*/O - 1922-1924 yılları arası damgalı + damgasız pullar (21)

Avusturya