SÜRŞARJLI TÜRK TAYYARE CEMİYETİ & 1930 TÜRK TAYYARE CEMİYETİ YARDIM PULU

Damgasız, 5 Kuruş (T17), Onlu Blok, Üst kenar dantelsiz