1936 Tarihli Yüksek İktisat ve Ticaret Diploması. Hasan Ali Yücel'in İmzası Vardır. Haliyle.

44 x 32,5 cm.