Medeniyet Nizamı, (Diplomasi Yoliyle), Ethem Menemencioğlu, Türkiye Basımevi, 88 s.

Starting Bid: 10 TL