Mesnevî-i Şerîf Şerhi -13-, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî - Tercüme ve Şerh: A. Avni Konuk

Kitabevi Yayınları, Ambalajında, Açılmamış Kitap.

16x24 cm

Starting Bid: 10 TL