Tenasül Hayatımız -Herkes ve Her Aile İçin Rehber-, Müellifi: Dr. Fritz Kahn - Tevfik Remzi Kazancıgil - Çevirenler: Feridun Frik - Cemil Cahit Cem

Türkiye Yayınevi, İstanbul-1944 Baskısı, 220 Sayfa.