** - 1967 yılı Devrim ve yeni para konulu damgasız blok

Bulgaristan