Hazır Mühür Kalıbı, 2 Adet

Harf İnkılabından Sonra Devlet dairelerinin İhtiyacı Olan Mühürleri Karşılamak Üzere Hazırlanmış Olup İçini Doldurarak Yazıp Verirlerdi
M. Halim Özyazıcı Terekesinden
26 x 10 cm.