Namık Kemal -Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında- II, Kısım: 1, Mithat Cemal Kuntay

Millî Eğitim Basımevi, İstanbul-1949 Baskısı, 770 Sayfa. + Görseller.