

  Lot: 46

  Osmanlıca Muakevelename, 2 s. Teşrinevel 1928, 4322 Islak Mühürlü

  TLSold
 • Osmanlıca Evrak, 29 Kanunisani 1339-Haliyle

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Osmanlıca Evrak, 29 Kanunisani 1339-Haliyle

  TLSold
 • Osmanlıca İki Taraflı Vekaletname, Hakim İsmail, Zabit K. Cemil

  Lot No: 48

  Lot: 48

  Osmanlıca İki Taraflı Vekaletname, Hakim İsmail, Zabit K. Cemil

  TLSold
 • Osmanlıca Kefaletname Pullu Mühürlü, 6 Teşrinisani 1926-Haliyle

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Osmanlıca Kefaletname Pullu Mühürlü, 6 Teşrinisani 1926-Haliyle

  TLSold
 • Osmanlı Dilekçe 2 Pullu-Haliyle

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Osmanlı Dilekçe 2 Pullu-Haliyle

  TLSold
 • Osmanlı, 1327 Senesi Tahsil Olunan Vergi Tezkiresi, 6925164-Haliyle

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Osmanlı, 1327 Senesi Tahsil Olunan Vergi Tezkiresi, 6925164-Haliyle

  TLSold
 • Osmanlı, 1330 Senesi Tahsil Olunan Vergi Tezkiresi, 25057

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Osmanlı, 1330 Senesi Tahsil Olunan Vergi Tezkiresi, 25057

  TLSold
 • Osmanlı, 1338 Senesi Tahsil Olunan Vergi Tezkiresi, 1844931-Haliyle yırtık

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Osmanlı, 1338 Senesi Tahsil Olunan Vergi Tezkiresi, 1844931-Haliyle yırtık

  TLSold
 • Osmanlı, 2 Dilde 12.8.1926 Yılına ait Kontrat

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Osmanlı, 2 Dilde 12.8.1926 Yılına ait Kontrat

  TLSold
 • Osmanlı, 2 Dilde 2 S. Mübadele Evrakı, Osmanlıca-Yunanca

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Osmanlı, 2 Dilde 2 S. Mübadele Evrakı, Osmanlıca-Yunanca

  TLSold
 • Osmanlı, 2 Dilde, Osmanlıca-Yunanca, Mübadele İçin Kontrat, 27-2-1926

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Osmanlı, 2 Dilde, Osmanlıca-Yunanca, Mübadele İçin Kontrat, 27-2-1926

  TLSold
 • Osmanlı, 2 Dilde, Osmanlıca-Yunanca, Anamur Tic. Ve San. Odası, 19 Kanunisani

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Osmanlı, 2 Dilde, Osmanlıca-Yunanca, Anamur Tic. Ve San. Odası, 19 Kanunisani

  TLSold
 • Osmanlı, 2 Dilde, İthalat ve İhracat Belgesi, 19 Kanunisani 1926

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Osmanlı, 2 Dilde, İthalat ve İhracat Belgesi, 19 Kanunisani 1926

  TLSold
 • Osmanlı, 2 Dilde, Anamur Kazası Tic ve San Odası, 21 Kanunisani 1926

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Osmanlı, 2 Dilde, Anamur Kazası Tic ve San Odası, 21 Kanunisani 1926

  TLSold
 • Osmanlı, 2 Dilde, Anamur Kazası Tic ve San Odası, Marka Tescil, 22 Kanunisani

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Osmanlı, 2 Dilde, Anamur Kazası Tic ve San Odası, Marka Tescil, 22 Kanunisani

  TLSold
 • Osmanlı, 2 Dilde, Anamur Kazası İthalat ve İhracat İzni, 24 Kanunisani 1926

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Osmanlı, 2 Dilde, Anamur Kazası İthalat ve İhracat İzni, 24 Kanunisani 1926

  TLSold
 • Osmanlı, 2 Dilde, Anamur Kazası İthalat ve İhracat İzni, 27 Kanunisani 1926

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Osmanlı, 2 Dilde, Anamur Kazası İthalat ve İhracat İzni, 27 Kanunisani 1926

  TLSold
 • Osmanlı, 2 Dilde, Anamur Kazası İthalat ve İhracat İzni, 14 Kanunisani 1926

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Osmanlı, 2 Dilde, Anamur Kazası İthalat ve İhracat İzni, 14 Kanunisani 1926

  TLSold
 • Osmanlı Kıymetli Mektup ve Paket Tevdi Makbuzu, Taşköprü Mühürleri

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Osmanlı Kıymetli Mektup ve Paket Tevdi Makbuzu, Taşköprü Mühürleri

  TLSold
 • Osmanlı Kıymetli Mektup ve Paket Tevdi Makbuzu, Taşköprü Mühürleri

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Osmanlı Kıymetli Mektup ve Paket Tevdi Makbuzu, Taşköprü Mühürleri

  TLSold
 • Osmanlı Kıymetli Mektup ve Paket Tevdi Makbuzu, Taşköprü Mühürleri

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Osmanlı Kıymetli Mektup ve Paket Tevdi Makbuzu, Taşköprü Mühürleri

  TLSold
 • Osmanlı, Maliye Nezareti Evrak-ı Nakdiye ve Levazım Müdürlüğü Antetli

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Osmanlı, Maliye Nezareti Evrak-ı Nakdiye ve Levazım Müdürlüğü Antetli

  TLSold
 • Osmanlı, Dambazlar Müdüriyeti Antetli Yazı, Hattat M. Halim İmzalı

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Osmanlı, Dambazlar Müdüriyeti Antetli Yazı, Hattat M. Halim İmzalı

  TLSold
 • Osmanlı, Telgrafname ,(boş) Arka Yüzü Yazılı Nazilli Mühürlü 1930

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Osmanlı, Telgrafname ,(boş) Arka Yüzü Yazılı Nazilli Mühürlü 1930

  TLSold
 • Osmanlı, Islak Mühürlü Evrak, Vali Atıf İmzalı , 22 Kanunisani 1334

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Osmanlı, Islak Mühürlü Evrak, Vali Atıf İmzalı , 22 Kanunisani 1334

