* - 1926 yılı Meşhur konulu damgasız seri (3)

Bulgaristan