** - 1965 yılı Kızılhaç konulu damgasız pul

Avusturya