O - 1920-1925 yılları arası damgalı pullar (23)

Çekoslovakya