  TLSold
 • Osmanlı, Devair-i Resmiyeden Efrad-ı Asakir-i Şahanenin Gayrı Eshabı Musalaha

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Osmanlı, Devair-i Resmiyeden Efrad-ı Asakir-i Şahanenin Gayrı Eshabı Musalaha

  TLSold
 • Osmanlı, Devair-i Resmiyeden Efrad-ı Asakir-i Şahanenin Gayrı Eshabı Musalaha

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Osmanlı, Devair-i Resmiyeden Efrad-ı Asakir-i Şahanenin Gayrı Eshabı Musalaha

  TLSold
 • Osmanlı, Devair-i Resmiyeden Efrad-ı Asakir-i Şahanenin Gayrı Eshabı Musalaha

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Osmanlı, Devair-i Resmiyeden Efrad-ı Asakir-i Şahanenin Gayrı Eshabı Musalaha

  TLSold
 • Osmanlı, Molla İsmailzade Hafız Hüseyin Antetli İmzalı Evrak, 20.7.19

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Osmanlı, Molla İsmailzade Hafız Hüseyin Antetli İmzalı Evrak, 20.7.19

  TLSold
 • Osmanlı, Islak Mühürlü Kırmızı Mürekkebli Evrak-Yırtık var

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Osmanlı, Islak Mühürlü Kırmızı Mürekkebli Evrak-Yırtık var

  TLSold
 • Osmanlı, 19 Mayıs 1929 Tarih, Mehmet Hilmi İmzalı evrak

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Osmanlı, 19 Mayıs 1929 Tarih, Mehmet Hilmi İmzalı evrak

  TLSold
 • Osmanlı, 25 Ağustos 1320 Tarih Ali İmzalı Evrak

  Lot No: 77

  Lot: 77

  Osmanlı, 25 Ağustos 1320 Tarih Ali İmzalı Evrak

  TLSold
 • Osmanlı, Süvari Yüzbaşısı Ali Efendi'ye Kurtuluş Savaşı Yazışması-Haliyle

  Lot No: 78

  Lot: 78

  Osmanlı, Süvari Yüzbaşısı Ali Efendi'ye Kurtuluş Savaşı Yazışması-Haliyle

  TLSold
 • Osmanlı, Tebligat Makbuzu, Islak Mühürlü 8 Kanunevel 1310

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Osmanlı, Tebligat Makbuzu, Islak Mühürlü 8 Kanunevel 1310

  TLSold
 • Osmanlı, Tebligat Makbuzu, Islak Mühürlü 16 Kanunevel 1310

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Osmanlı, Tebligat Makbuzu, Islak Mühürlü 16 Kanunevel 1310

  TLSold
 • Osmanlı, Mesudiye Jandarma Kumandanı Hasan Basri Efendiye Ait 13.12.1927

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Osmanlı, Mesudiye Jandarma Kumandanı Hasan Basri Efendiye Ait 13.12.1927

  TLSold
 • Osmanlı, Habib Bey'e 12 Şubat 1315 Tarihli Sadrettin Bey Tarafından Yazılmış

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Osmanlı, Habib Bey'e 12 Şubat 1315 Tarihli Sadrettin Bey Tarafından Yazılmış

  TLSold
 • Osmanlı, İtibarı Milli Bankası Makbuzu, 8803 Numaralı, Boş

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Osmanlı, İtibarı Milli Bankası Makbuzu, 8803 Numaralı, Boş

  TLSold
 • Osmanlı, İtibarı Milli Bankası Meclis Azası Mahmut Nedim Bey'e Ait, 23.2.1334

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Osmanlı, İtibarı Milli Bankası Meclis Azası Mahmut Nedim Bey'e Ait, 23.2.1334

  TLSold
 • Osmanlı, İtibarı Milli Bankası 600 Osmanlı Lira Çeki, 14.4.1335 Tarih ve Pullu

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Osmanlı, İtibarı Milli Bankası 600 Osmanlı Lira Çeki, 14.4.1335 Tarih ve Pullu

  TLSold
 • Osmanlı, Evkaf Veznesine Teslim Edilmek Üzere Hazırlanmış Makbuz, 12 Teşrini

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Osmanlı, Evkaf Veznesine Teslim Edilmek Üzere Hazırlanmış Makbuz, 12 Teşrini

  TLSold
 • Osmanlı, Evkaf Veznesine Emlak Gelirinin Teslim Makbuzu 14.2.1333

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Osmanlı, Evkaf Veznesine Emlak Gelirinin Teslim Makbuzu 14.2.1333

  TLSold
 • Osmanlı, Mehmet Kadri Zindan Kapısı Antetli Fatura, 8 Teşrinisani 1340

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Osmanlı, Mehmet Kadri Zindan Kapısı Antetli Fatura, 8 Teşrinisani 1340

  TLSold
 • Osmanlı, Hacı İbrahimzade Balıkpazarı Antetli Fatura, Pullu, Mühürlü, 6.2.1921

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Osmanlı, Hacı İbrahimzade Balıkpazarı Antetli Fatura, Pullu, Mühürlü, 6.2.1921

  TLSold
 • Osmanlı, İtibarı Milli Bankası 500 Osmanlı Lira Çeki, 25.6.1330

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Osmanlı, İtibarı Milli Bankası 500 Osmanlı Lira Çeki, 25.6.1330

  TLSold
 • Osmanlı, Emlak Arazi Ferağ ve İntikal Ruhsat Tezkiresi, Pullu, 9 Kanunisani 1320

  Lot No: 91

  Lot: 91

  Osmanlı, Emlak Arazi Ferağ ve İntikal Ruhsat Tezkiresi, Pullu, 9 Kanunisani 1320

  TLSold
 • Osmanlı, Emlak Vergi Makbuzu, 1905

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Osmanlı, Emlak Vergi Makbuzu, 1905

  TLSold
 • Osmanlı, Bedestanizade Cemil ve Şürekası Fatura, Pullu Mühürlü, 25.10.1926

