** - 1959 yılı Esperanto konulu damgasız pul

Bulgaristan