** - 1994 yılı Devletin 50 yılı konulu damgasız pul

Almanya