Ziya Gökalp - Şakî İbrahim Destanı ve Bir Kitapta Toplanmamış Şiirleri, Hazırlayan: Şevket Beysanoğlu

Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul-1976 Baskısı, 167 Sayfa.