Osmanlı reklam, Ermeni eczahane Vincent Kassapian, Bahçekapı (dergiden çıkma, kartona yapıştırılmış)

A5

Starting Bid: 20 TL