Doğrudan doğruya Tahsil Olunan Vergilere Mahsus Tezkire, Bolu

17 x 34 cm.