** - 1994 yılı Mimarı konulu damgasız seri (2)

İsrail