Emekli Sandığı Mektubu ve Tasvip Mektubu Eki - 1947 (Damga pullarıyla)