** - 1961 yılı Helikopter konulu damgasız pul

San Marino