Türk Petrol Madeni Yağlar Türk Anonim Şirketi 1982

1 Hisse , 500.000 Lira