Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Motörlü Kara Nakil Vasıtaları Mali Mesuliyet Sigorta Mukavelenamesi Tarih 1967

Starting Bid: 20 TL