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Osmanlı, Bedestanizade Cemil ve Şürekası Fatura, Pullu Mühürlü, 25.10.1926

  TLSold
 • Osmanlı, Emlak İlmuhaber Varakası Pullu Mühürlü 22 Kanunevel 1310-Haliyle

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Osmanlı, Emlak İlmuhaber Varakası Pullu Mühürlü 22 Kanunevel 1310-Haliyle

  TLSold
 • Osmanlı, Emekli Asker Sendikası Kuponu Pullu Mühürlü, Kanunisani 1317

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Osmanlı, Emekli Asker Sendikası Kuponu Pullu Mühürlü, Kanunisani 1317

  TLSold
 • Osmanlı, Senet, P Serisi, Boş

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Osmanlı, Senet, P Serisi, Boş

  TLSold
 • Osmanlı, İmzalı Evrak

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Osmanlı, İmzalı Evrak

  TLSold
 • Osmanlı, Maliye Teslim Senedi, 2/1329

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Osmanlı, Maliye Teslim Senedi, 2/1329

  TLSold
 • Osmanlı, Doğrudan Doğruya Alınan Tekalife Makbus Makbuz, 2 Adet

  Lot No: 99

  Lot: 99

  Osmanlı, Doğrudan Doğruya Alınan Tekalife Makbus Makbuz, 2 Adet

  TLSold
 • Osmanlı, Anonim Elektrik Şirketi Bordrosu, 1.5.924

  Lot No: 100

  Lot: 100

  Osmanlı, Anonim Elektrik Şirketi Bordrosu, 1.5.924

  TLSold
 • Almanya İstanbul Başkonsolosu ile Çelik Gülersoy'a Gönderilmiş Davetiye,

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Almanya İstanbul Başkonsolosu ile Çelik Gülersoy'a Gönderilmiş Davetiye,

  TLSold
 • Fransa İstanbul Başkonsolosu ile Çelik Gülersoy'a Gönderilmiş Davetiye, 1984

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Fransa İstanbul Başkonsolosu ile Çelik Gülersoy'a Gönderilmiş Davetiye, 1984

  TLSold
 • İsviçre İstanbul Başkonsolosu ile Çelik Gülersoy'a Gönderilmiş Davetiye,

  Lot No: 103

  Lot: 103

  İsviçre İstanbul Başkonsolosu ile Çelik Gülersoy'a Gönderilmiş Davetiye,

  TLSold
 • İngiltere İstanbul Başkonsolosu ile Çelik Gülersoy'a Gönderilmiş Davetiye,

  Lot No: 104

  Lot: 104

  İngiltere İstanbul Başkonsolosu ile Çelik Gülersoy'a Gönderilmiş Davetiye,

  TLSold
 • Fransa İstanbul Başkonsolosu ile Çelik Gülersoy'a Gönderilmiş Davetiye,

  Lot No: 105

  Lot: 105

  Fransa İstanbul Başkonsolosu ile Çelik Gülersoy'a Gönderilmiş Davetiye,

  TLSold
 • Mısır İstanbul Başkonsolosu ile Çelik Gülersoy'a Gönderilmiş Davetiye,

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Mısır İstanbul Başkonsolosu ile Çelik Gülersoy'a Gönderilmiş Davetiye,

  TLSold
 • İtalya İstanbul Başkonsolosu ile Çelik Gülersoy'a Gönderilmiş Davetiye,

  Lot No: 107

  Lot: 107

  İtalya İstanbul Başkonsolosu ile Çelik Gülersoy'a Gönderilmiş Davetiye,

  TLSold
 • İspanya İstanbul Başkonsolosu ile Çelik Gülersoy'a Gönderilmiş Davetiye,

  Lot No: 108

  Lot: 108

  İspanya İstanbul Başkonsolosu ile Çelik Gülersoy'a Gönderilmiş Davetiye,

  TLSold
 • İstanbul Valisi Tarafından Çelik Gülersoy'a Gönderilmiş Davetiye, 29.9.1985,

  Lot No: 109

  Lot: 109

  İstanbul Valisi Tarafından Çelik Gülersoy'a Gönderilmiş Davetiye, 29.9.1985,

  TLSold
 • Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu Sergi Açılış davetiyesi, 28.12.1984

  Lot No: 110

  Lot: 110

  Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu Sergi Açılış davetiyesi, 28.12.1984

  TLSold
 • Fatih sultan Mehmet Köprüsü Temel Atma Davetiyesi, 29.5.1985

  Lot No: 111

  Lot: 111

  Fatih sultan Mehmet Köprüsü Temel Atma Davetiyesi, 29.5.1985

  TLSold
 • Vehbi Koç Sadberk Müzesi Seramik Sergisi Daveti, Çelik Gülersoya Gönderilmiş

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Vehbi Koç Sadberk Müzesi Seramik Sergisi Daveti, Çelik Gülersoya Gönderilmiş

  TLSold
 • İstanbul Rotary Kulübü, Bedrettin Dalan Tarafından İstanbul'daki Türk Mimarisi

  Lot No: 113

  Lot: 113

  İstanbul Rotary Kulübü, Bedrettin Dalan Tarafından İstanbul'daki Türk Mimarisi

  TLSold
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Mükerrem Taşçıoğlu, 13.7.1985Ayasofya Müze Sergisi

  Lot No: 114

  Lot: 114

  Kültür ve Turizm Bakanlığı Mükerrem Taşçıoğlu, 13.7.1985Ayasofya Müze Sergisi

  TLSold
 • Türk Tarih Kurumu Başkanı Şemsettin Günaltay Tarafından Vali Nevzat Ayaz'a

  Lot No: 115

  Lot: 115

  Türk Tarih Kurumu Başkanı Şemsettin Günaltay Tarafından Vali Nevzat Ayaz'a

  TLSold
 • Osmanlı, anne-Kız, Sepya foto-10 x 14 cm.

  Lot No: 116

  Lot: 116

  Osmanlı, anne-Kız, Sepya foto-10 x 14 cm.

