* - 1968 yılı Sürekli posta konulu damgasız seri (3)

Fas