O - 1897 yılı damgalı pullar

(İsfila 173/74)

Osmanlı