  TLSold
 • Bayındırlık ve İskan Bakanı Safa Giray, Fatih sultan Mehmet Köprüsü ve

  Lot No: 117

  Lot: 117

  Bayındırlık ve İskan Bakanı Safa Giray, Fatih sultan Mehmet Köprüsü ve

  TLSold
 • Sony Broadcast Ltd. Geneva "Merhaba Salon" sheraton İstanbul Davetiyesi

  Lot No: 118

  Lot: 118

  Sony Broadcast Ltd. Geneva "Merhaba Salon" sheraton İstanbul Davetiyesi

  TLSold
 • TC Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy En Büyük Gemi İnşa Töreni, Çelik Gülersoy'a

  Lot No: 119

  Lot: 119

  TC Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy En Büyük Gemi İnşa Töreni, Çelik Gülersoy'a

  TLSold
 • Elmalı Elektrik TAŞ Tahsilat Makbuzu, No 2472

  Lot No: 120

  Lot: 120

  Elmalı Elektrik TAŞ Tahsilat Makbuzu, No 2472

  TLSold
 • The American Express Company ınc. Çeki

  Lot No: 121

  Lot: 121

  The American Express Company ınc. Çeki

  TLSold
 • Pera Beyoğlu Ermeni Kilisesi Davetiyesi

  Lot No: 122

  Lot: 122

  Pera Beyoğlu Ermeni Kilisesi Davetiyesi

  TLSold
 • Beyoğlu 1. Mıntıka Kadastro Müdürlüğü Daveti

  Lot No: 123

  Lot: 123

  Beyoğlu 1. Mıntıka Kadastro Müdürlüğü Daveti

  TLSold
 • Beyoğlu 1. Mıntıka Kadastro Müdürlüğü Daveti

  Lot No: 124

  Lot: 124

  Beyoğlu 1. Mıntıka Kadastro Müdürlüğü Daveti

  TLSold
 • Iram Yeremian, Los angeles California, Ermenice

  Lot No: 125

  Lot: 125

  Iram Yeremian, Los angeles California, Ermenice

  TLSold
 • Akbank Yılın Çekiliş İkramiye Reklamı

  Lot No: 126

  Lot: 126

  Akbank Yılın Çekiliş İkramiye Reklamı

  TLSold
 • Mehmet Pesen Resim Sergisi Davetiyesi, 16.11-14.12.1991, Benadam

  Lot No: 127

  Lot: 127

  Mehmet Pesen Resim Sergisi Davetiyesi, 16.11-14.12.1991, Benadam

  TLSold
 • Çocuk Esirgeme Kurumu Tebrik Telgrafı

  Lot No: 128

  Lot: 128

  Çocuk Esirgeme Kurumu Tebrik Telgrafı

  TLSold
 • The Best of Antalya Taurus Teppichhaus, Halı Satıcısı iş Yeri Kartı

  Lot No: 129

  Lot: 129

  The Best of Antalya Taurus Teppichhaus, Halı Satıcısı iş Yeri Kartı

  TLSold
 • Kadıköy-Göztepe Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu ve Öğrencilerini Koruma

  Lot No: 130

  Lot: 130

  Kadıköy-Göztepe Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu ve Öğrencilerini Koruma

  TLSold
 • TC Maliye Vekaleti Makbuzu, 18.4.1939

  Lot No: 131

  Lot: 131

  TC Maliye Vekaleti Makbuzu, 18.4.1939

  TLSold
 • Apoyevmatini Rumca Günlük Gazete, Seri-B Makbuz

  Lot No: 132

  Lot: 132

  Apoyevmatini Rumca Günlük Gazete, Seri-B Makbuz

  TLSold
 • Baskı Görselli Davetiye, İçi Boş

  Lot No: 133

  Lot: 133

  Baskı Görselli Davetiye, İçi Boş

  TLSold
 • PTT Postecheuque, No 99

  Lot No: 134

  Lot: 134

  PTT Postecheuque, No 99

  TLSold
 • Ermenice Davetiye

  Lot No: 135

  Lot: 135

  Ermenice Davetiye

  TLSold
 • İstanbul Erenköy Nüfüs Müdürlüğü 2 Kanun-Şubat 1943 Tarihli Ekmek Karnesi

  Lot No: 136

  Lot: 136

  İstanbul Erenköy Nüfüs Müdürlüğü 2 Kanun-Şubat 1943 Tarihli Ekmek Karnesi

  TLSold
 • İstanbul Erenköy Nüfüs Müdürlüğü 2 Kanun-Şubat 1943 Tarihli Ekmek Karnesi, Pullu

  Lot No: 137

  Lot: 137

  İstanbul Erenköy Nüfüs Müdürlüğü 2 Kanun-Şubat 1943 Tarihli Ekmek Karnesi, Pullu

  TLSold
 • Osmanlıca 29 Temmuz 1928 Kasımpaşa Evrak

  Lot No: 138

  Lot: 138

  Osmanlıca 29 Temmuz 1928 Kasımpaşa Evrak

  TLSold
 • PTT Erenköy-Bostancı 5.10.1951 Tarihli, Mühürlü Tahkikat

  Lot No: 139

  Lot: 139

  PTT Erenköy-Bostancı 5.10.1951 Tarihli, Mühürlü Tahkikat

  TLSold
 • Türk Hava Yolları C Seri No 315124, Kargo Sevk ve Tesellüm

  Lot No: 140

  Lot: 140

  Türk Hava Yolları C Seri No 315124, Kargo Sevk ve Tesellüm

  TLSold
 • The Best of antalya, Takıl Halı Mağazası İş Yeri Kartı

  Lot No: 141

  Lot: 141

  The Best of antalya, Takıl Halı Mağazası İş Yeri Kartı

  TLSold
 • Milliyetçi Hareket Partisi Yaka Bayrağı

  Lot No: 142

  Lot: 142

  Milliyetçi Hareket Partisi Yaka Bayrağı

  TLSold
 • Ocak 4 1959 Rumca Takvim Yaprağı

  Lot No: 143

  Lot: 143

  Ocak 4 1959 Rumca Takvim Yaprağı

  TLSold
 • Ocak 5 1959 Rumca Takvim Yaprağı

  Lot No: 144

  Lot: 144

  Ocak 5 1959 Rumca Takvim Yaprağı

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Poz Veren Kadın, Stüdyo Foto

  Lot No: 145

  Lot: 145

  Osmanlı Dönemi Poz Veren Kadın, Stüdyo Foto

  TLSold
 • Aile Düğün Hatıra Pozu, Arkası Bahtiyar Abimize İbareli, 20.1.1938 Tarihli

  Lot No: 146

  Lot: 146

  Aile Düğün Hatıra Pozu, Arkası Bahtiyar Abimize İbareli, 20.1.1938 Tarihli

  TLSold
 • askerlik Hatırası "Top Başında Türk Askerleri" 26.9.1935-9 x 6 cm.

