mütareke acıları, kemalettin şükrü, 1930 basımı, 200 sayfa