27 Mayıs İhtilâli ve Sebepleri, Ali Fuad Başgil - Çevirenler: M. Ali Sebük - İ. Hakkı Akın

Çeltüt Matbaacılık, İstanbul-1966 Baskısı, 288 Sayfa.