  Lot No: 147

  Lot: 147

  askerlik Hatırası "Top Başında Türk Askerleri" 26.9.1935-9 x 6 cm.

  TLSold
 • Beyoğlu 1. Mıntıka Kadastro Müdürlüğü Davet Evrakı

  Lot No: 148

  Lot: 148

  Beyoğlu 1. Mıntıka Kadastro Müdürlüğü Davet Evrakı

  TLSold
 • Beyoğlu 1. Mıntıka Kadastro Müdürlüğü Davet Evrakı

  Lot No: 149

  Lot: 149

  Beyoğlu 1. Mıntıka Kadastro Müdürlüğü Davet Evrakı

  TLSold
 • Beyoğlu 1. Mıntıka Kadastro Müdürlüğü Davet Evrakı

  Lot No: 150

  Lot: 150

  Beyoğlu 1. Mıntıka Kadastro Müdürlüğü Davet Evrakı

  TLSold
 • Amucam Cemal Paşa Hazretlerine Küçük Bir Hatıra, Sepya Foto

  Lot No: 151

  Lot: 151

  Amucam Cemal Paşa Hazretlerine Küçük Bir Hatıra, Sepya Foto

  TLSold
 • Fotoğraftan Baskı, Türk Kadını

  Lot No: 152

  Lot: 152

  Fotoğraftan Baskı, Türk Kadını

  TLSold
 • Sepya Foto, Fesli Tip

  Lot No: 153

  Lot: 153

  Sepya Foto, Fesli Tip

  TLSold
 • Stüdyo Foto, Fesli Tipler

  Lot No: 154

  Lot: 154

  Stüdyo Foto, Fesli Tipler

  TLSold
 • Stüdyo Foto, Kuvayı Milliye, Fesli Tipler

  Lot No: 155

  Lot: 155

  Stüdyo Foto, Kuvayı Milliye, Fesli Tipler

  TLSold
 • Sakarya Meydan Muharebesi Mevziler

  Lot No: 156

  Lot: 156

  Sakarya Meydan Muharebesi Mevziler

  TLSold
 • 24. Tümen Komutanı Yarbay Atıf Ateşoğlu 1898, Harp Okulu Çıkışından

  Lot No: 157

  Lot: 157

  24. Tümen Komutanı Yarbay Atıf Ateşoğlu 1898, Harp Okulu Çıkışından

  TLSold
 • Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü

  Lot No: 158

  Lot: 158

  Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü

  TLSold
 • Alay Komutanlık Kademesi, 6.10.1934 Tarihli

  Lot No: 159

  Lot: 159

  Alay Komutanlık Kademesi, 6.10.1934 Tarihli

  TLSold
 • Kurtuluş Savaşı Kurmay Heyeti

  Lot No: 160

  Lot: 160

  Kurtuluş Savaşı Kurmay Heyeti

  TLSold
 • Mülazım İ. İlgor, 1922

  Lot No: 161

  Lot: 161

  Mülazım İ. İlgor, 1922

  TLSold
 • Yabancı Kart, Arkası Osmanlıca Yazılı

  Lot No: 162

  Lot: 162

  Yabancı Kart, Arkası Osmanlıca Yazılı

  TLSold
 • Türk subayı, Cemal Kardeşime "Mülazım 6 Ağustos" Osmanlıca İthaflı

  Lot No: 163

  Lot: 163

  Türk subayı, Cemal Kardeşime "Mülazım 6 Ağustos" Osmanlıca İthaflı

  TLSold
 • Sünnet Çocukları, Hatıra Pozu

  Lot No: 164

  Lot: 164

  Sünnet Çocukları, Hatıra Pozu

  TLSold
 • I. Dünya Savaşı Dönemi İstanbul Sarayburnu Önünde Yaralı Taşıyan bir Vapur,

  Lot No: 165

  Lot: 165

  I. Dünya Savaşı Dönemi İstanbul Sarayburnu Önünde Yaralı Taşıyan bir Vapur,

  TLSold
 • Osmanlı Fesli Tip, Sepya Foto-8 x 11 cm.

  Lot No: 166

  Lot: 166

  Osmanlı Fesli Tip, Sepya Foto-8 x 11 cm.

  TLSold
 • Farsça Hocası Hüseyin Daniş, Paspartusunda-15 x 18 cm.

  Lot No: 167

  Lot: 167

  Farsça Hocası Hüseyin Daniş, Paspartusunda-15 x 18 cm.

  TLSold
 • Fakülte Hocaları ve Öğrencileri -16 x 22 cm.

  Lot No: 168

  Lot: 168

  Fakülte Hocaları ve Öğrencileri -16 x 22 cm.

  TLSold
 • Kız Öğrenciler-17 x 22 cm.

  Lot No: 169

  Lot: 169

  Kız Öğrenciler-17 x 22 cm.

  TLSold
 • Hz. Mevlana Türbe Girişi, "Ya Hazreti Mevlana" Ketebe M. Esad-8 x 11 cm.

  Lot No: 170

  Lot: 170

  Hz. Mevlana Türbe Girişi, "Ya Hazreti Mevlana" Ketebe M. Esad-8 x 11 cm.

  TLSold
 • İstanbul Boğaziçi, Anadolu Hisarı-6 x 8 cm.

