O - 1881-1920 yılları arası damgalı pullar (15)

Ekvator