** - 1965 yılı Çanakkale Zaferi konulu damgasız seri

(İsfila 2329/31)

Cumhuriyet