  Lot No: 171

  Lot: 171

  İstanbul Boğaziçi, Anadolu Hisarı-6 x 8 cm.

  TLSold
 • İstanbul Yeni Cami, Galata Köprüsü ,Bayram tebrik Kartı

  Lot No: 172

  Lot: 172

  İstanbul Yeni Cami, Galata Köprüsü ,Bayram tebrik Kartı

  TLSold
 • Bursa Süleyman Çelebi Türbesi

  Lot No: 173

  Lot: 173

  Bursa Süleyman Çelebi Türbesi

  TLSold
 • Bursa Orhan Gazi Türbesi-9 x 14 cm.

  Lot No: 174

  Lot: 174

  Bursa Orhan Gazi Türbesi-9 x 14 cm.

  TLSold
 • Düğün Gecesi Hatırası, Dans Eden Çift-18 x 12 cm.

  Lot No: 175

  Lot: 175

  Düğün Gecesi Hatırası, Dans Eden Çift-18 x 12 cm.

  TLSold
 • Arkadaş Toplantısı, Poz Verenler-14 x 9 cm.

  Lot No: 176

  Lot: 176

  Arkadaş Toplantısı, Poz Verenler-14 x 9 cm.

  TLSold
 • Arkadaş Toplantısı, Poz Verenler-14 x 9 cm.

  Lot No: 177

  Lot: 177

  Arkadaş Toplantısı, Poz Verenler-14 x 9 cm.

  TLSold
 • Arkadaş Toplantısı, Poz Verenler-14 x 9 cm.

  Lot No: 178

  Lot: 178

  Arkadaş Toplantısı, Poz Verenler-14 x 9 cm.

  TLSold
 • Büyükada, aile Fotoğrafı

  Lot No: 179

  Lot: 179

  Büyükada, aile Fotoğrafı

  TLSold
 • Eski Tip Telefonda Konuşan Bir Kadın

  Lot No: 180

  Lot: 180

  Eski Tip Telefonda Konuşan Bir Kadın

  TLSold
 • Ayna Karşısında Fön Çeken Türk Kadını

  Lot No: 181

  Lot: 181

  Ayna Karşısında Fön Çeken Türk Kadını

  TLSold
 • Kayıkhane Önünde Poz Veren Tip

  Lot No: 182

  Lot: 182

  Kayıkhane Önünde Poz Veren Tip

  TLSold
 • Poz Veren Tip

  Lot No: 183

  Lot: 183

  Poz Veren Tip

  TLSold
 • Peugeot Marka Arabası ile Poz Veren Tip

  Lot No: 184

  Lot: 184

  Peugeot Marka Arabası ile Poz Veren Tip

  TLSold
 • Adada Yeni Evli Çift ve Davetliler

  Lot No: 185

  Lot: 185

  Adada Yeni Evli Çift ve Davetliler

  TLSold
 • Ada, Düğün Hatırası

  Lot No: 186

  Lot: 186

  Ada, Düğün Hatırası

  TLSold
 • Ada, Yeni Evli Çift ve Davetliler

  Lot No: 187

  Lot: 187

  Ada, Yeni Evli Çift ve Davetliler

  TLSold
 • Ada, Yeni Evli Çift ve Davetliler

  Lot No: 188

  Lot: 188

  Ada, Yeni Evli Çift ve Davetliler

  TLSold
 • Ada, Yeni Evli Çift ve Davetliler

  Lot No: 189

  Lot: 189

  Ada, Yeni Evli Çift ve Davetliler

  TLSold
 • Ada, Yeni Evli Çift ve Davetliler

  Lot No: 190

  Lot: 190

  Ada, Yeni Evli Çift ve Davetliler

  TLSold
 • Gökçeada, Yazlık Ev-10 x 7 cm.

  Lot No: 191

  Lot: 191

  Gökçeada, Yazlık Ev-10 x 7 cm.

  TLSold
 • Bir Otel Havuzu Görünümü-10 x 7 cm.

  Lot No: 192

  Lot: 192

  Bir Otel Havuzu Görünümü-10 x 7 cm.

  TLSold
 • Büyükada'da Türk Kadınları Poz Verirken-10 x 7 cm.

  Lot No: 193

  Lot: 193

  Büyükada'da Türk Kadınları Poz Verirken-10 x 7 cm.

  TLSold
 • Milli Park Tabelası ile Poz Veren Genç Kadın-10 x 7 cm.

  Lot No: 194

  Lot: 194

  Milli Park Tabelası ile Poz Veren Genç Kadın-10 x 7 cm.

  TLSold
 • Parkta Poz Veren Tipler-10 x 7 cm.

  Lot No: 195

  Lot: 195

  Parkta Poz Veren Tipler-10 x 7 cm.

  TLSold
 • Anadol Otomobil ile Poz Veren Tipler, İstanbul Plakalı-10 x 7 cm.

  Lot No: 196

  Lot: 196

  Anadol Otomobil ile Poz Veren Tipler, İstanbul Plakalı-10 x 7 cm.

  TLSold
 • Chevrolet Marka Otomobili ile Poz Veren Tip-10 x 7 cm.

  Lot No: 197

  Lot: 197

  Chevrolet Marka Otomobili ile Poz Veren Tip-10 x 7 cm.

  TLSold
 • Milli Park içi Bir Poz-10 x 7 cm.

  Lot No: 198

  Lot: 198

  Milli Park içi Bir Poz-10 x 7 cm.

  TLSold
 • Büyükada, Ormanda Yürüyüş-10 x 7 cm.

  Lot No: 199

  Lot: 199

  Büyükada, Ormanda Yürüyüş-10 x 7 cm.

  TLSold
 • Sahil Kenarında Oturan Çay İçen tip-10 x 7 cm.

  Lot No: 200

  Lot: 200

  Sahil Kenarında Oturan Çay İçen tip-10 x 7 cm.

