** - 1994 yılı Mimarı konulu damgasız pul

Almanya