* - 1954 yılı Uçak postası konulu damgasız seri (10)

Bulgaristan