Yeryüzü Gökyüzü, Faik Sabri Duran

Akşam Matbaası, İstanbul-1935 Baskısı, 230 Sayfa.