** - 1986 yılı Kuzey Atlantik Asamblesi damgasız DBL

(İsfila 3158)

Cumhuriyet