** - 1948 yılı Savaş ve Devrim konulu damgasız seri (4)

Bulgaristan