** - 1962 yılı Posta Pulu Günü konulu damgasız pul

Avusturya