Üzerinde 3 Aded Damga Bulunan Kira Bedeli Ve Sürelerinin Bulunduğu

Kira Mukavelenâmesi

Starting Bid: 40 TL