Osmanlıca, Niğde Avanos Haritası, Müdâfaa-i Milliye Vekâleti Harita Dâiresi İstanbul Matbaası, Bez Harita, 1926 Tarihli, Mehmed Şükrü [Sagun] Paşa'nın Terekesinden, 60x50 cm

Starting Bid: 50 TL