Şiir Defteri, Tertipleyen: Vasfi Mahir Kocatürk

Buluş Yayınevi, Kültür Matbaası, Ankara-1957 Baskısı, 360 Sayfa.