  TLSold
 • A. Fiat, Yardım Kuruluşu Başkanı Kartviziti, Paris

  Lot No: 201

  Lot: 201

  A. Fiat, Yardım Kuruluşu Başkanı Kartviziti, Paris

  TLSold
 • Suat Tevfik Angora Kartviziti-arkası Tamirli

  Lot No: 202

  Lot: 202

  Suat Tevfik Angora Kartviziti-arkası Tamirli

  TLSold
 • Vali Mehmet İhsan Kartviziti

  Lot No: 203

  Lot: 203

  Vali Mehmet İhsan Kartviziti

  TLSold
 • Comm. Rag. Aroldo Vannucchi, İstanbul Kartvizit-Delgeçle Delinmiş

  Lot No: 204

  Lot: 204

  Comm. Rag. Aroldo Vannucchi, İstanbul Kartvizit-Delgeçle Delinmiş

  TLSold
 • Pera Hamalbaşı Dionysios L. Varouchas Kartcizit

  Lot No: 205

  Lot: 205

  Pera Hamalbaşı Dionysios L. Varouchas Kartcizit

  TLSold
 • Lui Riçibeli İstanbul Kartvizit-Delgeçle Delinmiş

  Lot No: 206

  Lot: 206

  Lui Riçibeli İstanbul Kartvizit-Delgeçle Delinmiş

  TLSold
 • Arno Leifsring Kartvizit

  Lot No: 207

  Lot: 207

  Arno Leifsring Kartvizit

  TLSold
 • Raşit Özlü Kırtasiye ve İşleri İstanbul Kartvizit

  Lot No: 208

  Lot: 208

  Raşit Özlü Kırtasiye ve İşleri İstanbul Kartvizit

  TLSold
 • M. Cemalettin Yazgan Arıkan, Sarıyer Noteri Kartviziti

  Lot No: 209

  Lot: 209

  M. Cemalettin Yazgan Arıkan, Sarıyer Noteri Kartviziti

  TLSold
 • M. Kuyumcu, Terzi, Taksim Kartvizit

  Lot No: 210

  Lot: 210

  M. Kuyumcu, Terzi, Taksim Kartvizit

  TLSold
 • İstanbul Ayasofya Müzesi dışı-5,5 x 8,5 cm.

  Lot No: 211

  Lot: 211

  İstanbul Ayasofya Müzesi dışı-5,5 x 8,5 cm.

  TLSold
 • İstanbul Ayasofya Camisi Sultanahmet Camii'den Bakış

  Lot No: 212

  Lot: 212

  İstanbul Ayasofya Camisi Sultanahmet Camii'den Bakış

  TLSold
 • Ayasofya, Karlı Bir Gün-Edt. W. Sender, 11 x 8 cm.

  Lot No: 213

  Lot: 213

  Ayasofya, Karlı Bir Gün-Edt. W. Sender, 11 x 8 cm.

  TLSold
 • Ayasofya Camii-9 x 14 cm.

  Lot No: 214

  Lot: 214

  Ayasofya Camii-9 x 14 cm.

