Balkan ve Birinci Cihan Harbi'nde Görev Alan Çanakkale 15. Tümen Kumandanı Mehmed Şükrü [Sagun] Paşa, Alman Zâbitleriyle Bir Tren İstasyonunda - Osmanlı Askerleri Cephede, Arkası Almanca İthaflı - Bir Paşa'nın Çiftliğinden Hâtıra, 2 Adet, Birinin Arkası Osmanlıca İzahlı