*/O - Portekiz Kolonisi : 1913-1931 yılları arası damgalı + damgasız pullar (16)

Mozambik