  TLSold
 • Constantinople Ayasofya İç Mekan

  Lot No: 215

  Lot: 215

  Constantinople Ayasofya İç Mekan

  TLSold
 • Constantinople Ayasofya-Edt. Isaac M. Ahitouv

  Lot No: 216

  Lot: 216

  Constantinople Ayasofya-Edt. Isaac M. Ahitouv

  TLSold
 • Constantinople Ayasofya İç Mekan

  Lot No: 217

  Lot: 217

  Constantinople Ayasofya İç Mekan

  TLSold
 • Constantinople Ayasofya Dış Mekan

  Lot No: 218

  Lot: 218

  Constantinople Ayasofya Dış Mekan

  TLSold
 • İstanbul Alaman Çeşmesi ve Ayasofya Camii-Edt. IMA

  Lot No: 219

  Lot: 219

  İstanbul Alaman Çeşmesi ve Ayasofya Camii-Edt. IMA

  TLSold
 • İstanbul Ayasofya Camii İçi

  Lot No: 220

  Lot: 220

  İstanbul Ayasofya Camii İçi

  TLSold
 • Ayasofya

  Lot No: 221

  Lot: 221

  Ayasofya

  TLSold
 • İstanbul Sultanahmet Meydanı

  Lot No: 222

  Lot: 222

  İstanbul Sultanahmet Meydanı

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Ayasofya

  Lot No: 223

  Lot: 223

  Osmanlı Dönemi Ayasofya

  TLSold
 • İstanbul Ayasofya Camii İç Mekan

  Lot No: 224

  Lot: 224

  İstanbul Ayasofya Camii İç Mekan

  TLSold
 • İstanbul Ayasofya Camisi Sultanahmet Camii'den Bakış

  Lot No: 225

  Lot: 225

  İstanbul Ayasofya Camisi Sultanahmet Camii'den Bakış

  TLSold
 • İstanbul Ayasofya-Arkası Ahmed Cevad Kaşeli

  Lot No: 226

  Lot: 226

  İstanbul Ayasofya-Arkası Ahmed Cevad Kaşeli

  TLSold
 • Constantinople Ayasofya-Edt. Isaac M. Ahitouv

  Lot No: 227

  Lot: 227

  Constantinople Ayasofya-Edt. Isaac M. Ahitouv

  TLSold
 • Ayasofya Müzesi Hünkâr Mahfili

  Lot No: 228

  Lot: 228

  Ayasofya Müzesi Hünkâr Mahfili

  TLSold
 • İstanbul Ayasofya

  Lot No: 229

  Lot: 229

  İstanbul Ayasofya

  TLSold
 • İstanbul Ayasofya Müzesi-Doğan Kardeş

  Lot No: 230

  Lot: 230

  İstanbul Ayasofya Müzesi-Doğan Kardeş

  TLSold
 • Constantinople Osmanlı Dönemi Ayasofya

  Lot No: 231

  Lot: 231

  Constantinople Osmanlı Dönemi Ayasofya

  TLSold
 • İstanbul Ayasofya Müzesi

  Lot No: 232

  Lot: 232

  İstanbul Ayasofya Müzesi

  TLSold
 • Constantinople Ayasofya-Edt. Ludwigsohn Freres

  Lot No: 233

  Lot: 233

  Constantinople Ayasofya-Edt. Ludwigsohn Freres

  TLSold
 • Constantinople Ayasofya-Edt. E. F. Rochat 1054

  Lot No: 234

  Lot: 234

  Constantinople Ayasofya-Edt. E. F. Rochat 1054

  TLSold
 • İstanbul Ayasofya İçi

  Lot No: 235

  Lot: 235

  İstanbul Ayasofya İçi

  TLSold
 • Osmanlı Takvim Yaprağı, 1395-1918, 1 Ağustos Salı

  Lot No: 236

  Lot: 236

  Osmanlı Takvim Yaprağı, 1395-1918, 1 Ağustos Salı

  TLSold
 • Dahiliye Vekaleti Müsteşarı İmzalı Yazı, 6.6.1939

  Lot No: 237

  Lot: 237

  Dahiliye Vekaleti Müsteşarı İmzalı Yazı, 6.6.1939

  TLSold
 • Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna Mahsus Tebrik Telgrafı

  Lot No: 238

  Lot: 238

  Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna Mahsus Tebrik Telgrafı

  TLSold
 • Türkiye Gençlik Kızılay Kurumu Karne 8 Pullu

  Lot No: 239

  Lot: 239

  Türkiye Gençlik Kızılay Kurumu Karne 8 Pullu

  TLSold
 • Evlenme Cüzdanı

  Lot No: 240

  Lot: 240

  Evlenme Cüzdanı

  TLSold
 • Osmanlıca İhbarname, Tataya Köyü, Şişli

  Lot No: 241

  Lot: 241

  Osmanlıca İhbarname, Tataya Köyü, Şişli

  TLSold
 • Osmanlıca Mehmet Raif Islak Mühürlü Makbuz İlmuhaberi

  Lot No: 242

  Lot: 242

  Osmanlıca Mehmet Raif Islak Mühürlü Makbuz İlmuhaberi

  TLSold
 • 5 Osmanlı Lirası Senet, Pullu ve Islak Mühürlü

  Lot No: 243

  Lot: 243

  5 Osmanlı Lirası Senet, Pullu ve Islak Mühürlü

  TLSold
 • 5 Osmanlı Lirası Senet, Pullu , Eylül 1320

  Lot No: 244

  Lot: 244

  5 Osmanlı Lirası Senet, Pullu , Eylül 1320

  TLSold
 • Osmanlıca Mektup

  Lot No: 245

  Lot: 245

  Osmanlıca Mektup

  TLSold
 • Osmanlıca vaaz Notları

  Lot No: 246

  Lot: 246

  Osmanlıca vaaz Notları

  TLSold
 • Osmanlıca Mektup, Galip İmzalı, 15 Mayıs 1931

  Lot No: 247

  Lot: 247

  Osmanlıca Mektup, Galip İmzalı, 15 Mayıs 1931

  TLSold
 • Osmanlıca 3 Temmuz 1928 İcra İçin Alınan Para Pusulası

  Lot No: 248

  Lot: 248

  Osmanlıca 3 Temmuz 1928 İcra İçin Alınan Para Pusulası

  TLSold
 • Osmanlıca İstanbul Şehremaneti Islak Mühürlü Makbuz

  Lot No: 249

  Lot: 249

  Osmanlıca İstanbul Şehremaneti Islak Mühürlü Makbuz

  TLSold
 • 2 Osmanlı Lirası Senet 23 Mayıs 1317

  Lot No: 250

  Lot: 250

  2 Osmanlı Lirası Senet 23 Mayıs 1317

  TLSold
 • Osmanlıca Şarkı sözü, Baskı

  Lot No: 251

  Lot: 251

  Osmanlıca Şarkı sözü, Baskı

  TLSold
 • Osmanlıca Satış Pusulası

  Lot No: 252

  Lot: 252

  Osmanlıca Satış Pusulası

  TLSold
 • 4 Osmanlı Lirası Senet, Pullu ve Mühürlü

  Lot No: 253

  Lot: 253

  4 Osmanlı Lirası Senet, Pullu ve Mühürlü

  TLSold
 • Osmanlıca Makbuz, 25.7.1332 Tarihli

  Lot No: 254

  Lot: 254

  Osmanlıca Makbuz, 25.7.1332 Tarihli

  TLSold
 • Osmanlıca Makbuz, 26.7.1332 Tarihli

  Lot No: 255

  Lot: 255

  Osmanlıca Makbuz, 26.7.1332 Tarihli

  TLSold
 • Osmanlı Zeki Ziya (kaymakam) Mektup, 16.7.1335

  Lot No: 256

  Lot: 256

  Osmanlı Zeki Ziya (kaymakam) Mektup, 16.7.1335

  TLSold
 • Osmanlıca Celpname, Mahkeme Daveti

  Lot No: 257

  Lot: 257

  Osmanlıca Celpname, Mahkeme Daveti

  TLSold
 • Osmanlı Takvim Yaprağı, Ayyıldız, 2 Şubat 1918, I. Dünya Savaşı Arkası Yazılı

  Lot No: 258

  Lot: 258

  Osmanlı Takvim Yaprağı, Ayyıldız, 2 Şubat 1918, I. Dünya Savaşı Arkası Yazılı

  TLSold
 • 1967 Cep Takvimi, İçi Osmanlıca Yazılı

  Lot No: 259

  Lot: 259

  1967 Cep Takvimi, İçi Osmanlıca Yazılı

  TLSold
 • 1987 Cep Takvimi, Generali Yaldızlı, Kullanılmamış

  Lot No: 260

  Lot: 260

  1987 Cep Takvimi, Generali Yaldızlı, Kullanılmamış

  TLSold
 • 1957 Cep Takvimi, Siemens Ajanda Yazılı, Osmanlıca

  Lot No: 261

  Lot: 261

  1957 Cep Takvimi, Siemens Ajanda Yazılı, Osmanlıca

  TLSold
 • Ahmet Haşim Şiir

  Lot No: 262

  Lot: 262

  Ahmet Haşim Şiir

  TLSold