Osmanlıca, Hüccet, Trabzon Yetkili Makamlarının İşlemlerinde Bahisle Batum Makamları Onaylı Üst Yazı, Mumu Kapaka Mühürlü ve Trabzon'da Bir Osmanlı Vatandaşının Mirasına İlişkin İşlemlere Dair Yazışma, 1 Hüccet, 2 Yazışma, Trabzon Ortahisar ve Camii Kebir'de Kazancızade Hacı Mustafa Ağa Varisleri ve Kazancızade Ailesi Emvaline Ait Hüccet, Pullu

Starting Bid: 100 TL